Додати в закладки
 Суспільство
/
Об’єднання громадян
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Об’єднання громадян

 

Реєстраційна служба Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області повідомляє, що 13 травня 2014 року була винесена постанова (№826/4717/14) Окружного адміністративного суду м. Києва за позовом Міністерства юстиції України до Політичної  партії «Руський блок» за участю третьої особи Державної реєстраційної служби України про заборону діяльності партії. Суд постановив: позов Мін’юста задовольнити повністю. Діяльність Політичної партії «Руський блок» - заборонити. 

17 червня 2014 року була винесена Ухвала (№ 826/4717/14 ) на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва за позовом Міністерства юстиції України до Політичної партії «Руський блок», за участю третьої особи Державної реєстраційної служби України про заборону партії. Суд ухвалив: апеляційну скаргу Політичної партії «Руський блок» залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 травня 2014 року – без змін. Відповідно, заборонити діяльність Політичної партії «Руський блок», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 р. (свідоцтво № 1608).  

Із метою виконання вищевказаних рішень суду Реєстраційною службою Артемівського міськрайонного управління юстиції 11.08.2014 року видано наказ про скасування запису про реєстрацію Артемівської міської організації Партії «Руський блок» у зв’язку із забороною діяльності партії «Руський блок». 

Припинення діяльності політичної партії. Анулювання реєстраційного свідоцтва

Відповідно ст. 23, 24 Закону України «Про політичні партії в Україні»:

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.

У разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

Рішення Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії.

 

Перелік громадських організацій району

 

Реєстрація політичних партій

     Реєстрацію   політичних  партій  здійснює  центральний  орган виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших громадських
формувань.

Для  реєстрації  політичної  партії  до  центрального  органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації)  об'єднань  громадян,  інших громадських формувань разом з заявою подаються:
1) статут і програма політичної партії;
 2) протокол   установчого   з'їзду   (конференції,    зборів) політичної  партії  із  зазначенням  дати і місця його проведення, кількості учасників,  які проголосували  за  створення  політичної партії;
3) відомості про склад керівних органів політичної партії;
4) платіжний  документ,  що посвідчує внесення реєстраційного збору;
 5) назва та адреса банківської  установи,  в  якій  політична

        Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,   інших   громадських   формувань   здійснює  реєстрацію політичної партії після перевірки поданих матеріалів.

         Після реєстрації політична партія набуває  статусу  юридичної особи.
         Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних  утворень,  передбачених статутом партії, здійснюється відповідним  центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян,  інших  громадських  формувань,  на місцевому рівні,  якщо  інший  порядок  не  передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що   реалізує  державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації
(легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань. Після   реєстрації   обласних,  міських  та  районних  організацій політичних  партій  вони  можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

               Первинні осередки політичної партії, яким статутом політичної партії  не  надається  право  юридичної  особи,  легалізують  свою діяльність   шляхом   письмового  повідомлення  про  утворення  до відповідного  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян, інших громадських формувань в 10-денний строк з   часу  їх  утворення.  Про  своє  утворення  первинні  осередки політичної  партії  повинні  у  вказаний  строк  повідомити  також відповідні  місцеві  органи  виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування. 

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських  формувань,  прийнявши документи про легалізацію,  протягом  трьох  годин видає довідку про легалізацію первинних  осередків  політичної  партії.       Органи, що  здійснюють  реєстрацію  політичних  партій  та їх обласних,  міських,  районних організацій  або  інших  структурних утворень, передбачених статутом партії, ведуть відповідні реєстри.
Форму реєстрів затверджує Міністерство юстиції України.

     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських  формувань,  після  реєстрації видає політичній  партії, обласній, міській, районній організації партії або  іншим  структурним  утворенням, передбаченим статутом партії,
реєстраційне  свідоцтво  встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

 Політична   партія   щорічно   інформує   центральний   орган виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших громадських формувань про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні   утворення,  передбачені  статутом  партії.  Політична партія  також  інформує  центральний  орган  виконавчої  влади, що реалізує   державну   політику   у   сфері   державної  реєстрації (легалізації)  об’єднань громадян, інших громадських формувань про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та  місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

 Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань громадян,  інших  громадських  формувань оприлюднює щорічно список  Протягом 30 днів з моменту надходження документів, зазначених у  пунктах 1-6 цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує   державну   політику   у   сфері   державної  реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських  формувань приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії.  Цей  строк  може  бути  продовжений  центральним  органом виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших громадських формувань у разі потреби, але не більше ніж на 15 днів.


 У реєстрації  політичної  партії  може бути відмовлено,  якщо документи,   подані   для   реєстрації   політичної   партії,   не відповідають Конституції, цьому та іншим законам України.

     Реєструючі органи,  зазначені  у  частині п'ятій цієї статті, приймають  рішення  про  реєстрацію  обласних,  міських,  районних організацій  або  інших  структурних  утворень  політичної партії, передбачених статутом партії,  протягом 10 днів з дня  надходження письмової  заяви  від  них,  завіреної керівним органом політичної партії.

     До заяви додаються:

     копія статуту політичної партії;

     протокол установчих зборів  або  конференції,  на  яких  було утворено обласну,  міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.

     У  разі  відмови  в  реєстрації  центральний орган виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських  формувань повинні надати заявникові своє письмове вмотивоване рішення.


 Рішення  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань щодо реєстрації або  неприйняття  будь-якого  рішення  з  цього  питання може бути оскаржене до суду.     Відмова у  реєстрації  не є перешкодою у повторному зверненні про реєстрацію.

 

Новини
14.10.2017
110 лет селу Миньковка
14 октября жители села Миньковка отпраздновали 110-летие родного села. Праздничное мероприятие проходило в Миньковском УВК, где собрались местные жители и гости. Миньковцы помнят и чтят свою историю....
Деталі >
14.10.2017
Покровское празднует день села
Каждый год 14 октября в День Покровы Святой Богородицы жители села Покровское празднуют День села. В этом году в сельском Доме культуры покровчане собрались, чтобы поздравить друг друга и подвести...
Деталі >
13.10.2017
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас с Покровом Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества! Эти два праздника неотъемлемы друг от друга. Дух казачества присутствует в каждом украинце и поэтому...
Деталі >
07.10.2017
День рождения села Берестовое
Осенью, после уборки выращенного урожая, после кропотливых весенних и летних полевых работ, во многих селах Бахмутского района празднуются Дни рождения населенных пунктов. 7 октября 2017 года жители...
Деталі >
07.10.2017
Чемпионат области по легкой атлетике
          06 и 07 октября в городе Бахмуте на стадионе СК "Металлург", прошел чемпионат Донецкой области по легкой атлетике на приз МСМК А. Ефремовой среди юношей и девушек...
Деталі >
Фотогалерея