Додати в закладки
 Соціальна сфера
/
Соціальне страхування
/
Актуальна інформація Бахмутського відділення
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Актуальна інформація Бахмутського відділення

 
 
 
 
 

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання технічними та іншими засобами реабілітації.
            Одним із напрямків діяльності Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області є забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання технічними та іншими засобами реабілітації.
           Згідно статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Фонд соціального страхування України безоплатно забезпечує потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації, а саме:
-          протезними виробами, ортопедичним взуттям;
-          спеціальними засобами для самообслуговування та особистого догляду;
-          засобами пересування;
-         меблями та оснащенням.
           Необхідність у забезпеченні потерпілих технічними та іншими засобами реабілітації визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з розробленням індивідуальної програми реабілітації на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров'я.
           Для отримання технічних та інших засобів реабілітації потерпілому необхідно до 01.12.2020 року надати до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області такі документи:
        - заяву;
        - копію паспорту;
        - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
        -копію висновку МСЕК про встановлення інвалідності та висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
        - копію індивідуальної програми реабілітації, затвердженої МСЕК(видається 1 раз на 2 роки).
           На підставі отриманих документів потерпілому видається направлення на забезпечення протезними виробами (з урахуванням установлених строків їх експлуатації) до підприємства, що виготовляє та постачає технічні та інші засоби реабілітації відповідно до договорів, укладених Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області.
           Звертаємо увагу, що потерпілі забезпечуються засобами пересування та іншими технічними засобами реабілітації без права продажу, дарування і передачі іншим особам.
           За довідками звертатись особисто за адресою: вул. Незалежності, 41, м. Бахмут у відділ медичних та соціальних послуг за попереднім записом за телефоном (0627)44-52-89.
  
Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 9 місяців  2020 року»

 

Відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

Спеціалістами  відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 9 місяців  2020 року проведено 58 перевірок щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду . Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами становила 65056,3 тис. грн.

За результатами проведених перевірок  винесено 40 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 328,8 тис. грн.

Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 56 штрафів на загальну суму 11,9 тис.грн.

Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками  при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

 
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.10.2020 по 31.10.2020
 
 
У жовтні 2020 року спеціалістами відділення:
§   прийнято 579 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 2177 листкам непрацездатності на суму 6 702 081,32 грн., у тому числі:
 – допомога по тимчасовій непрацездатності – 5 858 809,35 грн., в тому числі ізоляція від COVID-19 (код-11)38 666,37грн.;
 – допомога по вагітності та пологах –  788 177,26 грн.;
допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 38 694,71 грн.;
допомога на поховання - 16 400,00 грн.
§   прийнято 426 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1421 листку непрацездатності;
§   проведено страхових виплат 1956 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну  суму 8 764 729,65 грн., у т. ч. 1308 внутрішньо переміщеним   особам на   суму – 7 177 852,88 грн.:
 - щомісячних страхових виплат – 8 537 656,98 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 227 072,67 грн.;
§   проведена індексація грошових доходів потерпілих (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 134,49 грн.;
§   сформовано 1 особову справу та призначені страхові виплати.
 
Станом на 06.11.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 29.10.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві (члени їх сімей) одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
                                                                Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                           дирекції Фонду соціального страхування України
         в Донецькій області»

 
 
Графік роботи
 Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції
 Фонду соціального страхування України в Донецькій області
 з 02.11.2020 року
 
 Початок робочого дня (з понеділка по п`ятницю) – 7.30
 Перерва для відпочинку та харчування – з 12.00 – 12.30
              Закінчення робочого дня – 16.00
У відділенні, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та вжиття заходів упередження зараження цією хворобою, продовжується дистанційна форма проведення прийому громадян засобами телефонного та електронного зв’язку.
Прийом громадян здійснюється за телефонами:
(0627) 44-52-88 – сектор страхових виплат;
(0627) 44-53-79 – сектор матеріального забезпечення;
(0627) 44-52-89 – відділ медичних та соціальних послуг.
e-mail: baxm.dn@fssu.gov.ua 

 
 
Санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

          Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання медичними та соціальними послугами здійснюється Фондом соціального страхування України відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV з метою відновлення здоров'я потерпілих, повернення їх до праці й у суспільство, усунення наслідків захворювань та травм, максимальне зменшення наявних обмежень пересування, орієнтації, самообслуговування.

          Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно  надається путівка для санаторно-курортного лікування, якщо таку потребу визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (ІПР), а також  компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад.

          У разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування за додатковою путівкою (проживання, харчування, витрати на проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.

          На сьогоднішній день потерпілі мають можливість самостійно обрати санаторно-курортний заклад, розташований на території України, відповідно до медичних показань за профілем лікування.

          Інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місце розташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються санаторно-курортні послуги потерпілим (особам з інвалідністю) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду соціального страхування України. Перелік доступний за посиланням www.fssu.gov.ua у розділі «Оголошення».

          Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для потерпілих :

- осіб з інвалідністю І групи  - щороку;

- осіб з інвалідністю ІІ групи - один раз на два роки;

- осіб з інвалідністю ІІІ групи - один раз на три роки;

          Термін санаторно-курортного лікування потерпілих становить 24 доби (для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку - 45 діб).

          Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування потерпілому необхідно перебувати на відповідному обліку в органах Фонду за місцем зберігання справи про страхові виплати потерпілих.

          Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (за санаторно-курортною путівкою) потерпілі подають до органу Фонду такі документи:

1.Заяву встановленої форми.

2.Висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні та про потребу у супроводі (якщо таку потребу визначено).

3.Довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою  № 070/о (термін дії довідки не більше 12 місяців з дати видачі).

4. Індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю (за наявності).

5.Копію паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.

         За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала санаторно-курортну путівку у 2020 році через карантинні заходи в країні, зберігається право на забезпечення путівкою на 2021 рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о.

         Звертаємо увагу потерпілих, у яких настає право на санаторно-курортне лікування у 2021 році, на необхідність надання заяви та відповідних документів на забезпечення санаторно-курортними путівками до 20.11.2020.

         За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за телефоном (0627) 44-52-89 або особисто за попереднім записом за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності,41.

 
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.09.2020 по 30.09.2020
 
У вересні 2020 року спеціалістами відділення:
§   прийнято 345 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1077 листкам непрацездатності на суму 3 902 979113,74 грн., у тому числі:
 – допомога по тимчасовій непрацездатності – 2 935 848,77 грн.;
 – допомога по вагітності та пологах –  922 216,20 грн.;
допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму –19 448,77 грн.;
допомога на поховання - 24 600,00 грн.
§   прийнято 310 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 101 листку непрацездатності;
§   проведено страхових виплат 1945 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 9 618 420,54 грн., у т. ч. 1297 внутрішньо переміщеним   особам на   суму – 7 980 514,17 грн.:
 - щомісячних страхових виплат – 9 368 412,03 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право в разі втрати годувальника – 250 008,51 грн.;
§   проведена індексація грошових доходів потерпілих (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 134,49 грн.
 
Станом на 07.10.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 01.10.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві (члени їх сімей) одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 

 
 
«Інформація для страхувальників щодо подання звітності до
Фонду соціального страхування
 
Нагадуємо, що за ІІІ квартал 2020 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, до 10 жовтня 2020 року подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за формою, наведеною у додатку до постанови правління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018        № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України».
Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперових носіях;
- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
Прийняття звітів по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за ІІІ квартал 2020 року буде здійснюватися з 1 по 10 жовтня 2020 за адресою офісу №2 відділення: м. Бахмут, вул. Б. Горбатова, 4, кабінет № 4.
За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Телефон для довідок: (0627) 44-53-01
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»
 
 

 
Готуємося до опалювального сезону
Вже зовсім скоро початок опалювального сезону і з’являється висока ймовірність виникнення нещасних випадків, аварій, пожеж, вибухів, у тому числі під час експлуатації котелень, причинами яких є недотримання вимог безпеки з питань охорони праці.
Виконання першочергових вимог дозволить провести опалювальний сезон без травматизму та аварій.
Роботодавцям слід пам’ятати, що до обслуговування водогрійних і парових котлів допускаються особи віком від 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання по відповідній програмі, перевірку знань кваліфікаційною комісією і отримали посвідчення на право обслуговування котлів.
Відповідальним за безпечну експлуатацію і технічний стан котлів призначається особа з числа фахівців підприємства, що мають досвід роботи з експлуатації котлів, що пройшли перевірку знань у встановленому порядку і мають відповідне посвідчення.
Перевірка знань у працівників котельні проводиться кваліфікаційною комісією не рідше одного разу в рік, як правило, на початку опалювального сезону, а також: при переведенні котлів на інший вид палива; при переході працівників на обслуговування котлів іншого типу.
Допуск оператора котельні до самостійного обслуговування котлів має оформлюватися наказом.
Схеми включення котлів, технологічні схеми системи опалювання, інструкції з охорони праці, схема дій і порядок оповіщення при виникненні аварійної ситуації повинні бути розміщені на робочих місцях.
Працівники, що обслуговують котельні, повинні бути забезпечені спецодягом і спецвзуттям відповідно діючим нормам: костюмом бавовняним; рукавицями комбінованими; окулярами захисними.
Котельні необхідно забезпечити первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками марки ОХП-10 (2 шт.) і ОП-10, а працівники навчені користатися ними. Забороняється використовувати пожежний інвентар не за призначенням.
У котельні забороняється перебування осіб, що не мають відношення до експлуатації котлів і устаткування котельні. У необхідних випадках сторонні можуть допускатися в котельню тільки з дозволу адміністрації й у супроводі її представника.
Котли і котельне устаткування повинні утримуватися в справному стані. Забороняється захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому будь-які матеріали чи предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього повинні бути завжди вільні.
Нагляд за технічним станом котлів у період експлуатації шляхом зовнішнього огляду здійснюється: щозмінно працівниками котельні з записом у змінному журналі; щодня особою, відповідальною за безпечну експлуатацію і технічний стан котлів; періодично, не рідше одного разу на рік, головним інженером підприємства.
Постійний контроль з боку відповідальних осіб та дотримання працівниками вимог нормативних актів з питань охорони праці дозволить запобігти нещасним випадкам та зберегти життя і здоров’я працівників у процесі виробничої діяльності.
Бажає всім тепла, безпечної та безаварійної роботи в опалювальному сезоні. 
  
 

 
Проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Робота над помилками.
Медичні огляди працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року проводяться у відповідності з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій (надалі Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
Яких помилок може припуститися роботодавець при проведенні медоглядів працівників певних категорій?
Перше - порушення терміну складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.
Згідно п.2.2. Порядку Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду складається до 1 грудня поточного року.
Друге - порушення терміну надання та кількість примірників поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам.
Згідно п.2.3. Порядку, на підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають   попередньому (періодичному) медичному огляду, роботодавець   складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам і після узгодження один примірник списку залишається на підприємстві, другий - надсилається до закладу охорони здоров’я, третій - до територіального органу Держпраці, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Звертаємо особливу увагу - четвертий примірник надсилається до робочого органу Фонду за місцем реєстрації підприємства.
Третє - не до всіх організацій, зазначених в Порядку, роботодавець надає екземпляр Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників. 
Згідно п.2.17. Порядку заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, складається у шести примірниках. Перевіряється лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці, п 4 додаток 9 до пункту 2.17, на виконання заходів попереднього медичного огляду, та після підписання головою Комісії лікувального закладу, який проводив медичний огляд, лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці, представником профспілок та роботодавцем і надаються: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд; другий надається роботодавцю; третій представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі; четвертий закладу охорони здоров’я, профпатологу; п’ятий територіальному органу Держпраці; шостий робочому органу Фонду соціального страхування.
Четверте - роботодавець не в повному обсязі проводить відповідні оздоровчі заходи та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
Згідно п.3.7. Порядку роботодавець  забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акту у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь). При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.
Шановні роботодавці!
Пам’ятайте, в Ваших руках здоров’я не тільки особисто Ваше, але і здоров’я всього колективу!
 

 
ФОНД СОЦІАЛЬНОГОСТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇДИРЕКЦІЇ ФОНДУ
В ДОНЕЦЬКІЙОБЛАСТІ
БАХМУТСЬКЕ  МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
вул. Незалежності, 41, м. Бахмут, Донецька область, 84511, тел./факс (06274) 4-56-60,
e-mail: baxm.dn@fssu.gov.ua, код ЄДРПОУ 41419167
 
08.09.2020
18.01/3405
 
на №
 
від
 
Голові Бахмутської районної ради
Пластуну Є.Ю.
 
Про розміщення інформації на сайті
Бахмутського району
 
 
Шановний Євгене Юрійовичу!
 
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області просить Вас розмістити на сайті Бахмутського району в розділі «Актуально» інформацію наступного змісту:
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.08.2020 по 31.08.2020
 
У серпні 2020 року спеціалістами відділення:
§прийнято 285 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 888 листкам непрацездатності на суму 3 016 086,97 грн., у тому числі:
 - допомога по тимчасовій непрацездатності – 2 246 769,81 грн., в тому числі ізоляція від COVID-19 (код-11)2 590,40грн.;
 - допомога по вагітності та пологах –  745 148,46 грн.;
 - допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 15 968,70 грн.;
 - допомога на поховання - 8 200,00 грн.
§   прийнято 225 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 666 листкам непрацездатності;
§   проведено страхових виплат 2066 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання   на   загальну   суму 9 359 991,21грн., у т. ч. 1374 внутрішньо переміщеним особам на   суму – 7 508 393,52грн.:
 - щомісячних страхових виплат – 9 099 544,65 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 260 446,56 грн.;
§   проведена індексація грошових доходів потерпілих (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 134,49 грн.;
§   сформовано 1 особову справу та призначені страхові виплати.
 
Станом на 07.09.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 27.08.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві (члени їх сімей) одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»
 
За надану інформацію для розміщення на сайті несу повну відповідальність.
 
 
 
 
 
З повагою,
в.о.начальника відділення                                                                         Т.П.Солод
 
 
 
 
Доленко Ірина Іванівна
095-125-91-49
 
 
 
 

 
Кількісні показники діяльності

Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області

за період з 01.07.2020 по 31.07.2020

 

У липні 2020 року спеціалістами відділення:

§  прийнято 338 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 967 листкам непрацездатності на суму 3 941 099,62 грн.,   у тому числі:

-          допомога по тимчасовій непрацездатності – 2 817 668,56 грн., в тому числі ізоляція від COVID-19 – 17 571,30 грн.;

-          допомога по вагітності та пологах –  1 060 517,64 грн.;

-          допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 42 413,42 грн.;

-          допомога на поховання  - 20 500,00 грн.

§  прийнято 582 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 988  листкам непрацездатності;

§  проведено  страхових  виплат 2072  потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного  випадку  на   виробництві   або  професійного  захворювання   на   загальну  суму 9 834 137,23 грн., у т. ч. 1378 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму – 8 139 407,50 грн.:

 -  щомісячних страхових виплат – 9 545 812,41 грн.;

 - щомісячних  страхових  виплат  особам,  які  мають  на це   право   в   разі  втрати годувальника – 288 324,82 грн.;

§  проведена індексація грошових доходів  потерпілих (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 134,49 грн.;

§  сформовано 3 особові справи  та призначені страхові виплати.

Станом на 05.08.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 30.07.2020 включно.

 

 
 
 
Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 1 півріччя 2020 року
 
Відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105, зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.
Спеціалістами відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в 1 півріччі 2020 року проведено 38 перевірок щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду. Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами становила 59372,4 тис. грн.
За результатами проведених перевірок винесено 26 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 242,3 тис. грн.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 37 штрафів на загальну суму 7,9 тис.грн.
Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).
Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:
         вказано скорочену назву підприємства та не заповнена його адреса;
         виправлення в листку непрацездатності не засвідчені підписом лікаря або печаткою 
      закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;
         запис про перебування у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою та підписом     
      одного лікаря;
         при стаціонарному лікуванні листок непрацездатності видано у перший день 
      лікування;
         в амбулаторно-поліклінічних закладах особисто лікуючим лікарем видано листок 
      непрацездатності терміном понад 5 календарних днів без наступного продовження,  
      або  з наступним продовженням його понад 10 календарних днів.
Наголошуємо керівникам, головним бухгалтерам та головам комісій (уповноваженим) із соціального страхування підприємств, установ та організацій на зазначені порушення та нагадуємо, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом. 
 

 
 
УВАГА!
До відома потерпілих на виробництві внаслідок
виробничої травми або професійного захворювання!
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області повідомляє, що згідно внесених змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на період дії карантину призупиняється фінансування витрат на забезпечення потерпілих на виробництві лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Потерпілі на виробництві мають можливість самостійно придбати лікарські засоби та вироби медичного призначення в аптечній мережі «Добрі ліки».
В разі самостійного придбання лікарських засобів необхідно надати до відділення для відшкодування їх вартості наступні документи:
• заяву;
• перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, визначений лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
• оригінали фіскальних чеків, отриманих в аптеці;
• виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о;
• копію карти хворого денного стаціонару або відмітки маніпуляційного кабінету про проведене лікування.
Відшкодування витрат відбудеться в 30-денний термін після закінчення карантину.
За довідками звертатись особисто за адресою:
вул. Незалежності, 41, м.Бахмут
за попереднім записом за телефоном (0627)44-52-89.
 

