Додати в закладки
 Соціальна сфера
/
Соціальне страхування
/
Актуальна інформація Бахмутського відділення
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Актуальна інформація Бахмутського відділення


Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року
В листопаді 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 343 заяви - розрахунки від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1725 листкам непрацездатності на суму 3 824 340,66 грн., а саме:
-                  3 151 837,00 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                  660 203,66 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                  12 300,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 3 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 291,17 грн.

 

Додатково інформуємо, що станом на 01.12.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 28.11.2017р.

 

 «Актуальні питання щодо оскарження потерпілими на виробництві  актів або обставин, викладених у актах за формами Н-1, Н-5.

 
    Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 року (з подальшими доповненнями та змінами) факт нещасного випадку на виробництві розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
     За змістом ст. 22 Закону України «Про охорону праці», пункту 10 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ № 1232 від 30.11.2011 року (надалі – Порядок), роботодавець повинен організувати розслідування нещасного випадку, для чого зобов’язаний своїм наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку. Зазначена комісія зобовязана зясувати обставини та причини настання нещасного випадку та за наявності підстав скласти акти за формами Н-1, Н-5.
     У випадках, передбачених п. 36 Порядку, проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку  комісією, створеною органами Державної служби України з питань праці.
      Поряд з цим, трапляються непоодинокі випадки, коли потерпілий від нещасного випадку на виробництві не погоджується з обставинами чи причинами настання нещасного випадку, викладеними в актах за формами Н-1, Н-5, та не володіє інформацією щодо заходів, які необхідно вжити для вирішення цього спірного питання. 
      Відповідно до абз. 3 ст. 22 ЗУ «Про охорону праці», у разі незгоди потерпілого зі змістом актів, питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці (посадові особи територіальних органів Держпраці),рішення якої є обов'язковим для роботодавця. Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною праці може бути оскаржене у судовому порядку.

      Аналогічні по суті норми містяться в п. 34 та 54 Порядку.

   Так, згідно п. 34 Порядку посадова   особа   органу   Держпраці  в  разі  незгоди  потерпілого або його уповноваженої особи, яка представляє його інтереси, із змістом актів за формами Н-1, Н-5, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку, має право видавати обовязкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9, щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акту за формою Н-5 та Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що повязаний з виробництвом.
      Рішенняпосадової особи органу Держпраці може бути оскаржено 
у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису за формою Н-9 зупиняється.
   Пунктом 54 Порядку передбачені дії потерпілих, членів їх сімей, роботодавця чи робочих органів виконавчої дирекції Фонду, у разі незгоди з  висновками спеціальної комісії, щодо обставин і причин  настання  нещасного  випадку, які також полягають у попередньому зверненні з приводу питання проведення повторного (додаткового розслідування) та скасування актів до органів Держпраці, які мають право призначити повторне  (додаткове)  спеціальне  розслідування нещасного випадку спеціальною  комісією  в  іншому складі. 
      Рішення спеціальної комісії в іншому складі, щодо результатів повторного (додаткового) спеціального розслідування обставин і причин настання нещасного випадку, може бути оскаржено лише у судовому порядку.
       Судова практика свідчить про те, що при розгляді справ, щодо скасування актів за формами Н-1, Н-5 або визнання недійсними їх окремих пунктів, суд зясовує питання, чи були вжиті заходи досудового врегулювання спору, а саме звернення з приводу проблемного питання до територіальних органів Держпраці у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

Страховий стаж та % виплат по листку непрацездатності
 
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р.  визначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника: чим більший стаж – тим більший відсоток виплати. Згідно ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р. визначається відсоток виплат по листку непрацездатності в залежності від страхового стажу у таких розмірах:
 
Страховий стаж
% до середньої заробітної плати (доходу)
До 3 років
50
Від 3 до 5 років
60
Від 5 до 8 років
70
Понад 8 років
100
Незалежно від страхового стажу
 
(громадяни, віднесені до 1 – 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років,яка постраждала внаслідок Чорнобильської  катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», донори, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»
100

 

До ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р.  внесено зміни, відповідно з якими до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

 

«Шановні отримувачі страхових виплат від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України!

Звертаємо Вашу увагу на зміни,  що прийняті Кабінетом Міністрів України, згідно підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03.10.2017 № 2148 – УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а саме:

 

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» зі змінами

№ 2148-VIII від 03.10.2017

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;

індекс споживчих цін - показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання;

поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення.

Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

{Абзац п'ятий частини першої статті 2 в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Абзац шостий частини першої статті 2 в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

            З метою недопущення зниження грошових доходів потерпілим на виробництві, сума індексації, яка склалась до прийняття Закону № 2148, має виплачуватись у визначених розмірах.

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 № 1078.

            Проект постанови передбачає, що індексація пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей, здійснюватиметься шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також, передбачено, що сума індексації пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві ( з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей, визначена до прийняття вищезазначеного Закону, зберігається до підвищення розмірів пенсій та страхових виплат. У разі, коли підвищення пенсій та страхових виплат відбудеться на суму, що не перевищить суму індексації, то сума індексації буде зменшуватись на суму підвищення цих виплат до повного Ії погашення відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення. 


 
 
 «Шановні отримувачі страхових виплат від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України!
Звертаємо Вашу увагу на зміни,  що прийняті Кабінетом Міністрів України, згідно постанови від 13 вересня 2017 р. № 689 до постанов Кабінету Міністрів України:
 
У постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 23, ст. 904, № 47, ст. 1702, № 101, ст. 3312; 2017 р., № 4, ст. 133, № 29, ст. 846):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Установити, що:
призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312). Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством “Укрпошта” (далі - ПАТ “Укрпошта”) з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;
Відповідно до зазначених змін виключно через мережу Ощадбанку здійснюється виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення.
Цими змінами передбачено, що для ідентифікації одержувачів соціальних виплат з числа ВПО та забезпечення виплати їм соціальних виплат випускатимуться платіжні картки із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно буде пенсійним посвідченням.
Строк дії вказаних карток – до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах Ощадбанку перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона повина бути перевипущена за рахунок банку.
За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів соціальних виплат ПАТ “Державний ощадний банк України” зупинятиме видаткові операції за поточним рахунком та не пізніше ніж протягом наступного дня інформує про таке рішення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, який видав довідку про взяття на облік ВПО, та Міністерство фінансів.
Поновлення або припинення соціальних виплат здійснюватиметься Ощадбанком на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної районними держадміністраціями або виконкомами міських (районних в містах) рад. 
 

Графік роботи


 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.10.2017 року по 31.10.2017 року
В жовтні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 343 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1740 листкам непрацездатності на суму 3 841 303,55 грн., а саме:
-                   2 956 247,86 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                   856 355,69 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                   28 700,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 4 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 22 056,26 грн.
Додатково інформуємо, що станом на 01.11.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.10.2017р.
 
Начальник відділу з питань тимчасової непрацездатності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Донецькій області
Лещенко О.П. 
 

 

Кількісні показники діяльності

Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам

за період з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року

В вересні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:

§     прийнято 240 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1420 листкам непрацездатності на суму 3 172 732,30 грн., а саме:

-                  2 567 254,26 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-                  593 178,04 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-                  12 300,00 грн. – допомога на поховання;

§     відшкодовано 2 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 131,48 грн.

Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2017р. 
 

 
Аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності по Бахмутському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області  за 9 місяців 2017 року
 
З метою виконання заходів, направлених на попередження  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відділення Фонду щоквартально проводить  аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності.
Так, за 9 місяців 2017р.на підприємствах Бахмутської  громади та Бахмутського району зареєстровано 16 (9 міс. 2016р. - 13) нещасних випадків, постраждало 16                            (9 міс. 2016 р. - 13) чоловік, з них 7 (9 міс.2015р. - 8) страхових випадків, в яких постраждало 7             (9 міс. 2016 р. - 8) осібНа 1 страховий  випадок  (або на 12.5%) зменшився виробничий травматизм в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Випадків  професійної захворюваності зареєстровано - 3. Випадків смерті на виробництві зареєстровано – 6               (9міс. 2016 р.- 4).
Серед причин нещасних випадків на першому місці – низький рівень виконавчої та трудової дисципліни  працівників, на другому – неналежний контроль з боку посадових осіб підприємств, установ, організацій, на третьому – недоліки в навчанні  з питань охорони праці, далі – незадовільний технічний стан засобів виробництва.
Керівникам підприємств, де сталися нещасні випадки, видані подання про недостатню роботу з охорони праці, низький рівень контролю за виконанням працівниками вимог безпеки на кожному робочому місці.
Для надання  роботодавцям  постійної допомоги  в створенні безпечних та нешкідливих умов праці, сектором страхових експертів з  охорони праці відділення Фонду надаються страхувальникам консультації, проведено 6 семінарів, 8 нарад, 7 "круглих столів",  розповсюджено нормативних актів, пам`яток  та іншої спеціальної літератури –745 екз. Надана практична допомога в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 29 підприємствах та у роботі комісій з навчання та перевірки знань з питань охорони праці  на 10 підприємствах.
 
