Додати в закладки
 Економіка
/
Податкова діяльність
/
Нормативно-правові акти
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Нормативно-правові акти

Громадянам

Відповідальність за порушення

До уваги платників

Начислення зарплат

Про інновації у податковому Кодексі України – Закон України від 07.07.2011р. № 3609-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” 

Зміни в порядку оподаткування фізичних осіб  

        Аналізуючи склад змін, внесених Законом України  від 07.07.2011 № 3609 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», з питань оподаткування доходів фізичних осіб необхідно зупинитися на окремих з них. Насамперед звернемось до тих норм, які вже працюють з дати набрання чинності даного Закону – з шостого серпня поточного року.

Суттєві зміни:

·           змінено порядок оподаткування доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) (доповнено пункт 164.6 статті 164), тобто у теперішній час база оподаткування вказаних доходів визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для порівняння раніш така норма стосувалась тільки оподаткування заробітної плати.

Формула оподаткування винагороди за цивільно-правовими договорами:

ПДФО = (сума нарахованої винагороди – єдиний внесок) х ставка податку, де ПДФО – податок на доходи фізичних осіб, ставка податку – 15% (17%) – в залежності від нарахованої суми доходу.

·          чітко визначено у підпункті 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 про те, що сума допомоги по вагітності та пологах не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

·          до недавнього часу не врегульованим питанням було оподаткування сум індексації стипендій. З урахуванням вказаних змін, підпункт 165.1.26 після слів "сума стипендії" доповнено словами "(включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону)", що означає: як сума стипендії, так і сума індексації стипендії, яка нарахована відповідно до Закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII "Про індексацію грошових доходів населення" не є об’єктом оподаткування.

·          підпунктом 166.4.3 пункту 166.4 статті 166 визначено вже однозначно, що платник податку може скористатися правом на податкову знижку до кінця податкового року, наступного за звітним.

·          Увага новація! – пункт 167.1 статті 167 доповнено наступним: платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік відповідно до підпункту "є" пункту 176.1 статті 176 на підставах того, що загальна сума доходу за будь-який календарний місяць, яка отримана від двох або більш податкових агентів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, та платники податку, які є підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та ті фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, застосовують ставку податку 17% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. При цьому розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

·          повернута норма за аналогією з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб», а саме, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Кодексом для місячного податкового періоду (підпункт 168.1.5 пункту 168.1 статті 168).

·          доповнення до абзацу другого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 дає законодавчу можливість платникам податку, які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником або утримують дитину-інваліда, скористатися податковою соціальною пільгою у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови якщо граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, не перевищує добутку суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1, та відповідної кількості дітей.

·          введено норму щодо обов'язку роботодавця здійснення, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунку суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, за ставкою 17%, у разі, якщо середньомісячний річний оподатковуваний доход перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених підпунктом 169.2.3 пункту 169.2 статті 169;

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем. (підпункт 169.4.2 статті 169).

·          окремо розтлумачено порядок розрахунку інвестиційного прибутку за операціями з деривативами, а також що є документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі (підпункт 170.2.2 статті 170).

·            виключено абзац третій пункту 173.2 статті 173, яким було передбачено в цілях визначення доходу від продажу рухомого майна порівнювати ціну, зазначену в договорі купівлі-продажу рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, з 25-ти відсотковою вартістю такого самого нового об'єкта рухомого майна.

·            конкретизовано яким чином може бути підтверджена черговість продажу протягом календарного року рухомого майна. Абзац перший пункту 173.3 доповнено реченням такого змісту: "При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до пунктів 173.1 або 173.2 цієї статті з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві".

·            введено норму щодо відсутності обов’язків зазначення в річній податковій декларації доходів спадкоємців у вигляді спадщини, яка оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (абзац другий пункту 174.3 статті 174, абзац четвертий пункту 179.2 статті 179).

·            вирішено питання щодо надання фізичною особою - підприємцем підтверджуючого документу у разі нарахування (виплати) на його користь доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності. Отже, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності (пункт 177.8 статті 178).

·            для осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, визначено, що підтверджуючим документом є довідка про взяття на облік (пункти 178.1, 178.3 статті 178).

·            роз’яснено питання щодо оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року. У теперішній час оподаткування таких доходів здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання) (пункт 6 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення").

·            підтверджено позицію щодо не застосування штрафних санкцій (фінансових санкцій, штрафів), пені, адміністративних стягнень у вигляді штрафу (далі - санкції) за неправильне визначення у податковій декларації з податку на доходи фізичних осіб, що подавалася на виконання підпункту "д" пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України, загальної суми доходів, що були нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, загальної суми податку на доходи фізичних осіб, утриманої з цих доходів, обсягів перерахованого податку до бюджету, а також за несвоєчасне подання такої податкової декларації не застосовуються.

