Додати в закладки
 Соціальна сфера
/
Соціальне страхування
/
Актуальна інформація Бахмутського відділення
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Актуальна інформація Бахмутського відділення

«Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі – Бахмутське міське відділення) нагадує про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб, визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями; далі – Закон № 1105).
        Відповідно до частин 1,2,3 ст. 16 Закону № 1105:
1. Застраховані особи мають право на:
1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального страхування;
2) отримання у разі настання страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;
4) послуги медичної реабілітації;
5) послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років;
6) відшкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;
7) послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобіля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;
8) оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;
9) судовий захист своїх прав.
 
2. Застраховані особи зобов’язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до цього Закону;
2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на умови або зміни розміру матеріального забезпечення та соціальних послуг;
3) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
4) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або в медичних працівників, з якими Фонд уклав угоди на медичне обслуговування;
дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;
не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;
5) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;
6) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.
Звертаємо увагу на те, що до обставин, які впливають на умови та зміни розміру матеріального забезпечення, про які застрахована особа зобов’язана своєчасно повідомляти Фонд, відносяться:
- зміна особистих відомостей: паспортних даних, адреси реєстрації, проживання, тимчасового перебування внутрішньо переміщеної особи;
- зміна реквізитів рахунків для перерахування коштів;
- зміна інформації про працевлаштування/звільнення з роботи;
- зміна номеру телефону (для оперативного зв’язку);
- зміна розміру доходів;
- інше.
    3. Застрахована особа несе відповідальність згідно із законом за незаконне одержання з її вини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням.
 

 
 

 
У серпні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 325 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 154 листкам непрацездатності на суму 3 867 821,12 грн., у тому числі:
допомоги по тимчасовій непрацездатності – 2 880 219,45 грн.;
- допомоги по вагітності та пологах 936 536,72 грн.;
- допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 30 564,95 грн.;
 - допомоги на поховання  - 20 500,00 грн.
§ прийнято 460 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 749 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 30,7 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 0,1 тис. грн.;
§ проведено  страхових  виплат 2009  потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного  випадку  на   виробництві  або професійного захворювання  на загальну суму 662 669,40 грн., у т. ч. 1283 внутрішньо переміщеній   особі  на   суму 6 569 231,98 грн.:
 -  щомісячних страхових виплат  - 8 186 439,65 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-272 045,69 грн.;
- одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 204 184,06 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 9 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 7 242,84 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 03.09.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 01.08.2019 включно.
 

 
 
 
    «ДО УВАГИ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ!
Відповідно до постанови правління Національного банку України «Про запровадження Міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» від 28.12.2018 № 162 банки України змінюють діючі рахунки клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN.
 
Вам, необхідно звернутися до установи банку, де ви отримуєте страхові виплати, щодо зміни поточного рахунку для перерахування страхових виплат та надати відповідну заяву до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області до 31 жовтня 2019 року за адресою:   м. Бахмут, вул. Незалежності буд.41, каб.3.
 

 

 
 
«Результати контрольно-перевірочної роботи Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України
в Донецькій області за 6 місяців 2019 року
 
Фондом соціального страхування України з березня 2019 року відновлено проведення планових перевірок страхувальників щодо використання ними коштів Фонду. Планові перевірки проводяться фахівцями Фонду виключно за умови наявності вагомих підстав. Це дозволяє як не допустити тиск на законослухняних роботодавців, так і захистити бюджет Фонду від неправомірних видатків. Підставою для перевірки може бути суттєве зростання кількості днів тимчасової непрацездатності на підприємстві, відсутність повідомлення про виплату коштів застрахованим особам упродовж трьох місяців з дня проведення фінансування Фондом, наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб за 6 місяців 2019 року.
Спеціалістами  відділу по роботі зі страхувальниками Бахмутського міського  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 6 місяців 2019 року проведено 24 перевірки щодо правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду.
Під час перевірок виявлено, що найпоширенішими помилками  при оплаті листків непрацездатності є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, тапризначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, виданих (оформлених) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 1105 – ХІV від 23.09.1999 (зі змінами та доповненнями)).
Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:
         вказано скорочену назву підприємства та не заповнена його адреса;
         виправлення в листку непрацездатності не засвідчені підписом лікаря або печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності»;
         допущено 3 виправлення в листку непрацездатності;
         запис про перебування у стаціонарному відділенні засвідчено печаткою та підписом тільки одного лікаря.
У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі                10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).
За результатами проведених перевірок за 6 місяців 2019 року у Бахмутському міському  відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області винесено 16 рішень про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 74,1тис. грн, із яких сплачено – 72,4тис. грн, або 98%.
Згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 29 штрафів на загальну суму 5,7 тис.грн. Сплачено адміністративних штрафів на суму  4,6 тис.грн., або 81%.   
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.07.2019 по 31.07.2019
 
У липні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 419 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1 272 листкам непрацездатності на суму 4 231 129,04 грн., у тому числі:
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 196 404,09 грн.;
-     допомоги по вагітності та пологах 949 205,49 грн.;
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 73 219,46 грн.;
-     допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§ прийнято 448 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 700 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 4,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 4,6 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2004 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 8 252 677,97 грн., у т. ч. 1279 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 6 741 308,70 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 976 856,35 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-275 821,62 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
   Станом на 05.08.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 20.06.2019 включно.

 
«АНАЛІЗ
стану травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях м. Бахмут і Бахмутського району
за перше півріччя 2019 року
 
За перше півріччя 2019 року на підприємствах, в організаціях і установах м. Бахмут і Бахмутського району зареєстровано 10 нещасних випадків.
7 нещасних випадків, що сталися на ТДВ «Сініат», ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", ПрАТ «Курдюмівський ККВ», Званівська сільська рада, Іванівська ЗОШ I-III ступенів Бахмутської районної ради, ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз" пов'язані з виробництвом. За результатами розслідування складені акти за формою Н-1.          5 випадки з легкими наслідками та 5 з тяжкими наслідками.
1 випадоктравматизму з тяжкими наслідками не пов’язаний з виробництвом стався на підприємстві КП «БАХМУТ-ВОДА». За результатами його розслідування складено акт за формою Н- 5.
Триває розслідування 2 нещасних випадків, що сталися на   КП «БАХМУТ-ВОДА» та ТОВ "Артемівський електротехнічний завод".
Відсутні страхові нещасні випадки із смертельним наслідком та смерть в результаті раптового погіршення стану здоров’я працівника на робочому місці.
 Групових нещасних випадків та випадків професійного захворювання не зареєстровано.
             За аналогічний період 2018 року зареєстровано 15 випадків травматизму.           Із них - 13 випадків з важкими наслідками.
11 нещасних випадків пов'язані з виробництвом, із них 2 зі смертельними наслідками. 
В минулому році зареєстровано 3 випадкисмерті на виробництві через раптове погіршення стану здоров’я працівників.
1 випадок професійного захворювання зареєстрований на ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат".
Групових нещасних випадків не зареєстровано.
Серед причин нещасних випадків в 2019 року домінують:
-          психофізіологічні – 42,8% (особиста необережність потерпілого, низька нервово-психічна стійкість);
-          технічні – 35,7% (незадовільний технічний стан обладнання, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки);
-          організаційні – 21,4% - (невикористання засобів індивідуального захисту, недосконалість інструкцій, порушення трудової та виробничої дисципліни).
               З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці перевірено 7 підприємств. В результаті перевірок виявлено              57 порушень законодавчих актів про охорону праці, видано 7 подань керівникам підприємств. При перевірках звертається увага на забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Особлива увага приділяється проведенню на підприємствах медоглядів, їх якості та заходам по виконанню рекомендацій заключних актів медоглядів.
               Страховим експертом з охорони праці відділення надаються консультації щодо покращення функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, проводяться семінари, круглі столи та робочі наради для спеціалістів служб з охорони праці. В 2019 році Бахмутським міським відділенням узагальнено досвід роботи служби з охорони праці ТДВ «СІНІАТ» щодо організації профілактичної роботи на підприємстві та рекомендовано до використання його на підприємствах міста та району.
Бахмутське міське відділення продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування, профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях і нагадує, що з 1 липня 2019 року діє новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17.04.19 р. № 337.
 

 

 


 

«Інформація для страхувальників, які мають заборгованість
 зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове
 державне соціальне страхування
 
              Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області звертається до  страхувальників, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, спрямовувати кошти виключно на новий доходний рахунок                             № 37174000105015, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, отримувач Бахмутське міське відділення УВД ФССУ в Дон.обл.
                Кошти, сплачені платниками на старий доходний рахунок,не будуть зараховуватися, а будуть повернені як нез'ясовані надходження.
Телефон для довідок :   (0627) 44-53-01

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.06.2019 по 30.06.2019
 
У червні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 368 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1132 листкам непрацездатності на суму 3 573 658,23 грн., у тому числі:
допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 813 213,23 грн.;
допомоги по вагітності та пологах – 722 834,00 грн.;
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 17 111,00 грн.;
допомоги на поховання - 20 500,00 грн.
§ прийнято 282 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 940 листкам непрацездатності;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 5,6 тис.грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,7 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1983 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання нещасного випадку на   виробництві або професійного захворювання на загальну суму 7 440 631,88грн., у т. ч. 1263 внутрішньо переміщеним особам на   суму 5 907 349,39 грн.:
 - щомісячних страхових виплат - 7 157 450,96 грн.;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника-283 180,92 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
Станом на 03.07.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 21.05.2019 включно.
 

 
 
«Інформація для страхувальників щодо подання звітності до
 Фонду соціального страхування
 
Нагадуємо,  що за ІІ квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, до 10 липня 2019 року подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за формою, наведеною у додатку до постановиправління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України».
 Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперових носіях;
- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованості  страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України за ІІ квартал 2019 року  буде здійснюватися   з 1 по 10 липня 2019 року   за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4.
 
За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 
 
Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01
 

 
 
 
 
 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.05.2019 по 31.05.2019
 
У травні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 441 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1506 листкам непрацездатності на суму 5 279 694,46 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 041 190,00 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 1 193 911,32 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 15 893,14 грн.;
oдопомоги на поховання - 28 700,00 грн.
§прийнято 362 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1827 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 24,5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,4 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1984 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 683 535,46 грн., у т. ч. 1254 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 5 789 438,09 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 373 971,02 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 279 656,72 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 30 207,72 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформована 1 особова справа та призначені страхові виплати.
Станом на 03.06.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 11.04.2019 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 

 
«Випадки відмови в оплаті листка непрацездатності
 
Кодекс законів про працю України гарантує кожному працюючому громадянину право на матеріальне забезпечення у разі хвороби або втрати працездатності.
Підставою для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Іншими словами, без листка непрацездатності допомогу з тимчасової непрацездатності не призначать.
Рішення про призначення матеріального забезпечення за листком непрацездатності приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, яка створюється на кожному підприємстві, в будь-якій установі, організації. До складу цієї комісії входять як представники адміністрації підприємства, установи, організації, так і представники застрахованих осіб.
Однак комісія із соціального страхування може також приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення та припиненні його виплати.
Статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-ХІV визначено вичерпний перелік таких причин. Серед них:
·         настання тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
·         за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;
·         порушення режиму лікування застрахованими особами;
·          у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;
·          у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
·         за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
·         за час примусового лікування, призначеного за постановою суду.
Крім того, згідно з Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 13, комісії наділені повноваженнями перевіряти організацію медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом.
У свою чергу, застраховані особи зобов’язані надавати роботодавцю достовірні документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення. У разі виникнення підозри щодо обґрунтованості видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення, комісія може звертатися до управління виконавчої дирекції Фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства.
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Б.Горбатова, 4 каб.1 або за телефоном: (0627) 44-53-79.

 
 «До уваги постраждалих від нещасних випадків на виробництві!
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться у другій декаді червня 2019 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт,
- Бомбаскет,
- Гирьовий спорт,
- Дартс,
- Настільний теніс,
- Шахи.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського міського відділення в регіональних змаганнях сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 каб.1 приймальня або за телефоном: (0627) 44-56-60.
 
 

 
 

 
«До уваги постраждалих від нещасних випадків на виробництві!
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться у другій декаді червня 2019 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт,
- Бомбаскет,
- Гирьовий спорт,
- Дартс,
- Настільний теніс,
- Шахи.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського міського відділення в регіональних змаганнях сьомої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 каб.1 приймальня або за телефоном: (0627) 44-56-60.

 
  «Комісія (уповноважений) із соціального страхування має бути
 на кожному підприємстві
Відповідно до частини 3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-IV (далі — Закон № 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) або фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
Роботу комісії (уповноваженого) із соціального страхування регулює Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.
Головними обов`язками комісії (уповноваженого) є прийняття рішень про призначення або відмову в призначенні допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування (допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання).
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць.
Крім того, комісія (уповноважений) зобов’язана:
ü   розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;
ü   здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем;
ü   вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
ü   брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві Фондом соціального страхування.
До повноважень комісії (уповноваженого) із соціального страхування також відноситься:
ü   проведення щоквартально аналізу використання коштів Фонду на підприємстві та аналізу рівня захворюваності, надання пропозицій щодо його зниження роботодавцю та представнику застрахованих осіб;
ü   участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що обслуговує підприємство, дотримання хворими призначеного режиму лікування;
ü   ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють, а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами та ін.
Слід зазначити, що відповідно до статті 32 Закону № 1105 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження. Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення.
 
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2019 по 30.04.2019
 
У квітні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 391 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1686 листкам непрацездатності на суму 5 142 220,32 грн., у тому числі:
             - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 332 632,49 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 755 931,12 грн.;
             - допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на   
               виробництві або профзахворювання на загальну суму 41 356,71 грн.;
             -допомоги на поховання - 12 300,00 грн.
§прийнято 353 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1586 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 17,9 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 3,4 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1985 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 378 228,50 грн., у тому числі 1249 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 5 804 837,27 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 038 567,01 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 308 963,91 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 30 697,58 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформовані 3 особові справи та призначені страхові виплати.
Станом на 03.05.2019 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 25.03.2019 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.03.2019 по 31.03.2019
 
У березні 2019 року спеціалістами відділення:
§ прийнято 476 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 1920 листкам непрацездатності на суму 5 632 805,32 грн., у тому числі:
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 824 593,18 грн.;
-     допомоги по вагітності та пологах – 598 626,14 грн.;
 допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 201 386,00 грн.;
допомоги на поховання - 8 200,00 грн.
§прийнято 338 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 2155 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 29,1тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 15,2 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 1980 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 484 144,23 грн., у тому числі 1248 внутрішньо переміщеним   особам на   суму 6 017 825,56грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 181 728,42 грн.;
      - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 293 843,35 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 8 572,46 грн.;
§проведена індексація грошових доходів 7 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 685,89 грн.;
§сформована 3 особові справи потерпілого та призначені страхові виплати.
Станом на 01.04.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 20.02.2019.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
 

 
 
«Інформація для страхувальниківщодоподаннязвітності
до Фонду соціальногострахування
 
Нагадуємо, що за І квартал 2019 року страхувальники, якімають заборгованість зісплатистраховихкоштів на загальнообов'язкове державнесоціальнестрахування у зв’язку з тимчасовоювтратоюпрацездатності та/або на загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахуваннявіднещасноговипадку на виробництві та професійногозахворювання, якіспричиниливтратупрацездатності, до 10 квітня 2019 рокуподають до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду Звіт по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за оновленою формою, встановленою постановою правління Фонду соціальногострахуванняУкраїнивід 12.12.2018 № 28 «Про деякіпитанняоблікузаборгованостістрахувальниківзісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни».
 Нова форма звітності прийнята з метою оптимізації і скорочена на 48 показників. В ній об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звітподається до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперовихносіях;
- надсиланняпоштою з повідомленням про вручення та з описомвкладеннявідповідно до вимог Порядку оформленняпоштовихвідправлень з вкладеннямматеріалівзвітності, розрахунковихдокументів і декларацій, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за 1 квартал 2019 року буде здійснюватися   з 1 по 10 квітня 2019 року  за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4 з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер, п`ятниця до 16.00.
 
            Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01.
 
 

 
 «Інформація для страхувальниківщодоподаннязвітності
до Фонду соціальногострахування
 
Нагадуємо, що за І квартал 2019 року страхувальники, якімають заборгованість зісплатистраховихкоштів на загальнообов'язкове державнесоціальнестрахування у зв’язку з тимчасовоювтратоюпрацездатності та/або на загальнообов'язковедержавнесоціальнестрахуваннявіднещасноговипадку на виробництві та професійногозахворювання, якіспричиниливтратупрацездатності, до 10 квітня 2019 рокуподають до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду Звіт по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за оновленою формою, встановленою постановою правління Фонду соціальногострахуванняУкраїнивід 12.12.2018 № 28 «Про деякіпитанняоблікузаборгованостістрахувальниківзісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни».
 Нова форма звітності прийнята з метою оптимізації і скорочена на 48 показників. В ній об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звітподається до відділеньробочихорганіввиконавчоїдирекції Фонду в один із таких способів:
- на паперовихносіях;
- надсиланняпоштою з повідомленням про вручення та з описомвкладеннявідповідно до вимог Порядку оформленняпоштовихвідправлень з вкладеннямматеріалівзвітності, розрахунковихдокументів і декларацій, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).
У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.
 
Прийняття звітів по заборгованостістрахувальниказісплатистраховихкоштів до Фонду соціальногострахуванняУкраїни за 1 квартал 2019 року буде здійснюватися   з 1 по 10 квітня 2019 року  за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, кабінет № 4 з 8.00 до 17.00 з понеділка по четвер, п`ятниця до 16.00.
 
            Телефон для довідок:   (0627) 44-53-01.
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»
 

 
Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області проведено перерахунок страхових виплат потерпілим на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 20 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей», в якій затверджено коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат з 01 березня 2019 року у розмірі 1,05.
Всього проведено перерахунок 1976 потерпілим, з них:
1932 потерпілим встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3200,00 грн. з урахуванням ступеня втрати працездатності;
7 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати обмежена, бо не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 19210,00 грн.;
2 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати вже обмежена на дату перерахунку (1 особа –19210,00 грн., 1 особа - 21412,53 грн.).
Сума щомісячної страхової виплати вищевказаним потерпілим до перерахунку складала 7 021 358,23 грн., після перерахунку – 7 376 566,23 грн., таким чином, сума зростання складає 355 208,00 грн., при цьому коефіцієнт зростання - 1,051, або 5,06 %.