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року
В вересні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 240 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1420 листкам непрацездатності на суму 3 172 732,30 грн., а саме:
-                   2 567 254,26 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                   593 178,04 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                   12 300,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 2 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 131,48 грн.
Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2017р.
 

 
Звітність до Фонду соціального страхування України
за 9 місяців 2017 року
З 1 серпня 2017 року розпочав роботу Фонд соціального страхування України, який утворений шляхом об’єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Нагадуємо, що в м. Бахмут створено робочий орган - Бахмутське відділенняуправління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, який обслуговує м.Бахмут та Бахмутський район.
 
Відповідно до пункту 9 розділу VII „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 вересня 1999 року №1105-XIV зі змінами та доповненнями нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фонду.
 
Прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців поточного року буде здійснюватися відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4.  з 2 по 20 жовтня 2017 року.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:
Ø в електронній формі;
Ø на паперових носіях;
Ø надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів. Страхувальник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто органу Фонду другий  примірник звіту.
Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).
Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі не заповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
Ø    відсутності у страхувальника заборгованості по субрахунку  на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;
Ø наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку  у звітному кварталі.
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасного подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 
 

 
До уваги страхувальників!

 

Повідомляємо, що з 14.08.2017р. Бахмутське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області почало прийом заяв - розрахунків для здійснення фінансування страхувальників – роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме - допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологам, на поховання.

Наголошуємо, що відповідно до наказу начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області від 09.08.2017р. №23 затверджено тимчасову форму заяви – розрахунку.

При заповненні заяви – розрахунку необхідно звернути увагу на нову назву відділення:

Начальнику Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області Т.В.Чумаченко.

 

 
Щодо виправлень у бланку листка непрацездатності

 

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768

 

Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. N 1105-XIV (далі - Закон N 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією із соціального страхування, яка здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

В свою чергу відповідно до частини 1 ст. 31 Закону N 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. N 455 (далі - Інструкція N 455), порядок заповнення листка непрацездатності - Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. N 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція N 532).

Згідно із ст. 90 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV, відповідно до вимог ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та п. 1.4 наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" від 05.03.2012 р. N 368/5 використання юридичною особою скороченого найменування організації, установи, підприємства можливе нарівні із повним у разі його затвердження установчими документами.

Окрім того, під прийнятим у бізнесі поняттям "юридична адреса" у законодавстві України мається на увазі "місцезнаходження юридичної особи". Ця адреса вказується при державній реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності й фіксується в Єдиному реєстрі як його фактичне розташування та визначає його районне підпорядкування. Саме юридична адреса використовується державними органами для офіційного спілкування з підприємством, установою, організацією, підприємцем.

Тобто в листку непрацездатності зазначається юридична адреса підприємства та скорочене найменування у разі його затвердження установчими документами.

Враховуючи зазначене, у разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушеннями Інструкцій N 455 та N 532 (наприклад: не зазначено адресу підприємства; помилка в найменуванні підприємства та інші), комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень та виправлень.

Тільки після цього комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності по таких листках непрацездатності.

Окрім того, повідомляємо, що при наявності більше двох виправлень в бланку листка непрацездатності видається його дублікат.

 

 
Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року

Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6145 страхувальників.

В листопаді 2016 року спеціалістами дирекції:

ü взято на облік 14 страхувальників;

ü знято з обліку 3 страхувальника;

ü прийнято 256 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 3 107 667,46 грн.;

ü профінансовано страхувальників на суму 2 954 132,46 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-      2 228 629,69 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-      721 102,77 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-      4 400,00 грн. – допомога на поховання;

ü оформлено 2 довідки для отримання путівки до відділеннь реабілітації санаторно – курортних закладів за рахунок коштів Фонду;

ü проведено 22 перевірки страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 1202,82 гривень.

 

 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року
Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6145 страхувальників.
В листопаді 2016 року спеціалістами дирекції:
-     взято на облік 14 страхувальників;
-     знято з обліку 3 страхувальника;
-     прийнято 256 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 3 107 667,46 грн.;
-     профінансовано страхувальників на суму 2 954 132,46 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
-      2 228 629,69 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-      721 102,77 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-      4 400,00 грн. – допомога на поховання;
-     оформлено 2 довідки для отримання путівки до відділеннь реабілітації санаторно – курортних закладів за рахунок коштів Фонду;
-     проведено 22 перевірки страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 1202,82 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.12.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 23.11.2016р.

 
 
До уваги страхувальників!
Надаємо інформацію щодо наявності путівок на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів
 
                Турбота про оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей є одним із найважливіших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
За рахунок коштів Фонду, передбачено отримання застрахованими особами відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.
            Дані путівки  виділяються безкоштовно лікувально-профілактичними закладами по рішенню відбіркової комісії. На лікування направляються застраховані особи, що працюють на підприємствах (в організаціях, установах, фізичних осіб-підприємців) незалежно від форм власності. Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. На період реабілітаційного лікування видається листок непрацездатності.
Впродовж року може бути виділена тільки одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
            На даний час є в наявності путівки на 4 квартал 2016 року, які знаходяться у лікувально-профілактичних закладах, зазначених у таблиці:
 
Назва лікувально-профілактичного закладу
Санаторій
Профіль
Тип путівки
КМУ «Міська лікарня №2» (м.Краматорськ)
Алмаз
обмін речовин
доросла
КМУ «Міська лікарня №3» (м.Краматорськ)
Приазовкурорт
після ортопедичних, травмотологічних операцій, дефектах розвитку хребта
доросла
Славутич
Карпати
Роща
інфаркт
Карпати
 
Звертаємо увагу, що первинний медичний відбір застрахованих осіб, які мають потребу у подальшому долікуванні в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, проводиться безпосередньо у відділеннях лікувально-профілактичного закладу лікуючим лікарем та завідуючим відділенням.
Більш детальну інформацію можна отримати: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, або за телефонами: 445301; 445302.                                                        
                                                                     


 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.10.2016 року по 31.10.2016 року
 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6107 страхувальників.
В жовтні 2016 року спеціалістами дирекції:
-          взято на облік 27 страхувальників;
-          знято з обліку 1 страхувальника;
-          прийнято 218 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 642 640,01 грн.;
-          профінансовано страхувальників на суму 2 620 121,74 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
- 2 176 676,02 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
- 434 645,72 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
- 8 800,00 грн. – допомога на поховання;
-          проведено 13 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 240,08 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.11.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.10.2016р.
 

 

 

 

15 років під надійним захистом Фонду


Для всіх працівників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2016 рік є знаменним – 15 річчя утворення Фонду. Його діяльність безпосередньо пов’язана з вирішенням важливих проблем у житті людини – від народження до старості. Весь цей час Фонд забезпечує конституційні права громадян на соціальне страхування: здійснює виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності; по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї; по вагітності та пологах; на поховання застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні; лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань та травм. В перше п’ятиріччя Фонд здійснював виплати на народження дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. До 2015 року здійснювалась часткова оплата санаторно-курортного лікування, санаторіїв – профілакторіїв, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та   дитячих закладів оздоровлення, позашкільне обслуговування.

На протязі 15 років спеціалісти Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плідно виконують свої зобов’язання перед страхувальниками, а саме - своєчасно і в повному обсязі надають матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам. На сьогоднішній день на обліку в міській виконавчій дирекції перебувають більше 6 тисяч страхувальників. Протягом 15 років їх кількість збільшилась  майже у 12 разів.

Працівники підприємств,  організацій та установ м.Бахмута та Бахмутського району на протязі 15 років  отримали матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму  256 млн. грн. Сума витрат по тимчасовій непрацездатності зросла в 17 разів, а по вагітності та пологах у 8 разів.