 
Типові помилки у заявах-розрахунках, які надходять
 до Фонду соціального страхування України
 
Згідно зі статтею 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105, зі змінами та доповненнями (далі - Закон №1105), Фонд соціального страхування України має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду.
На виконання Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12 (далі – Порядок №12), робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку від страхувальника здійснюють перевірку інформації, наведеної в ній, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - ДРЗДСС), дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  У разі виявлення помилок або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Використання даних ДРЗДСС дає можливість Фонду отримувати більш детальну інформацію, а саме: про наявність трудових відносин застрахованої особи зі страхувальником, дані про нараховану їй заробітну плату, кількість відпрацьованих днів в розрахунковому періоді. Це, у свою чергу, дає можливість посилити контроль за правильністю нарахування виплат з метою недопущення неправомірних витрат.
Упродовж 1 півріччя 2020 року до моменту фінансування заяв-розрахунків страхувальників спеціалістами Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на загальну суму 59,2 тис. грн та одночасно донараховано матеріальне забезпечення на суму 4,4 тис. грн.
        Найпоширенішими помилками, які допускають страхувальники у заявах-розрахунках, є:
-         невідповідність розрахунку середньої заробітної плати даним, що містяться у звіті про суми нарахованої заробітної плати (невірне застосування норм п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, зізмінами та доповненнями(далі - Порядок      № 1266);
-         невірне визначення розрахункового періоду (п.п. 25-28 Порядку № 1266);
-         невірне визначення кількості днів, які сплачуються за рахунок коштів Фонду (оплата з шостого дня) (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105);
-         невідповідність страхового стажу та розміру допомоги (ст. 24 Закону № 1105);
-         невірне визначення розміру середньоденної допомоги у випадку, коли застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку (ч. 4 ст. 19 Закону №1105, п. 29 Порядку № 1266).
Також допускаються інші помилки в оформленні заяв-розрахунків, а саме: невірний номер листка непрацездатності, невідповідність прізвища, ім’я, по батькові застрахованої особи, невірне зазначення юридичної адреси тощо.
Звертаємо увагу, що на офіційному сайті виконавчої дирекції Фонду http://www.fssu.gov.ua розміщено роз`яснення для страхувальників щодо заповнення заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення.
Наголошуємо керівникам, головним бухгалтерам та головам комісій (уповноваженим) із соціального страхування підприємств, установ та організацій на необхідності заповнення заяв-розрахунків відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів Фонду та взяти зазначені зауваження до уваги.
  

 
 
АНАЛІЗ
травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях
 м.Бахмут і Бахмутського району у 2 кварталі 2020 року
 
   За 2 квартал 2020 року на підприємствах, в організаціях і установах м.Бахмут і Бахмутського району сталось 8 нещасних випадків, з яких 3 страхових, в них постраждало     3 особи. Зареєстрований 1 випадок смерті на виробництві через погіршення стану здоров´я працівника. Зареєстровано 3 випадки захворювання медичних працівників на COVID-19. Групові нещасні випадки та випадки профзахворювань в 2 кварталі відсутні.
            За аналогічний період 2019 року зареєстровано 6 нещасних випадків. Групових нещасних випадків, випадків профзахворювань та нещасних випадків зі смертельними наслідками не зареєстровано.
   Таким чином, в 2 кварталі 2020 році, порівняно з 2 кварталом 2019 року, спостерігається збільшення кількості нещасних випадків (8 проти 6) на 25%, але кількість страхових випадків зменшилася (3 проти 6) на 50%.
Аналіз травматизму за віком:
 
Вік
Кількість потерпілих за
2 квартал 2019 року,
у т.ч. смертельно
Кількість потерпілих за
2 квартал 2020 року,
у т.ч. смертельно
40 – 44 років
1
-
1
-
45 - 50років
2
-
3
1
51 - 55років
-
-
1
-
56 - 60років
-
-
2
-
Понад 60 років
3
-
1
-
Всього:
6
-
8
1
 
Найвищий рівень виробничого травматизму в 2 кварталі 2020 року спостерігається серед працівників віком від 45 до 50 років (37%), це найбільш працездатні особи, що мають професійний досвід та знання інструкцій, норм та правил охорони праці.
Аналіз розподілу кількості потерпілих у 2 кварталі 2020 року в розрізі «День тижня» свідчить, що найбільше робітників травмувалось на початку та наприкінці робочого тижня, як було і в першому кварталі (понеділок, четвер, п’ятниця – по 2 особи, у вівторок та середу – по одній). Це говорить про те, що після вихідних та перед ними у працівників послаблюється увага, обережність, позначається втома, що і призводить до травмування.
На підприємствах найбільше травмуються жінки – 87,5% (7 потерпілих), чоловіки –    12,5 % (1 потерпілий).
Найбільш травмонебезпечними професіямив2 кварталі виявились: підсобні робітники, найпростіші професії – 3 особи, керівники роботами – 1 особа, медичні працівники – 4 особи (захворювання на COVID-19).
            З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та зменшення рівня травматизму на виробництві здійснено                3 планові перевірки підприємств. В результаті перевірок виявлено 35 порушень законодавчих актів про охорону праці, серед яких:відсутність навчання з охорони праці відповідальних осіб та працівників, не проведення періодичних медичних оглядів працівників, не проведення атестації робочих місць, відсутність декларації на використання обладнання та виконання робіт підвищеної небезпеки, не забезпеченість працюючих спецодягом, відсутність колективного договору. За результатами перевірок видано 3 подання керівникам підприємств.
            З огляду на вище зазначене, роботодавцям необхідно постійно дотримуватись вимог законодавства з охорони праці, створюючи безпечні умови на виробництві; більше навчатись та навчати найманих робітників, формувати небайдуже ставлення працівників до особистої безпеки та безпеки оточуючих.
 
 
 

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.06.2020 по 30.06.2020
 
У червні 2020 року спеціалістами відділення:
§прийнято 273 заяви - розрахунки від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 787 листкам непрацездатності на суму 3 414 979,01 грн., у тому числі:
 - допомога по тимчасовій непрацездатності – 2 398 849,59 грн.;
 - допомога по вагітності та пологах –  888 025,24 грн.;
 - допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 103 504,18 грн.;
 - допомога на поховання - 24 600,00 грн.
§прийнято 869 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 3 323 листкам непрацездатності;
§проведено страхових виплат 2076 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 9 769 902,29 грн., у т. ч. 1383 внутрішньо переміщеним   особам на   суму – 8 100 082,85 грн.:
 - щомісячних страхових виплат – 9 479 107,63 грн.;
 - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право   в   разі втрати годувальника – 290 794,66 грн.;
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 134,49 грн.
Станом на 07.07.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 01.07.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві (члени їх сімей) одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 
 

 
 
Безпека праці під час збирання врожаю                                                                         
 
               Збирання ранніх зернових культур відбувається в дуже складний період, який пов'язаний з напругою праці в невеликий проміжок часу та підвищеною температурою оточуючого повітря. З оглядом на ці чинники питання безпеки знаходяться на першому місці! Не слід забувати, що по кількості випадків травматизму аграрний сектор економіки поступається тільки вугільній промисловості, а за смертельним травматизмом посідає перше місце серед галузей народного господарства.   
Серед професій найнебезпечнішою є професія механізатора (тракториста-машиніста). Механізатор працює понаднормово, у темний час доби, за несприятливих погодних умов, під впливом високих рівнів вібрації, шуму, температурних перепадів що призводять до стомлення і як наслідок може спровокувати працівника до дій, що не відповідають вимогам безпеки. Тому перед початком зерно-збиральних робіт керівниками господарств повинні бути проведені певні організаційно-профілактичні заходи для недопущення випадків травмування працюючих на жнивах.
До роботи механізаторами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медогляд та не мають протипоказань за станом здоров'я, пройшли навчання та мають посвідчення на право управління даною сільськогосподарською технікою.
Техніка, яка залучається до роботи, має бути зареєстрована та пройти відповідний обов’язковий технічний контроль, забезпечена протипожежним устаткуванням та вогнегасниками, медичними аптечками.Бункери для зерна повинні мати решітки або кришки і бути обов’язково замкнені.Ремонтні, та налагоджувальні роботи та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки проводять за межами ланів та тільки після повної зупинки всіх агрегатів. Всі небезпечні вузли зернозбиральної техніки повинні бути обладнані захисними кожухами, робота без яких категорично забороняється.
               До початку робіт всі працівники проходять відповідне навчання та перевірку знань з охорони праці, відповідні інструктажі, забезпечуються спецодягом, засобами індивідуального захисту. Заздалегідь готуються і обладнуються місця відпочинку. Не дозволено відпочивати під машинами, в кабіні машини під час роботи двигуна, серед поля, у копицях.
Під час роботи в полі і руху дорогами нікому, крім комбайнера, не дозволяється знаходитися на зернозбиральному комбайні.
Усі ці вимоги нормативно-правових актів відомі, але не буде зайвим ще раз звернути увагу працівників на те, що їх невиконання може призвести до біди.      
      Керівникам підприємств необхідно з усією відповідальністю поставитися до безпеки працівників на жнивах. Адже головною метою жнив є не тільки своєчасність та якість збирання врожаю, а й збереження життя та здоров’я людей, які працюють в полі.
 
 

 
 
Підвищена температура повітря:
як працювати в спеку!
 
            Останні дні в Україні температура повітря сягає понад + 30ºС у затінку. Враховуючи це, роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку, аби не допустити перегріву працівників, а також відкоригувати час роботи працівників у спекотні дні.
            До виконання робіт в умовах перегрівного мікроклімату допускаються особи, які пройшли медичний огляд відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», та не мають протипоказань.
            Державними санітарними нормами «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» (далі – ДСН 3.3.6.042-99), регламентовано норми мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень, закладів, установ, незалежно від їх форми власності та підпорядкування. Оптимальні та допустимі показники мікроклімату є різними для різних категорій робіт за показниками важкості. Верхньою межею температури на постійних робочих місцях (де працівник проводить більше половини свого робочого часу або не менше 2-х годин поспіль), є температура +28ºС. Робота при температурі повітря більше 37ºС відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї температури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. В умовах підвищеної температури рекомендується допускати до роботи осіб не молодше 25 і не старше 40 років.
            Засоби і заходи з нормалізації мікрокліматичних умов можуть бути різними: це і облаштування жалюзі або світловідбиваючих плівок на засклених поверхнях, максимальне використання природної вентиляції, систем кондиціювання, використання спеціального одягу та засобів захисту, організація питного режиму працівників.
            З метою профілактики зневоднення організму необхідно дотримуватися питного режиму. Рекомендована температура питної води + 10-15ºС. Пити воду слід часто і потроху. При температурі повітря більше 30ºС і виконанні робіт середньої тяжкості, потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину — приблизно один стакан кожні 20 хвилин.
            При роботах на відкритих майданчиках слід організувати раціональні режими праці та відпочинку. Згідно ДСН 3.3.6.042-99 тривалість періодів праці та відпочинку при проведенні ремонтних робіт виробничого устаткування при температурі повітря вище 28ºС є наступною:
Температура повітря, град. С
Тривалість одноразових періодів (хвил.)
Співвідношення праці і відпочинку
праці
відпочинок
28
36
24
1,5
30
34
25
1,33
32
32
26
1,2
34
30
27
1,10
36
28
28
1,00
38
26
29
0,90
40
24
30
0,80
            Сумарна тривалість робіт при температурі більше 28ºС не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. Іноді навіть необхідно змінити розпорядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час. Внутрішньо змінний режим праці та відпочинку організовують за рахунок тривалості робочого часу: тривалість регламентованих перерв повинна становити не менше 10% робочого часу на кожні 2ºС перевищення. Під час таких перерв працівники повинні перебувати у приміщеннях з різницею температур повітря не більше 5ºС, та не нижче +24…+25С. Це також слід враховувати працівникам, в приміщеннях яких встановлені кондиціонери.
Дотримуйтесь   рекомендацій   та будьте здорові!
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.05.2020 по 31.05.2020
 
У травні 2020 року спеціалістами відділення:
§     прийнято 285 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 861 листку непрацездатності на суму 3 845 341,07 грн., у тому числі:
-          допомоги по тимчасовій непрацездатності – 2 681 620,39 грн.;
-          допомоги по вагітності та пологах –  1 093 320,42 грн.;
-          допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 25 300,26 грн.;
-          допомоги на поховання - 45 100,00 грн.
§ прийнято 333 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 391 листку непрацездатності;
§ проведено страхових виплат 2075 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 9 931 428,58 грн., у т. ч. 1383 внутрішньо переміщеним   особам на   суму – 8 288 520,88 грн.:
 - щомісячних страхових виплат – 9 636 269,39 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 295 159,19 грн.
 
 
Станом на 04.06.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 04.05.2020 включно.
      Страхові виплати всі потерпілі на виробництві (члени їх сімей) одержують своєчасно та в повному обсязі. 
 

 
 
ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ!
 
У разі надходження від застрахованих осіб листків непрацездатності, в яких зазначено причину непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11», для отримання фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності на підставі зазначених листків непрацездатності необхідно здійснювати формування окремих заяв-розрахунків, в які включати лише листки непрацездатності з причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».
За листками непрацездатності з інших причин непрацездатності (за виключенням - «ізоляція від COVID-19 – 11») необхідно формувати заяви-розрахунки на загальних підставах.
Довідки за тел.: (0627) 44-53-79.
 
 

 
Відбулась нарада щодо законодавчих змін у виплатах Фонду
на період дії карантину
 
На період карантину у Фонді соціального страхування України тимчасово відстрочили виплати за окремими статтями видатків і розширили перелік причин непрацездатності, за якими ФССУ здійснює фінансування. Про це повідомили на селекторній нараді під головуванням в.о.директора виконавчої дирекції Фонду Тетяни Михайленко за участі керівників структурних підрозділів виконавчої дирекції, а також начальників управлінь в областях і місті Києві.
Сьогодні всі зусилля направлені на стабільну роботу Фонду соціального страхування України та забезпечення застрахованих осіб гарантованими виплатами та допомогами. Фінансування матеріального забезпечення здійснюється Фондом у повному обсязі по мірі надходжень від сплати єдиного внеску.
Відбулися зміни законодавства, які були прийняті Верховною Радою України в частині тимчасового відстрочення на період дії карантину окремих страхових виплат, які здійснюються Фондом. Так, Фондом нараховуються та будуть здійснені після завершення карантину: видатки на забезпечення потерпілих на виробництві лікарськими засобами і виробами медичного призначення, фінансування доглядів і додаткового харчування, виплати одноразових допомог. Відповідні зміни затверджено Законом України від 13.04.2020 № 553 «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
Одноразові виплати в разі нещасного випадку на виробництві або встановлення профзахворювання для постраждалих і членів їх родин призначаються Фондом відповідно до діючих нормативно-правових актів, але будуть виплачені в 30-денний строк з дня закінчення карантину.
Також виконавчою дирекцією Фонду було направлено пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою включення до переліку виплат, які здійснює ФССУ у період карантину, одноразових допомог, а також фінансування лікарських засобів, виробів медичного призначення, доглядів, додаткового харчування.
15 травня 2020 року набули чинності зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, якими регламентовано видачу лікарняних листків застрахованим особам на період перебування в обсервації, на самоізоляції під медичним наглядом. За відповідними лікарняними листками із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» ФССУ здійснить компенсацію 50% втраченого заробітку. Строк видачі таких листків непрацездатності відповідно до діючих нормативно-правових актів і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я складає 14 днів.
Фізичні особи-підприємці і самозайняті особи, які тимчасово звільнені від сплати ЄСВ з метою їх підтримки на період дії протиепідемічних заходів, продовжують вважатись застрахованими особами та мають право на виплати і допомоги від ФССУ.
Звертаємо увагу, що Парламентом затверджено надання медичним працівникам допомог через ізоляцію від COVID-19 в розмірі 100% середнього доходу. Про набуття чинності відповідних змін буде повідомлено додатково.

 
Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 1 квартал 2020 року
 
Відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (із змінами та доповненнями)                           (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.
Спеціалістами відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в 1 кварталі 2020 року проведено 23 перевірки щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду. Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами, становила 34 493,8 тис. грн.
За результатами проведених перевірок  винесено 15 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну           суму 139,0 тис. грн, із яких сплачено – 139,0 тис.грн, або 100 %.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 22 штрафи на загальну суму 4,8 тис.грн, які 100% сплачені.
Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).
Нагадуємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування, яка створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації  приймає рішення про призначення матеріального забезпечення, про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджене постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13.              Це положення визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень та відповідальність членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.
 