 
   «Страхові виплати потерпілим та членам їх сімей у 2018 році
 
У 2018 році Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області забезпечило 2015 потерпілих на виробництві та членів їх сімей щомісячними страховими виплатами, в тому числі 1274 внутрішньо переміщених осіб на суму 89 359,7 тис. грн., що на 28,6 % більше ніж в минулому році.
У структурі страхових виплат, здійснених у 2018 році, основна частина припадає на:
- щомісячні страхові виплати – 84 789,75 тис. грн., що становить 94,9 % витрат на страхові виплати;
- щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника – 3 413,57 тис. грн., що становить 3,8 %;
- одноразова допомога (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого)– 618,5 тис. грн. (0,7 %);
- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві – 530,98 тис. грн. (0,59 %);
- відшкодування вартості поховання потерпілого та повязаних з цим ритуальних послуг – 6,92 тис. грн. (0,008%).
Сума витрачених коштів на щомісячні страхові виплати потерпілим в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку за 2018 рік збільшилась на 18 679,71 тис. грн., або на 28,3 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Сума витрат щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 589,6 тис. грн., або 20,9 %.
 
За 2018 рік сума видатків на виплату одноразової допомоги (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 409,3 тис. грн., або 195,7 відсотків.
Слід зазначити, що у 2018 році на 92,4 % (260,97 тис. грн.) зросли витрати на відшкодування допомоги по тимчасовій непрацездатності потерпілих.
Протягом року було сформовано 12 нових особових справ.
Упродовж 2018 року працівниками Бахмутського міського відділення забезпечено своєчасне та в повному обсязі надання страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей.

 
«Аналіз надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України Бахмутським міським відділенням у 2018 році
 
За 2018 рік Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області прийнято 4 152 заяви - розрахунки, які надані страхувальниками для фінансування матеріального забезпечення 11 737 застрахованим особам, працюючим на підприємствах, в організаціях та у фізичних осіб по 19 841 листкам непрацездатності. Із загальної кількості застрахованих осіб - 75,1% осіб отримали допомогу у зв’язку із загальним захворюванням, 11,2 % - у зв’язку з невиробничою травмою, 10,5% - по догляду за дитиною або хворим членом сім’ї та 3,2 % осіб – у зв’язку з вагітністю та пологам.
За 2018 рік сума витрат на всі види допомоги склала 51 486,9 тис. грн., у тому числі:                                                                   
- допомога по тимчасовій непрацездатності – 42 778,6 тис. грн., або 83,1 % суми витрат на матеріальне забезпечення;
- допомога по вагітності та пологах – 8 552,5 тис. грн., що становить 16,6 %;
- допомога на поховання – 155,8 тис. грн., (0,3 %).
Сума витрат на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду за 2018 рік порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 11 304,6 тис. грн., або на 22 відсотка.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у 2018 році збільшились на 10 463,8 тис. грн., або на 24,5 %, у порівнянні з 2017 роком. При цьому кількість оплачених днів тимчасової непрацездатності збільшилась на 1 895 днів і склала 183 553.
Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності станом на 01.01.2019 склав 233,06 грн., порівняно з 177,89 грн. попереднього року, тобто зріс на 23,7 відсотка.
Сума витрат Фонду на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком зросла на 864,3 тис. грн., або на 10,1 відсотків. При цьому кількість оплачених днів по вагітності та пологах порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 3 949 днів, або на 7,6 відсотка.
Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2019 склав 182,03 грн., проти 150,95 грн. за 2017 рік, тобто зріс на 17,1 відсотків.
Сума витрат Фонду на виплату допомоги на поховання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 23,5 тис. грн., або на 13 відсотків. Допомогу на поховання за 2018 рік виплачено по 38 страховим випадкам, що менше на 15 випадків у порівнянні з минулим роком.
Середній розмір допомоги на поховання за 2018 рік становить 4100,00 грн.
Відповідно Порядку надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду від 24.01.2017 № 8, на протязі 2018 року матеріальне забезпечення надано 14 особам по 26 листкам непрацездатності на суму 180,3 тис. грн.
Відповідно Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця або незалежної професійної діяльності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 10.10.2017 № 54, на протязі 2018 рокуматеріальне забезпечення надано 5 особам на загальну суму 29,6 тис. грн.,
З метою упередження неправомірних витрат коштів Фонду з 01.03.2018 проводиться опрацювання заяв – розрахунків страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам до моменту фінансування страхувальника. Так, з березня по грудень 2018 року оброблено 21844 листків непрацездатності. За результатами опрацювання попереджено неправомірних витрат на суму 94,4 тис. грн., та встановлено недоплат на суму 62,8 тис. грн.

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.01.2019 по 31.01.2019
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 7468 страхувальників. У січні 2019 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 41 страхувальник;
§знято з обліку 74 страхувальника;
§підписано та внесено до ЄІАС  13 договорів про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 414 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного випадку або профзахворювання по 2 128 листкам непрацездатності на суму 5 685 568,47 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 923 170,00 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 701 055,60 грн.;
-     допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 61 342,87 грн.;
§прийнято 364 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1978 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 8,8 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2,0 тис. грн.;
§   проведено страхових виплат 1995 потерпілим (членам їх сімей) на загальну   суму 7 056 356,36 грн., у тому числі 1256 внутрішньо переміщеним особам на суму 5 616 526,46грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 786 316,35 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 6939,61 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 263 100,40 грн.;
§   проведена індексація грошових доходів 14 потерпілим (членам їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§   сформована 1 особова справа потерпілого та призначені страхові виплати;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 432 страхувальників;
§ виявлено 1 страхувальника, який надав недостовірну звітність щодо використання коштів Фонду за 2018 рік;
§   отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів, донарахованих страхових внесків, інших надходжень – 10,2 тис. грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.02.2019 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 20 страхувальників на загальну суму 8 150 462,62 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,3 %. 
Станом на 01.02.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 02.01.2019.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 

 
«Забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за кошти Фонду
 
Фонд соціального страхування України, керуючись Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», фінансує витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якщо таку потребу визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації інваліда (ІПР).
Потерпілому, який став особою з інвалідністю, безоплатно надається путівка для санаторно-курортного лікування, а також компенсуються витрати на проїзд до санаторно-курортного закладу та назад.
На сьогоднішній день потерпілі самостійно обирають санаторно-курортний заклад, розташований на території України, відповідно до медичних показань за профілем лікування. З кожним потерпілим укладається тристоронній договір.
Список санаторно-курортних закладів за профілями лікування оприлюднено на офіційному   веб-сайті Фонду соціального страхування.
Порядок отримання санаторно-курортного лікування особами з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від 24.05.2017 № 33 (із змінами від 12.12.2018).
Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для:
- осіб з інвалідністю І групи - щороку;
- осіб з інвалідністю ІІ групи - один раз на два роки або щороку, якщо це визначено ІПР;
- осіб з інвалідністю ІІІ групи - один раз на три роки, один раз на два або щороку, якщо це визначено ІПР.
Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування в Бахмутському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області потерпілому, за умови перебування його на обліку, необхідно надати такі документи:
1.Заяву встановленої форми.
2.Оригінал довідки МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні.
3. Довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою     № 070/о (термін дії довідки не більше 12 місяців з дати видачі).
4. Індивідуальну програму реабілітації інваліда.
5.Копію паспорта та ідентифікаційного коду потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
З 01.01.2019 року забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих у поточному році здійснюється в межах замовленої кількості путівок згідно із заявами, наданими потерпілими у 2018 році.
Звертаємо увагу потерпілих, у яких настає право на санаторно-курортне лікування у 2020 році, на необхідність надання заяви та відповідних документів на забезпечення санаторно-курортними путівками до 01.11.2019.
Запрошуємо всіх потерпілих, які мають додаткову потребу в санаторно-курортному лікуванні, звертатися до Бахмутського міського відділення (м.Бахмут, вул. Незалежності, буд.41, відділ з організації медичної реабілітації каб.№4).
 
 
 
 

 
 
«Аналіз
травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях Бахмутського району
за 2018 рік
            
            За 2018 рік Бахмутським міським відділенням зареєстровано 17 нещасних випадків, що сталися на підприємствах Бахмутського району. Із них 8 - страхових  (Часовоярське регіональне управління КП «Компанія «Вода Донбасу», КЗ «Бахмутський районний будинок культури», ДП «АРТЕМСІЛЬ», ПАТ «ЧВК», ТОВ «Компанія ОБЕРІГ», СФГ «ОБЕРІГ»), по яким складено акти форми Н-1 (постраждало 10 осіб).
 В минулому році на підприємствах сталось 7 нещасних випадків зі смертельним наслідком (КП «Компанія «Вода Донбасу», ТОВ «ВОСТОКАГРО», ПАТ «ЧВК» - 2н.в., КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради», ДНЗ №1 «ЛАСТІВКА Світлодарської міської ради», ПАТ «Центренерго» Вуглегірська ТЕС). Один із них визнаний пов’язаним з виробництвом.
Зареєстровано2 групових (ріст 200 %)нещасні випадки з робітниками КП «Компанія «Вода Донбасу», ТОВ «Компанія ОБЕРІГ», СФГ «ОБЕРІГ», в яких постраждало4особи.
Зареєстрований  1 випадок професійного захворювання (ПАТ «ЧВК»).  
В порівнянні з 2017 роком в 2018 році кількість нещасних випадків в Бахмутському районі зросла на 6, з 11 до 17 відповідно.
            В комунальних, навчальних, дошкільних закладах  в 2018 році сталось 4 нещасних випадки проти 1 у 2017 р.
На підприємствах агропромислового комплексу кількість нещасних випадків не змінилась   в порівнянні з 2017 роком, але кількість постраждалих збільшилась з 2 до 3.
          Найбільша кількість нещасних випадків за 2018 рік сталась на 2 підприємствах:
-   комунальне підприємство "Вода Донбасу"(4 випадки);
- ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат"(4 випадки травматизму та 1 професійне захворювання)
Серед причин нещасних випадків в 2018 році домінують:
-          організаційні – 47% - (невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці)
-          психофізіологічні – 47% (особиста необережність потерпілого, алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння)
-          технічні – 1,2% (незадовільний технічний стан обладнання, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки).
               З метою контролю за станом профілактичної роботи, створенням безпечних і нешкідливих умов праці перевірено 10 підприємств. В результаті перевірок виявлено 56 порушень законодавчих актів про охорону праці, видано 10 приписів керівникам підприємств. При перевірках звертається увага на забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, проведення на підприємствах медоглядів та їх якість.
               Щоквартально проводиться аналіз виробничого травматизму і професійної захворюваності, розробляються заходи щодо зниження їх рівня.
               Страховим експертом з охорони праці відділення надаються консультації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємствах, проводяться семінари,круглі столи для спеціалістів служб з охорони праці.

     Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області продовжує працювати над підвищенням рівня заходів, спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері державного соціального страхування,профілактики виробничого травматизму, створення безпечних умов праці на підприємствах, установах, організаціях.


 
«Оновлено порядок надання страхових виплат для
 внутрішньо переміщених осіб з 01 січня 2019 року
 
Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 12 грудня 2018 року № 27 затверджено новий Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб. Відповідна постанова набрала чинності з 28 грудня 2018 року.
У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити протягом 10 календарних днів до дати зміни місця фактичного проживання (перебування) (але не пізніш як за три дні до дня від'їзду) робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення, яке здійснює йому страхові виплати, страхові витрати на медичну та соціальну допомогу шляхом подання заяви особисто або надсилання рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви) про припинення йому виплат у зв’язку зі зміною місця проживання (перебування). Копія такої заяви або підтвердження надсилання рекомендованого листа подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за новим місцем фактичного проживання (перебування) одночасно з заявою на продовження страхових виплат.
Повернення зайво виплачених коштів (утримання) здійснюється відповідно до пункту 9 статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 - ХІV та Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 11, робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням, яке здійснює страхові виплати на дату виявлення переплати.
За бажанням внутрішньо переміщена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальних комісій Фонду.
У разі зміни фактичного місця проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи виплати у робочому органі виконавчої дирекції Фонду або його відділенні, в якому сформовано справу про страхові виплати, припиняються та за його заявою справа про страхові виплати передається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за місцем його подальшого проживання (перебування).
Для продовження раніше призначених страхових виплат внутрішньо переміщена особа подає такі документи:
заяву;
копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
рішення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад (у разі наявності на момент подачі документів);
копію паспорта або документа, що посвідчує особу;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Копії документів засвідчуються працівником управління (відділення) при пред’явленні оригіналів цих документів.
Потерпілий на виробництві або особа, що має право на страхові виплати, надає справу про страхові виплати, на підставі якої йому (їй) були призначені страхові виплати (за наявності).
Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Суми страхових виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, в яких зберігались справи про страхові виплати до початку антитерористичної операції та тимчасової окупації українських територій, в порядку визначеному виконавчою дирекцією Фонду.
 
                                                          
 

 
  
«Зміни щодо звітності по використанню коштів Фонду соціального страхування України у 2019 році
 
Шановні страхувальники !
Щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП за підсумками 2018 року страхувальники (роботодавці) мають подати одноразово (востаннє) до 21.01.2019.
Прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2018 рік здійснюється відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 за адресою: м.Бахмут, вул. Горбатова, 4, каб. 4.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
Ø    відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
Ø наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
Звертаємо увагу, що за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, які використовують найману працю, притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства. 
За І квартал 2019 року звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подавати вже не потрібно.
Водночас нагадуємо, що контроль за виплатою матеріального забезпечення працюючим залишається. Починаючи з 01 жовтня, діє нововведення, відповідно до якого страхувальники, які надсилають до Фонду заяви-розрахунки та отримують за ними фінансування, упродовж місяця подають у Фонд повідомлення про виплату коштів своїм співробітникам. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду будуть здійснювати перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
Крім того, за І квартал 2019 року страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, будуть подавати звіт до Фонду за новою формою.
Правлінням Фонду соціального страхування України прийнята постанова від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» ( далі – постанова № 28), якою встановлено форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України. Документом об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду щокварталу до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови № 28.
Тобто Звіт за І квартал 2019 року подається страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, до 10 квітня 2019 року за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).
При цьому зазначаємо, що у разі погашення страхувальником заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду до кінця звітного періоду, звітність до Фонду не подається.
Телефон для довідок: (0627) 44-53-01.
 
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.12.2018 по 31.12.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6958 страхувальників. У грудні 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 50 страхувальників;
§знято з обліку 87 страхувальників;
§підписано та внесено до ЄІАС  20 договорів про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 391 заява - розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 766 листкам непрацездатності на суму 4 392 465,52 грн., у тому числі:
 - допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 860 621,15 грн.;
 - допомоги по вагітності та пологах – 455 530,55 грн.;
допомоги на поховання - 20 500,00 грн.;
допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 55 813,82 грн.;
§прийнято 282 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1235 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 9,6 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,5 тис. грн.;
§проведено  страхових  виплат 2010  потерпілим  (членам їх сімей) на загальну суму 7 264 140,94 грн., у тому числі 1268 внутрішньо переміщеним особам  на суму     5 783 334,43 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 991 034,44 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 273 106,50 грн.;
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 473,40 грн.;
§сформовано 2 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 1 722,51 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.01.2019 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 21 страхувальник на загальну суму 8 150 624 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,25 %. 
Станом на 01.01.2019 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 05.12.2018 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 

 
 «Роз’яснення щодо отримання путівки на санаторно-курортне лікування
 за рахунок коштів ФССУ потерпілим внаслідок нещасного випадку
 на виробництві та професійного захворювання
 
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постановою правління Фонду соціального страхування України від 31.10.2007 № 49 «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням» визначений механізм отримання путівки на санаторне-курортне лікування для осіб, що отримали травму на виробництві.
Потерпілому, якому висновком МСЕК визначена потреба в санаторно-курортному лікуванні, безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування. Для цього потерпілому необхідно звернутись до відділення Фонду за місцем перебування його на обліку та подати наступні документи:
- заяву за встановленою формою;
- висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;
- медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о (термін дії довідки 12 місяців з дати видачі);
- індивідуальну програму реабілітації (у разі наявності);
- копію паспорта та ідентифікаційного номера потерпілого та особи, яка його супроводжує, якщо таку потребу визначено висновком МСЕК.
 Потерпілі мають право на отримання санаторно-курортного лікування (за санаторно - курортною путівкою) періодично згідно з рішенням МСЕК, а саме:
- особи з інвалідністю І групи - щороку;
- особи з інвалідністю ІІ групи - один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації;
 - особи з інвалідністю ІІІ групи - один раз на три роки, один раз на два або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.
Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб. Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер та
складність захворювання тощо).
Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби. Залежно від лікувально-діагностичних можливостей санаторно-курортного   закладу, курсу та методик лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність захворювання, вік тощо) термін санаторно-курортного лікування може зменшуватись до 18 діб. 

За більш детальною інформацією звертатися до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за адресою: вул. Незалежності, 41, каб.№4 або за тел. (0627) 44-52-89.

 
 

 
 «Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.11.2018 по 30.11.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6 993 страхувальника. У листопаді 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 101 страхувальник;
§знято з обліку 82 страхувальника;
§підписано та внесено до ЄІАС  64 договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ прийнято 427 заяв - розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 836 листкам непрацездатності на суму 4 761 862,74 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 961 498,57 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 745 171,18 грн.;
oдопомоги на поховання - 16 400,00 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 38 792,99 грн.;
§прийнято 296 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 1 424 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 10,0 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,6 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 2013 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 157 974,55 грн., у тому числі 1 272 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 701 664,58 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 877 304,20 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –4 459,82 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 276 210,53 грн.;
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 328,75 грн.;
§сформована 1 особова справа потерпілого та призначена страхова виплата;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 1 258,00 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.12.2018 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 23 страхувальника на загальну суму 8 151 472 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,2 %. 
Станом на 01.12.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 08.11.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі. 
                                                         
 
 

  

 

 
  «Система інформування роботодавцями про
здійснення виплат застрахованим особам в дії
 
 
З 01.10.2018 набрала чинності постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» (далі - Порядок № 12), відповідно до якої у страхувальника з’явилася додаткова можливість надсилати заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам із застосуванням електронного цифрового підпису до Фонду соціального страхування України.
З метою створення належних умов експлуатації автоматизованої інформаційної системи приймання електронних документів від страхувальників наказом виконавчої дирекції Фонду від 25 вересня 2018 року № 442-од затверджено Примірний договір про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України.
Дія Договору поширюється на такі електронні документи:
- звіт Ф4-ФСС з ТВП за формою згідно із Порядком формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4;
- заява-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формами згідно із Порядком № 12.
Для приймання електронних документів від страхувальників Фонд соціального страхування України використовує існуючу Автоматизовану інформаційну систему приймання електронних документів, яка використовувалася для приймання звіту Ф4-ФСС з ТВП.
Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для подання електронних документів до Фонду соціального страхування України страхувальник вибирає самостійно.
З метою зменшення ризику затримок виплати матеріального забезпечення з 01 жовтня 2018 року впроваджено систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до робочого органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення, яке дає змогу збільшити контроль Фонду за дотриманням роботодавцями прав застрахованих осіб. Повідомлення про проведення виплат за встановленою формою може бути надіслано роботодавцем в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, надіслано листом з повідомленням або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Строк надсилання повідомлення – упродовж місяця з дня проведення страхувальниками виплат застрахованим особам. 
У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи виконавчої дирекції Фонду будуть здійснювати перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.
Основною перевагою подання електронних документів до Фонду соціального страхування є економія часу при поданні документів в електронному вигляді, забезпечення ефективності використання робочого часу фахівців підприємств, організацій, установ м. Бахмута та Бахмутського району, оскільки заяви-розрахунки, повідомлення та звітність подаються без відвідування робочого органу Фонду.
З 01.10.2018 по 01.12.2018 до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі - Бахмутське міське відділення) надійшло 315 повідомлень про виплату коштів застрахованим особам.
         Можливістю подання електронних документів до Фонду скористались вже 169 страхувальників, що перебувають на обліку в Бахмутському міському відділенні, які уклали договори про надання електронних документів до Фонду соціального страхування України.
Для надання документів в електронному вигляді необхідно лише укласти договір про подання електронних документів до Фонду. Зразок договору можна отримати за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, каб. № 4.
 

