Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Актуальна інформація

 
    Інформація щодо виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2019 році мешканцям Бахмутського району
 
Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2019 році ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» у 2019 році буде проводитись відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 року № 237 у наступних розмірах:
1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
·                     I групи – 3 850 гривень;
·                     II групи – 3 400 гривень;
·                     III групи – 2 950 гривень;
2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 295 гривень;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 850 гривень;
4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 840 гривень;
5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 530 гривень.
Особи, які не отримають грошову допомогу, зокрема ті , що набули згідно із статтями 6, 7, 9, 10 і 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» відповідний статус до 5 травня 2019 р. включно, мають право звернутися за нею до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області та отримати її до 30 вересня 2019 року.
           Додаткову інформацію щодо виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань Бахмутського району можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 69 або за телефоном:      44-91-70.

 
«До відома мешканців Бахмутського району!
            З метою недопущення позбавлення громадян права на отримання компенсації за надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації надає інформацію щодо умов призначення і виплати вищезазначеної компенсації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".
     
         Щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація) призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).
        Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
       - 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю      I групи;
       - 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;
       - 7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю      III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
        Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
        Для призначення компенсації подаються такі документи:
      1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
          - заява про згоду надавати соціальні послуги;
           - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
           -висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
           - копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
          - заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")
      2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
         - заява про необхідність надання соціальних послуг;
         - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
         - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
         - висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до сомообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною. експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). 
         Компенсація призначається:
        - на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико - соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
       - на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
        Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
        Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити структурні підрозділи з питань соціального захисту, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації. 
 

 
 
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ
 
 
           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 38 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи» виплачується одноразова грошова допомога особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року              (далі - допомога).
           Допомога виплачується особам, які включені до переліку осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільнених 27 грудня 2017 року та 24 січня 2018 року              (далі - особи, яких було позбавлено особистої свободи), що формується СБУ відповідно до законодавства та передається МТОТ.
   Для виплати допомоги особа, яку включено до переліку осіб, яких було позбавлено особистої свободи, у строк, що не перевищує шість місяців з дня звільнення, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка у банку, на який перераховується допомога.
 До заяви додаються:
 копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України).
 У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване місце проживання особи розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку було позбавлено особистої свободи, звертається із заявою про виплату допомоги до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.    
Якщо особа, яку було позбавлено особистої свободи, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв'язку із станом здоров'я, перебуванням на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

 

          Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яку було позбавлено особистої свободи, не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

 

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 


 
 
Запрошення використання електронного каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності відповідно до класифікаційних угрупувань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів, для реалізації можливостей вибору особою з інвалідністю ТЗР. Каталог розміщено на веб-порталі Міністерства соціальної політики України (http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs).

 
"Допомога при народженні дитини «ON-LINE»
    Для оформлення допомоги при народженні дитини на сьогодні не обов'язково виходити з дому та йти до управління соціального захисту населення.     Зараз один з батьків (опікун) новонародженої дитини може подати заяву про призначання вказаної допомоги в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 Для цього необхідно:
 - на сайті Міністерства соціальної політики України через електронні сервіси «Е-СЕРВІСИ» зайти на вкладку «ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ»;
   - зареєструватися/увійти за адресою електронної пошти або з ідентифікацією електронного цифрового підпису та заповнити бланк заяви.    
 Заповнена електронна заява буде направлена територіальному управлінню соціального захисту населення. В такому випадку факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін'юстом.     У разі направлення заяви без електронного цифрового підпису допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви безпосередньо в територіальному управлінні соціального захисту населення. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.
    Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» допомога при народженні дитини надається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.
    Допомога при народженні дитини надається у загальному розмірі 41280 грн., виплата якої здійснюється:
-          одноразово у сумі 10320 грн.;
-          решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. на місць.
    Заява про народження дитини також, за бажанням, може бути подана одним із батьків дитини (опікуном) безпосередньо до управління соціального захисту населення за місцем проживання. При цьому для призначення допомоги за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, до заяви додається копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).Опікуни додатково подають копію рішення про встановлення опіки."
 