На сьогодні одним з головних і пріоритетних завдань Фонду є не лише оплата листків непрацездатності (по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності і пологах, по догляду за дитиною), фінансування допомоги на поховання, але й сприяння швидкому поверненню застрахованої особи до праці після тривалої непрацездатності. Для цього Фонд здійснює закупівлю послуг лікувальних закладів (послуг санаторно-курортних закладів з відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей) та безкоштовно надає ці послуги застрахованим особам, які після 24-х днів інтенсивної реабілітації успішно відновлюють своє здоров’я та майже всі становляться до роботи одразу після повернення з санаторно-курортного закладу. Протягом 15 років на оздоровчі заходи Фондом витрачено більш 47 млн. грн. для оздоровлення та відновлювальне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей м. Бахмута та Бахмутського району.

Незважаючи на складні умови за останні декілька років спеціалісти Бахмутської міської виконавчої дирекції розуміють свою відповідальність та те, що за кожною їх справою є людина, яка потребує захист та підтримку.

Служіння обраній справі, почуття обов’язку, професійність, багатий досвід роботи, вміння бути чуйним і доброзичливим, з розумінням ставиться до турбот і потреб страхувальників  – всі ці риси допомагають працівникам Фонду виконувати державну соціальну політику та заслужити повагу і авторитет у людей праці.

З повагою до кожного, хто з перших днів становлення Фонду реалізовує поставленні завдання та до тих, хто приєднався на протязі цих 15 років до нашої команди та усвідомлює свою причетність до великої справи соціального захисту людини, хочу висловити подяку за Вашу невтомну, щоденну працю.

Приміть  щирі побажання подальших успіхів, розвитку і процвітання нашої спільної справи, натхнення у праці, професійних здобутків, надійних і вірних друзів!

Також вітаю усіх колег з професійним святом Днем працівника соціальної сфери!

Від щирого серця  бажаю Вам  натхнення, реалізації задумів, нових творчих здобутків. Міцного Всім здоров'я, щастя, добра,  злагоди та миру  вам і вашим родинам! Хай найвищою нагородою для вас завжди буде людська шана і подяка.

 Директор Бахмутської міської виконавчої дирекції

Донецького обласного відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності  Доленко І.І.

 


 

Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6107 страхувальників.

В вересні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  взято на облік 9 страхувальників;

ü  прийнято 242 заяви-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 525 120,04 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 171 020,72 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  1 655 537,92 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  508 882,80 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü  оформлено 4 довідки для отримання путівки до відділення реабілітації санаторно – курортного закладу за рахунок коштів Фонду;

ü  проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 5951,17 гривень.

Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2016р.

Бахмутська міська виконавча дирекція

ДОВ Фонду соціального страхування з ТВП

 


 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.08.2016 року по 31.08.2016 року
 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6098 страхувальників.
В серпні 2016 року спеціалістами дирекції:
ü взято на облік 29 страхувальників;
ü знято з обліку 15 страхувальників;
ü прийнято 192 заяви-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 229 739,14 грн.;
ü профінансовано страхувальників на суму 2 350 135,85 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
- 1 754 542,77 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
- 591 193,08 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
- 4 400,00 грн. – допомога на поховання;
ü оформлено 5 довідок для отримання путівки до відділення реабілітації санаторно – курортного закладу за рахунок коштів Фонду;
ü проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 13 351,93 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.09.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.08.2016р.
 

 
До уваги страхувальників!
Надаємо інформацію щодо наявності путівок на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів
 
                Турбота про оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей є одним із найважливіших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
За рахунок коштів Фонду, передбачено отримання застрахованими особами відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.
            Дані путівки  виділяються безкоштовно лікувально-профілактичними закладами по рішенню відбіркової комісії. На лікування направляються застраховані особи, що працюють на підприємствах (в організаціях, установах, фізичних осіб-підприємців) незалежно від форм власності. Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. На період реабілітаційного лікування видається листок непрацездатності.
Впродовж року може бути виділена тільки одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
            На даний час є в наявності путівки на 3 квартал 2016 року, які знаходяться у лікувально-профілактичних закладах, зазначені у таблиці:
 
Назва лікувально-профілактичного закладу
Санаторій
Профіль
Тип путівки
КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання» (м.Краматорськ)
Миргородкурорт
обмін речовин
дитяча+доросла
Приазовкурорт
КМУ «Міська лікарня №2» (м.Краматорськ)
Миргородкурорт
обмін речовин
доросла
Приазовкурорт
Новомосковський
Берминводи
Роща
цереброваскулярні  порушення
Приазовкурорт
КМУ «Міська лікарня №3» (м.Краматорськ)
Приазовкурорт
інфаркт
доросла
Приазовкурорт
після ортопедичних, травмотологічних операцій, дефектах розвитку хребта
Славутич
Берминводи
Роща
інфаркт
КМУ «Міська лікарня №1» (м.Краматорськ)
Новомосковський
органи травлення
доросла
Берминводи
Звертаємо увагу, що первинний медичний відбір застрахованих осіб або їх дітей, які мають потребу у подальшому долікуванні в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, проводиться безпосередньо у відділеннях лікувально-профілактичного закладу лікуючим лікарем та завідуючим відділенням.
Більш детальну інформацію можна отримати: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, або за телефонами: 445301; 445302.                                                        
                                                                      

 

Бахмутська МВД ДОВ ФСС з ТВП

 

Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.07.2016 року по 31.07.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6083 страхувальника.

 В липні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  взято на облік 39 страхувальників;

ü  знято з обліку 1 страхувальник;

ü  прийнято 182 заяв-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 110 773,42 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 485 639,35 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  1 995 153,06 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  486 086,29 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  4400,00 грн. – допомога на поховання;

ü  проведено 14 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 2154,78 гривень.

 

 


Основні показники діяльності

Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.06.2016 року по 30.06.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Артемівської міської виконавчої дирекції Фонду перебуває 6045 страхувальників.

 В червні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü                 прийнято 184 заяви-розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 208 555,98 грн.;

ü                 профінансовано страхувальників на суму 1 855 326,81 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-                    1 309 619,91 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-                    539 106,90 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-                    6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü                 проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 34 785,80 гривень.

 


 

Основні показники діяльності

Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Артемівської міської виконавчої дирекції Фонду перебуває 6032 страхувальника.

 В травні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  прийнято 217 заяв-розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 657 989,32 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 798 636,28 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  2 298 432,59 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  493 603,69 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü  проведено 14 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 4961.12 гривень.

Додатково інформуємо, що станом на 01.06.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам Артемівської міської виконавчої дирекції згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.05.2016р.

Артемівська міська виконавча дирекція

ДОВ Фонду соціального страхування з ТВП

 


 

Щодо придбання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в 2015 році

 

В зв’язку з численними зверненнями страхувальників щодо виділення новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду для малолітніх дітей до 14 років, які є членами сімей застрахованих осіб, Артемівська  міська виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє про наступне.

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77 , відповідно до якого втратив чинність Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ, який передбачав забезпечення оздоровчих заходів, а саме, оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, в тому числі придбання дитячих новорічних подарунків в порядку, визначеному правлінням Фонду.

На сьогодні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-ХIV (далі – Закон № 1105).

Статтею 20 Закону № 1105 визначено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з цією статтею до соціальних послуг належить лише оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

 

Розмір лікарняних з 01.01.15 р. розраховується по-новому

 

З 1 січня 2015 року запрацювали нові норми  Закону  України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі-Закон №1105).

Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності,  для страхових випадків, що настали із цієї дати, виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:  

Страховий стаж

Розмір лікарняних по тимчасовій непрацездатності

до   3  років

50 % середньої зарплати (доходу)

від  3  до   5  років

60 % середньої зарплати (доходу)

від  5  до  8   років

70 % середньої зарплати (доходу)

понад    8   років

100 % середньої зарплати (доходу)

незалежно від стажу окремим пільговим категоріям громадян:

- застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

- донорам, які мають право на пільгу.

  незалежно від страхового стажу, яка визначена пунктом 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, особам віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками які настали з 01.01.2015, не надається.

Окрім цього, частиною 4 статті 19 Закону № 1105 передбачені обмеження застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців. Такі особи мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

· допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;

· допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Частиною 5 статті 32 Закону №1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення застрахованих осіб та отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні.

