Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Галерея

Начало каталога » Органи державної виконавчої влади » Реєстрація суб'єктів господарювання » Актуальна інформація

 

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ!

 Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 749/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 498/25275, що набрав чинності з дня його опублікування, викладаємо форми реєстраційних карток в новій редакції у розділі «Органи державної виконавчої влади», підрозділ «Реєстрація суб’єктів господарювання».

Добровільне припинення діяльності громадського об’єднання

Згідно ст. 26 Закону України «Про громадські об’єднання»

1. Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

2. Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об'єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.

3. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

4. Громадське об'єднання подає (надсилає) рішення про саморозпуск громадського об'єднання до уповноваженого органу з питань реєстрації. До рішення додаються:

1) оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);

2) оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);

3) реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

5. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання.

6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено відсутність порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту громадського об'єднання, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.

7. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статуту громадського об'єднання при прийнятті рішення про саморозпуск, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання. Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.

8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

9. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.

10. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб - членів цієї спілки.

 

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ!

 

         Відповідно до пункту 1 наказу ДКУ з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 “Про затвердження та скасування національних класифікаторів” з 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України  ДК  009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД-2010).

         Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД-2010 створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) на банері “Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010”, а усі матеріали, які стосуються розроблення та впровадження в статистичну діяльність КВЕД-2010, розміщено на банері “Проекти статистичних класифікацій”.

         Використовувати в якості допоміжного матеріалу перехідні таблиці від КВЕД-2005 до КВЕД-2010, в яких вміщено інформацію щодо типу перекодування видів економічної діяльності, можливо за адресою – www.kved.ukrstat.gov.ua

Для приведення видів економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010 представникам юридичних осіб та фізичним особам – підприємцям необхідно звертатися до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за адресами:

м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 44, каб. 109 – 110, (тел. 44-56-65),

вул. Сибірцева, буд. 33-а, каб. 3 (тел. 44-57-97)

з відповідними документами:

- для фізичних осіб – підприємцівреєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в ЄДР (форма № 11), яка в переліку змін містить поле «зміна видів діяльності, що здійснює фізична особа – підприємець». Зміна видів діяльності проводиться безоплатно;

- для юридичних осібреєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма № 4) – у випадку зміни видів економічної діяльності з їх переліку, зазначеними в установчих документах юридичної особи; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма № 3) та пакет документів відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» - у випадку необхідності внесення змін до установчих документів юридичної особи у зв’язку із змінами видів економічної діяльності.

 

ДО  УВАГИ  ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ!

            Згідно частини 11 статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичнихз осіб – підприємців» від 15.05.2003 за № 755-IV із змінами юридична особа зобов’язана подавати щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу «Реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичнихз осіб - підприємців (ФОРМА № 6)».

 

Реквізити рахунків

У 2014 році перерахування коштів за платні дії з ЄДР необхідно здійснювати за такими реквізитами:

- отримувач: Державна реєстраційна служба України, код ЄДРПОУ – 37508344;

- реєстраційний рахунок № 31254201178683 в ГУДКСУ у м. Києві,      МФО 820019;

- забезпечити обовязкове зазначення в призначенні платежу назви та коду платної послуги (витяг код 01; виписка код 02; довідка 03; публікація повідомлень ЮО код 04);

- оплату кожної платної дії з ЄДР здійснювати за окремим платіжним дорученням або платежем, що містить всі вищезазначені реквізити.

 

УВАГА!   ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ

«Нагадуємо, що згідно статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»  та статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» юридичні особи (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу та звіту про річні фінансові результати.

Для надання звітності необхідні наступні документи:

-          форма № 1 «Баланс»,

-          форма № 2 «Звіт про річні фінансові результати»,

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».»

 

Новини
01.04.2020
  БАХМУТСЬКА   РАЙОННА   РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ   ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ   від   «01»  04.2020 № 78 м. Бахмут   Про...
Деталі >
17.03.2020
  БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА що у зв`язку з установленим постановою Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 карантином...
Деталі >
07.03.2020
Спортсменки району провели змагання з нагоди Міжнародного жіночого дня
7 березня у спортивно-оздоровчому комплексі "Доломітчик" м. Сіверськ відбулися змагання між командами жінок Бахмутського району. У програмі змагань було багато веселих конкурсів та естафет, які по-справжньому...
Деталі >
06.03.2020
Зі святом весни та краси!
6 березня в міському Будинку культури міста Світлодарськ відбулося районе свято з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. З чудовим святом весни та краси, присутніх на урочистостях жінок, привітав...
Деталі >
Фотогалерея