 
«НОВА ФОРМА ЗАЯВИ-РОЗРАХУНКУ В ДІЇ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
 
З 01 жовтня 2018 року почала діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Відповідний Порядок фінансування страхувальників було затверджено постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.
У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства протягом десяти днів приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування страхувальник (роботодавець) нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до відділення Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення.
Згідно з оновленим Порядком № 12 здійснюється фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілих за такими видами:
Øдопомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),
Øдопомоги по вагітності та пологах,
Øдопомоги на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві),
Øдопомога по тимчасовій непрацездатності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання,
Øвиплата в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижче оплачувану роботу,
Øвідшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних із цим ритуальних послуг.
 
Заяву-розрахунок необхідно подавати до Фонду за місцезнаходженням або місцем проживання страхувальника. У свою чергу, новацією є можливість надсилати заяву-розрахунок в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Водночас залишається можливість подавати заяву-розрахунок у паперовому вигляді особисто до Фонду.
Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.
Після надходження заяви-розрахунку спеціалісти відділення Фонду здійснюють перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування виплат, та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
При виявленні помилок або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. У такі ж строки здійснюються і виплати потерпілим на виробництві.
Звертаємо увагу, що з 01 жовтня цього року страхувальник повинен надсилати повідомлення про здійснені виплати застрахованим особам за спеціальною формою, затвердженою Порядком №12, протягом місяця з дня проведення таких виплат.

Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області приймає заяви-розрахунки за адресою: м. Бахмут, вул.Б.Горбатова, буд. 4 каб. 1; (консультації за телефоном: (0627) 44-53-79). 


 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.10.2018 по 31.10.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6964 страхувальника. У жовтні 2018 року спеціалістами відділення:
§взято на облік 164 страхувальників;
§знято з обліку 56 страхувальників;
§підписано та внесено до ЄІАС  104 договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України;
§ 372 заяви - розрахунку від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 734 листкам непрацездатності на суму 5 008 933,89 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 983 277,33 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 1 011 823,48 грн.;
oдопомоги на поховання - 8 200,00 грн.;
oдопомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання на загальну суму 85 633,08 грн.;
§прийнято 39 повідомлень від страхувальників про виплату коштів застрахованим особам по 139 листкам непрацездатності;
§в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 16,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 0,3 тис. грн.;
§проведено страхових виплат 2016 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 084057,29 грн., у тому числі 1273 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 619 603,24 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 583 462,70 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –176 200,00 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 317 472,59 грн.;
     - відшкодування вартості поховання потерпілого та повязаних з цим ритуальних послуг – 6 922,00 грн.
§проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§сформована 1 особова справа потерпілого та призначена страхова виплата;
§прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2018 року від 266 страхувальників;
§отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів – 11497,75 грн.
Додатково інформуємо, станом на 01.10.2018 мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду 29 страхувальників на загальну суму 8 153 805 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 98,4 %. 
Станом на 01.11.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 18.10.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.

 

 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.09.2018 по 30.09.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6853 страхувальника. У вересні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 72 страхувальників;
§ знято з обліку 30 страхувальників;
§ прийнято 340 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 573 листкам непрацездатності на суму 4 361 514,30 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 593 316,33 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 755 897,97 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 51 278,61 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 25,3 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 10,4 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 2005 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 178400,57 грн., у тому числі 1262 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 692 212,98 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 863 902,88 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –24 176,93 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 290 320,076 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 016,18 грн.;
§ сформовано 2 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафних санкцій, адміністративних штрафів - 2,9 тис. грн.
Станом на 01.10.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 19.09.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 
 

 
«Шановні страхувальники !
 
Нагадуємо, що прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за                       9 місяців 2018 року здійснюється відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4                   з 2 по 20 жовтня 2018 року      за адресою :  м. Бахмут, вул. Горбатова, 4.

          Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
 
Ø    відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
Ø наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
 
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 
 
 
 
 
 

 
 
«У Бахмутському міському відділенні
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян працює ТЕЛЕФОН «Гарячої лінії» (0627) 44-56-60 та телефон «Довіри» (0627) 44-78-43.
 
 
 

 
«Організація лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
 
               Право на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення мають потерпілі на виробництві, які перебувають на обліку за місцем реєстрації їх особових справ у відділеннях управління виконавчої дирекції Фонду, за прямими наслідками страхового випадку згідно з постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення» від 09.06.2010 № 18.
               Підставою для фінансування витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування хронічного професійного захворювання за формами, наведеними у додатках до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232, висновок медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про ступінь втрати професійної працездатності та потребу потерпілого у такій допомозі.
               Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочих органів виконавчої дирекції Фонду (відділень управлінь) такі документи:
               а) заяву;
               б) копію висновку МСЕК про потребу у забезпеченні лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
               в) копію індивідуальної програми реабілітації, затверджену МСЕК;
               г) перелік необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, визначений лікарсько-консультативною комісією (далі – ЛКК) закладу охорони здоров'я (поновлюється під час кожного призначення ліків, але не рідше одного разу на рік);
               ґ) виписку з медичної карти амбулаторного хворого (поновлюється щороку).
               У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу, та засвідчену в установленому порядку довіреність від потерпілого або інші документи, визначені чинним законодавством.
               Під час тимчасової непрацездатності, до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках або одужання, підставою для фінансування витрат на надання медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах, медичної реабілітації потерпілих є висновок ЛКК закладу охорони здоров'я.
               У разі самостійної оплати потерпілим лікування його вартість компенсується виконавчою дирекцією Фонду, управлінням або відділеннями управління виконавчої дирекції Фонду за умови перебування потерпілого на обліку у відділенні Фонду на підставі виданих лікарнею висновку ЛКК, довідок або рахунків, оригіналів розрахункових документів, що підтверджують їх витрати.
               Рішення про відшкодування витрат потерпілим приймається протягом 10 днів з дня отримання всіх необхідних документів, що підтверджують витрати на лікування.
            Отримати більш детальні роз`яснення можна особисто, звернувшись до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з понеділка по п`ятницю за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності, 41, кабінет № 4; тел.: (0672) 44-52-89.
 
 

 
 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.08.2018 по 31.08.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6808 страхувальників. У серпні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 67 страхувальників;
§ знято з обліку 36 страхувальників;
§ прийнято 281 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 291 листку непрацездатності на суму 3 608 579,86 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 977 390,45 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 614 789,41 грн.;
 – допомоги на поховання - 16 400,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 49 809,46 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 3,2 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 1,3 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1990 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 146 737,40 грн., у тому числі 1247 внутрішньо переміщеним   особам  на   суму 5 689 966,41 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 872 961,24 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –4 493,10 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 296 283,06 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформована 3 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ виявлено 2 страхувальника, які не надали, або надали недостовірну звітність щодо використання коштів Фонду за 1 півріччя 2018 року;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 1003,0  грн.
Станом на 01.09.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 22.08.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 

 
«Строки призначення та виплатиматеріальногозабезпечення
 за рахуноккоштів Фонду
 
На численні звернення застрахованих осіб щодо строків виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду повідомляємо наступне.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV (далі – Закон України № 1105-ХІV) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення.
Умови фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників для надання ними застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначає Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26 (далі – Порядок № 26), який діє до 01 жовтня 2018 року.
 З 01 жовтня 2018 року набуває чинності новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України(далі – Порядок № 12),
У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих листків непрацездатності комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства не пізніше десяти днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі (стаття 32 Закону України № 1105-ХІV).
На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення (далі – комісія) страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення( зміни внесено Порядком № 12) .
Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Слід зазначити, що матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 32 Закону України № 1105-ХІV).
 
 

 
 
«Збільшились витрати на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду
 у І півріччі 2018 року
 
Станом на 01.07.2018 року в Бахмутському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України перебуває на обліку 6772 страхувальників з загальною кількість застрахованих осіб – 32 791.
За І півріччя 2018 року відділенням профінансовано 10 171 листків непрацездатності. У порівнянні з І півріччям 2017 роком кількість листків збільшилась на 4,4 %.
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за І півріччя 2018 року склали 15,8 млн.грн. що на 34,4% більше ніж у І півріччі 2017 року. Зростання витрат по тимчасовій непрацездатності пояснюється тим, що розмір середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності зріс на 35,45% та склав 222,16 грн.
Загальна кількість днів тимчасової непрацездатності за І півріччя 2018 року складає 95 528. Найбільший відсоток днів непрацездатності припадає на тимчасову непрацездатність у зв’язку із загальним захворінням – 71,4%. На тимчасову непрацездатність у зв’язку з невиробничою травмою припадає 17,7% днів, по догляду за хворим – 10,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість днів непрацездатності зменшилась на 738, але якщо проаналізувати кількість днів непрацездатності в розрізі тимчасової непрацездатності (без догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї та окремо догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), то кількість днів по догляду збільшилась на 10,9%.
Середній показник рівня захворюваності по відділенню на 100 працюючих в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшився на 42 дня, або на 12,6% та складає 291 день.
Незважаючи на те, що загальна кількість днів непрацездатності зменшилась, є страхувальники, які за І півріччя 2018 року збільшили кількість днів непрацездатності та мають рівень захворюваності вищий, ніж по Бахмутському відділенню. Наприклад:
 
Страхувальник
Кількість днів, що підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду (тимчасова непрацездатність та догляд), грн.
Кількість днів на 100 осіб, днів
за І півріччя 2017 року
за І півріччя 2018 року
Різниця (+/-)
за І півріччя 2017 року
за І півріччя 2018 року
Різниця (+/-)
ПРАТ "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ"
547
572
25
472
540
68
КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"
877
1 027
150
447
538
91
ТОВ "КНАУФ ГІПС ДОНБАС"
1 308
1 945
637
339
474
135
ПАРАСКОВІЇВСЬКА СЗШІ № 40 ОБЛРАДИ
216
450
234
223
446
223
КП "ВЕСТА" М.СВІТЛОДАРСЬКА
200
463
263
190
445
255
ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
157
485
328
120
376
256
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 4176
1 003
1 015
12
333
370
37
КЗОЗ "СМЛ" СМР
190
363
173
183
352
169
ПРАТ "АРТВАЙНЕРІ"
1 350
1 616
266
319
348
29
ТОВ "БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ"
568
884
316
264
323
59
СОЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
685
510
-175
224
323
99
ЧАСОВОЯРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"
1 405
1 800
395
235
304
69
ВІДДІЛ ОСВІТИ БАХМУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
2 628
2 784
156
207
300
93
 
Звертаємо увагу комісій із страхування підприємств та організацій на необхідність проведення аналізу причин зростання захворюваності та вжиття заходів щодо зменшення рівня захворюваності відповідно до вимог Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджено постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13.

 
«На обслуговуванні у відділенні перебуває 6772 страхувальників. У липні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 47 страхувальників;
§ знято з обліку 72 страхувальника;
§ прийнято 327 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 543 листкам непрацездатності на суму 4 420 711,21 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 531 596,09 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 885 015,12 грн.;
 – допомоги на поховання - 4 100,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 45 704,04 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 3.5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду на суму 2.5 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1982 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 076 305,01 грн., у тому числі 1230 внутрішньо переміщеній   особі  на   суму 5 572 334,45 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 750 917,63 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) –31 601,47 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 293 785,91 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформована 1 особова справа потерпілого та призначені страхові виплати;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 268 страхувальників;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 204,0  грн.
Додатково інформуємо, станом на перше серпня поточного року 27 страхувальників мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду на загальну суму 8 129 733 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,51 %. 
Станом на 01.08.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 23.07.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
  
 

«З 01 жовтня набуває чинності система інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам
 
Правлінням Фонду соціального страхування України затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві. Відповідна постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року та, зокрема, впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат співробітникам шляхом надання до робочого органу виконавчої дирекції Фонду повідомлення.
Повідомлення про проведення виплат за встановленою формою може бути надіслано роботодавцем в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, надіслано листом з повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення. Строк надсилання повідомлення – упродовж місяця з дня проведення виплат.
За новим порядком робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснюватимуть перевірку інформації, наведеної в ній, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.
При виявленні помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами та фінансування для здійснення виплати застрахованій особи здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями упродовж 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку від роботодавця.
Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Правління Фонду затвердило нову форму заяви-розрахунку
 
З 01 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві. Документ оформлює та подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділення страхувальник (роботодавець). Відповідну постанову «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ» правління Фонду затвердило на своєму позачерговому засіданні 19 липня.
Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Зокрема, відповідно до прийнятого Порядку, оформлена заява-розрахунок може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.
Крім того, Порядок запроваджує нові підходи до обслуговування страхувальників, дозволить вдосконалити систему фінансування та упередити можливі помилки при визначенні розміру допомоги та страхових виплат.
З цією метою робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів Фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.
   Також з 01 жовтня цього року набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.
 
 

 
 
«Оплата листків непрацездатності по догляду за хворою дитиною
 
Підставою для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування України є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.
Право на оплату листків непрацездатності по догляду за дитиною мають усі застраховані особи. Порядок видачі листків непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї або хворою дитиною врегульовано розділом 3 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (далі Інструкція № 455), згідно з якою листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів.
У разі якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності.
Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то листок непрацездатності видається застрахованій особі за весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною. Після виписки дитини зі стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого терміну 14 календарних днів з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за дитиною до стаціонарного лікування.
Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за нею, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України.
Разом з цим п. 3.15 Інструкції № 455 визначено, що листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років.
Відповідно до частини третьої ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 (далі Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то допомога виплачується з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.
Розмір допомоги визначається на загальних підставах і залежить від страхового стажу.
Звертаємо особливу увагу, що довідки, видані застрахованій особі щодо здійснення догляду за хворою дитиною, не оплачуються.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.
      Комісія (уповноважений) із соціального страхування зобов’язана розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.
 

 
 
«Результати проведення моніторингу даних страхувальників про призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду на стадії прийняття
 заяв-розрахунків
 
Фондом соціального страхування України змінено стратегію та підходи до організації перевіряльної роботи та взагалі до організації контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду відповідно до вимог п. 7 ч.1 ст. 9, п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (зі змінами та доповненнями).
Метою діяльності Фонду соціального страхування України на сьогодні є впровадження нової прогресивної системи соціального страхування як сервісної служби з надання якісних послуг застрахованим особам, зменшення контрольно-ревізійного тиску на суб’єктів господарювання, попередження порушень у використанні коштів Фонду, здійснення контролю за правомірним нарахуванням допомоги шляхом перевірки заяв-розрахунків до моменту фінансування страхувальників.
Спеціалістами Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з 01 березня 2018 року постійно проводиться моніторинг даних страхувальників щодо призначення матеріального забезпечення на стадії прийняття заяв-розрахунків.
На етапі опрацювання заяви-розрахунку, отриманої від страхувальника, проводиться аналіз інформації, зазначеної у ній, зокрема встановлюється наявність первинних листків непрацездатності або їх продовження, визначається кількість днів, що підлягатимуть оплаті за рахунок коштів Фонду, перевіряється наявність сплати страхувальником ЄСВ, здійснюється звірка показника середньоденної заробітної плати застрахованої особи згідно з даними, отриманими з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, з даними середньоденної допомоги застрахованої особи.
За період з 01 березня 2018 року по 01 липня 2018 року опрацьовано 1 408 заяв-розрахунків, 7 305 листків непрацездатності на суму 18 049 388 гривень. При опрацюванні заяв-розрахунків попереджено неправомірних витрат за 132 заявами-розрахунками, 214 листків непрацездатності на суму 26 392 гривні. Виявлено недоплати матеріального забезпечення за 152 заявами-розрахунками, 337 листками непрацездатності на суму 45 193 гривні.
За результатами виявлених помилок страхувальнику надаються рекомендації щодо їх усунення.
Рішення про фінансування заяв-розрахунків страхувальників приймаються після отримання та опрацювання відповіді з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У разі відмови страхувальника усунути виявлені помилки відділення Фонду ініціює проведення позапланової перевірки такого страхувальника.
Слід зазначити, що спеціалістами відділення постійно надаються роз’яснення страхувальникам щодо порядку отримання застрахованими особами матеріального забезпечення, порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по роботі комісії із соціального страхування. Але страхувальники продовжують допускати помилки при обчисленні матеріального забезпечення застрахованим особам, що встановлюється під час опрацювання заяв-розрахунків.
Крім того, слід зазначити, що при опрацюванні даних, отриманих із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, та зіставленні їх із даними, зазначеними у заявах-розрахунках страхувальників, встановлюються непоодинокі випадки відхилень, які виникли насамперед через помилки, допущені відповідальними особами при заповненні Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» звіту за формою № Д4.
Звертаємо увагу керівників та відповідальних осіб страхувальників на необхідність додержання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» при нарахуванні матеріального забезпечення застрахованим особам та посилення контролю за достовірністю відомостей, поданих для отримання коштів Фонду.
 