 

ВЫПЛАЧИВАТЬ ЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОГДА ВМЕСТО БОЛЬНИЧНОГО ВЫДАЛИ СПРАВКУ

Наверное каждому хочется, чтобы сезонные простудные заболевания и прочие хвори обходили весь рабочий коллектив десятой дорогой. Чтобы все сотрудники были на рабочих местах и исправно выполняли свои обязанности. Периодически каждый бухгалтер сталкивается с ситуацией, когда он держит в руках больничный лист работника. На сегодняшний день самым актуальным вопросом, с которым столкнулось большинство предприятий, организаций и учреждений города и района, является вопрос возможности оплаты больничного сотруднику, если ему в лечебном учреждении выдали справку вместо больничного листа. Как поступить в данной ситуации?

Необходимость в справке появилась потому, что во многих лечебно-профилактических заведениях  нет бланков листков нетрудоспособности: - старые закончились, а новые не изготовили.

В соответствии с п.1 ст. 51 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и затратами обусловленными погребением” от 18.01.2001 г. № 2240-III (далее – Закон № 2240) основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам  является выданный в надлежащем порядке больничный лист. Законом не предусмотрена выдача справки вообще как документа, удостоверяющего нетрудоспособность и они не имеют силы листка нетрудоспособности.

  Как поступить работодателям, если работник принес вместо больничного справку в произвольной форме, хотя и с необходимыми реквизитами, заверенную подписью главного врача и печатью медицинского заведения. Работодатель может использовать данную справку как документ подтверждающий уважительную причину отсутствия работника на рабочем месте и  она необходима для заполнения табеля учета рабочего времени.  В последующем работодатель должен направить работника в медицинское учреждение для обмена справки на лист нетрудоспособности .

Только после обмена справок на листки нетрудоспособности установленного образца, комиссия по социальному страхованию имеет право рассмотреть страховой случай и назначить пособие по временной потере трудоспособности, а работодатель в свою очередь, после финансирования Фондом, выплатить   материальное обеспечение работнику. Ограничение срока предоставления документов для назначения пособий по временной нетрудоспособности действующим законодательством не предусмотрено.

 

 

 

При каких условиях Фонд по временной потере трудоспособности оплатит дни болезни за границей.

       На данный момент поездкой за границу, в том числе и рабочей, уже никого не удивишь. Украина активно сотрудничает с иностранными компаниями, поэтому направление в загранкомандировку для нас стало обыденностью. Полюбили мы отдых за пределами Украины. К сожалению, от неприятных ситуаций (болезнь или несчастный случай), следствием которых является временная потеря трудоспособности или даже смерть, никто не застрахован.

       Если Вы, находясь за пределами Украины, в командировке или на отдыхе заболели, то должны получить документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Это может быть справка или больничный лист. Далее эти документы подлежат обмену на больничный лист согласно решению врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения по Вашему месту жительства  или работы в случаях:

а) острых заболеваний и травм;

б) обострения хронических заболеваний;

в) беременности и родов;

г) оперативных вмешательств при неотложных состояниях.

    Обмен осуществляется на основании переведенных на государственный язык и нотариально заверенных документов, подтверждающих временную потерю трудоспособности  во время пребывания за пределами Украины. Такой обмен Вы должны провести сами, чтобы предъявить своему работодателю больничный лист, выданный медучреждением по месту Вашего жительства или работы. Работодатель не обязан компенсировать Вам расходы, связанные с обменом таких документов, но по собственному решению может это сделать. В этом случае листок нетрудоспособности будет открыт со дня наступления временной нетрудоспособности и подлежит оплате по правилам, установленным законодательством Украины: первые 5 дней оплачиваются за счет средств работодателя, а с шестого дня – за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

      Решение о назначении пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при болезни за границей по обменянному листку нетрудоспособности, принимается в общем порядке комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия.

      Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособия по временной нетрудоспособности, принимает решение об отказе в назначении данного пособия, рассматривает основания и правильность выдачи листков нетрудоспособности. Кроме того, нужно учитывать, что на сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрено ограничением каким либо сроком срока представления документов для назначения пособия по временной нетрудоспособности.

       Заметим, что если Вы не произведете обмен иностранной справки или больничного листка на «родной» больничный, то это не только лишает Вас права на выплату пособия за эти дни, но и касается других моментов, сопряженных с болезнью или несчастным случаем за границей.

 

 

 

Уважаемые страхователи!

Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности изучается вопрос возможности оздоровления детей самостоятельно и в сопровождении одного из родителей за пределами Донецкой области.

В связи с этим просим предоставить заявку в произвольной форме с указанием таких данных:

1.     Количество детей для самостоятельного оздоровления с указанием желаемых областей.

2.     Количеств детей для оздоровления с одним из родителей с указанием желаемых областей.

Заявки просим предоставить до 25.06.2014г. по электронной почте artfssvpt@ukrpost.ua, или по факсу (0627) 445301, или по адресу г. Артёмовск, ул. Горбатова, 4.

 

Кто и по каким документам оплачивает больничные

Заболеть может каждый, даже на первый взгляд, незаменимый сотрудник – поэтому, почувствовав серьезное недомогание, не стоит лишать себя возможности поправить здоровье в лечебном заведении или дома. После выздоровления лечащий врач Вам выдаст больничный лист, в соответствии с нормами законодательства. Если же Вам выдали справку о посещении больницы, то данный документ не подлежит оплате за счет средств Фонда , а лиш является подтвертжением уважительной причины отсутствия на работе.

          Право на пособие возникает, если временная нетрудоспособность наступила в период работы, включая первый день работы и день увольнения. Если работник заболел в последний день работы, листок нетрудоспособности, выданный с этого дня, оплачивается на общих основаниях. Если лицо заболело после увольнения с работы, пособие не предоставляется (законом не предусмотрено).

Выданный больничный лист Вы обязаны предоставить в комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию на предприятии где Вы работаете. Она рассмотрит обстоятельства страхового случая, основания и правильность заполнения листка нетрудоспособности, вычислит и проставит Ваш страховой стаж и примет решение о назначении или об отказе в назначении пособия с учетом всех выше перечисленних условий.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствии заболевания или травмы, несвязанной с несчастным случаем на производстве размер назначенного пособия будет зависить от страхового стажа:

- 60% средней заработной платы, если страховой стаж до пяти лет;

- 80% средней заработной платы, если страховой стаж от пяти до восьми лет;

-100% средней заработной платы, если страховой стаж свыше восьми лет, также по больничному листку чернобыльцам независимо от стажа, ветеранам Великой Отечественной войны, донорам и родителям по уходу за больным ребенком до 14 лет.

          Есть ряд обстоятельств по которым комиссия по социальному страхованию на предприятии может отказать в назначении пособия:

в случае получения застрахованым лицом травм или заболевания при совершении преступления;

в случае умышленого причинения ущерба своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязаностей или симуляция болезни;

за время пребывания под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

за время принудительного лечения, назначеного по постановлению суда;

в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, произошедшими вследствии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

за время нахождения лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой.

в случае нарушения больным режима, установленого врачем, или не явки без уважительных причин в назначений срок на медицинский осмотр.

Если Вы работаете по совместительству, то Вам также оплатят больничний лист при  условии предоставления на предприятие копии больничного листа заверенной печатью, подписью руководитедя и справки о средней заработной плате по основному месту работы.

Если вы все-таки каким-то образом потеряли больничный лист, не беспокойтесь. По решению врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического заведения, в котором он был выдан, выдается новый больничный лист с отметкой «дубликат» на основании справки с места работы о том, что за период временной нетрудоспособности выплата пособия не осуществлялась.

После принятия решения о назначении пособия комиссия по социальному страхованию больничний лист с протоколом передает в бухгалтерию, где производится расчет. Первые 5 календарных дней болезни оплачивается за счет средств предприятия, остальные дни - оплачиваются за счет средств Фонда. Больничный лист, выданый по уходу за больным ребенком или членом семьи, оплачивается с первого дня болезни и до выздоровления полностью за счет средств Фонда.

Для того, чтобы Вы как можно быстрее получили начисленное пособие, работники бухгалтерии должны предоставить заявку на финансирования в городскую исполнительную дирекцию Фонда, которая, в свою очередь, в день получения средств перечисляет их на расчетный счет предприятия, а предприятие, получив средства Фонда, обязано произвести оплату Вам больничного листа не позже ближайшего дня, установленого для выплаты заработной платы.  

Таким образом, своевременность получения пособия по больничным листкам за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности напрямую зависит от уровня ответственности работодателя и комиссии по социальному страхованию.