 

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2020 по 30.04.2020
 
У квітні 2020 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 384 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 460 листкам непрацездатності на суму 4 879 259,43 грн, у тому числі:
- допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 834 560,32 грн;
- допомоги по вагітності та пологах –  967 680,70 грн;
-допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму – 68 818,41 грн;
- допомоги на поховання - 8 200,00 грн.
§ прийнято 262 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 951 листку непрацездатності;
§ проведено страхових виплат 2088 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 8 997 190,70 грн., у т. ч. 1380 внутрішньо переміщеним особам на   суму - 7 249 410,12 грн:
в тому числі:
 - щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві – 8 681 306,26 грн;
 - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 291 406,65 грн;
 - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 24 477,79 грн;
§      проведена індексація грошових доходів 8 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 1 775,16 грн;
§     проведено перерахунок страхових виплат відповідно до ч.2 ст.37                  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ від 01.04.2020 № 249                      «Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого», у результаті якого суму страхових виплат збільшено 2088 особам на 872 252,79 грн, у тому числі 1380 внутрішньо переміщеним особам на суму 712 311,76 грн.
Станом на 04.05.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 01.04.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 

 
Безпека праці під час проведення весняно-польових робіт
(внесення гербіцидів, обприскування, протравлення насіння)
 
            Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва.     
            До роботи з пестицидами і мінеральними добривами допускаються особи, які пройшли навчання та інструктаж з охорони праці, які не мають медичних протипоказань і пройшли медичні огляди. Не допускаються - особи молодше 18 років, жінки у віці до            35 років,вагітні жінки та жінки, які годують грудьми.
            Роботи з протруювання насіння повинні бути максимально механізовані, без використання ручної праці. Застосовується тільки напівсухий і мокрий способи протруювання. Насіння протруюють в спеціально обладнаних приміщеннях, розташованих не ближче 500 метрів від житлових будівель, тваринницьких приміщень, джерел водопостачання, а також в спеціально обладнаних секціях складу для зберігання зерна.
            З мінеральних добрив особливу обережність слід дотримувати при роботі з водним аміаком. Не допускається робота при несправних робочих органах агрегату, підтіканні рідини. В аварійній ситуації тракторист повинен негайно покинути кабіну і відійти на безпечну відстань. Кузова, баки, ємності, робочі органи машин по внесенню добрив і транспортні засоби після закінчення роботи очищають і промивають водою, а після роботи з пестицидами наносять знешкоджуючу (детоксикаційну) речовину (10% -ний розчин ДІАС або 25% - ний розчин хлорного вапна) , витримують 40-50 хв, після чого промивають водою.
            Перед початком робіт з обробки сільгоспугідь всю використовувану техніку перевіряють на справність, регулюють розташування робочих органів, норму витрати рідини випробують на воді. На корпус машин наносять написи, що вказують на необхідність застосовувати при роботі ЗІЗ. Машини повинні бути обладнані бачком з водою не менше 5 л для миття рук.
            Під час обробки з використанням вентиляторних і штангових тракторних обприскувачів швидкість вітру не повинна перевищувати 4 м/с з максимально можливим рухом агрегату проти вітру і на відстані не менше 300 м від населених пунктів, джерел водопостачання, місць відпочинку населення і ділянок проведення ручних робіт по догляду за культурами. Заправку обприскувачів виконують закритим способом по герметичним шлангам. Кабіни тракторів при заправці та внесенні пестицидів повинні бути повністю закриті. На ділянках, оброблених пестицидами, роботи поновлюють тільки після закінчення визначених термінів, встановлених в залежності від фізико-хімічних властивостей використаних пестицидів (від 1 до 60 діб).
            Після роботи з пестицидами і мінеральними добривами слід перевдягтись та прийняти душ. Використаний спецодяг пруть централізовано в спеціальних пральнях.
Необхідною умовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських підприємств безпечних умов праці, суворе дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, пожежної безпеки. 
 
  
 

 
Працівник захворів, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати.

Як оплачувати лікарняний?

 

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами та доповненнями) (далі — Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у разі настання страхового випадку.

Згідно з частиною 2 статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

      Розглянемо випадки, коли тимчасова непрацездатність настала в період відпустки без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, що відповідно до статті 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Статтею 23 Закону № 1105 визначені обставини, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, зокрема, за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Отже, якщо хвороба починається та закінчується в період відпустки без збереження заробітної плати, допомога за цей період не надається, оскільки немає втрати заробітку.

У разі, якщо, наприклад, частина тимчасової непрацездатності припадає на відпустку без збереження заробітної плати, вона оплаті не підлягає. У такому випадку допомога по тимчасовій непрацездатності надається з наступного дня після закінчення відпустки.

Так, комісія (уповноважений) із соціального страхування має перевірити, чи не збігається період тимчасової непрацездатності із зазначеною вище відпусткою.

Також звертаємо увагу, що згідно з частиною 6 статті 22  Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

 

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.03.2020 по 31.03.2020
 
У березні 2020 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 460 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 583 листкам непрацездатності на суму 5 187 654,66 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності – 4 121 534,83 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 1 017 566,61 грн.;
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві   
   або профзахворювання на загальну суму – 44 453,22 грн.;
 - допомоги на поховання - 4 100,00 грн.
§ прийнято 418 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 545 листкам непрацездатності;
§ проведено страхових виплат 2090 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 8 436 641,21 грн., у т. ч. 1380 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 6 917 047,76 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 8 168 485,08 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 258 775,96 грн.;
- одноразових виплат (в   разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 9 380,17 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 8 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 696,56 грн.;
§ сформовано 2 особові справи та призначені страхові виплати.
Станом на 08.04.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 16.03.2020 включно.
 
 

 
АНАЛІЗ
стану травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах,
організаціях м. Бахмут і Бахмутського району у 1 кварталі 2020 року
 
   За 1 квартал 2020 року на підприємствах, в організаціях і установах м.Бахмут і Бахмутського району сталось 7   нещасних випадків, з яких 6 страхових, в них постраждало 7 осіб. Зареєстрований 1 випадок смерті на виробництві через погіршення стану здоров´я працівника. Групові нещасні випадки та випадки профзахворювань в 1 кварталі відсутні.
            За аналогічний період 2019 року зареєстровано 4 нещасні випадки. Групових нещасних випадків, випадків профзахворювань та нещасних випадків зі смертельними наслідками не зареєстровано.
   Таким чином, в 1 кварталі 2020 році, порівняно з 1кварталом 2019 року, спостерігається збільшення кількості нещасних випадків (7 проти 4) на 75%.
Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком            від 51 до 55 років (57%), незважаючи на їх професійний досвід, знання інструкцій, норм та правил охорони праці.
                         Аналіз травматизму за віком:
 
Вік
Кількість потерпілих за
1 квартал 2019 року,
у т.ч. смертельно
Кількість потерпілих за
1 квартал 2020 року,
у т.ч. смертельно
40 – 44 років
1
-
-
-
45 - 50 років
1
-
2
-
51 - 55 років
1
-
4
-
56 - 60 років
-
-
1
1
Понад 60 років
1
-
-
-
Всього:
4
-
7
1
                         Аналіз причин травматизму:
 
  п/п
 
Причина
Кількість
1 квартал
2019 року
1 квартал
2020 року
 
Всього
4
7
1
Організаційні
-
4
2
Психофізіологічні
3
2
3
Технічні
1
-
4
Природні
-
1
 
      Аналіз розподілу кількості потерпілих у 1 кварталі 2020 року
     в розрізі «День тижня» свідчить, що робітники травмувались
                              у четвер, п’ятницю та понеділок:
 
                 п/п
 
День тижня
Кількість потерпілих
Всього
у т.ч. смертельно
1
2
3
4
 
Всього
7
1
 1
Четвер
3
0
 2
Пятниця
2
0
 3
Понеділок
2
1
 4
Вівторок
0
0
 5
Середа
0
0
 6
Субота
0
0
         На підприємствах найбільш травмуються чоловіки – 4 потерпілих (57 %),                          жінки – 3 потерпілих (43 %).
                      
                     Аналіз потерпілих по локалізації травм:
 
  п/п
 
Діагноз
Кількість
1 квартал
2019 року
1 квартал
2020 року
1
Серцево - судинні хвороби
1
2
Травми ока та орбіти
1
3
Поранення черевної порожнини
1
4
Забій грудної клітки, переломи ребер
1
5
Травма верхніх кінцівок та плечових суглобів
2
2
6
Травматична ампутація верхньої кінцівки, пальців кисті (повна), (часткова)
2
7
Травма нижніх кінцівок та стегна
1
             
 
 
            Найбільш травмонебезпечні професії в 1 кварталі:
 
Професія
Кількість травмованих
1 квартал
2019 року
1 квартал
2020 року
Підсобний робітник, найпростіші професії 
1
Слюсар , слюсар-ремонтник
2
2
Завідувач виробничого складу
1
Бухгалтер
1
Контролер водопровідного господарства
1
Медичні працівники
1
Складач поїздів
1
Друкар
1
 
Одним із чинників, які приводять до нещасного випадку є несвоєчасність, якість проведення періодичних медичних оглядів працівників та відсутність реагування керівництва підприємства, закладу, установи на рекомендації заключного акту за результатами медичного огляду. У 1 кварталі 2019 році до Бахмутського відділення надали заключні акти 12 підприємств, де кількість працюючих, що пройшли періодичний медичний огляд, склала 2501 особу. В цьому році, за цей же період, лише 7 підприємств надали заключні акти на загальну кількість працюючих 249 осіб. На ПАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» вже другий рік поспіль не проводяться медичні огляди і це не зважаючи на те, що на підприємстві за останні три роки зареєстровано 4 професійні захворювання. Бездіяльність, безкарність відповідальних осіб, їх необізнаність з законодавчою базою призводить до небажаних наслідків і це стосується як промислових підприємств так і закладів культури, освіти та інших напрямків діяльності.   
            З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці здійснено 2 планові перевірки підприємств та 1 позапланова на підприємстві, де стався нещасний випадок. В результаті перевірок виявлено   57 порушень законодавчих актів про охорону праці, видано 3 подання керівникам підприємств.
            Враховуючи зазначене, з метою збереження здоров`я застрахованих осіб, Бахмутське міське відділення нагадує роботодавцям про постійне дотримання вимог нормативно – правових актів з охорони праці, і головне – не економити кошти для створення безпечних умов праці на виробництві !

 
 
ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
 
З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та вжиття заходів упередження зараження цією хворобою у Бахмутському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України запроваджується дистанційна форма проведення прийому громадян засобами телефонного та електронного зв’язку.
Прийом громадян буде здійснюватися за:
Телефонами:   (0627) 44-52-88 – сектор страхових виплат;
                          (0627) 44-53-79 – сектор матеріального забезпечення;
                          (0627) 44-52-89 – відділ медичних та соціальних послуг.
 
                                                  Бахмутське міське відділення управління      
                                                  виконавчої дирекції Фонду соціального            
                                                    страхування України в Донецькій області
 
До уваги страхувальників та застрахованих осіб!
Приєднуйтесь до телеграм-каналу
Фонду соціального страхування України!
 
З метою оперативного інформування суб’єктів соціального страхування щодо діяльності Фонду соціального страхування України Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області повідомляє про функціонування                  телеграм - каналу Фонду:  t.me/socialfund,  в якому надається оперативна інформація щодо:
-       стану фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні, декретні виплати), страхових виплат потерпілим на виробництві;
-       особливостей оплати лікарняних під час карантину;
-       надання медичних та соціальних послуг;
-       актуальних новин соціального страхування, тощо.
 
 
                                                                         Бахмутське міське відділення управління      
                                                    виконавчої дирекції Фонду соціального            

 

                                                    страхування України в Донецькій області

 

ОСОБЛИВОСТІ  ВИДАЧІ
 ЛИСТКА  НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
  ПІД   ЧАС  ДІЇ  КАРАНТИНУ
 
В умовах накладення карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності, який передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, а саме:
«На період тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, у разі неможливості здійснення тимчасового переведення за їх згодою на іншу роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб, листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС».
Перелік страхових випадків, за якими передбачено надання матеріального забезпечення Фондом соціального страхування України, було розширено на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання і поширення COVID-19 та внесені відповідні зміни у Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Так, стаття 22 вище вказаного Закону доповнена, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
Крім того, у разі хвороби дитини до 14 років для особи, яка здійснюватиме догляд за нею вдома або в умовах стаціонару, Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток, починаючи з першого дня догляду. Водночас звертаємо увагу, що законодавством не передбачено надання Фондом допомоги по догляду за дітьми, які не є хворими та знаходяться вдома з причин накладеного карантину.
                                                    Бахмутське міське відділення управління       
                                                    виконавчої дирекції Фонду соціального             
                                                    страхування України в Донецькій області

 

 

 


 

Увага! Фальсифіковані листки непрацездатності

 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.02.2020 по 28.02.2020
 
У лютому 2020 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 429 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 493 листкам непрацездатності на суму 4 713 995,30 грн., у тому числі:
-          допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 861 142,84 грн.;
-          допомоги по вагітності та пологах - 814 470,72 грн.;
-          допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму - 30 181,74 грн.;
-          допомоги на поховання - 8 200,00 грн.
§ прийнято 310 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 136 листку непрацездатності;
§ проведено страхових виплат 2070 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 8 759 363,18 грн., у т. ч. 1364 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 7 216 112,44 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 8 472 348,58 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 270 040,95 грн.;
- одноразових виплат (в разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 16 973,65 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§ сформовано 1 особову справу та призначені страхові виплати.
Станом на 05.03.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 13.02.2020 включно.
 

 

Графік

особистого прийому громадян

 керівництвом Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України в Донецькій області

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

 

Посада

 

Дні прийому громадян

 

Місце прийому

Солод

 Тетяна Петрівна

В.о.начальника відділення,

заступник начальника відділення

понеділок

10.00–12.00

 

каб. 6

вул. Незалежності, 41

м. Бахмут

Доленко

 Ірина Іванівна

Заступник начальника відділення – начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення

середа

13.00–15.00

 

каб. 3

вул. Б. Горбатова, 4

м. Бахмут

Покотило Світлана Михайлівна

Начальник відділу медичних та соціальних послуг

четвер

09.00–12.00

 

каб. 4

вул. Незалежності, 41

м. Бахмут

Пехтерева Лариса Віталіївна

В.о.завідувача сектору страхових виплат відділу страхових виплат та матеріального забезпечення

п’ятниця

10.00–14.00

 

 

каб. 3

вул. Незалежності, 41

м. Бахмут

Манойло Сергій Миколайович

Страховий експерт з охорони праці відділення

вівторок

08.00–10.00

 

каб. 2

вул. Б. Горбатова, 4

м. Бахмут

 

 

 
 

 
У Бахмутському міському відділенні
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян працює ТЕЛЕФОН «Гарячої лінії» (0627) 44-56-60 та телефон «Довіри» (0627) 44-52-86.
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.01.2020 по 31.01.2020
 
У січні 2020 року спеціалістами відділення:
§     прийнято 359 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 262 листкам непрацездатності на суму 4 325 598,36 грн., у тому числі:
-         допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 568 283,25 грн.;
-         допомоги по вагітності та пологах - 686 001,20 грн.;
-         допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві  або профзахворювання на загальну суму - 59 013,91 грн.;
-         допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§     прийнято 397 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 581 листку непрацездатності;
§     проведено страхових виплат 2061 потерпілому (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві   або професійного захворювання   на   загальну суму 3 996 217,89 грн., у т. ч. 1351 внутрішньо переміщеній   особі на   суму 2 319 396,15 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 3 858 951,34 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 125 230,05 грн.;
- одноразових виплат (в   разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 12 036,50 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§ сформовано 2 особові справи та призначені страхові виплати.
Станом на 10.02.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 15.01.2020 включно.
 

 
 
Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
 в Донецькій області за 12 місяців 2019 року
 
Відповідно до статті 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи відповідно до покладених на них завдань здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.
Спеціалістами відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 12 місяців 2019 року проведено 78 перевірок щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду . Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами в 2019 році, становила 38 258 тис. грн.
За результатами проведених перевірок  винесено 53 рішення про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 509,4 тис. грн, із яких сплачено – 509,4 тис. грн, або 100 %.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 73 штрафи на загальну суму 14,9 тис.грн. Сплачено адміністративних штрафів на суму  14,3 тис. грн., або 96 %.
Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).
Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:
         вказано скорочену назву підприємства та не заповнена його адреса;
         виправлення в листку непрацездатності не засвідчені підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;
         допущено 3 виправлення в листку непрацездатності;
         запис про перебування у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою та підписом одного лікаря;
         не вказано режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);
          не підкреслено причину непрацездатності;
         при тимчасовій непрацездатності понад 10 днів листок непрацездатності не засвідчено підписом завідувача відділення.
 