                                   "Допомога дітям померлого годувальника
   Законом України від 07.02.2017 року № 1836-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника», який набрав чинності 5 березня 2017 року, передбачено виплату щомісячної допомоги на дітей померлого годувальника. Порядок призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №611 (набрала чинності 31 серпня поточного року).
 1. Кому виплачується допомога?  Допомога виплачується на дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Допомога виплачується до досягнення дитиною повноліття одному з батьків або законному представнику дитини.
2. Який розмір допомоги?  Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину – 100% ; на двох дітей – 120%; на трьох і більше дітей - 150%.
3. З якого часу призначається допомога та на який період?   Державна соціальна допомога призначається на дітей померлого годувальника з дня звернення.  Якщо звернення про призначення допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника (але не раніше дня набрання чинності змін до Закону).   Крім того, особам, які протягом трьох місяців з дня набрання чинності вказаною вище постановою (тобто до 30 листопада 2017 року) звернуться за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, допомога буде призначена з дня набрання чинності Закону (з 5 березня 2017 року), але не раніше дня, що настає за днем смерті годувальника. Державна соціальна допомога призначається до досягнення дитиною 18 років.     Дітям, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. На дітей-сиріт допомога призначається до досягнення 23 років незалежно від факту навчання.
4. Куди необхідно звернутися для оформлення допомоги на дітей померлого годувальника та які документи надати?  Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (реєстрації). Одним з батьків дитини або її законним представником, а у разі досягнення повноліття – безпосередньо дитиною померлого годувальника подаються:    заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;    - копія свідоцтва про народження дитини;  копія паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред'явленням оригіналу;  копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку особи, якій призначається допомога, з пред'явленням оригіналу;  копії документів, що засвідчують родинні зв'язки члена сім'ї з померлим годувальником (за наявності);  копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим з пред'явленням оригіналу;  довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання дитини за денною формою навчання (у разі продовження навчання дитини віком від 18 до 23 років)."
 
                           "До відома мешканців Бахмутського району!
     Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України  «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.
    Усі отримувачі житлової субсидії, у чиїх родинах є діти, які досягли 14 років, мають терміново надати копії ідентифікаційного коду та паспорта  дитини до управління праці та соціального захисту населення Бахмутської райдержадміністрації  за адресою: вул. Миру, 69, каб. №8, тел.44 71 55."
 
 
                            

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:                  
 
начальника відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та супроводження електронних баз - 1 вакансія
                                                                                 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б»- начальника відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та супроводження електронних баз
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
 Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та супроводження електронних баз:
- перевіряє  електронні носії з даними, які надходять до управління, на відсутність зовнішніх пошкоджень, дефектних секторів та вірусів;
- архівувація системних і загальних баз даних та довідників;
- здійснює системно-технічне обслуговування комп'ютерної техніки;
- здійснює розгляд документів та звернень з питання інформатизації;
- вносить зміни до баз «ЄДАРП», «Житлові субсидії», «АСОПД/КОМТЕХ», ЦБІ. Забезпечує захисту персональних даних;
- несе відповідальність за ведення та супроводження  загальнодержавних «ЄДАРП», «АСОПД/КОМТЕХ», «Житлові субсидії», ЦБІ.
Умови оплати праці
посадовий оклад - 4000 грн,
надбавка за вислугу років,
надбавка за ранг державного службовця,
премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00  за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
ступінь вищої освіти не нижче магістра
Стаж роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Комп'ютерні технології» або «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону праці», «Про захист персональних даних», «Про публічну інформацію», укази і розпорядження Президента України з питань повноважень управління; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України щодо повноважень управління; накази, методичні рекомендації Міністерства соціальної політики.
Професійні чи технічні знання
основи організації праці та управління, система оцінки персоналу, правила ділового етикету, знання основ діловодства, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Знання сучасних інформаційних технологій
володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office, з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.
Особисті якості
вміння обґрунтувати власну позицію,
вміння працювати з великими масивами інформації,
аналітичні здібності,
дисципліна і системність,
самоорганізація та орієнтація на розвиток,
дипломатичність та гнучкість,
незалежність та ініціативність,
орієнтація на обслуговування,
вміння працювати в стресових ситуаціях.

              

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
начальника відділу призначення усіх видів соціальних допомог - 1 вакансія
                                                                                                         
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б»-начальника відділу призначення усіх видів соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
 
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
 Начальник відділу призначення усіх видів соціальних допомог УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- здійснює керівництво відділом у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, пов’язану з вирішенням питань соціально незахищених громадян, інвалідів, малозабезпечених сімей;
- забезпечує контроль за організацією роботи щодо своєчасного і правильного призначення:
- державних допомог сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
- щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
- забезпечує контроль за проведенням роботи щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Умови оплати праці
- посадовий оклад - 4000 грн,
- надбавка за вислугу років,
- надбавка за ранг державного службовця,
- премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о  10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
 