Желаем всем крепкого здоровья, не болеть, а если придется идти на больничный, то вовремя получать возмещение части заработной платы, т.е. оплату по больничным листкам за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

СОЦПАКЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Частный предприниматель, как и любой другой человек, может заболеть, уйти в декрет, не дай Бог, лишиться близкого родственника. Во всех этих случаях он вправе рассчитывать на материальное обеспечение от Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Фонд), правда при соблюдении определенных условий. Хотите знать, что нужно сделать, чтобы при наступлении страхового случая получить выплату от Фонда? Тогда этот материал для вас.

Чтобы воспользоваться правом на материальное обеспечение или на социальные услуги предоставляемые за счет средств Фонда, предпринимателю необходимо:

1)Быть застрахованным лицом;

2)Своевременно уплачивать единый взнос.

Регистрация в Фонде

Предпринимателю необходимо заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного социального страхования с учетом Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Договор) в Артемовской ОГНИ ГУ Миндоходов в Донецкой области (далее – орган доходов и сборов), которая находится в г. Артемовске, ул. Комсомольская 8, каб.703. Тел.(0627)445996. Раньше, а именно с 1 января 2011 года по 12 августа 2013 года этот Договор можно было заключить с органами Пенсионного фонда. Минимальный срок заключения Договора один год с момента подписания. Предприниматель является добровольно застрахованным лицом с учетом Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности при уплате единого взноса в сумме 36,6%.

После заключения договора в органе доходов и сборов, предпринимателю необходимо стать на учет в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Артемовская ГИД), которая находится в г. Артемовске, ул. Горбатова 4, каб.1, тел.(0627)445379. Для этого предприниматель должен предоставить перечень документов, а именно: заявление по установленной форме, копию свидетельства о госрегистрации, копию паспорта, копию справки о присвоении идентификационного номера, копию трудовой книжки, копию свидетельства о социальном страховании, копию свидетельства плательщика единого налога, копию договора о  добровольном участии в системе общеобязательного социального страхования.

Теперь предприниматель имеет право на получение следующих видов материального обеспечения и социальных услуг:

 - пособие по временной потере трудоспособности (включая уход за больным ребенком);

- пособие по беременности и родам;

- пособие на погребение (пособие за счет средств Фонда не предоставляется на погребение пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве);

- на санаторно-курортное лечение;

- оздоровление своего ребенка;

- новогодние подарки детям.

Для получения материального обеспечения добровольно застрахованное лицо предоставляет в Артемовскую ГИД такие документы:

- заявление на получение определенного вида материального обеспечения;

- справку из органа доходов и сборов про уплату единого взноса за расчетный период;

- листок нетрудоспособности.

Пособие на погребение добровольно застрахованного лица назначается семье умершего либо лицу, который осуществил погребение, на основе копии свидетельства о смерти, справки о смерти для назначения единовременного пособия выданного органом РАГС. Пособие на погребение члена семьи застрахованного лица назначается добровольно застрахованному лицу на основании перечисленных выше документов и справки с места проживания о нахождении умершего члена семьи на содержании добровольно застрахованного.

Основанием на получение санаторно-курортного лечения является медицинская справка по форме №070/о. В данной медицинской справке указывается профиль заболевания, желаемое время года для лечения и рекомендованный курорт.

Для оздоровления своего ребенка в детской здравнице, застрахованным лицом предоставляется, кроме заявления и справки из органа доходов и сборов, копия свидетельства о рождении ребенка. При поступлении в  детское учреждение оздоровление при себе нужно иметь справку о санитарно - эпидемиологическом окружении.

Право на получение новогоднего подарка за счет средств Фонда, имеют застрахованные лица, у которых есть дети в возрасте до 14 лет.

Назначение различных видов пособий и выплат за счет средств Фонда, а также предоставление каких-либо социальных услуг производится только при соблюдении условий договора и своевременной уплаты единого взноса добровольно застрахованным лицом.

Итак, мы рассмотрели все условия, при которых добровольно застрахованное лицо имеет право на получение материального обеспечения и социальных услуг за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

Оздоровление детей

Новинка сезона 2014! Впервые  Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности закуплены путевки за полную стоимость в детский оздоровительный лагерь "Сопино", который расположен на берегу Азовского моря в зеленой зоне, в селе Сопино, Новоазовского района, Донецкой области. Девять спальных корпусов с полной реконструкцией и капитальным евроремонтом, сделают отдых ваших детей незабываемым. Клуб, кинозал, медицинский корпус, бар-караоке, пляж с навесами, открытый бассейн, дискотека с современными звуковым и световым оборудованием, беседки и спортивные площадки, клубы по интересам, каток с искусственным льдом - все для укрепления здоровья, поддержки хорошего настроения, организации занимательного досуга детей.

 Ваших детей ждет сбалансированное пяти разовое питание,
спортивные и развлекательные программы, полезные экскурсии и многое другое…

Стоимость путевки для родителей составляет 10% от полной стоимости путевки, т.е. 582,00 грн. за 21 день.

Ближайший заезд  25 июня 2014 года. Используйте возможность оздоровить Вашего ребенка!

Контактные телефоны Артемовской ГИД ДОО ФСС по ВПТ: 445301; 445302; 0501764543. 

Летний отдых – здоровые дети – счастливая семья.

            Артемовская городская исполнительная дирекция Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности продолжает выдачу путевок для оздоровления детей в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» (г.Святогорск).

Стоимость путевки для родителей составляет 10% от полной стоимости путевки, т.е. 464,10грн. или 581,70грн. за 21 день.

Ваших детей ждет сбалансированное пяти разовое питание,
спортивные и развлекательные программы, полезные экскурсии и многое другое…

Уже с 1 июня Ваш ребенок может оказаться на отдыхе!

Используйте возможность оздоровить Вашего ребенка!

РОДИТЕЛЯМ для того, чтобы получить путевку в детскую здравницу необходимо:

1. Обратиться в комиссию по социальному страхованию по месту своей работы с заявлением на получение путевки и копией свидетельства о рождении ребенка.

 2. Комиссия на основании Вашего заявления получает путевку в городской исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

 3. Оплатить 10% стоимости путевки.

 4. Получить путевку на предприятии (учреждении, организации, физического лица - предпринимателя).

 5. Не раньше чем за 3 дня до заезда в детский оздоровительный лагерь оформить у врача-педиатра медицинскую справку по форме, которая прилагается к путевке.

6. Доставить ребенка в детскую здравницу в день заезда и забрать ребенка по окончанию смены.

Контактные телефоны Артемовской ГИД ДОО ФСС по ВПТ: 445301; 445302. 

Про оплату лікарняного та надання путівки під час відпустки по догляду за дитиною до 3-ох років

Жінка, яка має дитину віком до трьох років, має право обирати: приступити їй до виконання своїх трудових обов'язків одразу після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи продовжувати догляд за дитиною, оформивши відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. І якщо жінка прийняла рішення взяти відпустку по догляду за дитиною, вона має знати про соціальні гарантії для неї та дитини, які передбачені законодавством та надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розглянемо декілька ситуацій. У випадку, якщо захворіє дитина жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, лікарі не мають підстав виписувати лікарняний, про що свідчить Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455 (далі - Інструкція N 455). Відповідно до пп. "б" п. 3.15 Інструкції N 455 листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

У разі хвороби матері, яка доглядає за дитиною, лікарняний по догляду за дитиною нададуть іншій застрахованій особі, яка буде здійснювати догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання матері (п. 4 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про обов’язкове державне загальне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.08.01 р. № 2240-ІІІ).

З іншого боку, можлива ситуація, коли лікарняний може бути потрібен не для догляду за дитиною, а у зв’язку із хворобою мати, яка перебуває у вказаній відпустці та паралельно працює на умовах неповного робочого дня (тижня). У такому разі вона отримує зарплату, з якої сплачують єдиний внесок. А отже, має право отримати листок непрацездатності з його наступною оплатою на загальних підставах, тобто, виходячи із фактично нарахованої зарплати за відпрацьований час у розрахунковому періоді.

У зв’язку з тим, що жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продовжує знаходитися у трудових відносинах з роботодавцем і є застрахованою особою в системі загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, має право на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду. Отже отримати санаторно-курортну путівку можливо за умови дотримання вимог п. 4.1 Порядку отримання застрахованими особами й членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.09 р. № 12, тобто на підставі особистої заяви та медичної довідки для одержання путівки (форма N 070/о), які необхідно надати до комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства чи організації.