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області»

 
 
«Роз’яснення щодо питання відшкодування моральної шкоди потерпілим
 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з урахуванням висновків Верховного Суду
 
Відповідно до статей 21, 28, 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання України» від 23.09.1999 № 1105-XIV (у першій редакції, чинній з 01.04.2001), обов'язок по сплаті страхової виплати за моральну шкоду, спричинену внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, покладався на Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Зазначені норми були чинними з 01.04.2001 року по 2005 рік включно.
З 01 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці». Цим законом внесено зміни до законодавчих актів України, а саме: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV викладено в новій редакції з назвою  «Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Згідно з ч. 8 ст. 36 цього Закону, відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їхніх сімей не є страховою виплатою та здійснюється незалежно від часу настання страхового випадку відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.
З огляду на зазначену вище норму закону, законодавець визначився у питанні щодо виду страхових виплат та зазначив, що відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і членам їх сімей не є страховою виплатою незалежно від часу настання страхового випадку, проте це не позбавляє названих осіб права на отримання такого відшкодування відповідно до положень Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України, тобто за рахунок роботодавця.
Незважаючи на це, протягом 2015 – початку 2018 років до відділення управління виконавчої дирекції Фонду у місті Бахмут (після реорганізації – Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області) подавалися численні позовні заяви про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, які були аргументовані тим, що первинно стійку втрату працездатності потерпілим було встановлено МСЕК на час дії первинної редакції Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV, якою передбачалося відшкодування моральної шкоди за рахунок коштів Фонду.
Верховний Суд поставив крапку у вирішенні зазначеного питання та у постановах від 16.05.2018 по справі № 219/5196/16-ц, від 30.05.2018 по справі № 219/9368/16-ц, від 13.06.2018 по справі № 219/1044/17 зазначив таку правову позицію: «Оскільки на час звернення до суду з відповідними позовними вимогами Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» покладав відповідальність за відшкодування моральної шкоди, незалежно від часу настання страхового випадку, на роботодавця і не передбачав можливості виплати Фондом відшкодування потерпілим від нещасних випадків на виробництві моральної шкоди, правові підстави для задоволення позову до Фонду відсутні».
            Крім того, суд звернув увагу на те, що потерпілі не позбавлені права звернутися до суду за захистом своїх прав щодо відшкодування моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, з вимогами до роботодавця, виходячи із положень ст. 1167 Цивільного Кодексу України та ст. 2378-1 Кодексу законів про працю України.

 
 
«Призначення страхових виплат у разі настання нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання
Категорія осіб, які мають право на отримання страхових виплат
Потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві або отриманого професійного захворювання, яким МСЕК первинно встановлений відсоток втрати працездатності.
 
Справа про страхові виплати  формується
За бажанням потерпілогов робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцем знаходженням роботодавця або за місцем проживання потерпілого (членів його сім’ї).
Перелік документів, необхідних для отримання страхових виплат
Ø заява потерпілого про призначення страхових виплат;
Ø акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок);
Ø акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н-5 (якщо такий складався);
Ø акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено);
Ø рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
Ø висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності;
Ø довідка про середню заробітну плату (доход);
Ø копія трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду при пред’явленні оригіналу;
Ø довідка про розмір пенсії по інвалідності (якщо вона призначена) унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (у тому числі про розмір одержуваних надбавок), якщо пенсія призначена до 11.10.2017;
Ø довідка будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів або пансіонату для ветеранів війни та праці про розмір вартості утримання потерпілого в ньому;
Ø протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства, а у разі, якщо вона не створена на підприємстві, комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці).
Якщо потерпілий за станом здоров’я чи з інших причин не може одержати вищезазначені документи, їх одержує та подає відповідний страховий експерт робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
Робочий орган, до якого звернувся потерпілий (члени його сім’ї), призначає та проводить страхові виплати (одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого; щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячну страхову виплату); одноразову допомогу в разі смерті потерпілого; щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого). 
 
Строки призначення страхових виплат
Приймається відповідне рішення у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження останнього документа.
Строки виплат
Одноразова допомога виплачується в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати за умови наявності усіх необхідних документів.
Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена, але не пізніше 30 календарних днів з дня прийняття постанови робочого органу виконавчої дирекції Фонду про призначення страхових виплат.
 
                                                          Бахмутське міське відділення управління виконавчої
                                                     дирекції Фонду соціального страхування України
    в Донецькій області» 
 

«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.06.2018 по 30.06.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6796 страхувальників. У червні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 57 страхувальників;
§ знято з обліку 44 страхувальника;
§ прийнято 360 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 508 листкам непрацездатності на суму 4 328 381,71 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 494 332,07 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 821 749,64 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 71 553,36 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 1,6 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 8,3 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1956 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 7 266 846,50 грн., у тому числі 1208 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 5 819 096,23 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 6 974 581,64 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 292 264,86 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 287,78 грн.;
§ сформовані 3 особові справи потерпілих та призначені страхові виплати;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 714,0 грн.
Станом на 01.07.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 25.06.2018.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.

 
 
«Підтвердження страхового стажу
для оплати листка непрацездатності
новоприйнятого працівника
 
Чи треба страхувальнику вимагати від осіб, які працевлаштовуються, довідку форми ОК–7? Чи необхідно застрахованій особі надавати довідку форми ОК-7 до кожного листка непрацездатності?
У зв’язку з цим з’ясуємо випадки необхідності надання таких довідок для оплати лікарняних.
Страховий стаж ― це період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею або роботодавцем страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. 
Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати на розмір внеску, установлений законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Страховий стаж обчислюють за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр), а до його впровадження (січень 2001 року) — у порядку та на умовах законодавства, що діяло раніше (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
За період перебування особи в трудових відносинах зі страхувальником інформацію про страховий стаж має сам страхувальник. Застрахована особа може отримати такі відомості за будь-який період у вигляді Індивідуальних відомостей про застраховану особу за формою ОК-7 (ОК-5) в органі Пенсійного фонду.
Відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» застраховані особи, які протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру мають страховий стаж менше 6-ти місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього закону в таких розмірах:
1) допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.
Слід зазначити, що чинним законодавством передбачено, що до страхового стажу зараховуються в повному обсязі лише ті місяці, в яких були сплачені внески у розмірі не менше мінімального. Оскільки запис у трудовій ще не свідчить про наявність відповідної кількості страхового стажу, то застраховані особи, які працюють на підприємстві менше ніж півроку, можуть у разі хвороби надати роботодавцю довідку за формою ОК-7 (ОК-5).
Якщо працівник відмовляється надати довідку ОК-7 (ОК-5), а страховий стаж у його випадку неможливо визначити без даних із Пенсійного фонду України — при нарахуванні лікарняних необхідно враховувати лише той страховий стаж, який працівник набув за останнім місцем роботи. У подальшому в разі підтвердження страхового стажу страхувальник має зробити перерахунок суми матеріального забезпечення.
 
 
 
 
 

 
«До уваги отримувачів страхових виплат
із числа внутрішньо переміщених осіб
 
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області повідомляє, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 335 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Внесеними змінами передбачено: орган, що здійснює соціальні виплати, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
У Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженому зазначеною постановою, визначено, що рішення про припинення соціальних виплат приймаються комісіями або органами, що здійснюють соціальні виплати.
Звертаємо увагу, що з травня поточного року проведення страхових виплат за минулий період внутрішньо переміщеним особам здійснюється з додержанням вимог постанови № 335.
Заборгованість зі страхових виплат буде виплачена потерпілим із числа внутрішньо переміщених осіб, які звертаються до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, після прийняття Кабінетом Міністрів України окремого порядку.
 

 
 
«МАЙЖЕ НА ПОЛОВИНУ ЗБІЛЬШИЛИСЬ ВИТРАТИ ПО СТРАХОВИМ ВИПЛАТАМ ПОТЕРПІЛИМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ
 
Станом на 1 квітня 2018 року Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області проведено страхових виплат 1950 потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого, у розмірі 22 208,9 тис. грн., із них 18 194,6 тис. грн. отримали 1184 внутрішньо переміщених осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року страхові виплати збільшились на 6 959,3 тис. грн., або 45,6%. Це пов’язано з тим, що у І кварталі 2018 було проведено перерахунок страхових виплат з 01 січня 2018 та 01 березня 2018 згідно постанови КМУ від 27.01.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей».
Сума середньомісячного розміру страхової виплати на одного потерпілого та особу, яка має на це право в разі смерті потерпілого, в цілому по відділенню за І квартал 2018 року становила 3871,2 грн., що на 36,03 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (2845,7 грн.).

 
«Забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
 технічними та іншими засобами реабілітації
 
Фонд соціального страхування України, керуючись Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», постійно забезпечує  потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації, а саме:
-          протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні вироби;
-          ортопедичним взуттям;
-          засобами пересування;
-          спеціальними засобами для самообслуговування, особистого догляду.
 
Необхідність у забезпеченні потерпілих протезними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування та іншими технічними засобами реабілітації визначається медико-соціальними експертними комісіями(МСЕК) з розробленням індивідуальної програми реабілітації на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров'я.
Для одержання технічних засобів реабілітації потерпілому необхідно надати до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області:
1.Заяву;
2.Копію паспорту;
3.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
4.Копію висновку МСЕК про встановлення інвалідності та висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
5.Копію індивідуальної програми реабілітації, виданої МСЕК.
На підставі вищезазначених документів, Бахмутське міське відділення видає потерпілому направлення на отримання протезних виробів до підприємства – виробника, з яким відділення уклало договір на поточний рік.
Таким підприємством в 2018 році є Полтавське казеннеекспериментальне протезно-ортопедичне підприємство, представники якого обслуговують потерпілих у м.Бахмут.
Виїзні бригади підприємства згідно графіку працюють за адресою:
м.Бахмут, вул.Незалежності,73 (приміщення колишнього медичного училища).
 
На 2018 рік затверджено наступний графік виїзної бригади:
 
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
21
червня
19
липня
16
серпня
20
вересня
18
жовтня
15
листопада
13 грудня
 
За більш конкретною інформацією, запрошуємо всіх потерпілих, які мають додаткову потребу в технічних та інших засобах реабілітації, звертатися до Бахмутського міського відділення управління ВД ФСС України в Донецькій області за адресою:
м.Бахмут, вул.Незалежності, 41, відділ з організації медичної реабілітації (каб.№ 4).

 
 
«Контроль за використанням коштів Фонду за 1 квартал 2018 року
 
Згідно із п.3, п.5 ч.1 ст.10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд соціального страхування України має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду; накладати і стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені законом, за порушення вимог цього Закону.
Результати роботи, проведеної за 1квартал 2018 року Бахмутським міським відділенням управління   виконавчої   дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, характеризуються наступними даними:
- у страхувальників проведено 10 перевірок щодо використання коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що на 43 перевірки, або в 5,3 разів менше, ніж за аналогічний період 2017 року;
- винесено 3 рішення про повернення сум неправомірних витрат та застосування фінансових (штрафних) санкцій на загальну суму 10,4тис. грн, із яких сплачено – 100 %;
- згідно із вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхувальників, які допустили порушення, застосовані адміністративні стягнення та накладено 19 штрафів на загальну суму 3,4 тис. грн, які сплачені, з урахуванням сплати сум штрафів, застосованих у минулих роках, на 100 %.
Всього в 1 кварталі 2018 року донараховано до бюджету Фонду за результатами перевірок, проведених у страхувальників щодо використання коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (з урахуванням адміністративних стягнень) – 13,8тис. грн страхових коштів, що майже на 7,9 тис. грн, або в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
 
Звертаємо увагу роботодавців на додержання вимог вищевказаного закону та посилення контролю за правильністю призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.
Тільки спільні зусилля та співпраця спеціалістів відділення з комісіями із соціального страхування принесуть свої результати та будуть сприяти раціональному використанню страхових коштів, зменшенню неправомірності їх використання та відшкодуванню заподіяних збитків Фонду соціального страхування, а кожна застрахована особа, в разі настання страхового випадку, в установлений чинним законодавством термін отримає необхідну допомогу.

 
«13 червня 2018 року у м. Бахмут на базі комунальної установи спортивно - оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» були проведені відбіркові регіональні змагання шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, в якій взяли участь понад 180 спортсменів з 21 команди Донецької області.
Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до проблем потерпілих на виробництві. 
Учасників змагань вітали: Л.Давиденко – голова організаційного комітету регіональних змагань шостої Всеукраїнської спартакіади серед осіб з інвалідністю «Сила духу» в Донецькій області, начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, Т.Лук`янчук – радник голови Донецької облдержадміністрації, В.Мицик – директор департаменту сім`ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації, перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, В.Точена – заступник Бахмутського міського голови, Т.Єрохіна – виконувач обов`язків голови Бахмутської райдержадміністрації, Н.Поламарчук – голова «Союзу організацій осіб з інвалідністю України», радник голови Донецької облдержадміністрації, К.Шевченко – начальник Донецького регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», О.Мохер – заслужений майстер спорту СРСР, двократний параолімпійський чемпіон, багатократний чемпіон Європи і Світу з легкої атлетики. 
Цього року команду м.Бахмут представляли 11 учасників, серед яких: Ю.Матвєєв, Н.Луньова, Т.Єрьоменко, Т.Мацалишенко, В.Маринюк, А.Яковенко, В.Трофименко, В.Щетинський, В.Буденков, О.Скрипник, О.Потапенко.
За підсумками всіх видів змагань спартакіади впевнену перемогу здобула збірна команда м.Торецька, другими призерами стали спортсмени м.Дружківки, третіми – м.Бахмуту. Перемога команди м.Бахмут була здобута завдяки золотому складу команди, які вже не перший рік приймають активну участь як у відбірних регіональних змаганнях так і у Всеукраїнських фінальних змаганнях спартакіади «Сила духу». Це Ю.Матвєєв (1 місце дартс), Н.Луньова (1 місце дартс), Т.Мацалишенко (1 місце бомбаскет).
Всі учасники змагань нагороджені почесними грамотами та пам’ятними подарунками, а переможці - кубками, які їм вручила на яскравій церемонії урочистого закриття спартакіади начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області Людмила Давиденко.
Шоста Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» в Донецькій області, безумовно, запам’ятається її учасниками та організаторам. Вони відзначали високий рівень підготовки до масових змагань комунальної установи спортивно - оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» (директор М.Юрко), роботу головної суддівської колегії (головний суддя М.Войцеховський), були в захопленні від концерту аматорських колективів Центру культури та дозвілля ім.Є.Мартинова (директор – Н.Бітюкова) та Школи мистецтв м.Бахмут (директор– Є.Гринь).
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області вітає переможців та учасників спартакіади та бажає міцного здоров`я, великих здобутків, наполегливості, наснаги та нових перемог!
   Від імені оргкомітету Спартакіади щирі слова подяки висловлюємо працівникам швидкої медичної допомоги, Бахмутського відділення національної поліції, ФОП Зіпір В.С., ПП Захарчено О.М., ТОВ «Бахмут-Хліб», ФОП Голубов О.Г., ТОВ «Школярик», спеціалістам з охорони праці підприємств, організацій міста та району та всім вболівальникам команди за підтримку та сприяння в проведенні змагань.
 

 
«Безпека під час роботи з хімічними засобами захисту рослин
 
Під час проведення сільськогосподарських робіт часто виникає необхідність у проведенні обробки хімічним засобами приміщень та рослин для їх тривалого зберігання. Тому перед початком проведення робіт з використання хімічних речовин необхідно ознайомитись із вимогами, визначеними Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
Використання пестицидів в окремих галузях народного господарства, у колективних та індивідуальних садах і городах, а також продаж їх населенню повинно здійснюватись тільки у відповідності з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».
До початку проведення кожної хімічної обробки, не менше ніж за дві доби, адміністрація господарства повинна сповістити населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. Забороняється допускати  сторонніх осіб до місць застосування пестицидів, залишати пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на польових станах, індивідуальних господарствах.
На підприємстві до роботи з пестицидами повинні допускатися особи, що пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами.
Адміністрація підприємства, установи, організації, господарства повинна надавати в розпорядження працюючих з пестицидами засоби механізації, спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору, провести навчання правилам техніки безпеки. Тривалість роботи з пестицидами першого і другого класів небезпеки не повинна перевищувати 4 години, з іншими - 6 годин на добу (з доробкою іншої частини робочого дня на операціях, не пов'язаних із застосуванням пестицидів). Не повинні робити з пестицидами особи, які не досягли 18-річного віку, вагітні і жінки, що годують дітей грудьми.
Усі роботи з пестицидами слід проводити в ранні ранкові (до 10) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Як виняток, допускається проведення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з температурою навколишнього повітря нижче +100С.
 Хотілося б  акцентувати  увагу усіх жителів міста та району на тому, що вимоги до заходів безпеки під час робіт з пестицидами, іншими хімічними речовинами стосуються не лише великих сільськогосподарських підприємств, а і кожного, хто обробляє городні ділянки. Відповідно, сусіди по городнім ділянкам теж повинні попереджати один одного про проведення хімічної обробки картоплі, садових дерев тощо та проводити обробку так, щоб це не завдало шкоди ні власнику обробленої ділянки, ні його сусідам.
 
 
 
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.05.2018 по 31.05.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6778 страхувальників. У травні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 58 страхувальників;
§ знято з обліку 69 страхувальників;
§ прийнято 321 заяву-розрахунок від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 2 356 листкам непрацездатності на суму 5 019 273,99 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 202 906,25 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 804 067,74 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 29 929,86 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 6,5 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 10,1 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1955 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 9 258 183,73 грн., у тому числі 1202 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 7 779 251,32 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 8 992 626,87 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника - 265 556,86 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 16 802,17 грн.;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 272,0 грн.
Станом на 01.06.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 28.05.2018 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі.
 
 
 
 

 
 
«До уваги постраждалих від нещасних випадків!
 
Щорічно Фондом соціального страхування України проводиться Всеукраїнська спартакіада серед осіб з інвалідністю, отриманою на виробництві, «Сила духу». Метою проведення змагань є підтримка у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство.
Відбірні регіональні змагання шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» в Донецькій області відбудуться 13 червня 2018 року у м.Бахмут на базі комунальної установи спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург». Всеукраїнські фінальні змагання будуть проходити з 11 по 15 вересня 2018 року у м.Ужгород на базі спортивного комплексу «Юність».
Змагання будуть проводитись з наступних видів спорту:
- Армспорт (серед чоловіків),
- Бомбаскет (кидання м’яча в баскетбольне кільце) (серед чоловіків і жінок),
- Гирьовий спорт (чоловіки),
- Дартс (чоловіки і жінки),
- Настільний теніс (чоловіки та жінки),
- Шахи.
 
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області запрошує потерпілих на виробництві прийняти участь у складі команди Бахмутського відділення в регіональних змаганнях шостої Всеукраїнської спартакіади «Сила духу».
 
За довідками звертатись до Бахмутського міського відділення за адресою:
вул. Незалежності, 41 кабінети № 5, 6 або за телефоном: (0627) 44-78-43.