Загальні вимоги
Освіта
ступінь вищої освіти не нижче магістра
Стаж роботи
Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                       «Облік і аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України «Про запобігання корупції»,
«Про місцеві державні адміністрації»,
«Про захист персональних даних»,
«Про державну службу»,
«Про звернення громадян»,
«Про інформацію»,
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
Професійні чи технічні знання
основи організації праці та управління, система оцінки персоналу, правила ділового етикету, знання основ діловодства, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Знання сучасних інформаційних технологій
володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.
Особисті якості
вміння обґрунтувати власну позицію,
вміння працювати з великими масивами інформації,
аналітичні здібності,
дисципліна і системність,
самоорганізація та орієнтація на розвиток,
дипломатичність та гнучкість,
незалежність та ініціативність,
орієнтація на обслуговування,
вміння працювати в стресових ситуаціях.

          

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
         державного соціального інспектора відділу держаних соціальних інспекторів - 2 вакансії            
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”- державного соціального інспектора відділу держаних соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
 Державний соціальний інспекторвідділу держаних соціальних інспекторів УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги;
- проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації або його заступника;
- складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
- здійснює моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
- готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
 
-   посадовий оклад - 2649 грн,
-   надбавка за вислугу років,
-   надбавка за ранг державного службовця,
-   премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
тел. 0627447154,
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                       «Правознавство», «Облік і аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України«Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про звернення громадян»,
Закон України «Про інформацію»,
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про державну допомогу сімя’м з дітьми»;
Закон України «Про державну соціальну допомогумалозабезпеченим сім’ям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
бажано.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

             

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення - 1 вакансія (тимчасово на час відсутності основного працівника)
                    
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”-головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення АРДА в Донецькій області:
- здійснює прийом документів, роз’яснює та надає консультації громадянам стосовно Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги (далі ЄДАРП), надання пільг пільговій категорій населення;
- здійснює реєстрацію заяв про внесення до ЄДАРП; акуратно, правильно та своєчасно заповнює журнал первинного звернення громадян;
- формує на кожного пільговика особову справу, в якій зберігаються документи, на підставі яких дані про пільговика вносяться до ЄДАРП, забезпечує захист персональних даних;
- перевіряє у разі потреби обґрунтованість видачі довідок та достовірність документів пільговика;
- приймає пакет документів від громадян, які мають право на пільги. Перевіряє повноту наданих документів, правильність їх оформлення та несе відповідальність за їх прийняття. Заповнює електронну картку пільговика. Вносить зміни та доповнення до ЄДАРП;
- здійснює прийом розрахунків від житлово-комунальних підприємств та організацій. Перевіряє правильність надання пільг пільговикам по фактично нарахованих пільгах за житлово-комунальні послуги пільговикам за соціальною ознакою;
- проводить внесення даних ВПО до ЄІБДВПО та проводить видачу довідки про взяття на облік ВПО відповідно чинного законодавства.
Умови оплати праці
- посадовий оклад - 3200 грн,
- надбавка за вислугу років,
- надбавка за ранг державного службовця,
- премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
тимчасово
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна ,
 
тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                        «Облік і аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Кодекс Законів про працю України;
Закони України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закони України «Про державну службу»,
Закони України «Про запобігання корупції»,
Закони України «Про звернення громадян»,
Закони України «Про захист персональних даних»,
Закони України «Про інформацію»,
Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закони України  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,
Закони України «Про соціальний захист дітей війни».
Професійні чи технічні знання
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                        «Облік і аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

              

 
            Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
головного спеціаліста відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат - 1 вакансія
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”-
головного спеціаліста відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
 Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- перевіряє правильність виплати нових та перерахунків раніше призначених усіх видів соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за допомогою програмних комплексів АСОПД/КОМТЕХ;
 - формує відомості нарахування по кожному виду соціальної допомоги;
- видає довідки про доходи отримувачів усіх видів соціальної допомоги;
- відправляє виплатні відомості до установ банків, відділень поштового зв’язку;
- своєчасно нараховує кошти для виплати; підготовлює документи для проведення виплат;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
-   посадовий оклад - 3200 грн,
-   надбавка за вислугу років,
-   надбавка за ранг державного службовця,
-   премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 тел. 0627447154,
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                        «Облік і аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України «Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу».
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Місоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
провідного спеціаліста відділу призначення усіх видів соціальних допомог - 5 вакансій
                                                                                                         