Також, жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання дитячого новорічного подарунку та на оздоровлення дитини віком від 6 до 18 років у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

Произведены выплаты пособий по временной потере трудоспособности 

Артемовской городской исполнительной дирекцией Донецкого обласного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по состоянию на 05.03.2014 г. произведены выплаты пособий по временной потере трудоспособности согласно заявок предприятий и организаций Артемовского района, поданных по 13.02.2014г.; выплаты пособий по беременности и родам  по 26.02.2014 г.; выплаты пособий на погребение по 03.03.2014г.

Підсумки роботи Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік

Станом на 01.01.2014р. у Артемівській міській виконавчій дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зареєстровано 3167 страхувальників, в т. ч. зі страхування на добровільних засадах – 86.

Доходна частина бюджету склала 1 103,8 тис. грн., або 110,2 % до плану, в т. ч. по статтях:

Найменування статті

План

(тис. грн.)

Факт

 (тис. грн.)

%

виконання

Від часткової сплати за путівки

871,0

896,4

102,9

Інші надходження

131,0

207,4

158,3

Витратна частина бюджету склала 32 631,6 тис. грн. або 88,4 % до планових показників, в т. ч. по статтях:

Найменування статті

План

(тис. грн.)

Факт

(тис. грн.)

%

виконання

По тимчасовій непрацездатності

23 565,0

19 968,8

84,7

По вагітності та пологах

6 269,0

5 386,0

85,9

На поховання

158,0

99,0

62,7

На оздоровчі заходи, в тому числі:

6 114,0

6 395,3

104,6

- придбання путівок на санаторно-курортне лікування;

3 533,0

3 893,3

110,2

- часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв;

1 217,0

1 143,6

94,0

- фінансування оздоровлення дітей;

1 055,0

1 055,2

100,0

- позашкільне обслуговування дітей (придбання дитячих новорічних подарунків)

309,0

303,3

98,2

Організаційно-управлінські заходи

802,0

774,4

96,6

Витрати по виконанню обов´язків страховика

9,0

3,5

40,0

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3,0

4,4

146,6

Витрати за всіма статтями  здійснювалися в межах кошторису. Загальна економія за витратами складає 4 288 тис. грн. За звітний період страхувальниками заявлено на фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, які працюють на підприємствах, в організаціях та у фізичних осіб по 21 048 листкам непрацездатності. На протязі року оброблено 2 857 заявок-розрахунків.

Загальна кількість днів непрацездатності за 2013 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого  року зменшилась на 14 884  дня, або на 9,5%. Середній показник рівня захворюваності в зрівнянні з 2012 роком зменшився на 17 днів та склав 436 днів на 100  працюючих. Розмір середньоденної допомоги з тимчасової втрати працездатності  за 2013 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року  виріс на 13,26 грн. та склав 141,04 грн. 

Кількість оплачених днів по вагітності та пологах – 75 781, в тому числі: 577 випадків по 126 днів, 1 випадок по 125 днів, 211 - по 14 днів. В зрівнянні з 2012 роком кількість виплат по 126 календарних днів зросла на 6 випадків, також зросла і кількість випадків по 14 календарних днів на 23 випадки. Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах на протязі 2013 р. виріс  незначно – на 0,51 грн. та склав 71,07 грн.

У 2013 році кількість випадків на поховання складає 45, що на 17 менше ніж у 2012 році.

Відповідно до Програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей отримали санаторно-курортне лікування 699 застрахованих осіб та членів їх сімей. У дитячих закладах оздоровлення на протязі  звітного періоду оздоровленням охоплено 858 дітей. У двох санаторіях-профілакторіях оздоровлено  799 осіб. Таким чином, всього за 2013 рік оздоровлено 2356 застрахованих осіб та членів їх сімей.

Заборгованість за Фондом соціального страхування станом на 01.01.2014 року складає 1 087,6 тис. грн., яка зменшилась в порівнянні з початком року на 62,5 %. Знов утворена заборгованість – поточна, яка склалась по нарахованим допомогам страхувальниками в останній місяць звітного періоду.

Заборгованість за страхувальником  на кінець звітного періоду складає 33 582,71 грн. У порівнянні з початком року вона зменшилась на 37 522,72 грн., або 52,8 %.

У 2013 році спеціалістами дирекції  проведено 256 перевірок щодо використання коштів Фонду. Співвідношення застосованих фінансових санкцій до проведених перевірок складає – 36,9%. Притягнуто до адміністративної відповідальності 74 посадових осіб страхувальників на загальну суму 13,0 тис. грн.

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет снова будет учитываться для страхового стажа при исчислении больничных

По истечении почти 3–х лет восстановлено право молодых мам на зачисление отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в страховой стаж.

Напомним, что с начала 2011 года женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста потеряли возможность засчитать этот трехлетний период к своему страховому стажу, который является важной составляющей при расчете больничных, за счет средств Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности.

Учитывая многочисленные обращения молодых мам и с целью повышения их социальных гарантий, Президент Украины подписал Закон № 691-VII, который   вступил в силу с 14.12.2013р. Этим Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением" и отныне период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста будет зачисляться в их страховой стаж для оплаты больничного.

В заключительных положениях Закона № 691 установлено, «что в случае, когда лицо находилось в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в период с 1 января 2011 года до вступления в силу этого Закона, время отпуска засчитывается в его страховой стаж». Следует заметить, что никаких перерасчетов по больничным листкам за период с 2011 г. в связи с принятием Закона № 691 производить не надо, ведь закон обратного действия во времени не имеет (ст.58 Конституции Украины).

„В ожидании Нового Года !!!

            Легкой, неуловимой поступью совсем незаметно и крадучись подходит к нам самый очаровательный зимний праздник – Новый Год. А вместе с ним приходит пора гирлянд и мишуры, красивых подарков и сюрпризов, шумных ёлочных базаров и детей, которые готовятся встретить Дедушку Мороза. И пока мы только готовим подарки для близкиз и друзей Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности уже подготовил Новогодние сюрпризы.

            С 17 декабря 2013 г. приглашаем страхователей нашего города и района получить детские новогодние подарки в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию ДОО Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по адресу г. Артемовск, ул. Горбатова, 4.

Выдача будет проводиться ежедневно с понедельника по пятницу до 27 декабря 2013 г. с 9.00 ч. и до 17-30 ч. только на основании ранее поданной заявки и по доверенности.

            В этом году АО “Производственное объединение “Конти” подготовило детский новогодний подарок “Вірність традиціям”  весом  451 гр. из 26 кондитерских изделий, которые имеют сертификаты соответствия в системе УкрСЕПРО. Стоимость одного подарка 23,97 грн.

            Для получения детских новогодних подарков представитель юридического лица - страхователя должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт) и доверенность на получение подарков. Физическое лицо - предприниматель удостоверение личности – паспорт,  а также его копию (или доверенность на получение подарков). 

            Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:  44-53-97, 44-53-01.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ АРТЕМІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Останнім часом почастішали випадки звернень застрахованих осіб на телефон Урядової «гарячої лінії»  зі скаргами на затримку в оплаті листків непрацездатності. З метою реалізації права застрахованих осіб на своєчасне отримання матеріального забезпечення та для скорочення терміну від отримання роботодавцем листка непрацездатності до його оплати на всіх етапах роботи по визначеному   питанню керівникам, головним бухгалтерам, головам комісій із соціального страхування необхідно забезпечити  оперативний розгляд документів для призначення, нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам та невідкладне подання до робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заяви-розрахунку для отримання фінансування матеріального забезпечення,  керуючись вимогами статті 52 Закону України від 18.01.01 № 2240-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а саме документи   для   призначення   допомоги   по   тимчасовій непрацездатності,   по вагітності  та  пологах  розглядаються  не пізніше  десяти  днів з дня їх надходження. Допомога  на поховання  призначається не пізніше дня, що настає  за  днем  звернення,  і виплачується не пізніше наступного робочого  дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду відповідно до цього Закону. Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (або уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Комісія  (уповноважений) по соціальному страхуванню, відповідно до п.4.1. Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.08 № 25 (зі змінами та доповненнями), повинна засідати не менше 2 разів на місяць (можливо частіше) і оперативно вирішувати питання призначення матеріального забезпечення застрахованим особам. Дуже часто ці вимоги  виконуються не належним чином.

З метою зняття соціальної напруги та як найшвидшого отримання застрахованими особами матеріального забезпечення рекомендуємо бухгалтерам підприємств, організацій, установ невідкладно подавати до Артемівської міської виконавчої дирекції Фонду заяви-розрахунки для отримання фінансування матеріального забезпечення. Після отримання фінансування необхідно забезпечити своєчасне перерахування отриманих сум своїм працівникам, не допускати утримання коштів Фонду на розрахунковому рахунку підприємства, організації.