 
Надання матеріального забезпечення деяким категоріям осіб
Одним із важливих питань для деяких категорій осіб, які проживали на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження, або фактичне місце проживання знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, є отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, право на яке вони не можуть реалізувати відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105.
Однак, відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.01.2017 № 8 (далі – Порядок № 8), такі застраховані особи можуть отримати належне їм матеріальне забезпечення безпосередньо у відділеннях робочих органів Фонду.
Згідно з Порядком № 8 визначено механізм надання матеріального забезпечення для таких категорій населення:
·      особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації;
·      особам, фактичне місце проживання яких знаходиться в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, та які перебувають (перебували) у трудових відносинах із:
– підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, або в зоні надзвичайної ситуації;
– бюджетними установами, підприємствами та організаціями, що належать до сфери їх управління, які переміщені з населених пунктів, на території яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та відомості щодо зміни їх місцезнаходження внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, але які не забезпечили провадження своєї діяльності;
·           особам, стосовно яких страхувальником не виконано обов’язків щодо нарахування та виплати матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали у період роботи застрахованих осіб, у зв’язку з відсутністю можливості встановлення місцезнаходження цього страхувальника.
Для отримання матеріального забезпечення слід звернутися особисто або через законного представника до відповідного відділення управління виконавчої дирекції Фонду за фактичним місцем проживання або реєстрації із заявою та необхідними документами.
Відповідно до Порядку № 8 передбачено надання матеріального забезпечення за такими видами:
  • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
  • допомога по вагітності та пологах;
  • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
За зверненням застрахованих осіб спеціалісти відділення Фонду надають всебічну підтримку та допомогу. У разі потреби вони допомагають зібрати необхідну інформацію та документи для подальшого отримання матеріального забезпечення.
На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів спеціалісти відділення Фонду не пізніше двадцяти днів від дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його не пізніше десяти робочих днів від дня його призначення.
Кошти матеріального забезпечення перераховуються на поточний рахунок застрахованої особи (або одержувача допомоги), відкритий в установі банку.
Бахмутське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області веде прийом застрахованих осіб з питань надання матеріального забезпечення за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.4, каб.1 (консультації за телефоном: 0627-44-53-79).

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2018 по 30.04.2018
 
На обслуговуванні у відділенні перебуває 6775 страхувальників. У квітні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 50 страхувальників;
§ знято з обліку 36 страхувальників;
§ прийнято 446 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 2 356 листкам непрацездатності на суму 5 230 283,74 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 4 532 655,16 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 677 128,58 грн.;
 – допомоги на поховання - 20 500,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 37 397,57 грн.;
§ в результаті опрацювання заяв-розрахунків страхувальників до моменту фінансування упереджено неправомірних витрат коштів Фонду на суму 9,4 тис. грн. та донараховано матеріальне забезпечення  за рахунок коштів Фонду на суму 14,1 тис. грн.;
§ проведено страхових виплат 1919 потерпілому (членам їх сімей) на загальну суму 7 306 786,73 грн., у тому числі 1166 внутрішньо переміщеним  особам  на   суму 5 825 606,85 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 045 020,73 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 7 114,07 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, - 254 651,93 грн.;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 282 страхувальників;
§ отримано суми адміністративних штрафів - 612,0  грн.
Додатково інформуємо, станом на 01 травня поточного року 27 страхувальників мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду на загальну суму 8 129 733 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,51 %. 
Станом на 01.05.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 18.04.2018 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно та в повному обсязі. 
 

 
«Стан травматизму та професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях м. Бахмут і Бахмутського району
за І квартал 2018 року
 
За І квартал 2018 року на підприємствах, організаціях і установах м. Бахмут і Бахмутского району зареєстровано 6 нещасних випадків. З них 4 нещасні випадки пов'язані з виробництвом, по яких складено акти за формою Н-1, 2 випадки не пов`язані з виробництвом, у тому числі 1 - смерть на виробництві (Бахмутський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ»), по яким складено акти за формою Н-5.
За І квартал 2018 року випадків професійного захворювання не зареєстровано.
У І кварталі 2018 року по одному нещасному випадку сталося на підприємствах: КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», Часовоярське регіональне управління КП «Компанія «Вода Донбасу», ФОП Митюкова, Комунальний заклад «Бахмутський районний будинок культури».
Серед причин страхових нещасних випадків домінують:
-          організаційні – 48% - (невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення трудової і виробничої дисципліни);
-          психофізіологічні – 26% (особиста необережність потерпілого, алкогольне сп’яніння);
-          технічні – 26% (конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва ).
За аналогічний період 2017 року зареєстровано 6 нещасних випадків. З них 3 нещасні випадки пов'язані з виробництвом, по яким складено акти за формою Н-1, та 3 нещасних випадки (смерть на виробництві) не пов'язаних з виробництвом, по яким складено акти за формою Н-5. Зареєстровано 1 випадок професійного захворювання (ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат»).
 

 
«Шановні страхувальники !
 
Нагадуємо, що прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за                       1 квартал 2018 року здійснюється відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 з 2 по 20 квітня 2018 року, за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4.

          Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
 відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
 
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасного подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 
 
Телефон для довідок :   (0627) 44-53-01

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.03.2018 по 31.03.2018
 
Всього на обслуговуванні у відділенні перебуває 6756 страхувальників. У березні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 81 страхувальник;
§ знято з обліку 61 страхувальник;
§ прийнято 237 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 162 листкам непрацездатності на суму 2 512 957.69 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 273 130.69 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах – 239 827.00 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 34 961,27 грн.;
§ проведено страхових виплат 1902 потерпілому (членам їх сімей) на загальну суму 8 072 815,46 грн., у тому числі 1141 внутрішньо переміщеним особам на суму 6 660 095,63 грн.:
      - щомісячних страхових виплат - 7 592 002,59 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) – 168 400,00 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, - 312 412,87 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 2 968,05 грн. ;
§ проведено перерахунок страхових виплат відповідно до постанови КМУ від 27.12.2017 №1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членів їх сімей», у результаті якого суму страхових виплат збільшено 1900 особам на 1035155,75 грн., у тому числі 934 внутрішньо переміщеним особам на суму 336 969,92 грн.;
§ отримано суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, штрафів за недотримання законодавства, адміністративних штрафів, капіталізованих платежів - 41,3 тис. грн.
Станом на 01.04.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 28.03.2018.
 
 
 
                                                       

 
«Бахмутським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області проведено перерахунок страхових виплат потерпілим згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей», у якій затверджено коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат з 1 березня 2018 року у розмірі 1,2.
Всього проведено перерахунок 1900 потерпілим, з них:
 23 потерпілим встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 3200,00 грн. з урахуванням ступеня втрати працездатності;
8 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати обмежена, бо не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 17620,00 грн.;
3 потерпілим - сума перерахованої страхової виплати вже обмежена на дату перерахунку (2 особи – по 17620,00 грн., 1 особа - 21412,53 грн., тому що призначений раніше розмір щомісячної виплати не підлягає зменшенню).
Сума щомісячної страхової виплати вищевказаним потерпілим до перерахунку складала 5259254,83 грн., після перерахунку - 6294410,58 грн., таким чином, сума зростання складає 1035155,75 грн., при цьому коефіцієнт зростання - 1,197, або 19,68%.

 
«Надання матеріального забезпечення особам, які працюють на умовах
цивільно-правового договору
 
З 11 жовтня 2017 року в зв’язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон) особи, які працюють за цивільно-правовими договорами, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на лікарняні і декретні з настанням страхового випадку в період роботи (разом із часом випробування та днем звільнення), заняття підприємницькою та іншою діяльністю.
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно зі здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.
Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку лікарняних визначено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок).
Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності необхідно обчислювати на підставі відомостей, що беруться до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт ЄСВ), що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку).
Тому розрахунок матеріального забезпечення для осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору, має здійснюватися після подання Звіту ЄСВ за місяці розрахункового періоду.
До заяви-розрахунку необхідно додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту ЄСВ з інформацією щодо цивільно-правового договору, під час дії якого настав страховий випадок.
Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 При цьому, до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 01 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 

 

 

Кількісні показники діяльності

Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.02.2018 по 28.02.2018
 
Всього на обслуговуванні у відділенні перебуває 6728 страхувальників. У січні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 46 страхувальників;
§ знято з обліку 48 страхувальників;
§ прийнято 382 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 884 листкам непрацездатності на суму 4 500 865,72 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 3 592 650,42 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 895 915,30 грн.;
 – допомоги на поховання - 12 300,00 грн.;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 41 913,77 грн.;
§ проведено страхових виплат 1880 потерпілим (членам їх сімей) на загальну суму 6 847 866,60 грн., у тому числі 1121 внутрішньо переміщеній особі на суму 5 596 215,43 грн., а саме:
      - щомісячних страхових виплат - 6 570 803,68 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, - 277 062,92 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 20 675,88 грн.;
§ отримано суми не прийнятих до заліку витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, фінансових санкцій, адміністративних штрафів, донарахованих страхових внесків, інших надходжень - 11,9 тис. грн.
Станом на 01.03.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 26.02.2018.

 
 
«До уваги
осіб, які мають інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням
 
З 24 квітня 2017 року набрав чинності новий Порядок надання санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання згідно з постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 № 33 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
Потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається висновком медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) та індивідуальною програмою реабілітації за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання:
- особи з інвалідністю І групи - щороку;
- особи з інвалідністю II групи - один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації;
 - особи з інвалідністю III групи - один раз на три роки, один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.
Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих із наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб. Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою заявою потерпілого. Термін санаторно-курортного лікування для інших категорій потерпілих становить 24 доби.
Потерпілі мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу, розташованого на території України, у населених пунктах, на території яких органи державної влади України здійснюють свої повноваження.
Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (за санаторно-курортною путівкою) потерпілі подають до відділення Фонду копії та оригінали таких документів:
 - заяву за встановленою формою;
 - висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні та про потребу у супроводі (якщо таку потребу визначено);
 - довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о;
 - індивідуальну програму реабілітації (за наявності);
 - копію паспорта потерпілого та особи, яка супроводжує потерпілого, якщо висновком МСЕК визначено потребу в супроводі.
Відділення Фонду готує три примірники Договору: один – для відділення Фонду, другий – для потерпілого, третій – для санаторно-курортного закладу; узгоджує із санаторно-курортним закладом дату початку лікування, термін лікування, профіль лікування.
 Санаторно-курортна путівка є документом, який надає потерпілому право на отримання послуг санаторно-курортного лікування в санаторно-курортному закладі. Вона дійсна тільки за наявності укладеного Договору між відділенням Фонду, потерпілим та санаторно-курортним закладом.
Якщо висновком МСЕК потерпілому визначено потребу у супроводі, для особи, що супроводжує, умовами Договору передбачається забезпечення путівкою без лікування (лише проживання та харчування). Потерпілого не можуть супроводжувати особи з інвалідністю І групи та особи, які не досягли 18 років.
У разі невикористання потерпілим права на санаторно-курортне лікування у зв’язку з відмовою вартість санаторно-курортного лікування йому не компенсується.

 

Отримати більш детальні роз’яснення можна особисто, звернувшись до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Бахмут, вул. Незалежності, 41, кабінет № 4; контактний телефон: (0672) 44-52-89.

 

Рівень захворюваності серед застрахованих осіб страхувальників Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області за 2017 рік

 

«До уваги страхувальників, за якими прийнято рішення,
щодо припинення юридичної особи
 
Шановні страхувальники !
 
Звертаємо вашу увагу, що, виходячи з норм статті 28 Закону України від 15.05.2003  №755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі змінами), однією з підстав для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи є надходження до Єдиного державного реєстру відомостей щодо юридичної особи про наявність заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України. Пенсійний фонд України забезпечує передавання до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.
Страхувальники, які прийняли рішення щодо реорганізації чи ліквідації юридичної особи (на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженого органу), повинні звернутися до Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (далі - Бахмутське міське відділення) за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, каб. № 4, - для узгодження строків проведення позапланової перевірки щодо правильності нарахування, своєчасності перерахування страхових коштів до Фонду, які були нараховані та/або не сплачені у період до 01.01.2011, перевірки щодо достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності у період до 01.01.2015, правильності встановлення класу професійного ризику та страхового тарифу для сплати єдиного соціального внеску по 2015 рік включно та перевірки дотримання порядку використання коштів Фонду.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує надання документів Бахмутському міському відділенню для проведення перевірки та визначення наявності (відсутності) заборгованості.
Після проведення перевірки та встановлення фактів відсутності (наявності) заборгованості страхувальника за страховими коштами Бахмутським міським відділенням до Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецькоїобласті надсилається одна із двох довідок:
довідка про відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів;
рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів, яке має бути відкликане (замінене) у разі усунення обставин, що стали підставою для його прийняття.

У разі неможливості проведення позапланової перевірки - Бахмутським міським відділенням до Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області надсилається повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. 


 

 „Кількісні показники діяльності

Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.01.2018 по 31.01.2018
 
Всього на обслуговуванні у відділенні перебуває 6709 страхувальників. У січні 2018 року спеціалістами відділення:
§ взято на облік 50 страхувальників;
§ знято з обліку 47 страхувальників;
§ прийнято 277 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 443 листкам непрацездатності на суму 3 429 012,20 грн., у тому числі:
 – допомоги по тимчасовій непрацездатності - 2 775 184,02 грн.;
 – допомоги по вагітності та пологах - 645 628,18 грн.;
 – допомоги на поховання  - 8 200,00 грн;
§ відшкодовано страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві на загальну суму 42 665,45 грн.;
§ проведено страхових виплат 1891 потерпілому (членам їх сімей) на загальну суму 7 211 312,05 грн., у тому числі 1128 внутрішньо переміщеним особам на суму 5 867 180,95 грн.:
      -  щомісячних страхових виплат  - 6 675 129,52 грн.;
      - одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті потерпілого) - 202080,00 грн.;
     - щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника,  - 291 437,08 грн.;
§ проведена індексація грошових доходів потерпілих (членів їх сімей), які мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 29 519,38 грн. ;
§ проведено перерахунок страхових виплат відповідно до постанови КМУ від 27.12.2017 №1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членів їх сімей», у результаті якого суму страхових виплат збільшено 1605 особам на  753 202,80 грн., у тому числі 934 внутрішньо переміщеним особам на суму 336 969,92 грн.;
§ прийнято звітність за формою Ф 4-ФСС з ТВП від 432 страхувальників;
§ виявлено 3 страхувальники, які надали недостовірну звітність щодо використання коштів Фонду за 2017 рік;
§ отримано суми не прийнятих до заліку витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, фінансових санкцій, адміністративних штрафів, донарахованих страхових внесків, інших надходжень  - 36,4 тис. грн.
Додатково інформуємо, станом на перше лютого поточного року 23 страхувальники мають заборгованість зі сплати страхових коштів Фонду на загальну суму  8 130 147 грн., у тому числі страхувальники, які розташовані на тимчасово окупованій території, мають питому вагу в структурі цієї заборгованості, а саме 99,5 %. 
Станом на 01.02.2018 кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м. Бахмута та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками, поданими ними по 29.01.2018.
 

«Стан травматизму і професійних захворювань на підприємствах, установах, організаціях м. Бахмут і Бахмутського району
у 2017 році
 
За 12 місяців 2017 року на підприємствах, організаціях і установах м. Бахмут і Бахмутского району зареєстровано 21 нещасний випадок. З них 11 нещасних випадків, пов'язані з виробництвом, у тому числі 2 нещасні випадки із смертельним наслідком (КП "Бахмут-Вода", ДП "Артемсіль"), по яких складені акти за формою Н-1, 7 випадків не пов’язані з виробництвом, із них 6 смертельних випадків, по яких складені акти за формою Н- 5.
За 2017 рік були зареєстровано 3 випадки професійного захворювання на ПАТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат", по яких складені акти за формою П-4.
У 2017 році по одному нещасному випадку сталося на підприємствах: ТДВ «Сініат», КП "Бахмут-Вода", КЗОЗ Бахмутський центр первинної медико- санітарної допомоги Бахмутської міської ради, КП "Бахмутелектротранс", ПрАТ "Машинобудівний завод "ВІСТЕК", Часовоярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №8, Часівоярська міська лікарня №3, ПрАТ "Бахмутський Аграрний Союз", ПрАТ "Завод Часівоярські автобуси", ПАТ "Центренерго" Вуглегірська ТЕС, ПрАТ "Курдюмовський завод кислототривких виробів", ДП "Артемсіль".  ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" – 2 випадки, ВП "Миронівська ТЕС" ПАТ ДТЕК - 2.
Серед причин страхових нещасних випадків домінують:
-         організаційні – 59% - (невиконання посадових обов’язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці)
-         психофізіологічні – 26% (особиста необережність потерпілого, алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння)
-         технічні – 15% (незадовільний технічний стан, недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки)
За аналогічний період 2016 року зареєстровані 20 нещасних випадків. З них 13 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, по яких складені акти за формою Н-1, 7 нещасних випадків не пов'язані з виробництвом, в.т.ч. 6 випадків смерті на виробництві (по них складені акти за формою Н-5). Випадків профзахворювання у 2016 році не зареєстровано.

 

 

 


 

Кількісні показники діяльності Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо виплати страхових виплат за 2017 рік
 
Станом на 1 січня 2018 року з бюджету Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області 2272 потерпілим від нещасних випадків на виробництві (членам їх сімей) виплачено щомісячні страхові виплати у розмірі 69 187,7 тис. грн., із них 54 300,8 тис. грн. отримали 1437 внутрішньо переміщених осіб.
За 2017 рік витрати на страхові виплати у порівнянні з 2016 роком зменшились на 25 815,0 тис. грн., або 27,2 %. Це пов’язано з тим, що у 2016 році більше внутрішньо переміщених осіб отримали раніше нараховані, але не виплачені страхові виплати за 2014 – 2015 роки.
У структурі страхових виплат, здійснених у 2017 році, основна частина припадає на:
- щомісячні страхові виплати – 68934,0 тис. грн., у порівнянні з 2016 року зменшились на 23 948,0 тис. грн., або 25,7 %.
- одноразову допомогу – 209,2 тис. грн., у порівнянні з 2016 року зменшились на 1 127,8 тис. грн., або 15,6 %.
- інші виплати (поховання, моральна шкода) – 44,5 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2016 року зменшились на 739,2 тис. грн., або 94,3 %.
У 2017 році були виплачені борги зі страхових виплат внутрішньо переміщеним особам за 2014 – 2016 роки – 109 чол. на суму 1 659,9 тис. грн.

 

Бахмутське відділення докладає максимум зусиль, щоб і вподальшому забезпечити в повному обсязі гарантії потерпілих на виробництві (членів їх сімей), як це передбачено законодавством.