Відповідальність роботодавців, як страхувальників, визначена статтею 15 Закону № 1105: 
«У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«АНАЛІЗ
стану травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах,
 організаціях м. Бахмут і Бахмутського району у 2019 році
 
            За 2019 рік на підприємствах, в організаціях і установах м. Бахмут і Бахмутського району зареєстровано 24 нещасних випадки. Із них, за висновками розслідування, 15 - пов'язані з виробництвом і по них складені акти за формою Н-1/П. Один випадок травматизму не пов’язаний з виробництвом. За результатом розслідування складено акт за формою Н- 1/НП.
            Триває розслідування 8 нещасних випадків.
            Зареєстровано 6 випадків смерті на виробництві внаслідок погіршення стану здоров´я робітника.
            Групових нещасних випадків та випадків профзахворювань в 2019 році не зареєстровано.
            У 2019 році травми на виробництві сталися на підприємствах: ТДВ «Сініат»,            КП "Вода Донбасу", КП «Бахмут-Вода», ДП "Артемсіль, ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС, ТОВ «Завод кольорових металів, відділ освіти Бахмутської райдержадміністрації, ПрАТ «Курдюмівський ККВ»,                            ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз", ТОВ "Артемівський електротехнічний завод",      СТОВ «ІЛЮС», Артемівське управління по газопостачанню та газифікації,                       ПРАТ «АРТВАЙНЕРІ»,  ПСМНЗ Школа мистецтв м.Бахмута,  Званівська сільська рада.
            В порівнянні з 2018 роком в 2019 році кількість нещасних випадків зменшилася на 29%.
            Найбільша кількість нещасних випадків - 5, сталася на ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат". По 2 випадки зареєстровано на КП «Бахмут-Вода»,                     ПРАТ «АРТВАЙНЕРІ», ТОВ "Артемівський електротехнічний завод", ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС. Значно зменшилась частка нещасних випадків, які сталися в комунальних, навчальних, дошкільних закладах. Якщо в 2018 році їх кількість становила 22,6%                  (7 випадків), то в 2019 році 16,6% (4 випадки). На підприємствах агропромислового комплексу кількість нещасних випадків не змінилась, в порівнянні з 2018 роком, та становить 3 випадки.
            В 2019 році не зареєстровано нещасних випадків на підприємствах приватної власності.
            Таким чином, в 2019 році, порівняно з 2018 роком, спостерігається зменшення кількості нещасних випадків, (24 проти 31), так і кількості підприємств, де ці випадки сталися. Причинами, що призвели до нещасних випадків в 2019 році стали:
- організаційні – 31,25% - (невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці);
- психофізіологічні – 37,5% (особиста необережність потерпілого, протиправні дії інших осіб, низька нервово-психічна стійкість);
- технічні – 31,25% (незадовільний технічний стан обладнання, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки);
            В порівнянні з 2018 роком збільшився відсоток технічних причин: з 9,6% до 31,25% відповідно, та збільшився відсоток психофізіологічних причин, серед яких найбільш розповсюджена особиста необережність постраждалих
            В 2019 році 26,7% потерпілих мають стаж роботи більше 40 років; 33,3% - більше 30 років та 40% до 30 років. Тобто 60% постраждалих мають великий трудовий стаж, а відповідно і досвід роботи.
В 2019 році серед потерпілих на виробництві особи пенсійного віку склали - 41,6%, особи від 50 до 60 років - 45,8%; особи до 50 років - 12,5%.
З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці здійснено 11 планових перевірок підприємств та 4 позапланові на підприємствах, де сталися нещасні випадки. В результаті перевірок виявлено 142 порушення законодавчих актів про охорону праці, видано 15 приписів керівникам підприємств. Щоквартально проводиться аналіз виробничого травматизму і професійної захворюваності, розробляються заходи щодо зниження їх рівня.

Страховим експертом з охорони праці відділення надаються консультації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємствах, проводяться семінари, круглі столи для спеціалістів служб з охорони праці. Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування, профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, установах, організаціях. 

 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.12.2019 по 31.12.2019
 
У грудні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 462 заяви - розрахунки від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 488 листкам непрацездатності на суму 4 645 878,41 грн., у тому числі:
-       допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 765 903,39 грн.;
-       допомоги по вагітності та пологах 798 101,02 грн.;
-       допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 77 774,00 грн.;
-       допомоги на поховання - 4 100,00 грн.
§ прийнято 557 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 2 184 листкам непрацездатності;
§ проведено страхових виплат 2057 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 5 931 698,74 грн., у т. ч. 1339 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 4 354 612,46 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 5 682 956,89 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це   право   в   разі втрати годувальника – 213 694,14 грн.;
- одноразових виплат (в   разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 35 047,71 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§ сформовано 2 особові справи та призначені страхові виплати.

 

Станом на 08.01.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 09.12.2019 включно.

 

«Інформація для страхувальників щодо подання звітності

до Фонду соціального страхування

 

Нагадуємо, що за ІV квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, до 15 січня 2020 року подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за формою, наведеною у додатку до постанови правління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018       № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України».

Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:

-   на паперових носіях;

- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.

Прийняття звітів по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за ІV квартал 2019 року буде здійснюватися з 1 по 15 січня 2020 року за адресою: м.Бахмут, вул.Горбатова, 4, кабінет № 4.

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

Телефон для довідок: (0627) 44-53-01.

 


 

Інформація для страхувальників, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 
              Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області просить страхувальників, які маютьзаборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 01.01.2020 року спрямовувати кошти виключно на новий доходний рахунок                              № UA138999980000355439000105015, код банку 899998, банк отримувача Казначейство України (ЕАП).
Кошти, сплачені платниками на старий доходний рахунок,не будуть зараховуватися, а повертатимуться як нез'ясовані надходження.

Телефон для довідок :   (0627) 44-53-01   

 
 «ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ!
Завершується перехідний період щодо зміни банківських рахунків за стандартом IBAN. З метою своєчасної та належної сплати страхових коштів Фонду за раніше наданими заявами-розрахунками для фінансування матеріального забезпечення, наголошуємо на необхідності терміново надати довідку про новий рахунок за стандартом IBAN до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за адресою: вул. Незалежності,41, м.Бахмут, Донецької області.
Е-mailbaxm.dn@fssu.gov.ua
Довідки за тел.:445379, 445302.
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.11.2019 по 30.11.2019
 
У листопаді 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 472 заяви - розрахунки від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 596 листкам непрацездатності на суму 4 734 975,01 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 937 098,71 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах 705 998,04 грн.;
 -допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 79 578,26 грн.;
- допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§ прийнято 262 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 970 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 4,9 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2027 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 8 928 858,42 грн., у т. ч. 1310 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 7 405 688,87 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 8 667 025,58 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-261 832,84 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 05.12.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 08.11.2019 включно.

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.10.2019 по 31.10.2019
 
У жовтні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 442 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 520 листкам непрацездатності на суму 4 701 506,95 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 838 872,22 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах 762 761,02 грн.;
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 67 073,71 грн.;
допомоги на поховання - 32 800,00 грн.
§ прийнято 336 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 102 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 4,7 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2025  потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 7 669 661,54 грн., у т. ч. 1304 внутрішньо переміщеним  особам на   суму 6 154 919,87 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 399 385,86 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-270 275,68 грн.;
- одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 176 200,00 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 04.10.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 09.10.2019 включно.

 
«Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 9 місяців 2019 року
 
Спеціалістами відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 9 місяців 2019 року проведено 51 перевірку щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду.
За результатами проведених перевірок винесено 37 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 412,7 тис. грн, із яких сплачено – 394,5 тис. грн, або 96%.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 53 штрафи на загальну суму 10,8 тис.грн. Сплачено адміністративних штрафів на суму  9,9 тис. грн., або 92 %.
У 2018 році рішенням правління Фонду була запроваджена система попереднього контролю правильності нарахування виплат. Відповідно до неї, фахівціБахмутського міського відділення здійснюють попередній контроль правильності нарахування виплат, та у разі виявлення помилок, надають рекомендації страхувальнику щодо усунення недоліків ще до фінансування виплат. Це дозволяє уникнутинадмірного нарахування матеріального забезпечення.
При цьому під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками  при оплаті листків непрацездатності є призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 1105 – ХІV від 23.09.1999 (зі змінами та доповненнями)).
Нагадуємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації,  приймає рішення про призначення матеріального забезпечення; приймає рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, яке затверджується правлінням Фонду.
Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13. Це положення визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень членів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.
 
 

 
Порядок отримання санаторно-курортного лікування для потерпілих
 внаслідок нещасного випадку на виробництві
 
Фонд соціального страхування України (далі – Фонд), керуючись статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями), фінансує витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якщо таку потребу визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (ІПР).
Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно  надається путівка для санаторно-курортного лікування, а також  компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад.
У разі необхідності супроводу особи з інвалідністю до санаторно-курортного закладу, якщо така потреба визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на перебування (проживання, харчування, витрати на проїзд) супроводжуючої особи на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю.
У санаторно-курортному закладі потерпілий, у разі необхідності, забезпечуєтьсяспеціальним медичним доглядом та побутовим обслуговуванням, потребу в якихпотерпілому визначено рішенням МСЕК.
На сьогоднішній день потерпілі мають можливість самостійно обрати санаторно-курортний заклад, розташований на території України, відповідно до медичних показань за профілем лікування. Список санаторно-курортних закладів за профілями лікування  оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду соціального страхування.
Порядок отримання санаторно-курортного лікування особами з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування  від 24.05.2017 № 33 (зі змінами від 12.12.2018).
Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для потерпілих:
- осіб з інвалідністю І групи щороку;
- осіб з інвалідністю ІІ групи один раз на два роки або щороку, якщо це визначено ІПР;
- осіб з інвалідністю ІІІ групи один раз на три роки, один раз на два або щороку, якщо це визначено  ІПР.
Термін санаторно-курортного лікування потерпілих становить 24 доби (для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку - 45 діб, може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою).
Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування за письмовою заявою потерпілого може зменшуватись до 18 діб.
Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікування (за санаторно-курортною путівкою) потерпілі подають до органів Фонду такі документи:
1. Заяву встановленої форми.
2. Оригінал довідки  МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні.
3. Довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою  № 070/о (термін дії довідки не більше 12 місяців з дати видачі).
4. Індивідуальну програму реабілітації інваліда (ІПР) (за наявності).
5. Копію паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
Звертаємо увагу потерпілих, у яких настає право на санаторно-курортне лікування у 2020 році, на необхідність надання заяви та відповідних документів на забезпечення санаторно-курортними путівками до 01.11.2019.
      Запрошуємо всіх потерпілих, які мають потребу в санаторно-курортному лікуванні та перебувають на обліку у відділенні, звертатися до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (м.Бахмут, вул. Незалежності, буд.41, відділ медичних та соціальних послуг, кабінет №4).

 
 
«Надання матеріального забезпечення застрахованим особам
Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду
 в Донецькій області за 9 місяців 2019 року
 
За 9 місяців 2019 року Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області прийнято 5257 заяв – розрахунків, які надані страхувальниками для фінансування матеріального забезпечення        8 717 застрахованим особам, працюючим на підприємствах, в організаціях та у фізичних осіб-підприємців по 12 951 листкам непрацездатності.
Із загальної кількості застрахованих осіб – 76,4 % осіб отримали допомогу у зв’язку із загальним захворюванням, 0,6% - у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 10,3 % - у зв’язку з невиробничою травмою, 9,3 % - по догляду за дитиною або хворим членом сім’ї; 3,0 % осіб – у зв’язку з вагітністю та пологам та 0,4 % - допомогу на поховання.
За 9 місяців 2019 року сума витрат на всі види допомоги склала 41 463,9 тис. грн., у тому числі:                                                                   
- допомога по тимчасовій непрацездатності (у томі числі невиробничі травми та догляд за дитиною або хворим членом сім’ї) – 33 855,6 тис. грн., або 81,7 % суми витрат на матеріальне забезпечення;
- допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в наслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання – 518,5 тис. грн., (1,2%);
- допомога по вагітності та пологах – 6 950,4 тис. грн., (16,8 %);
- допомога на поховання – 139,4 тис. грн., (0,3 %).
Спеціалістами Бахмутського міського відділення при прийнятті заяв-розрахунків страхувальників постійно проводиться робота по упередженню неправомірних витрат коштів Фонду соціального страхування. За результатами опрацювання за 9 місяців 2019 року упереджено неправомірних витрат на суму 159,5 тис. грн., та встановлено недоплат на суму     32,9 тис. грн.
Всі підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці отримують фінансування від Фонду соціального страхування в день надходження фінансування на рахунок відділення.
 
 
 

 
«АНАЛІЗ
стану травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях м. Бахмут і Бахмутського району
за 9 місяців 2019 року
 
За січень-вересень 2019 року Бахмутським міським відділенням зареєстровано        14 нещасних випадків, що сталися на підприємствах м.Бахмут і Бахмутського району. З них - страхових 9 випадків в яких постраждало 9 осіб (ТДВ «Сініат», ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", ПрАТ «Курдюмівський ККВ», Званівська сільська рада, Іванівська ЗОШ I-III ступенів Бахмутської районної ради, ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз",      ТОВ "Артемівський електротехнічний завод, ДП «АРТЕМСІЛЬ») по яким складено акти форми Н-1.
 1 нещасний випадок, що стався на КП «БАХМУТ-ВОДА», не пов´язаний з виробництвом. По 4 нещасним випадкам триває розслідування (КП «БАХМУТ-ВОДА», СТОВ «ІЛЮС», ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС, ПАТ «ЧВК»). Нещасних випадків з тяжкими наслідками - 7 випадків, смерть на виробництві - 1 випадок. Випадків професійного захворювання не зареєстровано.
            За аналогічний період 2018 року Бахмутським міським відділенням зареєстровано     21 нещасний випадок, що стався на підприємствах м.Бахмут і Бахмутського району. З них - страхових 16 випадків в яких постраждало 17осіб і по яким складено акти форми Н-1.         4 нещасні випадки не пов´язані з виробництвом. Нещасних випадків з тяжкими наслідками - 9 випадків,смерть на виробництві - 4 випадки. Зареєстровано 1 випадок професійного захворювання (ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат») та 1 груповий випадок       (ТОВ «КОМПАНІЯ «ОБЕРІГ»).
Отже, виробничий травматизм на підприємствах м. Бахмут і Бахмутського району в січні-вересні 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зменшився на           7 страхових випадків. На 3 випадки зменшились випадки смерті на виробництві.
            Причинами нещасних випадків є:
      -     організаційна – 2 страхових випадки або 22,2% (не виконання вимог інструкцій з ОП);
      - психофізіологічна – 4 страхових випадки або 44,4% (особиста необережність потерпілого, протиправні дії інших осіб);
      -   технічна – 3 страхових випадки або 33,3% (конструктивні недоліки, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки );
Бахмутське міське відділення продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування, профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях і нагадує, що з 1 липня 2019 року діє новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.19 р. № 337.
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
 соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.09.2019 по 30.09.2019
 
У вересні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 365 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 244 листкам непрацездатності на суму 4 094 641,72 грн., у тому числі:
- допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 272 681,67 грн.;
- допомоги по вагітності та пологах 751 054,13 грн.;
- допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 54 505,92 грн.;
- допомоги на поховання - 16 400,00 грн.
§ прийнято 396 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 530 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 32,6 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2016 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 7 574 118,51 грн., у т. ч. 1293 внутрішньо переміщеним особам на суму 6 025 595,08 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 292 610,43 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-267 547,22 грн.;
- одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 13 960,86 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 03.10.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 11.09.2019 включно.
 

 
З урахуванням викладеного у попередній статті про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб, Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі – Бахмутське міське відділення) звертає увагу на підстави затримання, припинення та утримання страхових виплат, визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями; далі – Закон      № 1105).
            Орган Фонду має право:
1.Затримати страхові виплати до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог (частина 3 статті 44 Закону);
2. Припинити страхові виплати та надання соціальних послуг (стаття 46 Закону):
- на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
- на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;
- якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку;
- якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;
- якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню;
- у разі надходження рекомендацій Міністерства фінансів України за наслідками проведеної верифікації до завершення перевірки правомірності призначеної страхової виплати;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Утримати суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має право на ці виплати, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат (частина дев’ята статті 47 Закону).
Повернення зайво виплачених потерпілому сум здійснюється Фондом відповідно до«Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» затвердженого Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11.
Загальний розмір відрахування не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п’ятдесяти відсотків щомісячної страхової виплати, яка належить до виплати потерпілому або особі, яка має на це право.
 
 

 
«Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі – Бахмутське міське відділення) нагадує про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб, визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями; далі – Закон № 1105).
        Відповідно до частин 1,2,3 ст. 16 Закону № 1105:
1. Застраховані особи мають право на:
1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального страхування;
2) отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;
4) послуги медичної реабілітації;
5) послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
6) відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
7) послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
8) оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;
9) судовий захист своїх прав.
 
2. Застраховані особи зобов’язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;
3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;
дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;
не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;
5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.
Звертаємо увагу на те, що до обставин, які впливають на умови та зміни розміру матеріального забезпечення, про які застрахована особа зобов’язана своєчасно повідомляти Фонд, відносяться:
- зміна особистих відомостей: паспортних даних, адреси реєстрації, проживання, тимчасового перебування внутрішньо переміщеної особи;
- зміна реквізитів рахунків для перерахування коштів;
- зміна інформації про працевлаштування/звільнення з роботи;
- зміна номеру телефону (для оперативного зв’язку);
- зміна розміру доходів;
- інше.
    3. Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.
 

 
 

 
У серпні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 325 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 154 листкам непрацездатності на суму 3 867 821,12 грн., у тому числі:
допомоги по тимчасовій непрацездатності – 2 880 219,45 грн.;
- допомоги по вагітності та пологах 936 536,72 грн.;
- допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 30 564,95 грн.;
 - допомоги на поховання  - 20 500,00 грн.
§ прийнято 460 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 749 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 30,7 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 0,1 тис. грн.;
§ проведено  страхових  виплат 2009  потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного  випадку  на   виробництві  або професійного захворювання  на загальну суму 662 669,40 грн., у т. ч. 1283 внутрішньо переміщеній   особі  на   суму 6 569 231,98 грн.:
 -  щомісячних страхових виплат  - 8 186 439,65 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-272 045,69 грн.;
- одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 204 184,06 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 9 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 7 242,84 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 03.09.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 01.08.2019 включно.
 