Артемівською міською виконавчою дирекцією Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вживаються всі можливі заходи для прискорення фінансування підприємств, організацій м. Артемівська та Артемівського району. 

ТелефонГарячої лінії

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що працює телефонГарячої лініїдля оперативного вирішення питань за всіма напрямками діяльності Фонду. Для отримання необхідної інформації застрахована особа, як і раніше, може зателефонувати за номером 0-800-50-18-92 ( графік роботи: пн. - чт. з 09:00 до 18:00, пт. – з 9:00 до 16:45) 

Жизнь одна, так пусть здоровая будет она!

Санаторно-курортное лечение – это возможность великолепно отдохнуть и одновременно поправить свое здоровье.

В многочисленных здравницах и санаториях Украины успешно лечат самые разные заболевания: от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и двигательного аппарата до болезней нервной и бронхолегочной систем.

Эффективность такого лечения особенно высока на ранних стадиях болезни, в связи, с чем оно играет важную роль в предупреждении перехода болезни в хроническую стадию, а также в профилактике ее обострения и осложнений. Санаторно-курортное оздоровление осуществляется как комплекс лечебных методик с учетом профиля каждого санатория.

Если Вы заботитесь о себе и своем здоровье, если Вы хотите быть активны, бодры и добиваться всех поставленных целей, Вам необходимо обращаться в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, в которой имеются в наличии санаторно-курортные путевки по различным профилям заболеваний на 4 квартал 2013г.

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности заботясь о своих застрахованных лицах приобретает путевки в различные санатории за полную стоимость, а застрахованное лицо оплачивает только 20% этой стоимости.

Артемовская городская исполнительная дирекция Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности находится по адресу: г.Артемовск, ул.Горбатова, 4. Контактные телефоны: 445301; 445302. Ждем Вас!

Спешите! Не упустите возможность оздоровиться! 

13 Детское оздоровление в осенне – зимний период 2013 года

Артемовской городской исполнительной дирекцией Донецкого обласного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудостпособности в осенне – зимний период 2013 года будет проводиться оздоровление детей застрахованных лиц  в обласном санаторно-оздоровительном комплексе «ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ» в г.Святогорске.

Коммунальное предприятие «Областной детско-молодёжный санаторно-оздоровительный комплекс «Перлина Донеччини» - это инновационный проект, который создан в свете реализации в Донбассе программы Президента Украины «Зігрій любов`ю дитину» по инициативе Донецкого областного совета, Донецкой областной государственной администрации.

«Перлина Донеччини» работает  круглый год.

В структуру комплекса входят 64 здания и сооружения, которые расположились на 25 га хвойного леса. Это двенадцать спальных корпусов, два пищеблока, три медицинских корпуса: два двухэтажных медпункта, в которых проводится санаторное лечение органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, и двухэтажная межлагерная поликлиника; новый стадион с искусственным покрытием и зрительскими трибунами на 1030 мест, современные волейбольные и баскетбольные поля, закрытый спортивный и тренажёрный залы; природное озеро; две танцевальные площадки; дом творчества, в котором работает 20 кружков и секций, а также игровой центр «Автотрек», модернизированный кинозал на 80 мест, дискозал, детское кафе; костюмерная и дизайн-студия (построена в 2012 году); видеостудия (работает внутрикомплексный канал); библиотека; комната психологической разгрузки; летний клуб-эстрада на 750 посадочных мест (реконструирован в 2013 году); методический центр, в котором работает детское соуправление и педагоги комплекса; конференцзал; учебно-консультационный пункт.

Даты заездов в осенне – зимний период 2013 года:

25.08.2013р.; 12.10.2013р.; 04.11.2013р.; 27.11.2013р.; 23.12.2013р. Учебные занятия проводятся по основным предметам.

Питание – 5-ти разовое витаминизированное.

Доставка ребенка в оздоровительное учреждение проводится родителями самостоятельно.

Продолжительность оздоровления – 21 календарный день.

Частичная оплата за путевку составляет 10% от полной стоимости.

Справки по телефону 445301; 445302 или по адресу: г.Артемовск, ул.Горбатова,4.

Каждый ребенок – это желанный и любимый гость «Перлини Донеччини»! 

Внимание предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности, а также лиц, застрахованных на добровольных началах.

Артемовская городская исполнительная дирекция Донецкого обласного Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности просит срочно до 15 июля 2013 г. предоставить в дирекцию (ул. Горбатова, 4) предварительную заявку на получение детских новогодних подарков в 2013 году для детей в возрасте до 14 лет за подписью руководителя, главного бухгалтера и председателя комиссии по социальному страхованию.

Справки по телефону 44-53-79.   

На оздоровление детей территориальной громады г.Артемовска и Артемовского района выделяется 1,2 млн. грн. из Фонда социального страхования

Ежегодно Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности частично финансируются детские здравницы «Часовоярец» ОАО «Часовоярского огнеупорного комбината», «РАДУГА» ГПО «Артемсоль», «Вогник» Городского отдела образования.

Кроме этих  здравниц  в Донецкой области будут функционировать 53 детских оздоровительных учреждения, которые также будут финансироваться за счет средств Фонда. Всю информацию об этих учреждениях вы можете получить  в Артемовской городской исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по адресу: ул. Горбатова,4.

Правлением Фонда утверждены предельные нормы расходов на 1 ребенка в день в сумме 42 гривны, в том числе:

На питание – 39 грн.;

На культобслуживание и медикаменты – 3 грн.

Таким образом, путевка продолжительностью отдыха 21 день удешевляется на 882 гривны.

Право на удешевление детских путевок для своих детей школьного возраста имеют застрахованные лица – это все работающие на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности, наемные лица у частных предпринимателей, за которых уплачивают единый социальный взнос, добровольно застрахованные лица. В течение года воспользоваться таким правом можно один раз. За получением путевки необходимо обращаться в комиссию по социальному страхованию по месту работы.

График заездов в детские здравницы  на летний сезон 2013 года

№№

Наименование детского оздоровительного учреждения

Полная стоимость путевки

1 смена

2  смена

1

 «ВОГНИК»

1900,00

с 08.06 по 28.06

с 06.07 по 26.07

2

 «РАДУГА»

уточняется

с 20.06 по 10.07

с 16.07 по 05.08

3

 «ЧАСОВОЯРЕЦ»

2552,60

с 09.07 по 29.07

с 01.08 по 21.08

В рамках детской оздоровительной компании в этом году Фондом закуплены путевки за полную стоимость в Областной санаторно-оздоровительный комплекс «ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ». Стоимость путевок в зависимости от корпуса – от 4 до 5 тыс. грн. Для  застрахованного лица такая путевка обойдется в 10 %, т.е. 400 - 500 грн. Более детальную информацию Вы можете получить по телефонам 445301, 445379. 

Cемінар для бухгалтерів та голів із соціального страхування

Спеціалістами Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у великому залі Артемівської райдержадміністрації проведено семінар для бухгалтерів та голів (уповноважених) із соціального страхування підприємств, організацій та закладів Артемівського району.

В ході  семінару була надана інформація про  реалізацію основних завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2012 році та 1 кварталі 2013 року, роз’яснені права і обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування, про що доповіла директор Артемівської МВД Доленко І.І. Головний спеціаліст дирекції Лещенко О.П. звернула увагу учасників семінару на дотримання чинного законодавства в частині санаторно-курортного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей.

Під час перевірки страхувальників спеціалістами дирекції виявляються деякі порушення, які виникають в наслідок невірного прийняття рішення комісією. З метою уникнення таких порушень у подальшій роботі комісій, провідним спеціалістом Корж Л.П., були надані роз’яснення щодо найбільш зустрічаючих помилок.

Крім того, Доленко І.І., надала роз’яснення  про порядок оздоровлення дітей застрахованих осіб у 2013 році. В ході семінару також приділено увагу необхідності щоквартального проведення комісіями аналізу захворюваності, своєчасному розгляданню (не менш 2-х разів на місяць) лікарняних листів та необхідності посилення контролю за своєчасним наданням страхувальником заяв-розрахунків до робочого органу Фонду з метою своєчасного отримання матеріального забезпечення застрахованими особами.

По закінченню навчання спеціалістами дирекції були надані відповіді на всі поставлені питання.

Всім учасникам семінару роздано методичний матеріал для подальшого використання у своїй роботі.