 

«З 01 січня 2018 року набула чинності Постанова правління Фонду соціального страхування від 13.07.2017 № 39 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України», згідно якої застраховані особи та члени їх сімей після перенесених довготривалих захворювань і травм мають право отримати відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності і спрямована на відновлення здоров`я працюючої особи та повернення її до суспільно – корисної праці, профілактики ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

            Лікування відбувається за такими профілями медичної реабілітації:

·         Нейрореабілітація;

·         М`язово-скелетна реабілітація;

·         Кардіо-пульмонарна реабілітація;

·         Реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

·         Реабілітація при порушенні перебігу вагітності;

·         Інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення;

·         Медико-психологічна реабілітація застрахованої особи, яка безпосередньо брала участь в АТО.

З порушенням перебігу вагітності можна направляти в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.

Заклад охорони здоров`я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, протягом доби, з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду, за місцем обліку закладу охорони здоров`я як страхувальника, про потребу зазначеної особи в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю.

Уповноважений представник органу Фонду прибуває до закладу охорони здоров`я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні, не пізніше наступного дня з моменту повідомлення про страховий випадок для оформлення документів.

Уповноважений представник органу Фонду має отримати наступні документи:

·         від закладу охорони здоров`я – висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про необхідність направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу;

·         від застрахованої особи (після перенесених захворювань і травм) – заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням, оригінал паспорту, ідентифікаційний код.

Застрахована особа має право вибору санаторно-курортного закладу відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря та комісії ЛКК.

Перелік санаторно-курортних закладів , затверджений Наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 30.11.2017 № 274-ос та оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду.

Уповноважений представник органу Фонду:

·         перевіряє перебування застрахованої особи на обліку у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування;

·         протягом одного робочого дня з моменту отримання заяви, надсилає її санаторно-курортному закладу на узгодження можливості прийому хворого на реабілітаційне лікування та інформує заклад про граничні розміри витрат.

Санаторно-курортний заклад надсилає протягом одного робочого дня органу Фонду згоду про надання послуг із реабілітаційного лікування і готовність укласти Договір із узгодженою датою заїзду.

Застрахована особа підписує три примірника Договору.

Під час прибуття до санаторно-курортного закладу застрахована особа зобов`язана пред`явити паспорт, свідоцтво при народження дитини(у разі направлення на лікування дитини), та надати:

1.      Три примірники Договору;

2.      Виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого(форма №27/о, затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2017 №110);

або

Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма №113/о, затверджена наказом МОЗ України від 13.02.2006 №67) у разі направлення вагітної;

3.      Листок непрацездатності(виданий безпосередньо у стаціонарному відділенні закладу охорони здоров`я), відповідно до інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність та оформлений згідно з Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом МОЗ України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Отримати більш детальні роз`яснення можна особисто, звернувшись до відділу з організації медичної реабілітації Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області з понеділка по п`ятницю, кабінет №4(м. Бахмут, вул. Незалежності, 41).


 
 
«Шановні одержувачі страхових виплат!
 
Згідно пункту 2 постанови КМУ від 27.12.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» та відповідно до  статті 37 та пункту 10 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України постановив: Для осіб, які мають право на виплати станом на 1 січня 2018 р. та мали право на перерахування сум щомісячних страхових виплат за період з 1 березня 2008 р. по 1 березня 2011 р., перерахування здійснюється з 1 січня 2018 р. шляхом визначення розміру щомісячної страхової виплати із збільшеного розміру заробітної плати, з якої станом на 1 березня 2017 р. розраховувалися суми страхових виплат.
Розмір збільшення становить:
1281,92 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2008, 1 березня 2009, 1 березня 2010, 1 березня 2011;
826,73 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2009, 1 березня 2010, 1 березня 2011;  
727,19 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2010, 1 березня 2011;
393,88 гривні - для осіб, які мали право на перерахування з 1 березня 2011 року.

 
«Шановні одержувачі страхових виплат!
 
Згідно постанови КМУ від 27.12.2017 № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей» та відповідно до  статті 37 та пункту 10 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України постановив затвердити коефіцієнт перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей з 01 березня 2018 року, у розмірі коефіцієнта 1,2.
Ця постанова набирає чинності з 01.01.2018 року. 
 

 
«Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.12.2017 року по 31.12.2017 року
В грудні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 341 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1 846 листкам непрацездатності на суму 4 146 156,05 грн., а саме:
-                   3 332 409,49 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                   801 446,65 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                   12 300,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано   страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 60 246,33 грн.
Додатково інформуємо, що станом на 01.01.2018 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 28.12.2017р.
 
 
 

 
 
Шановні страхувальники !
 
Завершився фінансовий рік.
 
Нагадуємо,  що прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2017 рік буде здійснюватися відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4  з 2 по 20 січня 2018 року                            за адресою  : м. Бахмут, вул. Горбатова, 4.

          Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
Ø    відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування  на початок кожного звітного кварталу  та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;
Ø наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року  та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків  з Фондом соціального страхування у звітному кварталі.
 
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасного подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 

 

Основні формули при нарахуванні матеріального забезпечення в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

  

 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.11.2017 року по 30.11.2017 року
В листопаді 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 343 заяви - розрахунки від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1725 листкам непрацездатності на суму 3 824 340,66 грн., а саме:
-                  3 151 837,00 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                  660 203,66 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                  12 300,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 3 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 291,17 грн.

 

Додатково інформуємо, що станом на 01.12.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 28.11.2017р.

 

 «Актуальні питання щодо оскарження потерпілими на виробництві  актів або обставин, викладених у актах за формами Н-1, Н-5.

 
    Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 року (з подальшими доповненнями та змінами) факт нещасного випадку на виробництві розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
     За змістом ст. 22 Закону України «Про охорону праці», пункту 10 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ № 1232 від 30.11.2011 року (надалі – Порядок), роботодавець повинен організувати розслідування нещасного випадку, для чого зобов’язаний своїм наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку. Зазначена комісія зобовязана зясувати обставини та причини настання нещасного випадку та за наявності підстав скласти акти за формами Н-1, Н-5.
     У випадках, передбачених п. 36 Порядку, проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку  комісією, створеною органами Державної служби України з питань праці.
      Поряд з цим, трапляються непоодинокі випадки, коли потерпілий від нещасного випадку на виробництві не погоджується з обставинами чи причинами настання нещасного випадку, викладеними в актах за формами Н-1, Н-5, та не володіє інформацією щодо заходів, які необхідно вжити для вирішення цього спірного питання. 
      Відповідно до абз. 3 ст. 22 ЗУ «Про охорону праці», у разі незгоди потерпілого зі змістом актів, питання вирішуються посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці (посадові особи територіальних органів Держпраці),рішення якої є обов'язковим для роботодавця. Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною праці може бути оскаржене у судовому порядку.

      Аналогічні по суті норми містяться в п. 34 та 54 Порядку.

   Так, згідно п. 34 Порядку посадова   особа   органу   Держпраці  в  разі  незгоди  потерпілого або його уповноваженої особи, яка представляє його інтереси, із змістом актів за формами Н-1, Н-5, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку, має право видавати обовязкові для виконання роботодавцем приписи за формою Н-9, щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акту за формою Н-5 та Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що повязаний з виробництвом.
      Рішенняпосадової особи органу Держпраці може бути оскаржено 
у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису за формою Н-9 зупиняється.
   Пунктом 54 Порядку передбачені дії потерпілих, членів їх сімей, роботодавця чи робочих органів виконавчої дирекції Фонду, у разі незгоди з  висновками спеціальної комісії, щодо обставин і причин  настання  нещасного  випадку, які також полягають у попередньому зверненні з приводу питання проведення повторного (додаткового розслідування) та скасування актів до органів Держпраці, які мають право призначити повторне  (додаткове)  спеціальне  розслідування нещасного випадку спеціальною  комісією  в  іншому складі. 
      Рішення спеціальної комісії в іншому складі, щодо результатів повторного (додаткового) спеціального розслідування обставин і причин настання нещасного випадку, може бути оскаржено лише у судовому порядку.
       Судова практика свідчить про те, що при розгляді справ, щодо скасування актів за формами Н-1, Н-5 або визнання недійсними їх окремих пунктів, суд зясовує питання, чи були вжиті заходи досудового врегулювання спору, а саме звернення з приводу проблемного питання до територіальних органів Держпраці у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

Страховий стаж та % виплат по листку непрацездатності
 
Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р.  визначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж визначається за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.
Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу працівника: чим більший стаж – тим більший відсоток виплати. Згідно ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р. визначається відсоток виплат по листку непрацездатності в залежності від страхового стажу у таких розмірах:
 
Страховий стаж
% до середньої заробітної плати (доходу)
До 3 років
50
Від 3 до 5 років
60
Від 5 до 8 років
70
Понад 8 років
100
Незалежно від страхового стажу
 
(громадяни, віднесені до 1 – 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років,яка постраждала внаслідок Чорнобильської  катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», донори, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»
100

 

До ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105-XIV від 23.09.1999р.  внесено зміни, відповідно з якими до страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

 

«Шановні отримувачі страхових виплат від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України!

Звертаємо Вашу увагу на зміни,  що прийняті Кабінетом Міністрів України, згідно підпункту 3 пункту 9 розділу ІІ Закону України від 03.10.2017 № 2148 – УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а саме:

 

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» зі змінами

№ 2148-VIII від 03.10.2017

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;

індекс споживчих цін - показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання;

поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення.

Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;

{Абзац п'ятий частини першої статті 2 в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}

суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Абзац шостий частини першої статті 2 в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}

розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.

            З метою недопущення зниження грошових доходів потерпілим на виробництві, сума індексації, яка склалась до прийняття Закону № 2148, має виплачуватись у визначених розмірах.

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 № 1078.

            Проект постанови передбачає, що індексація пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей, здійснюватиметься шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також, передбачено, що сума індексації пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві ( з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей, визначена до прийняття вищезазначеного Закону, зберігається до підвищення розмірів пенсій та страхових виплат. У разі, коли підвищення пенсій та страхових виплат відбудеться на суму, що не перевищить суму індексації, то сума індексації буде зменшуватись на суму підвищення цих виплат до повного Ії погашення відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення. 


 
 
 «Шановні отримувачі страхових виплат від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України!
Звертаємо Вашу увагу на зміни,  що прийняті Кабінетом Міністрів України, згідно постанови від 13 вересня 2017 р. № 689 до постанов Кабінету Міністрів України:
 
У постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 23, ст. 904, № 47, ст. 1702, № 101, ст. 3312; 2017 р., № 4, ст. 133, № 29, ст. 846):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Установити, що:
призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312). Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством “Укрпошта” (далі - ПАТ “Укрпошта”) з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;
Відповідно до зазначених змін виключно через мережу Ощадбанку здійснюється виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення.
Цими змінами передбачено, що для ідентифікації одержувачів соціальних виплат з числа ВПО та забезпечення виплати їм соціальних виплат випускатимуться платіжні картки із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно буде пенсійним посвідченням.
Строк дії вказаних карток – до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах Ощадбанку перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона повина бути перевипущена за рахунок банку.
За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів соціальних виплат ПАТ “Державний ощадний банк України” зупинятиме видаткові операції за поточним рахунком та не пізніше ніж протягом наступного дня інформує про таке рішення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, який видав довідку про взяття на облік ВПО, та Міністерство фінансів.
Поновлення або припинення соціальних виплат здійснюватиметься Ощадбанком на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної районними держадміністраціями або виконкомами міських (районних в містах) рад. 
 

Графік роботи


 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.10.2017 року по 31.10.2017 року
В жовтні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 343 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1740 листкам непрацездатності на суму 3 841 303,55 грн., а саме:
-                   2 956 247,86 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                   856 355,69 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                   28 700,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 4 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 22 056,26 грн.
Додатково інформуємо, що станом на 01.11.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.10.2017р.
 
Начальник відділу з питань тимчасової непрацездатності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України в Донецькій області
Лещенко О.П. 
 

 

Кількісні показники діяльності

Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам

за період з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року

В вересні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:

§     прийнято 240 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1420 листкам непрацездатності на суму 3 172 732,30 грн., а саме:

-                  2 567 254,26 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-                  593 178,04 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-                  12 300,00 грн. – допомога на поховання;

§     відшкодовано 2 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 131,48 грн.

Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2017р. 
 

 
Аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності по Бахмутському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області  за 9 місяців 2017 року
 
З метою виконання заходів, направлених на попередження  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відділення Фонду щоквартально проводить  аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності.
Так, за 9 місяців 2017р.на підприємствах Бахмутської  громади та Бахмутського району зареєстровано 16 (9 міс. 2016р. - 13) нещасних випадків, постраждало 16                            (9 міс. 2016 р. - 13) чоловік, з них 7 (9 міс.2015р. - 8) страхових випадків, в яких постраждало 7             (9 міс. 2016 р. - 8) осібНа 1 страховий  випадок  (або на 12.5%) зменшився виробничий травматизм в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Випадків  професійної захворюваності зареєстровано - 3. Випадків смерті на виробництві зареєстровано – 6               (9міс. 2016 р.- 4).
Серед причин нещасних випадків на першому місці – низький рівень виконавчої та трудової дисципліни  працівників, на другому – неналежний контроль з боку посадових осіб підприємств, установ, організацій, на третьому – недоліки в навчанні  з питань охорони праці, далі – незадовільний технічний стан засобів виробництва.
Керівникам підприємств, де сталися нещасні випадки, видані подання про недостатню роботу з охорони праці, низький рівень контролю за виконанням працівниками вимог безпеки на кожному робочому місці.
Для надання  роботодавцям  постійної допомоги  в створенні безпечних та нешкідливих умов праці, сектором страхових експертів з  охорони праці відділення Фонду надаються страхувальникам консультації, проведено 6 семінарів, 8 нарад, 7 "круглих столів",  розповсюджено нормативних актів, пам`яток  та іншої спеціальної літератури –745 екз. Надана практична допомога в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 29 підприємствах та у роботі комісій з навчання та перевірки знань з питань охорони праці  на 10 підприємствах.
 
 

 
 
Кількісні показники діяльності
Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам
за період з 01.09.2017 року по 30.09.2017 року
В вересні 2017 року спеціалістами відділу з питань тимчасової непрацездатності:
§     прийнято 240 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам по 1420 листкам непрацездатності на суму 3 172 732,30 грн., а саме:
-                   2 567 254,26 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-                   593 178,04 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-                   12 300,00 грн. – допомога на поховання;
§     відшкодовано 2 страхувальникам витрати, пов’язані із виплатами потерпілим у наслідок нещасних випадків на виробництві на загальну суму 18 131,48 грн.
Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2017 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2017р.
 

 
Звітність до Фонду соціального страхування України
за 9 місяців 2017 року
З 1 серпня 2017 року розпочав роботу Фонд соціального страхування України, який утворений шляхом об’єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Нагадуємо, що в м. Бахмут створено робочий орган - Бахмутське відділенняуправління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області, який обслуговує м.Бахмут та Бахмутський район.
 
Відповідно до пункту 9 розділу VII „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 вересня 1999 року №1105-XIV зі змінами та доповненнями нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фонду.
 
Прийняття звітів страхувальників за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців поточного року буде здійснюватися відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4.  з 2 по 20 жовтня 2017 року.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника у разі здійснення у звітному кварталі нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, подання заяви-розрахунку та отримання фінансування або перерахування зобов’язань перед Фондом.

Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:
Ø в електронній формі;
Ø на паперових носіях;
Ø надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.
У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів. Страхувальник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто органу Фонду другий  примірник звіту.
Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).
Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі не заповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.
Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:
Ø    відсутності у страхувальника заборгованості по субрахунку  на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;
Ø наявності заборгованості за Фондом на початок року та відсутності оборотів по субрахунку  у звітному кварталі.
Звертаємо увагу, що страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
За несвоєчасного подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством. 
 

 
До уваги страхувальників!

 

Повідомляємо, що з 14.08.2017р. Бахмутське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області почало прийом заяв - розрахунків для здійснення фінансування страхувальників – роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме - допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологам, на поховання.

Наголошуємо, що відповідно до наказу начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області від 09.08.2017р. №23 затверджено тимчасову форму заяви – розрахунку.

При заповненні заяви – розрахунку необхідно звернути увагу на нову назву відділення:

Начальнику Бахмутського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області Т.В.Чумаченко.

 

 
Щодо виправлень у бланку листка непрацездатності

 

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768

 

Відповідно до п. 3 ст. 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. N 1105-XIV (далі - Закон N 1105) рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією із соціального страхування, яка здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

В свою чергу відповідно до частини 1 ст. 31 Закону N 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. N 455 (далі - Інструкція N 455), порядок заповнення листка непрацездатності - Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. N 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція N 532).

Згідно із ст. 90 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV, відповідно до вимог ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та п. 1.4 наказу Міністерства юстиції України "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" від 05.03.2012 р. N 368/5 використання юридичною особою скороченого найменування організації, установи, підприємства можливе нарівні із повним у разі його затвердження установчими документами.

Окрім того, під прийнятим у бізнесі поняттям "юридична адреса" у законодавстві України мається на увазі "місцезнаходження юридичної особи". Ця адреса вказується при державній реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності й фіксується в Єдиному реєстрі як його фактичне розташування та визначає його районне підпорядкування. Саме юридична адреса використовується державними органами для офіційного спілкування з підприємством, установою, організацією, підприємцем.

Тобто в листку непрацездатності зазначається юридична адреса підприємства та скорочене найменування у разі його затвердження установчими документами.

Враховуючи зазначене, у разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушеннями Інструкцій N 455 та N 532 (наприклад: не зазначено адресу підприємства; помилка в найменуванні підприємства та інші), комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень та виправлень.

Тільки після цього комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності по таких листках непрацездатності.

Окрім того, повідомляємо, що при наявності більше двох виправлень в бланку листка непрацездатності видається його дублікат.

 

 
Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року

Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6145 страхувальників.

В листопаді 2016 року спеціалістами дирекції:

ü взято на облік 14 страхувальників;

ü знято з обліку 3 страхувальника;

ü прийнято 256 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 3 107 667,46 грн.;

ü профінансовано страхувальників на суму 2 954 132,46 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-      2 228 629,69 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-      721 102,77 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-      4 400,00 грн. – допомога на поховання;

ü оформлено 2 довідки для отримання путівки до відділеннь реабілітації санаторно – курортних закладів за рахунок коштів Фонду;

ü проведено 22 перевірки страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 1202,82 гривень.

 

 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року
Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6145 страхувальників.
В листопаді 2016 року спеціалістами дирекції:
-     взято на облік 14 страхувальників;
-     знято з обліку 3 страхувальника;
-     прийнято 256 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 3 107 667,46 грн.;
-     профінансовано страхувальників на суму 2 954 132,46 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
-      2 228 629,69 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
-      721 102,77 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
-      4 400,00 грн. – допомога на поховання;
-     оформлено 2 довідки для отримання путівки до відділеннь реабілітації санаторно – курортних закладів за рахунок коштів Фонду;
-     проведено 22 перевірки страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 1202,82 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.12.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 23.11.2016р.