 
 
 
    «ДО УВАГИ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ!
Відповідно до постанови правління Національного банку України «Про запровадження Міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» від 28.12.2018 № 162 банки України змінюють діючі рахунки клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN.
 
Вам, необхідно звернутися до установи банку, де ви отримуєте страхові виплати, щодо зміни поточного рахунку для перерахування страхових виплат та надати відповідну заяву до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області до 31 жовтня 2019 року за адресою:   м. Бахмут, вул. Незалежності буд.41, каб.3.
 

 

 
 
«Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Донецькій області за 6 місяців 2019 року
 
Фондом соціального страхування України з березня 2019 року відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними коштів Фонду. Планові перевірки проводяться фахівцями Фонду виключно за умови наявності вагомих підстав. Це дозволяє як не допустити тиск на законослухняних роботодавців, так і захистити бюджет Фонду від неправомірних видатків. Підставою для перевірки може бути суттєве зростання кількості днів тимчасової непрацездатності на підприємстві, відсутність повідомлення про виплату коштів застрахованим особам упродовж трьох місяців з дня проведення фінансування Фондом, наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб за 6 місяців 2019 року.
Спеціалістами  відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 6 місяців 2019 року проведено 24 перевірки щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду.
Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками  при оплаті листків непрацездатності є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, тапризначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 1105 – ХІV від 23.09.1999 (зі змінами та доповненнями)).
Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:
         вказано скорочену назву підприємства та не заповнена його адреса;
         виправлення в листку непрацездатності не засвідчені підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;
         допущено 3 виправлення в листку непрацездатності;
         запис про перебування у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою та підписом тільки одного лікаря.
У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі                10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).
За результатами проведених перевірок за 6 місяців 2019 року у Бахмутському міському  відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області винесено 16 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 74,1тис. грн, із яких сплачено – 72,4тис. грн, або 98%.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 29 штрафів на загальну суму 5,7 тис.грн. Сплачено адміністративних штрафів на суму  4,6 тис.грн., або 81%.   
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.07.2019 по 31.07.2019
 
У липні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 419 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 272 листкам непрацездатності на суму 4 231 129,04 грн., у тому числі:
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 196 404,09 грн.;
-     допомоги по вагітності та пологах 949 205,49 грн.;
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 73 219,46 грн.;
-     допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§ прийнято 448 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 700 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 4,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 4,6 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2004 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 8 252 677,97 грн., у т. ч. 1279 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 6 741 308,70 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 976 856,35 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-275 821,62 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
   Станом на 05.08.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 20.06.2019 включно.

 
«АНАЛІЗ
стану травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях м. Бахмут і Бахмутського району
за перше півріччя 2019 року
 
За перше півріччя 2019 року на підприємствах, в організаціях і установах м. Бахмут і Бахмутського району зареєстровано 10 нещасних випадків.
7 нещасних випадків, що сталися на ТДВ «Сініат», ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", ПрАТ «Курдюмівський ККВ», Званівська сільська рада, Іванівська ЗОШ I-III ступенів Бахмутської районної ради, ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" пов'язані з виробництвом. За результатами розслідування складені акти за формою Н-1.          5 випадки з легкими наслідками та 5 з тяжкими наслідками.
1 випадоктравматизму з тяжкими наслідками не пов’язаний з виробництвом стався на підприємстві КП «БАХМУТ-ВОДА». За результатами його розслідування складено акт за формою Н- 5.
Триває розслідування 2 нещасних випадків, що сталися на   КП «БАХМУТ-ВОДА» та ТОВ "Артемівський електротехнічний завод".
Відсутні страхові нещасні випадки із смертельним наслідком та смерть в результаті раптового погіршення стану здоров’я працівника на робочому місці.
 Групових нещасних випадків та випадків професійного захворювання не зареєстровано.
             За аналогічний період 2018 року зареєстровано 15 випадків травматизму.           Із них - 13 випадків з важкими наслідками.
11 нещасних випадків пов'язані з виробництвом, із них 2 зі смертельними наслідками. 
В минулому році зареєстровано 3 випадкисмерті на виробництві через раптове погіршення стану здоров’я працівників.
1 випадок професійного захворювання зареєстрований на ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат".
Групових нещасних випадків не зареєстровано.
Серед причин нещасних випадків в 2019 року домінують:
-          психофізіологічні – 42,8% (особиста необережність потерпілого, низька нервово-психічна стійкість);
-          технічні – 35,7% (незадовільний технічний стан обладнання, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки);
-          організаційні – 21,4% - (невикористання засобів індивідуального захисту, недосконалість інструкцій, порушення трудової та виробничої дисципліни).
               З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці перевірено 7 підприємств. В результаті перевірок виявлено              57 порушень законодавчих актів про охорону праці, видано 7 подань керівникам підприємств. При перевірках звертається увага на забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Особлива увага приділяється проведенню на підприємствах медоглядів, їх якості та заходам по виконанню рекомендацій заключних актів медоглядів.
               Страховим експертом з охорони праці відділення надаються консультації щодо покращення функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, проводяться семінари, круглі столи та робочі наради для спеціалістів служб з охорони праці. В 2019 році Бахмутським міським відділенням узагальнено досвід роботи служби з охорони праці ТДВ «СІНІАТ» щодо організації профілактичної роботи на підприємстві та рекомендовано до використання його на підприємствах міста та району.
Бахмутське міське відділення продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування, профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях і нагадує, що з 1 липня 2019 року діє новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.19 р. № 337.
 

 

 


 

«Інформація для страхувальників, які мають заборгованість
 зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове
 державне соціальне страхування
 
              Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області звертається до  страхувальників, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, спрямовувати кошти виключно на новий доходний рахунок                             № 37174000105015, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, отримувач Бахмутське міське відділення УВД ФССУ в Дон.обл.
                Кошти, сплачені платниками на старий доходний рахунок,не будуть зараховуватися, а будуть повернені як нез'ясовані надходження.
Телефон для довідок :   (0627) 44-53-01

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.06.2019 по 30.06.2019
 
У червні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 368 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1132 листкам непрацездатності на суму 3 573 658,23 грн., у тому числі:
допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 813 213,23 грн.;
допомоги по вагітності та пологах – 722 834,00 грн.;
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 17 111,00 грн.;
допомоги на поховання - 20 500,00 грн.
§ прийнято 282 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 940 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 5,6 тис.грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,7 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1983 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 7 440 631,88грн., у т. ч. 1263 внутрішньо переміщеним особам на   суму 5 907 349,39 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 157 450,96 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-283 180,92 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 03.07.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 21.05.2019 включно.
 

 
 
«Інформація для страхувальників щодо подання звітності до
 Фонду соціального страхування
 
Нагадуємо,  що за ІІ квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, до 10 липня 2019 року подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за формою, наведеною у додатку до постановиправління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України».
 Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперових носіях;
- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованості  страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за ІІ квартал 2019 року  буде здійснюватися   з 1 по 10 липня 2019 року   за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4.
 
За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 
 
Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01
 

 
 
 
 
 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.05.2019 по 31.05.2019
 
У травні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 441 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1506 листкам непрацездатності на суму 5 279 694,46 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 041 190,00 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 1 193 911,32 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 15 893,14 грн.;
oдопомоги на поховання - 28 700,00 грн.
§прийнято 362 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1827 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 24,5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,4 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1984 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 683 535,46 грн., у т. ч. 1254 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 5 789 438,09 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 373 971,02 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 279 656,72 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 30 207,72 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформована 1 особова справа та призначені страхові виплати.
Станом на 03.06.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 11.04.2019 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 

 
«Випадки відмови в оплаті листка непрацездатності
 
Кодекс законів про працю України гарантує кожному працюючому громадянину право на матеріальне забезпечення у разі хвороби або втрати працездатності.
Підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Іншими словами, без листка непрацездатності допомогу з тимчасової непрацездатності не призначать.
Рішення про призначення матеріального забезпечення за листком непрацездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, яка створюється на кожному підприємстві, в будь-якій установі, організації. До складу цієї комісії входять як представники адміністрації підприємства, установи, організації, так і представники застрахованих осіб.
Однак комісія із соціального страхування може також приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та припиненні його виплати.
Статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-ХІV визначено вичерпний перелік таких причин. Серед них:
·         настання тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
·         за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;
·         порушення режиму лікування застрахованими особами;
·          у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
·          у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
·         за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
·         за час примусового лікування, призначеного за постановою суду.
Крім того, згідно з Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13, комісії наділені повноваженнями перевіряти організацію медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом.
У свою чергу, застраховані особи зобов’язані надавати роботодавцю достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення. У разі виникнення підозри щодо обґрунтованості видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення, комісія може звертатися до управління виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства.
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Б.Горбатова, 4 каб.1 або за телефоном: (0627) 44-53-79.

 
 «До уваги постраждалих від нещасних випадків на виробництві!
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться у другій декаді червня 2019 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт,
- Бомбаскет,
- Гирьовий спорт,
- Дартс,
- Настільний теніс,
- Шахи.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського міського відділення в регіональних змаганнях сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 каб.1 приймальня або за телефоном: (0627) 44-56-60.
 
 

 
 

 
«До уваги постраждалих від нещасних випадків на виробництві!
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться у другій декаді червня 2019 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт,
- Бомбаскет,
- Гирьовий спорт,
- Дартс,
- Настільний теніс,
- Шахи.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського міського відділення в регіональних змаганнях сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 каб.1 приймальня або за телефоном: (0627) 44-56-60.

 
  «Комісія (уповноважений) із соціального страхування має бути
 на кожному підприємстві
Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-IV (далі — Закон № 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) або фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Роботу комісії (уповноваженого) із соціального страхування регулює Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.
Головними обов`язками комісії (уповноваженого) є прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування (допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання).
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць.
Крім того, комісія (уповноважений) зобов’язана:
ü   розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
ü   здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем;
ü   вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
ü   брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві Фондом соціального страхування.
До повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування також відноситься:
ü   проведення щоквартально аналізу використання коштів Фонду на підприємстві та аналізу рівня захворюваності, надання пропозицій щодо його зниження роботодавцю та представнику застрахованих осіб;
ü   участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що обслуговує підприємство, дотримання хворими призначеного режиму лікування;
ü   ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють, а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами та ін.
Слід зазначити, що відповідно до статті 32 Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення.
 
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2019 по 30.04.2019
 
У квітні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 391 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1686 листкам непрацездатності на суму 5 142 220,32 грн., у тому числі:
             - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 332 632,49 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 755 931,12 грн.;
             - допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на   
               виробництві або профзахворювання на загальну суму 41 356,71 грн.;
             -допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§прийнято 353 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1586 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 17,9 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 3,4 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1985 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 378 228,50 грн., у тому числі 1249 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 5 804 837,27 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 038 567,01 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 308 963,91 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 30 697,58 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформовані 3 особові справи та призначені страхові виплати.
Станом на 03.05.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 25.03.2019 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.03.2019 по 31.03.2019
 
У березні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 476 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1920 листкам непрацездатності на суму 5 632 805,32 грн., у тому числі:
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 824 593,18 грн.;
-     допомоги по вагітності та пологах – 598 626,14 грн.;
 допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 201 386,00 грн.;
допомоги на поховання - 8 200,00 грн.
§прийнято 338 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 2155 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 29,1тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 15,2 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1980 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 484 144,23 грн., у тому числі 1248 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 6 017 825,56грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 181 728,42 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 293 843,35 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 8 572,46 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформована 3 особові справи потерпілого та призначені страхові виплати.
Станом на 01.04.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 20.02.2019.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
 

 
 
«Інформація для страхувальниківщодоподаннязвітності
до Фонду соціальногострахування
 
Нагадуємо, що за І квартал 2019 року страхувальники, якімають заборгованість зісплатистраховихкоштів на загальнообов'язкове державнесоціальнестрахування у зв’язку з тимчасовоювтратоюпрацездатності та/або на загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахуваннявіднещасноговипадку на виробництві та професійногозахворювання, якіспричиниливтратупрацездатності, до 10 квітня 2019 рокуподають до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду Звіт по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за оновленою формою, встановленою постановою правління Фонду соціальногострахуванняУкраїнивід 12.12.2018 № 28 «Про деякіпитанняоблікузаборгованостістрахувальниківзісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни».
 Нова форма звітності прийнята з метою оптимізації і скорочена на 48 показників. В ній об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звітподається до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперовихносіях;
- надсиланняпоштою з повідомленням про вручення та з описомвкладеннявідповідно до вимог Порядку оформленняпоштовихвідправлень з вкладеннямматеріалівзвітності, розрахунковихдокументів і декларацій, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за 1 квартал 2019 року буде здійснюватися   з 1 по 10 квітня 2019 року  за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4 з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер, п`ятниця до 16.00.
 
            Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01.
 
 

 
 «Інформація для страхувальниківщодоподаннязвітності
до Фонду соціальногострахування
 
Нагадуємо, що за І квартал 2019 року страхувальники, якімають заборгованість зісплатистраховихкоштів на загальнообов'язкове державнесоціальнестрахування у зв’язку з тимчасовоювтратоюпрацездатності та/або на загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахуваннявіднещасноговипадку на виробництві та професійногозахворювання, якіспричиниливтратупрацездатності, до 10 квітня 2019 рокуподають до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду Звіт по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за оновленою формою, встановленою постановою правління Фонду соціальногострахуванняУкраїнивід 12.12.2018 № 28 «Про деякіпитанняоблікузаборгованостістрахувальниківзісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни».
 Нова форма звітності прийнята з метою оптимізації і скорочена на 48 показників. В ній об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звітподається до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперовихносіях;
- надсиланняпоштою з повідомленням про вручення та з описомвкладеннявідповідно до вимог Порядку оформленняпоштовихвідправлень з вкладеннямматеріалівзвітності, розрахунковихдокументів і декларацій, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за 1 квартал 2019 року буде здійснюватися   з 1 по 10 квітня 2019 року  за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4 з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер, п`ятниця до 16.00.
 
            Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01.
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»
 

 
Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області проведено перерахунок страхових виплат потерпілим на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 20 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей», в якій затверджено коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат з 01 березня 2019 року у розмірі 1,05.
Всього проведено перерахунок 1976 потерпілим, з них:
1932 потерпілим встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3200,00 грн. з урахуванням ступеня втрати працездатності;
7 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати обмежена, бо не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 19210,00 грн.;
2 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати вже обмежена на дату перерахунку (1 особа –19210,00 грн., 1 особа - 21412,53 грн.).
Сума щомісячної страхової виплати вищевказаним потерпілим до перерахунку складала 7 021 358,23 грн., після перерахунку – 7 376 566,23 грн., таким чином, сума зростання складає 355 208,00 грн., при цьому коефіцієнт зростання - 1,051, або 5,06 %.

 
   «Страхові виплати потерпілим та членам їх сімей у 2018 році
 
У 2018 році Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області забезпечило 2015 потерпілих на виробництві та членів їх сімей щомісячними страховими виплатами, в тому числі 1274 внутрішньо переміщених осіб на суму 89 359,7 тис. грн., що на 28,6 % більше ніж в минулому році.
У структурі страхових виплат, здійснених у 2018 році, основна частина припадає на:
- щомісячні страхові виплати – 84 789,75 тис. грн., що становить 94,9 % витрат на страхові виплати;
- щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника – 3 413,57 тис. грн., що становить 3,8 %;
- одноразова допомога (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого)– 618,5 тис. грн. (0,7 %);
- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 530,98 тис. грн. (0,59 %);
- відшкодування вартості поховання потерпілого та повязаних з цим ритуальних послуг – 6,92 тис. грн. (0,008%).
Сума витрачених коштів на щомісячні страхові виплати потерпілим в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку за 2018 рік збільшилась на 18 679,71 тис. грн., або на 28,3 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Сума витрат щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 589,6 тис. грн., або 20,9 %.
 
За 2018 рік сума видатків на виплату одноразової допомоги (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 409,3 тис. грн., або 195,7 відсотків.
Слід зазначити, що у 2018 році на 92,4 % (260,97 тис. грн.) зросли витрати на відшкодування допомоги по тимчасовій непрацездатності потерпілих.
Протягом року було сформовано 12 нових особових справ.
Упродовж 2018 року працівниками Бахмутського міського відділення забезпечено своєчасне та в повному обсязі надання страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей.