Примусове стягнення зазначених санкцій органами виконавчої служби не застосовується.

Нараховані органами державної податкової служби суми санкцій, зазначених в абзаці першому цього пункту, та не сплачені до бюджету платниками податку на доходи фізичних осіб підлягають списанню (пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3609. 

Зміни, яких ми очікуємо з 1 січня 2012 року: 

·          окремо розтлумачені питання щодо оподаткування доходів від операцій з цінними паперами інституту спільного інвестування (пункт 165.1.50 статті 165, абзац п’ятий пункту 167.2 статті 167).

·          визначено податкового агента за операціями з інвестиційними активами. Починаючи з 01.01.2012 р., податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється Міністерством фінансів України спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів (пункт 170.2.9 статті 170).

·          змінено умови, які враховуються при розрахунку податку на доходи фізичних осіб у разі відчуження об’єкту житлової нерухомості. З наступного року при визначенні податку на доходи фізичних осіб умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не буде розповсюджуватися на майно, отримане таким платником у спадщину (пункт 172.1статті 172). 

На законодавчому рівні вирішено питання можливості платників податку скористатися правом на нарахування податкової знижки до кінця податкового року, наступного за звітним ( пп.166.4.3 п.166.4 ст.166).

Зміни стосовно підприємницької діяльності

 Стосовно підприємницької діяльності, внесено уточнення, що до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Кодексу (п.177.4 ст.177).

 Крім того, передбачена можливість зменшення суми авансового платежу, що підлягає сплаті у наступний строк, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш, ніж на 20 відсотків у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал. Сума авансового платежу зменшується пропорційно зменшенню суми зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною особою - підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до органу державної податкової служби подається заява у довільній формі, що містить розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу (пп..177.5.1 п.177.5 ст.177).

 Внесені також зміни і у порядок реєстрації платників податку на додану вартість.

Так, згідно із п.183.4 ст.183 у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на загальну систему оподаткування, за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, з початку календарного року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарного року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Відділ МРР та ЗГ Артемівської ОДПІ

Понятие налогового залога в Налоговом кодексе Украины

Вступивший в силу с 1 января 2011 года Налоговый кодекс Украины в части администрирования налогов, сборов и других обязательных платежей вобрал в себя множество положений одного из своих предшественников – Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 г  № 2181. Среди них есть и видоизмененные нормы, регулирующие порядок применения налогового залога.

В соответствии с пп. 14.1.155 НКУ п. 14.1 ст. 14 Кодекса под налоговым залогом понимается способ обеспечения оплаты плательщиком налогов денежного обязательства и пени, не уплаченных таким плательщиком в срок, установленный ст. 57  Кодекса .

Как и раньше право налогового залога не подлежит какому-либо оформлению.

Положениями п.89.1 ст.89 НКУ установлено два события, с наступлением которых возникает право налогового залога, а именно, неуплата в сроки, установленные этим Кодексом, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенного:

• налогоплательщиком в налоговой декларации – со дня, следующего за истечением срока, установленного данным Кодексом;

• контролирующим органом – со дня возникновения налогового долга.

Указанные основания для возникновения налогового залога являются аналогичными тем, которые были предусмотрены пп. 8.2.1 п.8.2 ст. 8 Закона № 2181.

Согласно п. 89.2 ст. 89 НКУ право налогового залога распространяется на все имущество налогоплательщика, которое находилось в его собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) на дату возникновения налогового залога, а также на имущество, которое будет приобретено им в будущем. В то же время не является объектом налогового залога имущество, перечисленное в пунктах 87.3 ст. 87  и 89.2 ст. 89 НКУ.

Право налогового залога будет распространяться не на все имущество, а только на то, совокупная балансовая стоимость которого соответствует размеру налогового долга. Однако из этого правила существует исключение. Если имущество налогоплательщика является неделимым (например, представляет собой целостный имущественный комплекс) и его балансовая стоимость превышает сумму налогового долга, то в налоговый залог такое имущество передается в полном объеме.

В том случае когда балансовую стоимость имущества установить невозможно, его стоимость определяется исходя из независимой экспертной оценки.

Нормами п. 89.3 ст.89 НКУ установлено, что опись имущества налогоплательщика производится налоговым управляющим сразу после возникновения права налогового залога на основании решения руководителя налогового органа.

Отказ налогоплательщика допустить налогового управляющего для проведения описи активов, ровно как и непредоставление необходимых документов для этого, чреваты судебным иском об остановке расходных операций по счетам, запрете отчуждения имущества и понуждении к допуску налогового управляющего к описи имущества. Такое судебное решение будет действовать до составления Акта описи имущества. При этом в случае если налогоплательщик отказывается подписать такой акт, опись имущества должна быть произведена в присутствии понятых в количестве не менее двух человек.