 
 
До уваги страхувальників!
Надаємо інформацію щодо наявності путівок на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів
 
                Турбота про оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей є одним із найважливіших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
За рахунок коштів Фонду, передбачено отримання застрахованими особами відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.
            Дані путівки  виділяються безкоштовно лікувально-профілактичними закладами по рішенню відбіркової комісії. На лікування направляються застраховані особи, що працюють на підприємствах (в організаціях, установах, фізичних осіб-підприємців) незалежно від форм власності. Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. На період реабілітаційного лікування видається листок непрацездатності.
Впродовж року може бути виділена тільки одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
            На даний час є в наявності путівки на 4 квартал 2016 року, які знаходяться у лікувально-профілактичних закладах, зазначених у таблиці:
 
Назва лікувально-профілактичного закладу
Санаторій
Профіль
Тип путівки
КМУ «Міська лікарня №2» (м.Краматорськ)
Алмаз
обмін речовин
доросла
КМУ «Міська лікарня №3» (м.Краматорськ)
Приазовкурорт
після ортопедичних, травмотологічних операцій, дефектах розвитку хребта
доросла
Славутич
Карпати
Роща
інфаркт
Карпати
 
Звертаємо увагу, що первинний медичний відбір застрахованих осіб, які мають потребу у подальшому долікуванні в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, проводиться безпосередньо у відділеннях лікувально-профілактичного закладу лікуючим лікарем та завідуючим відділенням.
Більш детальну інформацію можна отримати: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, або за телефонами: 445301; 445302.                                                        
                                                                     


 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.10.2016 року по 31.10.2016 року
 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6107 страхувальників.
В жовтні 2016 року спеціалістами дирекції:
-          взято на облік 27 страхувальників;
-          знято з обліку 1 страхувальника;
-          прийнято 218 заяв - розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 642 640,01 грн.;
-          профінансовано страхувальників на суму 2 620 121,74 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
- 2 176 676,02 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
- 434 645,72 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
- 8 800,00 грн. – допомога на поховання;
-          проведено 13 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 240,08 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.11.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.10.2016р.
 

 

 

 

15 років під надійним захистом Фонду


Для всіх працівників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2016 рік є знаменним – 15 річчя утворення Фонду. Його діяльність безпосередньо пов’язана з вирішенням важливих проблем у житті людини – від народження до старості. Весь цей час Фонд забезпечує конституційні права громадян на соціальне страхування: здійснює виплати допомоги з тимчасової втрати працездатності; по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї; по вагітності та пологах; на поховання застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні; лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань та травм. В перше п’ятиріччя Фонд здійснював виплати на народження дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. До 2015 року здійснювалась часткова оплата санаторно-курортного лікування, санаторіїв – профілакторіїв, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та   дитячих закладів оздоровлення, позашкільне обслуговування.

На протязі 15 років спеціалісти Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плідно виконують свої зобов’язання перед страхувальниками, а саме - своєчасно і в повному обсязі надають матеріальне забезпечення та соціальні послуги застрахованим особам. На сьогоднішній день на обліку в міській виконавчій дирекції перебувають більше 6 тисяч страхувальників. Протягом 15 років їх кількість збільшилась  майже у 12 разів.

Працівники підприємств,  організацій та установ м.Бахмута та Бахмутського району на протязі 15 років  отримали матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму  256 млн. грн. Сума витрат по тимчасовій непрацездатності зросла в 17 разів, а по вагітності та пологах у 8 разів.

На сьогодні одним з головних і пріоритетних завдань Фонду є не лише оплата листків непрацездатності (по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності і пологах, по догляду за дитиною), фінансування допомоги на поховання, але й сприяння швидкому поверненню застрахованої особи до праці після тривалої непрацездатності. Для цього Фонд здійснює закупівлю послуг лікувальних закладів (послуг санаторно-курортних закладів з відновлювального лікування застрахованих осіб і членів їх сімей) та безкоштовно надає ці послуги застрахованим особам, які після 24-х днів інтенсивної реабілітації успішно відновлюють своє здоров’я та майже всі становляться до роботи одразу після повернення з санаторно-курортного закладу. Протягом 15 років на оздоровчі заходи Фондом витрачено більш 47 млн. грн. для оздоровлення та відновлювальне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей м. Бахмута та Бахмутського району.

Незважаючи на складні умови за останні декілька років спеціалісти Бахмутської міської виконавчої дирекції розуміють свою відповідальність та те, що за кожною їх справою є людина, яка потребує захист та підтримку.

Служіння обраній справі, почуття обов’язку, професійність, багатий досвід роботи, вміння бути чуйним і доброзичливим, з розумінням ставиться до турбот і потреб страхувальників  – всі ці риси допомагають працівникам Фонду виконувати державну соціальну політику та заслужити повагу і авторитет у людей праці.

З повагою до кожного, хто з перших днів становлення Фонду реалізовує поставленні завдання та до тих, хто приєднався на протязі цих 15 років до нашої команди та усвідомлює свою причетність до великої справи соціального захисту людини, хочу висловити подяку за Вашу невтомну, щоденну працю.

Приміть  щирі побажання подальших успіхів, розвитку і процвітання нашої спільної справи, натхнення у праці, професійних здобутків, надійних і вірних друзів!

Також вітаю усіх колег з професійним святом Днем працівника соціальної сфери!

Від щирого серця  бажаю Вам  натхнення, реалізації задумів, нових творчих здобутків. Міцного Всім здоров'я, щастя, добра,  злагоди та миру  вам і вашим родинам! Хай найвищою нагородою для вас завжди буде людська шана і подяка.

 Директор Бахмутської міської виконавчої дирекції

Донецького обласного відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності  Доленко І.І.

 


 

Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.09.2016 року по 30.09.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6107 страхувальників.

В вересні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  взято на облік 9 страхувальників;

ü  прийнято 242 заяви-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 525 120,04 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 171 020,72 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  1 655 537,92 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  508 882,80 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü  оформлено 4 довідки для отримання путівки до відділення реабілітації санаторно – курортного закладу за рахунок коштів Фонду;

ü  проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 5951,17 гривень.

Додатково інформуємо, що станом на 01.10.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 26.09.2016р.

Бахмутська міська виконавча дирекція

ДОВ Фонду соціального страхування з ТВП

 


 
Основні показники діяльності
Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
за період з 01.08.2016 року по 31.08.2016 року
 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6098 страхувальників.
В серпні 2016 року спеціалістами дирекції:
ü взято на облік 29 страхувальників;
ü знято з обліку 15 страхувальників;
ü прийнято 192 заяви-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 229 739,14 грн.;
ü профінансовано страхувальників на суму 2 350 135,85 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:
- 1 754 542,77 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;
- 591 193,08 грн.  – допомога по вагітності та пологах;
- 4 400,00 грн. – допомога на поховання;
ü оформлено 5 довідок для отримання путівки до відділення реабілітації санаторно – курортного закладу за рахунок коштів Фонду;
ü проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 13 351,93 гривень.
Додатково інформуємо, що станом на 01.09.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам м.Бахмута, м.Соледара, м.Часів Яра та Бахмутського району згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.08.2016р.
 

 
До уваги страхувальників!
Надаємо інформацію щодо наявності путівок на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів
 
                Турбота про оздоровлення застрахованих осіб та членів їх сімей є одним із найважливіших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
За рахунок коштів Фонду, передбачено отримання застрахованими особами відновлювального лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.
            Дані путівки  виділяються безкоштовно лікувально-профілактичними закладами по рішенню відбіркової комісії. На лікування направляються застраховані особи, що працюють на підприємствах (в організаціях, установах, фізичних осіб-підприємців) незалежно від форм власності. Термін реабілітаційного лікування – 24 дні. На період реабілітаційного лікування видається листок непрацездатності.
Впродовж року може бути виділена тільки одна путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
            На даний час є в наявності путівки на 3 квартал 2016 року, які знаходяться у лікувально-профілактичних закладах, зазначені у таблиці:
 
Назва лікувально-профілактичного закладу
Санаторій
Профіль
Тип путівки
КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання» (м.Краматорськ)
Миргородкурорт
обмін речовин
дитяча+доросла
Приазовкурорт
КМУ «Міська лікарня №2» (м.Краматорськ)
Миргородкурорт
обмін речовин
доросла
Приазовкурорт
Новомосковський
Берминводи
Роща
цереброваскулярні  порушення
Приазовкурорт
КМУ «Міська лікарня №3» (м.Краматорськ)
Приазовкурорт
інфаркт
доросла
Приазовкурорт
після ортопедичних, травмотологічних операцій, дефектах розвитку хребта
Славутич
Берминводи
Роща
інфаркт
КМУ «Міська лікарня №1» (м.Краматорськ)
Новомосковський
органи травлення
доросла
Берминводи
Звертаємо увагу, що первинний медичний відбір застрахованих осіб або їх дітей, які мають потребу у подальшому долікуванні в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, проводиться безпосередньо у відділеннях лікувально-профілактичного закладу лікуючим лікарем та завідуючим відділенням.
Більш детальну інформацію можна отримати: м. Бахмут, вул. Горбатова, 4, або за телефонами: 445301; 445302.                                                        
                                                                      

 

Бахмутська МВД ДОВ ФСС з ТВП

 

Основні показники діяльності

Бахмутської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.07.2016 року по 31.07.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Бахмутській міській виконавчій дирекції Фонду перебуває 6083 страхувальника.

 В липні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  взято на облік 39 страхувальників;

ü  знято з обліку 1 страхувальник;

ü  прийнято 182 заяв-розрахунка від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 110 773,42 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 485 639,35 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  1 995 153,06 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  486 086,29 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  4400,00 грн. – допомога на поховання;

ü  проведено 14 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 2154,78 гривень.

 

 


Основні показники діяльності

Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.06.2016 року по 30.06.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Артемівської міської виконавчої дирекції Фонду перебуває 6045 страхувальників.

 В червні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü                 прийнято 184 заяви-розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 208 555,98 грн.;

ü                 профінансовано страхувальників на суму 1 855 326,81 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-                    1 309 619,91 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-                    539 106,90 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-                    6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü                 проведено 20 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 34 785,80 гривень.

 


 

Основні показники діяльності

Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

за період з 01.05.2016 року по 31.05.2016 року

 Всього на обслуговуванні в Артемівської міської виконавчої дирекції Фонду перебуває 6032 страхувальника.

 В травні 2016 року спеціалістами дирекції:

ü  прийнято 217 заяв-розрахунків від страхувальників для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам на суму 2 657 989,32 грн.;

ü  профінансовано страхувальників на суму 2 798 636,28 грн. для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме:

-  2 298 432,59 грн. – допомога по тимчасовій непрацездатності;

-  493 603,69 грн.  – допомога по вагітності та пологах;

-  6 600,00 грн. – допомога на поховання;

ü  проведено 14 перевірок страхувальників по коштах Фонду. Виявлені факти порушення чинного законодавства, застосовані фінансові санкції на загальну суму 4961.12 гривень.

Додатково інформуємо, що станом на 01.06.2016 року кошти для отримання матеріального забезпечення застрахованими особами по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах та на поховання перераховані страхувальникам Артемівської міської виконавчої дирекції згідно заяв-розрахунків, поданих ними по 25.05.2016р.

Артемівська міська виконавча дирекція

ДОВ Фонду соціального страхування з ТВП

 


 

Щодо придбання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в 2015 році

 

В зв’язку з численними зверненнями страхувальників щодо виділення новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду для малолітніх дітей до 14 років, які є членами сімей застрахованих осіб, Артемівська  міська виконавча дирекція Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє про наступне.

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28 грудня 2014 року № 77 , відповідно до якого втратив чинність Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ, який передбачав забезпечення оздоровчих заходів, а саме, оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, в тому числі придбання дитячих новорічних подарунків в порядку, визначеному правлінням Фонду.

На сьогодні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-ХIV (далі – Закон № 1105).

Статтею 20 Закону № 1105 визначено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно з цією статтею до соціальних послуг належить лише оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

 

Розмір лікарняних з 01.01.15 р. розраховується по-новому

 

З 1 січня 2015 року запрацювали нові норми  Закону  України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі-Закон №1105).

Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності,  для страхових випадків, що настали із цієї дати, виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:  

Страховий стаж

Розмір лікарняних по тимчасовій непрацездатності

до   3  років

50 % середньої зарплати (доходу)

від  3  до   5  років

60 % середньої зарплати (доходу)

від  5  до  8   років

70 % середньої зарплати (доходу)

понад    8   років

100 % середньої зарплати (доходу)

незалежно від стажу окремим пільговим категоріям громадян:

- застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

- донорам, які мають право на пільгу.

  незалежно від страхового стажу, яка визначена пунктом 5 частини першої статті 24 Закону № 1105, особам віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками які настали з 01.01.2015, не надається.

Окрім цього, частиною 4 статті 19 Закону № 1105 передбачені обмеження застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців. Такі особи мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

· допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку;

· допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

Частиною 5 статті 32 Закону №1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення застрахованих осіб та отримувачів допомоги. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні.

 

ВЫПЛАЧИВАТЬ ЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОГДА ВМЕСТО БОЛЬНИЧНОГО ВЫДАЛИ СПРАВКУ

Наверное каждому хочется, чтобы сезонные простудные заболевания и прочие хвори обходили весь рабочий коллектив десятой дорогой. Чтобы все сотрудники были на рабочих местах и исправно выполняли свои обязанности. Периодически каждый бухгалтер сталкивается с ситуацией, когда он держит в руках больничный лист работника. На сегодняшний день самым актуальным вопросом, с которым столкнулось большинство предприятий, организаций и учреждений города и района, является вопрос возможности оплаты больничного сотруднику, если ему в лечебном учреждении выдали справку вместо больничного листа. Как поступить в данной ситуации?

Необходимость в справке появилась потому, что во многих лечебно-профилактических заведениях  нет бланков листков нетрудоспособности: - старые закончились, а новые не изготовили.

В соответствии с п.1 ст. 51 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и затратами обусловленными погребением” от 18.01.2001 г. № 2240-III (далее – Закон № 2240) основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам  является выданный в надлежащем порядке больничный лист. Законом не предусмотрена выдача справки вообще как документа, удостоверяющего нетрудоспособность и они не имеют силы листка нетрудоспособности.

  Как поступить работодателям, если работник принес вместо больничного справку в произвольной форме, хотя и с необходимыми реквизитами, заверенную подписью главного врача и печатью медицинского заведения. Работодатель может использовать данную справку как документ подтверждающий уважительную причину отсутствия работника на рабочем месте и  она необходима для заполнения табеля учета рабочего времени.  В последующем работодатель должен направить работника в медицинское учреждение для обмена справки на лист нетрудоспособности .

Только после обмена справок на листки нетрудоспособности установленного образца, комиссия по социальному страхованию имеет право рассмотреть страховой случай и назначить пособие по временной потере трудоспособности, а работодатель в свою очередь, после финансирования Фондом, выплатить   материальное обеспечение работнику. Ограничение срока предоставления документов для назначения пособий по временной нетрудоспособности действующим законодательством не предусмотрено.

 

 

 

При каких условиях Фонд по временной потере трудоспособности оплатит дни болезни за границей.

       На данный момент поездкой за границу, в том числе и рабочей, уже никого не удивишь. Украина активно сотрудничает с иностранными компаниями, поэтому направление в загранкомандировку для нас стало обыденностью. Полюбили мы отдых за пределами Украины. К сожалению, от неприятных ситуаций (болезнь или несчастный случай), следствием которых является временная потеря трудоспособности или даже смерть, никто не застрахован.

       Если Вы, находясь за пределами Украины, в командировке или на отдыхе заболели, то должны получить документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Это может быть справка или больничный лист. Далее эти документы подлежат обмену на больничный лист согласно решению врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения по Вашему месту жительства  или работы в случаях:

а) острых заболеваний и травм;

б) обострения хронических заболеваний;

в) беременности и родов;

г) оперативных вмешательств при неотложных состояниях.

    Обмен осуществляется на основании переведенных на государственный язык и нотариально заверенных документов, подтверждающих временную потерю трудоспособности  во время пребывания за пределами Украины. Такой обмен Вы должны провести сами, чтобы предъявить своему работодателю больничный лист, выданный медучреждением по месту Вашего жительства или работы. Работодатель не обязан компенсировать Вам расходы, связанные с обменом таких документов, но по собственному решению может это сделать. В этом случае листок нетрудоспособности будет открыт со дня наступления временной нетрудоспособности и подлежит оплате по правилам, установленным законодательством Украины: первые 5 дней оплачиваются за счет средств работодателя, а с шестого дня – за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

      Решение о назначении пособия по временной нетрудоспособности, в том числе при болезни за границей по обменянному листку нетрудоспособности, принимается в общем порядке комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию предприятия.

      Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособия по временной нетрудоспособности, принимает решение об отказе в назначении данного пособия, рассматривает основания и правильность выдачи листков нетрудоспособности. Кроме того, нужно учитывать, что на сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрено ограничением каким либо сроком срока представления документов для назначения пособия по временной нетрудоспособности.

       Заметим, что если Вы не произведете обмен иностранной справки или больничного листка на «родной» больничный, то это не только лишает Вас права на выплату пособия за эти дни, но и касается других моментов, сопряженных с болезнью или несчастным случаем за границей.

 

 

 

Уважаемые страхователи!

Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности изучается вопрос возможности оздоровления детей самостоятельно и в сопровождении одного из родителей за пределами Донецкой области.

В связи с этим просим предоставить заявку в произвольной форме с указанием таких данных:

1.     Количество детей для самостоятельного оздоровления с указанием желаемых областей.

2.     Количеств детей для оздоровления с одним из родителей с указанием желаемых областей.

Заявки просим предоставить до 25.06.2014г. по электронной почте artfssvpt@ukrpost.ua, или по факсу (0627) 445301, или по адресу г. Артёмовск, ул. Горбатова, 4.

 

Кто и по каким документам оплачивает больничные

Заболеть может каждый, даже на первый взгляд, незаменимый сотрудник – поэтому, почувствовав серьезное недомогание, не стоит лишать себя возможности поправить здоровье в лечебном заведении или дома. После выздоровления лечащий врач Вам выдаст больничный лист, в соответствии с нормами законодательства. Если же Вам выдали справку о посещении больницы, то данный документ не подлежит оплате за счет средств Фонда , а лиш является подтвертжением уважительной причины отсутствия на работе.

          Право на пособие возникает, если временная нетрудоспособность наступила в период работы, включая первый день работы и день увольнения. Если работник заболел в последний день работы, листок нетрудоспособности, выданный с этого дня, оплачивается на общих основаниях. Если лицо заболело после увольнения с работы, пособие не предоставляется (законом не предусмотрено).