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”- провідного спеціаліста відділу призначення усіх видів соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
 Провідний спеціаліст відділу призначення усіх видів соціальних допомог УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- Реєструє отримані згідно Реєстру передачі особові справи для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ.
- Здійснює призначення (перерахунок) усіх видів соціальної допомоги, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в встановленні законодавством строки за допомогою програмних комплексів АСОПД/КОМТЕХ та «Житлові субсидії».
- Здійснює формування баз даних одержувачів соціальних допомог за критеріями сімей та видами соціальної допомоги.
- Надає відомості про термін та розмір призначених соціальних допомог та житлових субсидій безпосередньо їх отримувачам, відповідні переліки уповноважених власників/наймачів, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - установам, підприємствам, організаціям.
 - Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
- посадовий оклад - 2649 грн,
- надбавка за вислугу років,
- надбавка за ранг державного службовця,
- премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка», «Облік та аудит» та/або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України «Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу»,
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
 
 
          

 
  Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
головного спеціаліста відділу призначення усіх видів соціальних допомог- 3 вакансії
 
                                                                                                         
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”- головного спеціаліста відділу призначення усіх видів соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу призначення усіх видів соціальних допомог УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- Реєструє отримані згідно Реєстру передачі особові справи для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в Журналі реєстрації обробки заяв/особових справ.
- Здійснює призначення (перерахунок) усіх видів соціальної допомоги, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в встановленні законодавством строки за допомогою програмних комплексів АСОПД/КОМТЕХ та «Житлові субсидії».
- Здійснює формування баз даних одержувачів соціальних допомог за критеріями сімей та видами соціальної допомоги.
- Надає відомості про термін та розмір призначених соціальних допомог та житлових субсидій безпосередньо їх отримувачам, відповідні переліки уповноважених власників/наймачів, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - установам, підприємствам, організаціям.
- Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
- посадовий оклад - 3200 грн,
- надбавка за вислугу років,
- надбавка за ранг державного службовця,
- премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
 84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
Освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                        «Облік та аудит» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України «Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу»,
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

             

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
 
спеціаліста відділу прийому громадян - 3 вакансії
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”- спеціаліста відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
Спеціаліст відділу прийому громадян УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- проводить консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів допомог, компенсацій, соціальної  допомоги та послуг в Бахмутському  районі, у тому числі на виїзних прийомах «мобільного соціального офісу»;
- забезпечує прийом заяв та документів громадян для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидії;
- проводить збір додаткової інформації щодо громадян,за їх згодою, необхідної для вирішення питання щодо надання допомоги;
- забезпечує підготовку та передачу особових справ для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,твердого та рідкого пічного побутового палива згідно Реєстру передачі особових справ;
- інформує населення про зміни в законодавстві через засоби масової інформації, на сторінках веб-сайту Артемівської райдержадміністрації;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
-   посадовий оклад - 2000 грн.,
-   надбавка за вислугу років,
-   надбавка за ранг державного службовця,
-   премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресою:
 84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                       «Правознавство», «Соціальне право» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України «Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу»,
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
 
 
 

 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
провідного спеціаліста відділу прийому громадян - 2 вакансії                    
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”- провідного спеціаліста відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
Провідний спеціаліст відділу прийому громадян УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- проводить консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів допомог, компенсацій, соціальної  допомоги та послуг в Бахмутському районі, у тому числі на виїзних прийомах «мобільного соціального офісу»;
- забезпечує прийом заяв та документів громадян для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидії;
- проводить збір додаткової інформації щодо громадян,за їх згодою, необхідної для вирішення питання щодо надання допомоги;
- забезпечує підготовку та передачу особових справ для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,твердого та рідкого пічного побутового палива згідно Реєстру передачі особових справ;
- інформує населення про зміни в законодавстві через засоби масової інформації, на сторінках веб-сайту Артемівської райдержадміністрації;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
-   посадовий оклад - 2649 грн.,
-   надбавка за вислугу років,
-   надбавка за ранг державного службовця,
-   премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о 10.00 за адресо:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                       «Правознавство», «Соціальне право» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України “Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу»,
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
 

  


 
Управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби:
головного спеціаліста відділу прийому – 2 вакансії
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії “В”-
головного спеціаліста відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації
Загальні умови
 
 
 