Вводится обязанность налогоплательщика, чье имущество находится в налоговом залоге, уведомлять налоговый орган о приобретении права собственности на новое имущество.  

Согласно п. 92.1 ст 92 НКУ налогоплательщик имеет право отчуждать свое имущество, находящееся в налоговом залоге, только с согласия налогового органа в лице налогового управляющего. Если в течение 10 дней налогоплательщик не получил от налогового органа какого-либо ответа на свой письменный запрос относительно разрешения (запрета) осуществления тех или иных операций, он имеет право свободно отчуждать свое имущество.

В ситуации когда предметом налогового залога выступают только товары или товарные запасы, налогоплательщик вправе свободно отчуждать их при наличии следующих условий:

• такое имущество отчуждается по ценам, не ниже обычных; 

• денежные средства, вырученные от продажи такого имущества, должны быть направлены на выплату заработной платы, уплату единого соцвзноса и/или погашения налогового долга. 

Существенное новшество введено п. 92.2 ст.92 НКУ, согласно которому в случае отчуждения или аренды (лизинга) имущества, находящегося в налоговом залоге, налогоплательщик обязан будет предоставить в налоговый залог его равноценную замену (т. е. имущество такой же или большей стоимости).

Порядок продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, установлен ст. 95 НКУ. При чем этот порядок содержит несколько отличий от той процедуры, которая предусмотрена ст. 10 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 г  № 2181.

Продаже имущества, находящегося в налоговом залоге, должно предшествовать взыскание денежных средств (находящихся на счетах в банковских учреждениях и наличности), которое осуществляется на основании решения суда.

Также на основании решения суда осуществляется продажа имущества в том случае, когда налоговый долг может быть погашен исключительно за счет этого.

Информацию нужно предоставлять своевременно!

Артемовская ОГНИ просит принять к вниманию всех субъектов информационных отношений. Вступило в силу Постановление КМ Украины от 21.12.2011 г. № 1386 «Об утверждении Порядка подачи органам государственной налоговой службы информации о плательщиках налогов, объектах налогообложения, связанных с налогообложением, для обеспечения ведения их учета, а также исчисления и взимания налогов и сборов».

Этот Порядок определяет механизм подачи в соответствии с Налоговым кодексом Украины и ЗУ «Об информации» субъектами информационных отношений органам государственной налоговой службы информации о плательщиках налогов, объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, для обеспечения ведения их учета, а также исчисления и взимания налогов и сборов.

Субъекты информационных отношений, на которых распространяется действие этого Порядка, являются юридические лица, физические лица – предприниматели, налоговые агенты, органы государственной власти во время выполнения властных управленческих функций, в том числе делегированных полномочий, органы местного самоуправления, у которых возникает обязательство по подаче указанной информации.

Стартовала компания „Декларирование – 2013”

С 1 января 2013 года началась компания декларирования гражданами своего имущественного состояния и доходов, полученных ними на  протяжении 2012 года.

Декларации о доходах принимаются до 1 мая 2013 года.

Для удобства обслуживания плательщиков налогов Государственная налоговая служба внедрила сервис «Заповнення декларації про майновий стан і доходи», что позволяет заполнять декларацию в электронном виде.

Для пользования услугой плательщику нужно будет иметь электронный ключ цифровой подписи и соответственное программное обеспечение, которые выдаются бесплатно.

На официальном вэб – портале налоговой службы (www.sts.gov.ua) уже появился баннер, в котором детально поясняется порядок заполнения декларации и ее приложений.

Новини
20.01.2021
Декларуємо доходи за 2020 рік!
    Задекларувати свої доходи це – конституційне зобов’язання та громадянський обов’язок кожного громадянина...
Деталі >
20.01.2021
Податкова служба Донеччини інформує!
  До уваги платників ЄСВ! ГУ ДПС у Донецькій області повідомляє, що строк списання недоїмки ФОП, які не здійснюють...
Деталі >
20.01.2021
Увага! Пряма лінія!
21 січня 2021 року відбудеться «пряма лінія» голови Бахмутської районної ради Донецької області Кіщенко Світлани...
Деталі >
19.01.2021
Вітання зі Святом Водохреща
Шановні жителі Бахмутського району!  Від імені депутатського корпусу Бахмутської районної ради щиро вітаю...
Деталі >
18.01.2021
До відома побутових споживачів природного газу!
За дорученням Президента України Уряд ухвалив рішення щодо граничної ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така...
Деталі >
Фотогалерея