Выданный больничный лист Вы обязаны предоставить в комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию на предприятии где Вы работаете. Она рассмотрит обстоятельства страхового случая, основания и правильность заполнения листка нетрудоспособности, вычислит и проставит Ваш страховой стаж и примет решение о назначении или об отказе в назначении пособия с учетом всех выше перечисленних условий.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствии заболевания или травмы, несвязанной с несчастным случаем на производстве размер назначенного пособия будет зависить от страхового стажа:

- 60% средней заработной платы, если страховой стаж до пяти лет;

- 80% средней заработной платы, если страховой стаж от пяти до восьми лет;

-100% средней заработной платы, если страховой стаж свыше восьми лет, также по больничному листку чернобыльцам независимо от стажа, ветеранам Великой Отечественной войны, донорам и родителям по уходу за больным ребенком до 14 лет.

          Есть ряд обстоятельств по которым комиссия по социальному страхованию на предприятии может отказать в назначении пособия:

в случае получения застрахованым лицом травм или заболевания при совершении преступления;

в случае умышленого причинения ущерба своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязаностей или симуляция болезни;

за время пребывания под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;

за время принудительного лечения, назначеного по постановлению суда;

в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, произошедшими вследствии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

за время нахождения лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой.

в случае нарушения больным режима, установленого врачем, или не явки без уважительных причин в назначений срок на медицинский осмотр.

Если Вы работаете по совместительству, то Вам также оплатят больничний лист при  условии предоставления на предприятие копии больничного листа заверенной печатью, подписью руководитедя и справки о средней заработной плате по основному месту работы.

Если вы все-таки каким-то образом потеряли больничный лист, не беспокойтесь. По решению врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического заведения, в котором он был выдан, выдается новый больничный лист с отметкой «дубликат» на основании справки с места работы о том, что за период временной нетрудоспособности выплата пособия не осуществлялась.

После принятия решения о назначении пособия комиссия по социальному страхованию больничний лист с протоколом передает в бухгалтерию, где производится расчет. Первые 5 календарных дней болезни оплачивается за счет средств предприятия, остальные дни - оплачиваются за счет средств Фонда. Больничный лист, выданый по уходу за больным ребенком или членом семьи, оплачивается с первого дня болезни и до выздоровления полностью за счет средств Фонда.

Для того, чтобы Вы как можно быстрее получили начисленное пособие, работники бухгалтерии должны предоставить заявку на финансирования в городскую исполнительную дирекцию Фонда, которая, в свою очередь, в день получения средств перечисляет их на расчетный счет предприятия, а предприятие, получив средства Фонда, обязано произвести оплату Вам больничного листа не позже ближайшего дня, установленого для выплаты заработной платы.  

Таким образом, своевременность получения пособия по больничным листкам за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности напрямую зависит от уровня ответственности работодателя и комиссии по социальному страхованию.

Желаем всем крепкого здоровья, не болеть, а если придется идти на больничный, то вовремя получать возмещение части заработной платы, т.е. оплату по больничным листкам за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

СОЦПАКЕТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПО НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Частный предприниматель, как и любой другой человек, может заболеть, уйти в декрет, не дай Бог, лишиться близкого родственника. Во всех этих случаях он вправе рассчитывать на материальное обеспечение от Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Фонд), правда при соблюдении определенных условий. Хотите знать, что нужно сделать, чтобы при наступлении страхового случая получить выплату от Фонда? Тогда этот материал для вас.

Чтобы воспользоваться правом на материальное обеспечение или на социальные услуги предоставляемые за счет средств Фонда, предпринимателю необходимо:

1)Быть застрахованным лицом;

2)Своевременно уплачивать единый взнос.

Регистрация в Фонде

Предпринимателю необходимо заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного социального страхования с учетом Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Договор) в Артемовской ОГНИ ГУ Миндоходов в Донецкой области (далее – орган доходов и сборов), которая находится в г. Артемовске, ул. Комсомольская 8, каб.703. Тел.(0627)445996. Раньше, а именно с 1 января 2011 года по 12 августа 2013 года этот Договор можно было заключить с органами Пенсионного фонда. Минимальный срок заключения Договора один год с момента подписания. Предприниматель является добровольно застрахованным лицом с учетом Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности при уплате единого взноса в сумме 36,6%.

После заключения договора в органе доходов и сборов, предпринимателю необходимо стать на учет в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности (далее – Артемовская ГИД), которая находится в г. Артемовске, ул. Горбатова 4, каб.1, тел.(0627)445379. Для этого предприниматель должен предоставить перечень документов, а именно: заявление по установленной форме, копию свидетельства о госрегистрации, копию паспорта, копию справки о присвоении идентификационного номера, копию трудовой книжки, копию свидетельства о социальном страховании, копию свидетельства плательщика единого налога, копию договора о  добровольном участии в системе общеобязательного социального страхования.

Теперь предприниматель имеет право на получение следующих видов материального обеспечения и социальных услуг:

 - пособие по временной потере трудоспособности (включая уход за больным ребенком);

- пособие по беременности и родам;

- пособие на погребение (пособие за счет средств Фонда не предоставляется на погребение пенсионеров, безработных и лиц, умерших от несчастного случая на производстве);

- на санаторно-курортное лечение;

- оздоровление своего ребенка;

- новогодние подарки детям.

Для получения материального обеспечения добровольно застрахованное лицо предоставляет в Артемовскую ГИД такие документы:

- заявление на получение определенного вида материального обеспечения;

- справку из органа доходов и сборов про уплату единого взноса за расчетный период;

- листок нетрудоспособности.

Пособие на погребение добровольно застрахованного лица назначается семье умершего либо лицу, который осуществил погребение, на основе копии свидетельства о смерти, справки о смерти для назначения единовременного пособия выданного органом РАГС. Пособие на погребение члена семьи застрахованного лица назначается добровольно застрахованному лицу на основании перечисленных выше документов и справки с места проживания о нахождении умершего члена семьи на содержании добровольно застрахованного.

Основанием на получение санаторно-курортного лечения является медицинская справка по форме №070/о. В данной медицинской справке указывается профиль заболевания, желаемое время года для лечения и рекомендованный курорт.

Для оздоровления своего ребенка в детской здравнице, застрахованным лицом предоставляется, кроме заявления и справки из органа доходов и сборов, копия свидетельства о рождении ребенка. При поступлении в  детское учреждение оздоровление при себе нужно иметь справку о санитарно - эпидемиологическом окружении.

Право на получение новогоднего подарка за счет средств Фонда, имеют застрахованные лица, у которых есть дети в возрасте до 14 лет.

Назначение различных видов пособий и выплат за счет средств Фонда, а также предоставление каких-либо социальных услуг производится только при соблюдении условий договора и своевременной уплаты единого взноса добровольно застрахованным лицом.

Итак, мы рассмотрели все условия, при которых добровольно застрахованное лицо имеет право на получение материального обеспечения и социальных услуг за счет средств Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.

Оздоровление детей

Новинка сезона 2014! Впервые  Фондом социального страхования по временной потере трудоспособности закуплены путевки за полную стоимость в детский оздоровительный лагерь "Сопино", который расположен на берегу Азовского моря в зеленой зоне, в селе Сопино, Новоазовского района, Донецкой области. Девять спальных корпусов с полной реконструкцией и капитальным евроремонтом, сделают отдых ваших детей незабываемым. Клуб, кинозал, медицинский корпус, бар-караоке, пляж с навесами, открытый бассейн, дискотека с современными звуковым и световым оборудованием, беседки и спортивные площадки, клубы по интересам, каток с искусственным льдом - все для укрепления здоровья, поддержки хорошего настроения, организации занимательного досуга детей.

 Ваших детей ждет сбалансированное пяти разовое питание,
спортивные и развлекательные программы, полезные экскурсии и многое другое…

Стоимость путевки для родителей составляет 10% от полной стоимости путевки, т.е. 582,00 грн. за 21 день.

Ближайший заезд  25 июня 2014 года. Используйте возможность оздоровить Вашего ребенка!

Контактные телефоны Артемовской ГИД ДОО ФСС по ВПТ: 445301; 445302; 0501764543. 

Летний отдых – здоровые дети – счастливая семья.

            Артемовская городская исполнительная дирекция Донецкого областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности продолжает выдачу путевок для оздоровления детей в КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» (г.Святогорск).

Стоимость путевки для родителей составляет 10% от полной стоимости путевки, т.е. 464,10грн. или 581,70грн. за 21 день.

Ваших детей ждет сбалансированное пяти разовое питание,
спортивные и развлекательные программы, полезные экскурсии и многое другое…

Уже с 1 июня Ваш ребенок может оказаться на отдыхе!

Используйте возможность оздоровить Вашего ребенка!

РОДИТЕЛЯМ для того, чтобы получить путевку в детскую здравницу необходимо:

1. Обратиться в комиссию по социальному страхованию по месту своей работы с заявлением на получение путевки и копией свидетельства о рождении ребенка.

 2. Комиссия на основании Вашего заявления получает путевку в городской исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

 3. Оплатить 10% стоимости путевки.

 4. Получить путевку на предприятии (учреждении, организации, физического лица - предпринимателя).

 5. Не раньше чем за 3 дня до заезда в детский оздоровительный лагерь оформить у врача-педиатра медицинскую справку по форме, которая прилагается к путевке.

6. Доставить ребенка в детскую здравницу в день заезда и забрать ребенка по окончанию смены.

Контактные телефоны Артемовской ГИД ДОО ФСС по ВПТ: 445301; 445302. 

Про оплату лікарняного та надання путівки під час відпустки по догляду за дитиною до 3-ох років

Жінка, яка має дитину віком до трьох років, має право обирати: приступити їй до виконання своїх трудових обов'язків одразу після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами чи продовжувати догляд за дитиною, оформивши відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. І якщо жінка прийняла рішення взяти відпустку по догляду за дитиною, вона має знати про соціальні гарантії для неї та дитини, які передбачені законодавством та надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розглянемо декілька ситуацій. У випадку, якщо захворіє дитина жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, лікарі не мають підстав виписувати лікарняний, про що свідчить Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 N 455 (далі - Інструкція N 455). Відповідно до пп. "б" п. 3.15 Інструкції N 455 листок непрацездатності не видається для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

У разі хвороби матері, яка доглядає за дитиною, лікарняний по догляду за дитиною нададуть іншій застрахованій особі, яка буде здійснювати догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання матері (п. 4 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про обов’язкове державне загальне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.08.01 р. № 2240-ІІІ).

З іншого боку, можлива ситуація, коли лікарняний може бути потрібен не для догляду за дитиною, а у зв’язку із хворобою мати, яка перебуває у вказаній відпустці та паралельно працює на умовах неповного робочого дня (тижня). У такому разі вона отримує зарплату, з якої сплачують єдиний внесок. А отже, має право отримати листок непрацездатності з його наступною оплатою на загальних підставах, тобто, виходячи із фактично нарахованої зарплати за відпрацьований час у розрахунковому періоді.

У зв’язку з тим, що жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продовжує знаходитися у трудових відносинах з роботодавцем і є застрахованою особою в системі загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, має право на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду. Отже отримати санаторно-курортну путівку можливо за умови дотримання вимог п. 4.1 Порядку отримання застрахованими особами й членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.09 р. № 12, тобто на підставі особистої заяви та медичної довідки для одержання путівки (форма N 070/о), які необхідно надати до комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства чи організації.

Також, жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання дитячого новорічного подарунку та на оздоровлення дитини віком від 6 до 18 років у дитячому закладі оздоровлення за рахунок коштів Фонду.

Произведены выплаты пособий по временной потере трудоспособности 

Артемовской городской исполнительной дирекцией Донецкого обласного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по состоянию на 05.03.2014 г. произведены выплаты пособий по временной потере трудоспособности согласно заявок предприятий и организаций Артемовского района, поданных по 13.02.2014г.; выплаты пособий по беременности и родам  по 26.02.2014 г.; выплаты пособий на погребение по 03.03.2014г.

Підсумки роботи Артемівської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік

Станом на 01.01.2014р. у Артемівській міській виконавчій дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зареєстровано 3167 страхувальників, в т. ч. зі страхування на добровільних засадах – 86.

Доходна частина бюджету склала 1 103,8 тис. грн., або 110,2 % до плану, в т. ч. по статтях:

Найменування статті

План

(тис. грн.)

Факт

 (тис. грн.)

%

виконання

Від часткової сплати за путівки

871,0

896,4

102,9

Інші надходження

131,0

207,4

158,3

Витратна частина бюджету склала 32 631,6 тис. грн. або 88,4 % до планових показників, в т. ч. по статтях:

Найменування статті

План

(тис. грн.)

Факт

(тис. грн.)

%

виконання

По тимчасовій непрацездатності

23 565,0

19 968,8

84,7

По вагітності та пологах

6 269,0

5 386,0

85,9

На поховання

158,0

99,0

62,7

На оздоровчі заходи, в тому числі:

6 114,0

6 395,3

104,6

- придбання путівок на санаторно-курортне лікування;

3 533,0

3 893,3

110,2

- часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв;

1 217,0

1 143,6

94,0

- фінансування оздоровлення дітей;

1 055,0

1 055,2

100,0

- позашкільне обслуговування дітей (придбання дитячих новорічних подарунків)

309,0

303,3

98,2

Організаційно-управлінські заходи

802,0

774,4

96,6

Витрати по виконанню обов´язків страховика

9,0

3,5

40,0

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3,0

4,4

146,6

Витрати за всіма статтями  здійснювалися в межах кошторису. Загальна економія за витратами складає 4 288 тис. грн. За звітний період страхувальниками заявлено на фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, які працюють на підприємствах, в організаціях та у фізичних осіб по 21 048 листкам непрацездатності. На протязі року оброблено 2 857 заявок-розрахунків.

Загальна кількість днів непрацездатності за 2013 рік в порівнянні з відповідним періодом минулого  року зменшилась на 14 884  дня, або на 9,5%. Середній показник рівня захворюваності в зрівнянні з 2012 роком зменшився на 17 днів та склав 436 днів на 100  працюючих. Розмір середньоденної допомоги з тимчасової втрати працездатності  за 2013 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року  виріс на 13,26 грн. та склав 141,04 грн. 

Кількість оплачених днів по вагітності та пологах – 75 781, в тому числі: 577 випадків по 126 днів, 1 випадок по 125 днів, 211 - по 14 днів. В зрівнянні з 2012 роком кількість виплат по 126 календарних днів зросла на 6 випадків, також зросла і кількість випадків по 14 календарних днів на 23 випадки. Розмір середньоденної допомоги по вагітності та пологах на протязі 2013 р. виріс  незначно – на 0,51 грн. та склав 71,07 грн.

У 2013 році кількість випадків на поховання складає 45, що на 17 менше ніж у 2012 році.

Відповідно до Програми щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей отримали санаторно-курортне лікування 699 застрахованих осіб та членів їх сімей. У дитячих закладах оздоровлення на протязі  звітного періоду оздоровленням охоплено 858 дітей. У двох санаторіях-профілакторіях оздоровлено  799 осіб. Таким чином, всього за 2013 рік оздоровлено 2356 застрахованих осіб та членів їх сімей.

Заборгованість за Фондом соціального страхування станом на 01.01.2014 року складає 1 087,6 тис. грн., яка зменшилась в порівнянні з початком року на 62,5 %. Знов утворена заборгованість – поточна, яка склалась по нарахованим допомогам страхувальниками в останній місяць звітного періоду.

Заборгованість за страхувальником  на кінець звітного періоду складає 33 582,71 грн. У порівнянні з початком року вона зменшилась на 37 522,72 грн., або 52,8 %.

У 2013 році спеціалістами дирекції  проведено 256 перевірок щодо використання коштів Фонду. Співвідношення застосованих фінансових санкцій до проведених перевірок складає – 36,9%. Притягнуто до адміністративної відповідальності 74 посадових осіб страхувальників на загальну суму 13,0 тис. грн.

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет снова будет учитываться для страхового стажа при исчислении больничных

По истечении почти 3–х лет восстановлено право молодых мам на зачисление отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в страховой стаж.

Напомним, что с начала 2011 года женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста потеряли возможность засчитать этот трехлетний период к своему страховому стажу, который является важной составляющей при расчете больничных, за счет средств Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности.

Учитывая многочисленные обращения молодых мам и с целью повышения их социальных гарантий, Президент Украины подписал Закон № 691-VII, который   вступил в силу с 14.12.2013р. Этим Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением" и отныне период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста будет зачисляться в их страховой стаж для оплаты больничного.

В заключительных положениях Закона № 691 установлено, «что в случае, когда лицо находилось в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в период с 1 января 2011 года до вступления в силу этого Закона, время отпуска засчитывается в его страховой стаж». Следует заметить, что никаких перерасчетов по больничным листкам за период с 2011 г. в связи с принятием Закона № 691 производить не надо, ведь закон обратного действия во времени не имеет (ст.58 Конституции Украины).

„В ожидании Нового Года !!!

            Легкой, неуловимой поступью совсем незаметно и крадучись подходит к нам самый очаровательный зимний праздник – Новый Год. А вместе с ним приходит пора гирлянд и мишуры, красивых подарков и сюрпризов, шумных ёлочных базаров и детей, которые готовятся встретить Дедушку Мороза. И пока мы только готовим подарки для близкиз и друзей Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности уже подготовил Новогодние сюрпризы.

            С 17 декабря 2013 г. приглашаем страхователей нашего города и района получить детские новогодние подарки в Артемовскую городскую исполнительную дирекцию ДОО Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности по адресу г. Артемовск, ул. Горбатова, 4.

Выдача будет проводиться ежедневно с понедельника по пятницу до 27 декабря 2013 г. с 9.00 ч. и до 17-30 ч. только на основании ранее поданной заявки и по доверенности.

            В этом году АО “Производственное объединение “Конти” подготовило детский новогодний подарок “Вірність традиціям”  весом  451 гр. из 26 кондитерских изделий, которые имеют сертификаты соответствия в системе УкрСЕПРО. Стоимость одного подарка 23,97 грн.

            Для получения детских новогодних подарков представитель юридического лица - страхователя должен иметь при себе удостоверение личности (паспорт) и доверенность на получение подарков. Физическое лицо - предприниматель удостоверение личности – паспорт,  а также его копию (или доверенность на получение подарков). 

            Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:  44-53-97, 44-53-01.

ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ АРТЕМІВСЬКОГО РАЙОНУ!

Останнім часом почастішали випадки звернень застрахованих осіб на телефон Урядової «гарячої лінії»  зі скаргами на затримку в оплаті листків непрацездатності. З метою реалізації права застрахованих осіб на своєчасне отримання матеріального забезпечення та для скорочення терміну від отримання роботодавцем листка непрацездатності до його оплати на всіх етапах роботи по визначеному   питанню керівникам, головним бухгалтерам, головам комісі