 
«Аналіз надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України Бахмутським міським відділенням у 2018 році
 
За 2018 рік Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області прийнято 4 152 заяви - розрахунки, які надані страхувальниками для фінансування матеріального забезпечення 11 737 застрахованим особам, працюючим на підприємствах, в організаціях та у фізичних осіб по 19 841 листкам непрацездатності. Із загальної кількості застрахованих осіб - 75,1% осіб отримали допомогу у зв’язку із загальним захворюванням, 11,2 % - у зв’язку з невиробничою травмою, 10,5% - по догляду за дитиною або хворим членом сім’ї та 3,2 % осіб – у зв’язку з вагітністю та пологам.
За 2018 рік сума витрат на всі види допомоги склала 51 486,9 тис. грн., у тому числі:                                                                   
- допомога по тимчасовій непрацездатності – 42 778,6 тис. грн., або 83,1 % суми витрат на матеріальне забезпечення;
- допомога по вагітності та пологах – 8 552,5 тис. грн., що становить 16,6 %;
- допомога на поховання – 155,8 тис. грн., (0,3 %).
Сума витрат на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду за 2018 рік порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 11 304,6 тис. грн., або на 22 відсотка.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у 2018 році збільшились на 10 463,8 тис. грн., або на 24,5 %, у порівнянні з 2017 роком. При цьому кількість оплачених днів тимчасової непрацездатності збільшилась на 1 895 днів і склала 183 553.
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.01.2019 склав 233,06 грн., порівняно з 177,89 грн. попереднього року, тобто зріс на 23,7 відсотка.
Сума витрат Фонду на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зросла на 864,3 тис. грн., або на 10,1 відсотків. При цьому кількість оплачених днів по вагітності та пологах порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 3 949 днів, або на 7,6 відсотка.
Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2019 склав 182,03 грн., проти 150,95 грн. за 2017 рік, тобто зріс на 17,1 відсотків.
Сума витрат Фонду на виплату допомоги на поховання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 23,5 тис. грн., або на 13 відсотків. Допомогу на поховання за 2018 рік виплачено по 38 страховим випадкам, що менше на 15 випадків у порівнянні з минулим роком.
Середній розмір допомоги на поховання за 2018 рік становить 4100,00 грн.
Відповідно Порядку надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду від 24.01.2017 № 8, на протязі 2018 року матеріальне забезпечення надано 14 особам по 26 листкам непрацездатності на суму 180,3 тис. грн.
Відповідно Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або незалежної професійної діяльності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 10.10.2017 № 54, на протязі 2018 рокуматеріальне забезпечення надано 5 особам на загальну суму 29,6 тис. грн.,
З метою упередження неправомірних витрат коштів Фонду з 01.03.2018 проводиться опрацювання заяв – розрахунків страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам до моменту фінансування страхувальника. Так, з березня по грудень 2018 року оброблено 21844 листків непрацездатності. За результатами опрацювання попереджено неправомірних витрат на суму 94,4 тис. грн., та встановлено недоплат на суму 62,8 тис. грн.

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.01.2019 по 31.01.2019
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 7468 страхувальників. У січні 2019 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 41 страхувальник;
§знято з обліку 74 страхувальника;
§підписано та внесено до ЄІАС  13 договорів про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 414 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 2 128 листкам непрацездатності на суму 5 685 568,47 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 923 170,00 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 701 055,60 грн.;
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 61 342,87 грн.;
§прийнято 364 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1978 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 8,8 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,0 тис. грн.;
§   проведено страхових виплат 1995 потерпілим (членам їх сімей) на загальну   суму 7 056 356,36 грн., у тому числі 1256 внутрішньо переміщеним особам на суму 5 616 526,46грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 786 316,35 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 6939,61 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 263 100,40 грн.;
§   проведена індексація грошових доходів 14 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§   сформована 1 особова справа потерпілого та призначені страхові виплати;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 432 страхувальників;
§ виявлено 1 страхувальника, який надав недостовірну звітність щодо використання коштів Фонду за 2018 рік;
§   отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів, донарахованих страхових внесків, інших надходжень – 10,2 тис. грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.02.2019 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 20 страхувальників на загальну суму 8 150 462,62 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,3 %. 
Станом на 01.02.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 02.01.2019.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 

 
«Забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за кошти Фонду
 
Фонд соціального страхування України, керуючись Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», фінансує витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якщо таку потребу визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (ІПР).
Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно надається путівка для санаторно-курортного лікування, а також компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад.
На сьогоднішній день потерпілі самостійно обирають санаторно-курортний заклад, розташований на території України, відповідно до медичних показань за профілем лікування. З кожним потерпілим укладається тристоронній договір.
Список санаторно-курортних закладів за профілями лікування оприлюднено на офіційному   веб-сайті Фонду соціального страхування.
Порядок отримання санаторно-курортного лікування особами з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від 24.05.2017 № 33 (із змінами від 12.12.2018).
Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для:
- осіб з інвалідністю І групи - щороку;
- осіб з інвалідністю ІІ групи - один раз на два роки або щороку, якщо це визначено ІПР;
- осіб з інвалідністю ІІІ групи - один раз на три роки, один раз на два або щороку, якщо це визначено ІПР.
Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування в Бахмутському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області потерпілому, за умови перебування його на обліку, необхідно надати такі документи:
1.Заяву встановленої форми.
2.Оригінал довідки МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні.
3. Довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою     № 070/о (термін дії довідки не більше 12 місяців з дати видачі).
4. Індивідуальну програму реабілітації інваліда.
5.Копію паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
З 01.01.2019 року забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих у поточному році здійснюється в межах замовленої кількості путівок згідно із заявами, наданими потерпілими у 2018 році.
Звертаємо увагу потерпілих, у яких настає право на санаторно-курортне лікування у 2020 році, на необхідність надання заяви та відповідних документів на забезпечення санаторно-курортними путівками до 01.11.2019.
Запрошуємо всіх потерпілих, які мають додаткову потребу в санаторно-курортному лікуванні, звертатися до Бахмутського міського відділення (м.Бахмут, вул. Незалежності, буд.41, відділ з організації медичної реабілітації каб.№4).
 
 
 
 

 
 
«Аналіз
травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях Бахмутського району
за 2018 рік
            
            За 2018 рік Бахмутським міським відділенням зареєстровано 17 нещасних випадків, що сталися на підприємствах Бахмутського району. Із них 8 - страхових  (Часовоярське регіональне управління КП «Компанія «Вода Донбасу», КЗ «Бахмутський районний будинок культури», ДП «АРТЕМСІЛЬ», ПАТ «ЧВК», ТОВ «Компанія ОБЕРІГ», СФГ «ОБЕРІГ»), по яким складено акти форми Н-1 (постраждало 10 осіб).
 В минулому році на підприємствах сталось 7 нещасних випадків зі смертельним наслідком (КП «Компанія «Вода Донбасу», ТОВ «ВОСТОКАГРО», ПАТ «ЧВК» - 2н.в., КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради», ДНЗ №1 «ЛАСТІВКА Світлодарської міської ради», ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС). Один із них визнаний пов’язаним з виробництвом.
Зареєстровано2 групових (ріст 200 %)нещасні випадки з робітниками КП «Компанія «Вода Донбасу», ТОВ «Компанія ОБЕРІГ», СФГ «ОБЕРІГ», в яких постраждало4особи.
Зареєстрований  1 випадок професійного захворювання (ПАТ «ЧВК»).  
В порівнянні з 2017 роком в 2018 році кількість нещасних випадків в Бахмутському районі зросла на 6, з 11 до 17 відповідно.
            В комунальних, навчальних, дошкільних закладах  в 2018 році сталось 4 нещасних випадки проти 1 у 2017 р.
На підприємствах агропромислового комплексу кількість нещасних випадків не змінилась   в порівнянні з 2017 роком, але кількість постраждалих збільшилась з 2 до 3.
          Найбільша кількість нещасних випадків за 2018 рік сталась на 2 підприємствах:
-   комунальне підприємство "Вода Донбасу"(4 випадки);
- ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат"(4 випадки травматизму та 1 професійне захворювання)
Серед причин нещасних випадків в 2018 році домінують:
-          організаційні – 47% - (невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці)
-          психофізіологічні – 47% (особиста необережність потерпілого, алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння)
-          технічні – 1,2% (незадовільний технічний стан обладнання, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки).
               З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці перевірено 10 підприємств. В результаті перевірок виявлено 56 порушень законодавчих актів про охорону праці, видано 10 приписів керівникам підприємств. При перевірках звертається увага на забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, проведення на підприємствах медоглядів та їх якість.
               Щоквартально проводиться аналіз виробничого травматизму і професійної захворюваності, розробляються заходи щодо зниження їх рівня.
               Страховим експертом з охорони праці відділення надаються консультації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємствах, проводяться семінари,круглі столи для спеціалістів служб з охорони праці.

     Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування,профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, установах, організаціях.


 
«Оновлено порядок надання страхових виплат для
 внутрішньо переміщених осіб з 01 січня 2019 року
 
Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 12 грудня 2018 року № 27 затверджено новий Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб. Відповідна постанова набрала чинності з 28 грудня 2018 року.
У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити протягом 10 календарних днів до дати зміни місця фактичного проживання (перебування) (але не пізніш як за три дні до дня від'їзду) робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення, яке здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за новим місцем фактичного проживання (перебування) одночасно з заявою на продовження страхових виплат.
Повернення зайво виплачених коштів (утримання) здійснюється відповідно до пункту 9 статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 - ХІV та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11, робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням, яке здійснює страхові виплати на дату виявлення переплати.
За бажанням внутрішньо переміщена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальних комісій Фонду.
У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи виплати у робочому органі виконавчої дирекції Фонду або його відділенні, в якому сформовано справу про страхові виплати, припиняються та за його заявою справа про страхові виплати передається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем його подальшого проживання (перебування).
Для продовження раніше призначених страхових виплат внутрішньо переміщена особа подає такі документи:
заяву;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
рішення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад (у разі наявності на момент подачі документів);
копію паспорта або документа, що посвідчує особу;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Копії документів засвідчуються працівником управління (відділення) при пред’явленні оригіналів цих документів.
Потерпілий на виробництві або особа, що має право на страхові виплати, надає справу про страхові виплати, на підставі якої йому (їй) були призначені страхові виплати (за наявності).
Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, в яких зберігались справи про страхові виплати до початку антитерористичної операції та тимчасової окупації українських територій, в порядку визначеному виконавчою дирекцією Фонду.
 
                                                          
 

 
  
«Зміни щодо звітності по використанню коштів Фонду соціального страхування України у 2019 році
 
Шановні страхувальники !
Щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП за підсумками 2018 року страхувальники (роботодавці) мають подати одноразово (востаннє) до 21.01.2019.
Прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2018 рік здійснюється відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 за адресою: м.Бахмут, вул. Горбатова, 4, каб. 4.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
Ø    відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
Ø наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
Звертаємо увагу, що за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 
За І квартал 2019 року звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подавати вже не потрібно.
Водночас нагадуємо, що контроль за виплатою матеріального забезпечення працюючим залишається. Починаючи з 01 жовтня, діє нововведення, відповідно до якого страхувальники, які надсилають до Фонду заяви-розрахунки та отримують за ними фінансування, упродовж місяця подають у Фонд повідомлення про виплату коштів своїм співробітникам. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду будуть здійснювати перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
Крім того, за І квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, будуть подавати звіт до Фонду за новою формою.
Правлінням Фонду соціального страхування України прийнята постанова від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» ( далі – постанова № 28), якою встановлено форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України. Документом об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду щокварталу до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови № 28.
Тобто Звіт за І квартал 2019 року подається страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, до 10 квітня 2019 року за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).
При цьому зазначаємо, що у разі погашення страхувальником заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду до кінця звітного періоду, звітність до Фонду не подається.
Телефон для довідок: (0627) 44-53-01.
 
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.12.2018 по 31.12.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6958 страхувальників. У грудні 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 50 страхувальників;
§знято з обліку 87 страхувальників;
§підписано та внесено до ЄІАС  20 договорів про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 391 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 766 листкам непрацездатності на суму 4 392 465,52 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 860 621,15 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 455 530,55 грн.;
допомоги на поховання - 20 500,00 грн.;
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 55 813,82 грн.;
§прийнято 282 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1235 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 9,6 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,5 тис. грн.;
§проведено  страхових  виплат 2010  потерпілим  (членам їх сімей) на загальну суму 7 264 140,94 грн., у тому числі 1268 внутрішньо переміщеним особам  на суму     5 783 334,43 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 991 034,44 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 273 106,50 грн.;
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 473,40 грн.;
§сформовано 2 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 1 722,51 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.01.2019 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 21 страхувальник на загальну суму 8 150 624 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,25 %. 
Станом на 01.01.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 05.12.2018 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 

 
 «Роз’яснення щодо отримання путівки на санаторно-курортне лікування
 за рахунок коштів ФССУ потерпілим внаслідок нещасного випадку
 на виробництві та професійного захворювання
 
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постановою правління Фонду соціального страхування України від 31.10.2007 № 49 «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням» визначений механізм отримання путівки на санаторне-курортне лікування для осіб, що отримали травму на виробництві.
Потерпілому, якому висновком МСЕК визначена потреба в санаторно-курортному лікуванні, безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування. Для цього потерпілому необхідно звернутись до відділення Фонду за місцем перебування його на обліку та подати наступні документи:
- заяву за встановленою формою;
- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;
- медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о (термін дії довідки 12 місяців з дати видачі);
- індивідуальну програму реабілітації (у разі наявності);
- копію паспорта та ідентифікаційного номера потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
 Потерпілі мають право на отримання санаторно-курортного лікування (за санаторно - курортною путівкою) періодично згідно з рішенням МСЕК, а саме:
- особи з інвалідністю І групи - щороку;
- особи з інвалідністю ІІ групи - один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації;
 - особи з інвалідністю ІІІ групи - один раз на три роки, один раз на два або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.
Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб. Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер та
складність захворювання тощо).
Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби. Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного   закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування може зменшуватись до 18 діб. 

За більш детальною інформацією звертатися до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за адресою: вул. Незалежності, 41, каб.№4 або за тел. (0627) 44-52-89.

 
 

 
 «Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.11.2018 по 30.11.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6 993 страхувальника. У листопаді 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 101 страхувальник;
§знято з обліку 82 страхувальника;
§підписано та внесено до ЄІАС  64 договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 427 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 836 листкам непрацездатності на суму 4 761 862,74 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 961 498,57 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 745 171,18 грн.;
oдопомоги на поховання - 16 400,00 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 38 792,99 грн.;
§прийнято 296 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 424 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 10,0 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,6 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 2013 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 157 974,55 грн., у тому числі 1 272 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 701 664,58 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 877 304,20 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –4 459,82 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 276 210,53 грн.;
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 328,75 грн.;
§сформована 1 особова справа потерпілого та призначена страхова виплата;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 1 258,00 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.12.2018 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 23 страхувальника на загальну суму 8 151 472 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,2 %. 
Станом на 01.12.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 08.11.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі. 
                                                         
 
 

  

 

 
  «Система інформування роботодавцями про
здійснення виплат застрахованим особам в дії
 
 
З 01.10.2018 набрала чинності постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» (далі - Порядок № 12), відповідно до якої у страхувальника з’явилася додаткова можливість надсилати заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам із застосуванням електронного цифрового підпису до Фонду соціального страхування України.
З метою створення належних умов експлуатації автоматизованої інформаційної системи приймання електронних документів від страхувальників наказом виконавчої дирекції Фонду від 25 вересня 2018 року № 442-од затверджено Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України.
Дія Договору поширюється на такі електронні документи:
- звіт Ф4-ФСС з ТВП за формою згідно із Порядком формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4;
- заява-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формами згідно із Порядком № 12.
Для приймання електронних документів від страхувальників Фонд соціального страхування України використовує існуючу Автоматизовану інформаційну систему приймання електронних документів, яка використовувалася для приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП.
Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для подання електронних документів до Фонду соціального страхування України страхувальник вибирає самостійно.
З метою зменшення ризику затримок виплати матеріального забезпечення з 01 жовтня 2018 року впроваджено систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до робочого органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення, яке дає змогу збільшити контроль Фонду за дотриманням роботодавцями прав застрахованих осіб. Повідомлення про проведення виплат за встановленою формою може бути надіслано роботодавцем в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, надіслано листом з повідомленням або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Строк надсилання повідомлення – упродовж місяця з дня проведення страхувальниками виплат застрахованим особам. 
У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду будуть здійснювати перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
Основною перевагою подання електронних документів до Фонду соціального страхування є економія часу при поданні документів в електронному вигляді, забезпечення ефективності використання робочого часу фахівців підприємств, організацій, установ м. Бахмута та Бахмутського району, оскільки заяви-розрахунки, повідомлення та звітність подаються без відвідування робочого органу Фонду.
З 01.10.2018 по 01.12.2018 до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі - Бахмутське міське відділення) надійшло 315 повідомлень про виплату коштів застрахованим особам.
         Можливістю подання електронних документів до Фонду скористались вже 169 страхувальників, що перебувають на обліку в Бахмутському міському відділенні, які уклали договори про надання електронних документів до Фонду соціального страхування України.
Для надання документів в електронному вигляді необхідно лише укласти договір про подання електронних документів до Фонду. Зразок договору можна отримати за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, каб. № 4.
 

 
«НОВА ФОРМА ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ В ДІЇ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
 
З 01 жовтня 2018 року почала діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Відповідний Порядок фінансування страхувальників було затверджено постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.
У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства протягом десяти днів приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальник (роботодавець) нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до відділення Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.
Згідно з оновленим Порядком № 12 здійснюється фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілих за такими видами:
Øдопомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),
Øдопомоги по вагітності та пологах,
Øдопомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві),
Øдопомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання,
Øвиплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижче оплачувану роботу,
Øвідшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних із цим ритуальних послуг.
 