Детское оздоровление в 2013 году

Артемовская городская исполнительная дирекция Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности предлагает всем, кто находится в трудовых отношениях с предприятиями, организациями, частными лицами, рассмотреть вопрос оздоровления своих детей школьного возраста в 2013 году в Детском оздоровительном комплексе «Перлина Донеччини» г. Святогорск.

Возможные периоды оздоровления детей: апрель, май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

Ориентировочная стоимость путевки 5000,00 грн. Оплата за счет родителей – 10% от полной стоимости путевки. Продолжительность оздоровления – 21 день с прохождением курса лечения. В учебный период проводится обучение детей по основным предметам согласно школьной программы.

Доставка ребенка в оздоровительное учреждение осуществляется родителями самостоятельно.

Решение о выделении путевки застрахованному лицу принимается комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации на основании личного заявления работающего (отца, матери, опекуна, усыновителя). Путевка выдается по основному месту работы.

Физическому лицу предпринимателю, застрахованному на добровольных началах, выдача путевки в детское оздоровительное учреждение оформляется по месту его регистрации в рабочем органе Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности на основании личного заявления, предоставленной копии свидетельства  рождения ребенка, справки из Пенсионного Фонда об уплате единого социального взноса и копии трудовой книжки.

Просим комиссий (уполномоченных) по социальному страхованию, на основании заявлений застрахованных лиц, предоставить заявку определенной формы (прилагается) в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по адресу: г.Артемовск, ул.Горбатова, 4.

Также напоминаем, что застрахованное лицо на протяжении календарного года может оздоровить своего ребенка только один раз за счет средств Фонда. Телефон для справок: 445301.

Скачать форму  заявки. 

Електронна звітність до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до діючого законодавства про електронні документи та електронний документообіг Артемівська міська виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності пропонує всім страхувальникам м.Артемівська та Артемівського району подавати звіти в електроному вигляді.  

Метою створення системи електронної звітності є надання страхувальникам можливості створення електронних звітів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та подання підписаних електронних звітів до робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності через інформаційно-телекомунікаційні мережі.

До Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальник може подавати в електронному вигляді такі види звітності:

§   Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (Ф4-ФСС з ТВП);

§   Звіт про путівки на санаторно – курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (Ф14-ФСС з ТВП).

Переваги подання звітів в електронному вигляді:

-           економія часу при поданні звітів в електронному вигляді, забезпечення ефективності використання робочого часу фахівців підприєств, організацій, установ м.Артемівська та Артемівського району, оскільки звітність подається без відвідування робочого органу Фонду;

-           звіт в електронному вигляді не потребує підтвердження паперовим аналогом наданого звіту.

Для можливості надання звітів в електронному вигляді необхідно лише укласти договір про подання електронних документів до Фонду. Зразок договору можна скачати або отримати за адресою: м.Артемівськ, вул.Горбатова,4.

Нагадуємо стоки подання звітності в 2013 році:

за 1 квартал 2013р. – з 01.04.2013р – по 20.04.2013р.;

за І півріччя 2013р. – з 01.07.2013р. – по 20.07.2013р.;

за 9 місяців 2013р. – з 01.10.2013р – по 20.10.2013р.;

за 2013 рік – з 01.01.2014 – по 20.01.2014р.

Також, звертаємо Вашу увагу, що за несвоєчасне надання звітності законодавством передбачено накладання адміністративного штрафу на посадових осіб  від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів.

 Додаткову інформацію щодо подання звітів в електронному вигляді можна отримати за контактним телефоном: 445301. 

О предоставлении электронных документов
Фонду социального страхования по временной потере трудоспособности.

Утверждена новая  форма договора о предоставлении электронных документов в Фонд. (Приказ №332-ос от 23.09.2011 «Про
подання електронних документів до Фонду»).
Приглашаем всех страхователей заключить новые договора. Обращаем внимание, что ранее заключенные договора утратили силу.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА (скачать)

Страхователи обязаны формировать и представлять в органы Фонда отчетность не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца. Если последний день срока представления отчетов приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, то этим днем срока считается первый после него рабочий день.

За несвоевременное представление или непредставление установленной отчетности по средствам Фонда, представление недостоверной отчетности об использовании страховых средств на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, использующих наемный труд, налагается административный штраф в размере от 8 до 15 необлагаемых налогом минимумов.

Напоминаем, что предельный срок предоставления отчетности в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности за 9 месяцев 2011 г. – 20 октября 2011 года. Ждем вас по адресу: г.Артемовск, ул. Горбатова, 4. Телефон для справок:44-53-01.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНФОРМУЄ

З 20 лютого 2012 року змінено банківські реквізити Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
В зв’язку з цим:

·          Банківські операції по перерахуванню заборгованості  за страховими коштами станом на 01.01.2011р., частковій оплаті за санаторно-курортні путівки, сплаті штрафних санкцій та пені проводити за реквізитами: ПАТ КБ „Надра” м. Київ Центр р/р 25602161981001 МФО 380764;

·          Частину невикористаного фінансування матеріального забезпечення повертати за реквізитами: ПАТ КБ „Надра” м. Київ Центр р/р 25601161981002 МФО 380764.

Телефон для довідок: 44-53-01.


Изменения для работы комиссии по социальному страхованию
  

До уваги

С  1 июля 2012 года  утверджена новая форма справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение - №070/о. Напоминаем комиссиям (уполномоченным) по социальному страхованию предприятий, организаций и учреждений, что решение о выделении санаторно-курортной путевки застрахованому лицу принимается на основании личного заявления работника и медицинской справки по форме - № 070/о, утвержденной приказом Министерства охраны здоровья Украины от 14.02.2012 №110 «Об утверждении форм первичной учетной документации и инструкций по их заполнению, которые используются в учреждениях охраны здоровья независимо от форм собственности и подчинения». При рассмотрении вопроса о выделении санаторно-курортной путевки застрахованному лицу комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию должна учитывать соответствие указанного профиля лечения в санаторно-курортной путевке и профиля заболевания застрахованного лица, указанный в справке.

Скачать Форма 070-о.

УМЕНЬШИЛАСЬ ОПЛАТА  ЗА  САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Постановлением Фонда  социального страхования по временной потере трудоспособности от 31.07.2012 г. № 43 внесены изменения в Порядок получения застрахованными лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств Фонда от 25.02.2009 г. № 12. Теперь комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию предприятия, организации, учреждения принимая решение о выделении санаторно -  курортной путевки застрахованному лицу должна руководствоваться нормами:
1) частичная оплата стоимости путевки в двухместный номер в размере 20 % (ранее – 30%) ее стоимости;
2) путевки одному из застрахованных родителей (матери или отцу) или застрахованному лицу, которое их заменяет (опекуну, попечителю), для лечения ребенка в сопровождении взрослого при наличии у ребенка медицинских показаний на санаторно-курортное лечение с частичной оплатой в размере 15 % (ранее – 20 %) ее стоимости.

Обращаем ваше внимание, что данное постановление вступило в силу со дня официальной публикации -  14 сентября 2012 года. 

 

Новини
08.12.2017
Почетная профессия – служить людям
8 декабря Бахмутский районный дом культуры принимал гостей, тех, кого в этот день поздравляли с профессиональным праздником  - Днем местного самоуправления. На праздник съехались городские, сельские,...
Деталі >
07.12.2017
Прошла внеочередная сессия Бахмутского районного совета
В четверг 7 декабря прошла внеочередная 24-я сессия Бахмутского районного совета. Повестка дня пленарного заседания состояла из 23 вопросов. В ходе заседания районные депутаты голосовали...
Деталі >
07.12.2017
Совместное заседание постоянных комиссий районного совета
7 декабря прошло совместное заседание постоянных комиссий Бахмутского районного совета. На повестке дня было шесть вопросов. Первым вопросом было рассмотрение проекта решения о внесении изменений в...
Деталі >
07.12.2017
Заседание постоянных депутатских комиссий
  В четверг 7 декабря прошло заседание постоянных депутатских комиссий по вопросам экономической политики, бюджета и финансов, по вопросам коммунальной собственности, ЖКХ и промышленности,...
Деталі >
06.12.2017
Пусть всегда будет солнце
С 4 по 6 декабря в КУ «Бахмутский районный центр социальной реабилитации детей-инвалидов»в населенных пунктах Бахмутского района, а именно, пос. Опытное, г. Северск и г. Светлодарск прошли тематические...
Деталі >
Фотогалерея