Заяву-розрахунок необхідно подавати до Фонду за місцезнаходженням або місцем проживання страхувальника. У свою чергу, новацією є можливість надсилати заяву-розрахунок в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Водночас залишається можливість подавати заяву-розрахунок у паперовому вигляді особисто до Фонду.
Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.
Після надходження заяви-розрахунку спеціалісти відділення Фонду здійснюють перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування виплат, та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
При виявленні помилок або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. У такі ж строки здійснюються і виплати потерпілим на виробництві.
Звертаємо увагу, що з 01 жовтня цього року страхувальник повинен надсилати повідомлення про здійснені виплати застрахованим особам за спеціальною формою, затвердженою Порядком №12, протягом місяця з дня проведення таких виплат.

Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області приймає заяви-розрахунки за адресою: м. Бахмут, вул.Б.Горбатова, буд. 4 каб. 1; (консультації за телефоном: (0627) 44-53-79). 


 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.10.2018 по 31.10.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6964 страхувальника. У жовтні 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 164 страхувальників;
§знято з обліку 56 страхувальників;
§підписано та внесено до ЄІАС  104 договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ 372 заяви - розрахунку від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 734 листкам непрацездатності на суму 5 008 933,89 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 983 277,33 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 1 011 823,48 грн.;
oдопомоги на поховання - 8 200,00 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 85 633,08 грн.;
§прийнято 39 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 139 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 16,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 0,3 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 2016 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 084057,29 грн., у тому числі 1273 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 619 603,24 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 583 462,70 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –176 200,00 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 317 472,59 грн.;
     - відшкодування вартості поховання потерпілого та повязаних з цим ритуальних послуг – 6 922,00 грн.
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§сформована 1 особова справа потерпілого та призначена страхова виплата;
§прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2018 року від 266 страхувальників;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 11497,75 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.10.2018 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 29 страхувальників на загальну суму 8 153 805 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 98,4 %. 
Станом на 01.11.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 18.10.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.

 

 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.09.2018 по 30.09.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6853 страхувальника. У вересні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 72 страхувальників;
§ знято з обліку 30 страхувальників;
§ прийнято 340 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 573 листкам непрацездатності на суму 4 361 514,30 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 593 316,33 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 755 897,97 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 51 278,61 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 25,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 10,4 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2005 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 178400,57 грн., у тому числі 1262 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 692 212,98 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 863 902,88 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –24 176,93 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 290 320,076 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§ сформовано 2 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів - 2,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 19.09.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 
 

 
«Шановні страхувальники !
 
Нагадуємо, що прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за                       9 місяців 2018 року здійснюється відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4                   з 2 по 20 жовтня 2018 року      за адресою :  м. Бахмут, вул. Горбатова, 4.

          Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
 
Ø    відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
Ø наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
 
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 
 
 
 
 
 

 
 
«У Бахмутському міському відділенні
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян працює ТЕЛЕФОН «Гарячої лінії» (0627) 44-56-60 та телефон «Довіри» (0627) 44-78-43.
 
 
 

 
«Організація лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
 
               Право на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення мають потерпілі на виробництві, які перебувають на обліку за місцем реєстрації їх особових справ у відділеннях управління виконавчої дирекції Фонду, за прямими наслідками страхового випадку згідно з постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення» від 09.06.2010 № 18.
               Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання за формами, наведеними у додатках до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі.
               Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду (відділень управлінь) такі документи:
               а) заяву;
               б) копію висновку МСЕК про потребу у забезпеченні лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
               в) копію індивідуальної програми реабілітації, затверджену МСЕК;
               г) перелік необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначений лікарсько-консультативною комісією (далі – ЛКК) закладу охорони здоров'я (поновлюється під час кожного призначення ліків, але не рідше одного разу на рік);
               ґ) виписку з медичної карти амбулаторного хворого (поновлюється щороку).
               У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.
               Під час тимчасової непрацездатності, до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання, підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах, медичної реабілітації потерпілих є висновок ЛКК закладу охорони здоров'я.
               У разі самостійної оплати потерпілим лікування його вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, управлінням або відділеннями управління виконавчої дирекції Фонду за умови перебування потерпілого на обліку у відділенні Фонду на підставі виданих лікарнею висновку ЛКК, довідок або рахунків, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.
               Рішення про відшкодування витрат потерпілим приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх необхідних документів, що підтверджують витрати на лікування.
            Отримати більш детальні роз`яснення можна особисто, звернувшись до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з понеділка по п`ятницю за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності, 41, кабінет № 4; тел.: (0672) 44-52-89.
 
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.08.2018 по 31.08.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6808 страхувальників. У серпні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 67 страхувальників;
§ знято з обліку 36 страхувальників;
§ прийнято 281 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 291 листку непрацездатності на суму 3 608 579,86 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 977 390,45 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 614 789,41 грн.;
 – допомоги на поховання - 16 400,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 49 809,46 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 3,2 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,3 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1990 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 146 737,40 грн., у тому числі 1247 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 689 966,41 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 872 961,24 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –4 493,10 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 296 283,06 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформована 3 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ виявлено 2 страхувальника, які не надали, або надали недостовірну звітність щодо використання коштів Фонду за 1 півріччя 2018 року;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 1003,0  грн.
Станом на 01.09.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 22.08.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 

 
«Строки призначення та виплатиматеріальногозабезпечення
 за рахуноккоштів Фонду
 
На численні звернення застрахованих осіб щодо строків виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV (далі – Закон України № 1105-ХІV) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення.
Умови фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників для надання ними застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначає Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26 (далі – Порядок № 26), який діє до 01 жовтня 2018 року.
 З 01 жовтня 2018 року набуває чинності новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України(далі – Порядок № 12),
У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих листків непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства не пізніше десяти днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі (стаття 32 Закону України № 1105-ХІV).
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення (далі – комісія) страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення( зміни внесено Порядком № 12) .
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Слід зазначити, що матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 32 Закону України № 1105-ХІV).
 
 

 
 
«Збільшились витрати на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду
 у І півріччі 2018 року
 
Станом на 01.07.2018 року в Бахмутському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України перебуває на обліку 6772 страхувальників з загальною кількість застрахованих осіб – 32 791.
За І півріччя 2018 року відділенням профінансовано 10 171 листків непрацездатності. У порівнянні з І півріччям 2017 роком кількість листків збільшилась на 4,4 %.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за І півріччя 2018 року склали 15,8 млн.грн. що на 34,4% більше ніж у І півріччі 2017 року. Зростання витрат по тимчасовій непрацездатності пояснюється тим, що розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності зріс на 35,45% та склав 222,16 грн.
Загальна кількість днів тимчасової непрацездатності за І півріччя 2018 року складає 95 528. Найбільший відсоток днів непрацездатності припадає на тимчасову непрацездатність у зв’язку із загальним захворінням – 71,4%. На тимчасову непрацездатність у зв’язку з невиробничою травмою припадає 17,7% днів, по догляду за хворим – 10,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість днів непрацездатності зменшилась на 738, але якщо проаналізувати кількість днів непрацездатності в розрізі тимчасової непрацездатності (без догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї та окремо догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), то кількість днів по догляду збільшилась на 10,9%.
Середній показник рівня захворюваності по відділенню на 100 працюючих в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 42 дня, або на 12,6% та складає 291 день.
Незважаючи на те, що загальна кількість днів непрацездатності зменшилась, є страхувальники, які за І півріччя 2018 року збільшили кількість днів непрацездатності та мають рівень захворюваності вищий, ніж по Бахмутському відділенню. Наприклад:
 
Страхувальник
Кількість днів, що підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду (тимчасова непрацездатність та догляд), грн.
Кількість днів на 100 осіб, днів
за І півріччя 2017 року
за І півріччя 2018 року
Різниця (+/-)
за І півріччя 2017 року
за І півріччя 2018 року
Різниця (+/-)
ПРАТ "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ"
547
572
25
472
540
68
КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"
877
1 027
150
447
538
91
ТОВ "КНАУФ ГІПС ДОНБАС"
1 308
1 945
637
339
474
135
ПАРАСКОВІЇВСЬКА СЗШІ № 40 ОБЛРАДИ
216
450
234
223
446
223
КП "ВЕСТА" М.СВІТЛОДАРСЬКА
200
463
263
190
445
255
ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
157
485
328
120
376
256
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 4176
1 003
1 015
12
333
370
37
КЗОЗ "СМЛ" СМР
190
363
173
183
352
169
ПРАТ "АРТВАЙНЕРІ"
1 350
1 616
266
319
348
29
ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ"
568
884
316
264
323
59
СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
685
510
-175
224
323
99
ЧАСОВОЯРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"
1 405
1 800
395
235
304
69
ВІДДІЛ ОСВІТИ БАХМУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2 628
2 784
156
207
300
93
 
Звертаємо увагу комісій із страхування підприємств та організацій на необхідність проведення аналізу причин зростання захворюваності та вжиття заходів щодо зменшення рівня захворюваності відповідно до вимог Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджено постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13.

 
«На обслуговуванні у відділенні перебуває 6772 страхувальників. У липні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 47 страхувальників;
§ знято з обліку 72 страхувальника;
§ прийнято 327 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 543 листкам непрацездатності на суму 4 420 711,21 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 531 596,09 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 885 015,12 грн.;
 – допомоги на поховання - 4 100,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 45 704,04 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 3.5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2.5 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1982 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 076 305,01 грн., у тому числі 1230 внутрішньо переміщеній   особі  на   суму 5 572 334,45 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 750 917,63 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –31 601,47 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 293 785,91 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформована 1 особова справа потерпілого та призначені страхові виплати;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 268 страхувальників;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 204,0  грн.
Додатково інформуємо, станом на перше серпня поточного року 27 страхувальників мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду на загальну суму 8 129 733 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,51 %. 
Станом на 01.08.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 23.07.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 

«З 01 жовтня набуває чинності система інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам
 
Правлінням Фонду соціального страхування України затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві. Відповідна постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року та, зокрема, впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до робочого органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення.
Повідомлення про проведення виплат за встановленою формою може бути надіслано роботодавцем в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Строк надсилання повідомлення – упродовж місяця з дня проведення виплат.
За новим порядком робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснюватимуть перевірку інформації, наведеної в ній, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.
При виявленні помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами та фінансування для здійснення виплати застрахованій особи здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями упродовж 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку від роботодавця.
Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Правління Фонду затвердило нову форму заяви-розрахунку
 
З 01 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві. Документ оформлює та подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділення страхувальник (роботодавець). Відповідну постанову «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ» правління Фонду затвердило на своєму позачерговому засіданні 19 липня.
Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Зокрема, відповідно до прийнятого Порядку, оформлена заява-розрахунок може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.
Крім того, Порядок запроваджує нові підходи до обслуговування страхувальників, дозволить вдосконалити систему фінансування та упередити можливі помилки при визначенні розміру допомоги та страхових виплат.
З цією метою робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів Фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.
   Також з 01 жовтня цього року набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.
 
 

 
 
«Оплата листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною
 
Підставою для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування України є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Право на оплату листків непрацездатності по догляду за дитиною мають усі застраховані особи. Порядок видачі листків непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї або хворою дитиною врегульовано розділом 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (далі Інструкція № 455), згідно з якою листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів.
У разі якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності.
Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то листок непрацездатності видається застрахованій особі за весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною. Після виписки дитини зі стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого терміну 14 календарних днів з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за дитиною до стаціонарного лікування.
Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за нею, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України.
Разом з цим п. 3.15 Інструкції № 455 визначено, що листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років.
Відповідно до частини третьої ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 (далі Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то допомога виплачується з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.
Розмір допомоги визначається на загальних підставах і залежить від страхового стажу.
Звертаємо особливу увагу, що довідки, видані застрахованій особі щодо здійснення догляду за хворою дитиною, не оплачуються.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.
      Комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов’язана розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.
 

 
 
«Результати проведення моніторингу даних страхувальників про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду на стадії прийняття
 заяв-розрахунків
 
Фондом соціального страхування України змінено стратегію та підходи до організації перевіряльної роботи та взагалі до організації контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду відповідно до вимог п. 7 ч.1 ст. 9, п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (зі змінами та доповненнями).
Метою діяльності Фонду соціального страхування України на сьогодні є впровадження нової прогресивної системи соціального страхування як сервісної служби з надання якісних послуг застрахованим особам, зменшення контрольно-ревізійного тиску на суб’єктів господарювання, попередження порушень у використанні коштів Фонду, здійснення контролю за правомірним нарахуванням допомоги шляхом перевірки заяв-розрахунків до моменту фінансування страхувальників.
Спеціалістами Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з 01 березня 2018 року постійно проводиться моніторинг даних страхувальників щодо призначення матеріального забезпечення на стадії прийняття заяв-розрахунків.
На етапі опрацювання заяви-розрахунку, отриманої від страхувальника, проводиться аналіз інформації, зазначеної у ній, зокрема встановлюється наявність первинних листків непрацездатності або їх продовження, визначається кількість днів, що підлягатимуть оплаті за рахунок коштів Фонду, перевіряється наявність сплати страхувальником ЄСВ, здійснюється звірка показника середньоденної заробітної плати застрахованої особи згідно з даними, отриманими з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, з даними середньоденної допомоги застрахованої особи.
За період з 01 березня 2018 року по 01 липня 2018 року опрацьовано 1 408 заяв-розрахунків, 7 305 листків непрацездатності на суму 18 049 388 гривень. При опрацюванні заяв-розрахунків попереджено неправомірних витрат за 132 заявами-розрахунками, 214 листків непрацездатності на суму 26 392 гривні. Виявлено недоплати матеріального забезпечення за 152 заявами-розрахунками, 337 листками непрацездатності на суму 45 193 гривні.
За результатами виявлених помилок страхувальнику надаються рекомендації щодо їх усунення.
Рішення про фінансування заяв-розрахунків страхувальників приймаються після отримання та опрацювання відповіді з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У разі відмови страхувальника усунути виявлені помилки відділення Фонду ініціює проведення позапланової перевірки такого страхувальника.
Слід зазначити, що спеціалістами відділення постійно надаються роз’яснення страхувальникам щодо порядку отримання застрахованими особами матеріального забезпечення, порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по роботі комісії із соціального страхування. Але страхувальники продовжують допускати помилки при обчисленні матеріального забезпечення застрахованим особам, що встановлюється під час опрацювання заяв-розрахунків.
Крім того, слід зазначити, що при опрацюванні даних, отриманих із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, та зіставленні їх із даними, зазначеними у заявах-розрахунках страхувальників, встановлюються непоодинокі випадки відхилень, які виникли насамперед через помилки, допущені відповідальними особами при заповненні Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» звіту за формою № Д4.
Звертаємо увагу керівників та відповідальних осіб страхувальників на необхідність додержання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» при нарахуванні матеріального забезпечення застрахованим особам та посилення контролю за достовірністю відомостей, поданих для отримання коштів Фонду.
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»

 
 
«Роз’яснення щодо питання відшкодування моральної шкоди потерпілим
 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з урахуванням висновків Верховного Суду
 
Відповідно до статей 21, 28, 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України» від 23.09.1999 № 1105-XIV (у першій редакції, чинній з 01.04.2001), обов'язок по сплаті страхової виплати за моральну шкоду, спричинену внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, покладався на Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Зазначені норми були чинними з 01.04.2001 року по 2005 рік включно.
З 01 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці». Цим законом внесено зміни до законодавчих актів України, а саме: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV викладено в новій редакції з назвою  «Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Згідно з ч. 8 ст. 36 цього Закону, відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.
З огляду на зазначену вище норму закону, законодавець визначився у питанні щодо виду страхових виплат та зазначив, що відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їх сімей не є страховою виплатою незалежно від часу настання страхового випадку, проте це не позбавляє названих осіб права на отримання такого відшкодування відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України, тобто за рахунок роботодавця.
Незважаючи на це, протягом 2015 – початку 2018 років до відділення управління виконавчої дирекції Фонду у місті Бахмут (після реорганізації – Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області) подавалися численні позовні заяви про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, які були аргументовані тим, що первинно стійку втрату працездатності потерпілим було встановлено МСЕК на час дії первинної редакції Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV, якою передбачалося відшкодування моральної шкоди за рахунок коштів Фонду.
Верховний Суд поставив крапку у вирішенні зазначеного питання та у постановах від 16.05.2018 по справі № 219/5196/16-ц, від 30.05.2018 по справі № 219/9368/16-ц, від 13.06.2018 по справі № 219/1044/17 зазначив таку правову позицію: «Оскільки на час звернення до суду з відповідними позовними вимогами Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» покладав відповідальність за відшкодування моральної шкоди, незалежно від часу настання страхового випадку, на роботодавця і не передбачав можливості виплати Фондом відшкодування потерпілим від нещасних випадків на виробництві моральної шкоди, правові підстави для задоволення позову до Фонду відсутні».
            Крім того, суд звернув увагу на те, що потерпілі не позбавлені права звернутися до суду за захистом своїх прав щодо відшкодування моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, з вимогами до роботодавця, виходячи із положень ст. 1167 Цивільного Кодексу України та ст. 2378-1 Кодексу законів про працю України.

 
 
«Призначення страхових виплат у разі настання нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання
Категорія осіб, які мають право на отримання страхових виплат
Потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві або отриманого професійного захворювання, яким МСЕК первинно встановлений відсоток втрати працездатності.
 
Справа про страхові виплати  формується
За бажанням потерпілогов робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходженням роботодавця або за місцем проживання потерпілого (членів його сім’ї).
Перелік документів, необхідних для отримання страхових виплат
Ø заява потерпілого про призначення страхових виплат;
Ø акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок);
Ø акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);
Ø акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено);
Ø рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
Ø висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності;
Ø довідка про середню заробітну плату (доход);
Ø копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду при пред’явленні оригіналу;
Ø довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок), якщо пенсія призначена до 11.10.2017;
Ø довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;
Ø протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці).
Якщо потерпілий за станом здоров’я чи з інших причин не може одержати вищезазначені документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
Робочий орган, до якого звернувся потерпілий (члени його сім’ї), призначає та проводить страхові виплати (одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого; щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячну страхову виплату); одноразову допомогу в разі смерті потерпілого; щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого). 
 
Строки призначення страхових виплат
Приймається відповідне рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.
Строки виплат
Одноразова допомога виплачується в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати за умови наявності усіх необхідних документів.
Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена, але не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття постанови робочого органу виконавчої дирекції Фонду про призначення страхових виплат.
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області» 
 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.06.2018 по 30.06.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6796 страхувальників. У червні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 57 страхувальників;
§ знято з обліку 44 страхувальника;
§ прийнято 360 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 508 листкам непрацездатності на суму 4 328 381,71 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 494 332,07 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 821 749,64 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 71 553,36 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 1,6 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 8,3 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1956 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 266 846,50 грн., у тому числі 1208 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 5 819 096,23 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 974 581,64 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 292 264,86 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформовані 3 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 714,0 грн.
Станом на 01.07.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 25.06.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.

 
 
«Підтвердження страхового стажу
для оплати листка непрацездатності
новоприйнятого працівника
 
Чи треба страхувальнику вимагати від осіб, які працевлаштовуються, довідку форми ОК–7? Чи необхідно застрахованій особі надавати довідку форми ОК-7 до кожного листка непрацездатності?
У зв’язку з цим з’ясуємо випадки необхідності надання таких довідок для оплати лікарняних.
Страховий стаж ― це період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею або роботодавцем страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. 
Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати на розмір внеску, установлений законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Страховий стаж обчислюють за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр), а до його впровадження (січень 2001 року) — у порядку та на умовах законодавства, що діяло раніше (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
За період перебування особи в трудових відносинах зі страхувальником інформацію про страховий стаж має сам страхувальник. Застрахована особа може отримати такі відомості за будь-який період у вигляді Індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-7 (ОК-5) в органі Пенсійного фонду.
Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» застраховані особи, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього закону в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Слід зазначити, що чинним законодавством передбачено, що до страхового стажу зараховуються в повному обсязі лише ті місяці, в яких були сплачені внески у розмірі не менше мінімального. Оскільки запис у трудовій ще не свідчить про наявність відповідної кількості страхового стажу, то застраховані особи, які працюють на підприємстві менше ніж півроку, можуть у разі хвороби надати роботодавцю довідку за формою ОК-7 (ОК-5).
Якщо працівник відмовляється надати довідку ОК-7 (ОК-5), а страховий стаж у його випадку неможливо визначити без даних із Пенсійного фонду України — при нарахуванні лікарняних необхідно враховувати лише той страховий стаж, який працівник набув за останнім місцем роботи. У подальшому в разі підтвердження страхового стажу страхувальник має зробити перерахунок суми матеріального забезпечення.
 
 
 
 
 

 
«До уваги отримувачів страхових виплат
із числа внутрішньо переміщених осіб
 
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області повідомляє, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 335 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Внесеними змінами передбачено: орган, що здійснює соціальні виплати, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
У Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженому зазначеною постановою, визначено, що рішення про припинення соціальних виплат приймаються комісіями або органами, що здійснюють соціальні виплати.
Звертаємо увагу, що з травня поточного року проведення страхових виплат за минулий період внутрішньо переміщеним особам здійснюється з додержанням вимог постанови № 335.
Заборгованість зі страхових виплат буде виплачена потерпілим із числа внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, після прийняття Кабінетом Міністрів України окремого порядку.
 

 
 
«МАЙЖЕ НА ПОЛОВИНУ ЗБІЛЬШИЛИСЬ ВИТРАТИ ПО СТРАХОВИМ ВИПЛАТАМ ПОТЕРПІЛИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ
 
Станом на 1 квітня 2018 року Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області проведено страхових виплат 1950 потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого, у розмірі 22 208,9 тис. грн., із них 18 194,6 тис. грн. отримали 1184 внутрішньо переміщених осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року страхові виплати збільшились на 6 959,3 тис. грн., або 45,6%. Це пов’язано з тим, що у І кварталі 2018 було проведено перерахунок страхових виплат з 01 січня 2018 та 01 березня 2018 згідно постанови КМУ від 27.01.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей».
Сума середньомісячного розміру страхової виплати на одного потерпілого та особу, яка має на це право в разі смерті потерпілого, в цілому по відділенню за І квартал 2018 року становила 3871,2 грн., що на 36,03 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (2845,7 грн.).

 
«Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
 технічними та іншими засобами реабілітації
 
Фонд соціального страхування України, керуючись Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», постійно забезпечує  потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації, а саме:
-          протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні вироби;
-          ортопедичним взуттям;
-          засобами пересування;
-          спеціальними засобами для самообслуговування, особистого догляду.
 
Необхідність у забезпеченні потерпілих протезними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування та іншими технічними засобами реабілітації визначається медико-соціальними експертними комісіями(МСЕК) з розробленням індивідуальної програми реабілітації на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров'я.
Для одержання технічних засобів реабілітації потерпілому необхідно надати до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області:
1.Заяву;
2.Копію паспорту;
3.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
4.Копію висновку МСЕК про встановлення інвалідності та висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
5.Копію індивідуальної програми реабілітації, виданої МСЕК.
На підставі вищезазначених документів, Бахмутське міське відділення видає потерпілому направлення на отримання протезних виробів до підприємства – виробника, з яким відділення уклало договір на поточний рік.
Таким підприємством в 2018 році є Полтавське казеннеекспериментальне протезно-ортопедичне підприємство, представники якого обслуговують потерпілих у м.Бахмут.
Виїзні бригади підприємства згідно графіку працюють за адресою:
м.Бахмут, вул.Незалежності,73 (приміщення колишнього медичного училища).
 
На 2018 рік затверджено наступний графік виїзної бригади:
 
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
21
червня
19
липня
16
серпня
20
вересня
18
жовтня
15
листопада
13 грудня
 
За більш конкретною інформацією, запрошуємо всіх потерпілих, які мають додаткову потребу в технічних та інших засобах реабілітації, звертатися до Бахмутського міського відділення управління ВД ФСС України в Донецькій області за адресою:
м.Бахмут, вул.Незалежності, 41, відділ з організації медичної реабілітації (каб.№ 4).

 
 
«Контроль за використанням коштів Фонду за 1 квартал 2018 року
 
Згідно із п.3, п.5 ч.1 ст.10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд соціального страхування України має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду; накладати і стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом, за порушення вимог цього Закону.
Результати роботи, проведеної за 1квартал 2018 року Бахмутським міським відділенням управління   виконавчої   дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, характеризуються наступними даними:
- у страхувальників проведено 10 перевірок щодо використання коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що на 43 перевірки, або в 5,3 разів менше, ніж за аналогічний період 2017 року;
- винесено 3 рішення про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 10,4тис. грн, із яких сплачено – 100 %;
- згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 19 штрафів на загальну суму 3,4 тис. грн, які сплачені, з урахуванням сплати сум штрафів, застосованих у минулих роках, на 100 %.
Всього в 1 кварталі 2018 року донараховано до бюджету Фонду за результатами перевірок, проведених у страхувальників щодо використання коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (з урахуванням адміністративних стягнень) – 13,8тис. грн страхових коштів, що майже на 7,9 тис. грн, або в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
 
Звертаємо увагу роботодавців на додержання вимог вищевказаного закону та посилення контролю за правильністю призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.
Тільки спільні зусилля та співпраця спеціалістів відділення з комісіями із соціального страхування принесуть свої результати та будуть сприяти раціональному використанню страхових коштів, зменшенню неправомірності їх використання та відшкодуванню заподіяних збитків Фонду соціального страхування, а кожна застрахована особа, в разі настання страхового випадку, в установлений чинним законодавством термін отримає необхідну допомогу.

 
«13 червня 2018 року у м. Бахмут на базі комунальної установи спортивно - оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» були проведені відбіркові регіональні змагання шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, в якій взяли участь понад 180 спортсменів з 21 команди Донецької області.
Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до проблем потерпілих на виробництві. 
Учасників змагань вітали: Л.Давиденко – голова організаційного комітету регіональних змагань шостої Всеукраїнської спартакіади серед осіб з інвалідністю «Сила духу» в Донецькій області, начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, Т.Лук`янчук – радник голови Донецької облдержадміністрації, В.Мицик – директор департаменту сім`ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, В.Точена – заступник Бахмутського міського голови, Т.Єрохіна – виконувач обов`язків голови Бахмутської райдержадміністрації, Н.Поламарчук – голова «Союзу організацій осіб з інвалідністю України», радник голови Донецької облдержадміністрації, К.Шевченко – начальник Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», О.Мохер – заслужений майстер спорту СРСР, двократний параолімпійський чемпіон, багатократний чемпіон Європи і Світу з легкої атлетики. 
Цього року команду м.Бахмут представляли 11 учасників, серед яких: Ю.Матвєєв, Н.Луньова, Т.Єрьоменко, Т.Мацалишенко, В.Маринюк, А.Яковенко, В.Трофименко, В.Щетинський, В.Буденков, О.Скрипник, О.Потапенко.
За підсумками всіх видів змагань спартакіади впевнену перемогу здобула збірна команда м.Торецька, другими призерами стали спортсмени м.Дружківки, третіми – м.Бахмуту. Перемога команди м.Бахмут була здобута завдяки золотому складу команди, які вже не перший рік приймають активну участь як у відбірних регіональних змаганнях так і у Всеукраїнських фінальних змаганнях спартакіади «Сила духу». Це Ю.Матвєєв (1 місце дартс), Н.Луньова (1 місце дартс), Т.Мацалишенко (1 місце бомбаскет).
Всі учасники змагань нагороджені почесними грамотами та пам’ятними подарунками, а переможці - кубками, які їм вручила на яскравій церемонії урочистого закриття спартакіади начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області Людмила Давиденко.
Шоста Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» в Донецькій області, безумовно, запам’ятається її учасниками та організаторам. Вони відзначали високий рівень підготовки до масових змагань комунальної установи спортивно - оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» (директор М.Юрко), роботу головної суддівської колегії (головний суддя М.Войцеховський), були в захопленні від концерту аматорських колективів Центру культури та дозвілля ім.Є.Мартинова (директор – Н.Бітюкова) та Школи мистецтв м.Бахмут (директор– Є.Гринь).
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області вітає переможців та учасників спартакіади та бажає міцного здоров`я, великих здобутків, наполегливості, наснаги та нових перемог!
   Від імені оргкомітету Спартакіади щирі слова подяки висловлюємо працівникам швидкої медичної допомоги, Бахмутського відділення національної поліції, ФОП Зіпір В.С., ПП Захарчено О.М., ТОВ «Бахмут-Хліб», ФОП Голубов О.Г., ТОВ «Школярик», спеціалістам з охорони праці підприємств, організацій міста та району та всім вболівальникам команди за підтримку та сприяння в проведенні змагань.
 

 
«Безпека під час роботи з хімічними засобами захисту рослин
 
Під час проведення сільськогосподарських робіт часто виникає необхідність у проведенні обробки хімічним засобами приміщень та рослин для їх тривалого зберігання. Тому перед початком проведення робіт з використання хімічних речовин необхідно ознайомитись із вимогами, визначеними Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
Використання пестицидів в окремих галузях народного господарства, у колективних та індивідуальних садах і городах, а також продаж їх населенню повинно здійснюватись тільки у відповідності з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
До початку проведення кожної хімічної обробки, не менше ніж за дві доби, адміністрація господарства повинна сповістити населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. Забороняється допускати  сторонніх осіб до місць застосування пестицидів, залишати пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах.
На підприємстві до роботи з пестицидами повинні допускатися особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами.
Адміністрація підприємства, установи, організації, господарства повинна надавати в розпорядження працюючих з пестицидами засоби механізації, спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору, провести навчання правилам техніки безпеки. Тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки не повинна перевищувати 4 години, з іншими - 6 годин на добу (з доробкою іншої частини робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням пестицидів). Не повинні робити з пестицидами особи, які не досягли 18-річного віку, вагітні і жінки, що годують дітей грудьми.
Усі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +100С.
 Хотілося б  акцентувати  увагу усіх жителів міста та району на тому, що вимоги до заходів безпеки під час робіт з пестицидами, іншими хімічними речовинами стосуються не лише великих сільськогосподарських підприємств, а і кожного, хто обробляє городні ділянки. Відповідно, сусіди по городнім ділянкам теж повинні попереджати один одного про проведення хімічної обробки картоплі, садових дерев тощо та проводити обробку так, щоб це не завдало шкоди ні власнику обробленої ділянки, ні його сусідам.
 
 
 
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.05.2018 по 31.05.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6778 страхувальників. У травні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 58 страхувальників;
§ знято з обліку 69 страхувальників;
§ прийнято 321 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 2 356 листкам непрацездатності на суму 5 019 273,99 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 202 906,25 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 804 067,74 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 29 929,86 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 6,5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 10,1 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1955 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 9 258 183,73 грн., у тому числі 1202 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 7 779 251,32 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 8 992 626,87 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 265 556,86 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 16 802,17 грн.;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 272,0 грн.
Станом на 01.06.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 28.05.2018 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
 

 
 
«До уваги постраждалих від нещасних випадків!
 
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться 13 червня 2018 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург». Всеукраїнські фінальні змагання будуть проходити з 11 по 15 вересня 2018 року у м.Ужгород на базі спортивного комплексу «Юність».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт (серед чоловіків),
- Бомбаскет (кидання м’яча в баскетбольне кільце) (серед чоловіків і жінок),
- Гирьовий спорт (чоловіки),
- Дартс (чоловіки і жінки),
- Настільний теніс (чоловіки та жінки),
- Шахи.
 
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського відділення в регіональних змаганнях шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
 
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 кабінети № 5, 6 або за телефоном: (0627) 44-78-43.

 
Надання матеріального забезпечення деяким категоріям осіб
Одним із важливих питань для деяких категорій осіб, які проживали на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження, або фактичне місце проживання знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, є отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, право на яке вони не можуть реалізувати відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105.
Однак, відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8 (далі – Порядок № 8), такі застраховані особи можуть отримати належне їм матеріальне забезпечення безпосередньо у відділеннях робочих органів Фонду.
Згідно з Порядком № 8 визначено механізм надання матеріального забезпечення для таких категорій населення:
·      особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації;
·      особам, фактичне місце проживання яких знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та які перебувають (перебували) у трудових відносинах із:
– підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, або в зоні надзвичайної ситуації;
– бюджетними установами, підприємствами та організаціями, що належать до сфери їх управління, які переміщені з населених пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та відомості щодо зміни їх місцезнаходження внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, але які не забезпечили провадження своєї діяльності;
·           особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали у період роботи застрахованих осіб, у зв’язку з відсутністю можливості встановлення місцезнаходження цього страхувальника.
Для отримання матеріального забезпечення слід звернутися особисто або через законного представника до відповідного відділення управління виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання або реєстрації із заявою та необхідними документами.
Відповідно до Порядку № 8 передбачено надання матеріального забезпечення за такими видами:
  • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
  • допомога по вагітності та пологах;
  • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
За зверненням застрахованих осіб спеціалісти відділення Фонду надають всебічну підтримку та допомогу. У разі потреби вони допомагають зібрати необхідну інформацію та документи для подальшого отримання матеріального забезпечення.
На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів спеціалісти відділення Фонду не пізніше двадцяти днів від дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти робочих днів від дня його призначення.
Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області веде прийом застрахованих осіб з питань надання матеріального забезпечення за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.4, каб.1 (консультації за телефоном: 0627-44-53-79).

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2018 по 30.04.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6775 страхувальників. У квітні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 50 страхувальників;
§ знято з обліку 36 страхувальників;
§ прийнято 446 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 2 356 листкам непрацездатності на суму 5 230 283,74 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 532 655,16 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 677 128,58 грн.;
 – допомоги на поховання - 20 500,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 37 397,57 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 9,4 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 14,1 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1919 потерпілому (членам їх сімей) на загальну суму 7 306 786,73 грн., у тому числі 1166 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 5 825 606,85 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 045 020,73 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 7 114,07 грн.;