 
Посадові обов’язки
 
 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу прийому громадян УПСЗН АРДА в Донецькій області:
- проводить консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів допомог, компенсацій, соціальної  допомоги та послуг в  Бахмутському районі, у тому числі на виїзних прийомах «мобільного соціального офісу»;
- забезпечує прийом заяв та документів громадян для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидії;
- проводить збір додаткової інформації щодо громадян,за їх згодою, необхідної для вирішення питання щодо надання допомоги;
- забезпечує підготовку та передачу особових справ для призначення усіх видів соціальних допомог та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,твердого та рідкого пічного побутового палива згідно Реєстру передачі особових справ;
- інформує населення про зміни в законодавстві через засоби масової інформації, на сторінках веб-сайту Артемівської райдержадміністрації;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.
Умови оплати праці
-   посадовий оклад – 3200грн,
-   надбавка за вислугу років,
-   надбавка за ранг державного службовця,
-   премія (у разі встановлення).
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
2 вакансії-безстроково
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання
1) Копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;
3) письмова заява про незастосування заборони згідно ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк надання документів15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.
Дата, час і місце проведення конкурсу
З 19.09.2017 по 20.09.2017 о  10.00 за адресою:
84500, Україна, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру,    буд. 69
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Великоіваненко Людмила Олексіївна,
 
 тел. 0627447154,
 
25946273@mail.gov.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи
не потребує.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги
Освіта
освіта за напрямом підготовки «Економіка»,                       «Правознавство», «Соціальне право» або іншими спеціальностями відповідно до професійного спрямування.
Знання законодавства
Конституція України,
Закон України “Про державну службу»,
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям»,
Закон України «Про державну соціальну допомогуособам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»,
Закон України «Про психіатричну допомогу»,
Постанови Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення.
Професійні чи технічні знання
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.
Спеціальний досвід роботи
не потребує.
Знання сучасних інформаційних технологій
вміння збирати та опрацьовувати інформацію за допомогою сучасних засобів інформаційного обміну.
Особисті якості
відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.


  


 
         З метою недопущення позбавлення громадян права на отримання компенсації за надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, управління праці та соціального захисту населення Артемівської РДА надає інформацію щодо умов  призначення і виплати вищезазначеної компенсації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги".
     
         Щомісячна компенсаційна виплата  (далі - компенсація) призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).
        Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:
       - 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;
       - 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;
       - 7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.
        Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.
        Для призначення компенсації подаються такі документи:
      1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
          - заява про згоду надавати соціальні послуги;
           - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
           - висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
           - копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
          - заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням  відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")
      2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
         - заява про необхідність надання соціальних послуг;
         - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
         - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
         - висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до сомообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною. експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). 
         Компенсація призначається:
        - на час встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико - соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
       - на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
        Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
        Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов'язані повідомити структурні підрозділи з питань соціального захисту, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення  та виплати. У разі виявлення таких обставин виплата компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на одержання компенсації.
 

      


 

Засідання комісії із соціального захисту населення

 

02.12.2014 року  під головуванням в.о. заступника голови райдержадміністрації Герасимової Л.С. проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За рішенням комісії у більшості випадках прийняті позитивні рішення про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але в одному випадку відмовлено в призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у зв’язку з відсутністю у працездатних членів сім’ї постійної роботи. Сім’я не використовує можливостей знаходження додаткових джерел для існування. Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

Комісія із соціального захисту населення 

25.11.2014 року в.о. заступника голови райдержадміністрації Герасимова Л.С. провела засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та заяви осіб пільгової категорії населення Артемівського району для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за адресою фактичного місця проживання та надання пільг. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та позитивні рішення про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за адресою фактичного місця проживання та надання пільг мешканцям району. Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї. 


Комісія по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини


В цей день під головуванням в.о. заступника голови райдержадміністрації Герасимової Л.С. відбулося  засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини. З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у листопаді 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району. В результаті перевірок виявлено, що у сімях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах. Але у 3 випадках, у зв’язку з неможливістю проведення перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та умов утримання і виховання дитини, виплату допомоги при народженні дитини призупинили. 2 сім’ям виплату допомогу при народженні дитини поновлено. Одна сім’я взята під супровід відповідними службами.

 

 

Засідання комісії із соціального захисту населення

 

  18.11.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.  Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї. 

 

Засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини

 18.11.2014 проведено засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини.     З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у листопаді 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району.  В результаті перевірок виявлено, що у сімях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах. Але у 2 випадках, у зв’язку з неможливістю проведення перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та умов утримання і виховання дитини, виплату допомоги при народженні дитини призупинили.

 

Засідання комісії із соціального захисту населення.

  11.11.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.         Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

 Засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини.


11.11.2014 проведено засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини.  З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у листопаді 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району. В результаті перевірок виявлено, що у сімях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах. Але у 8 випадках, у зв’язку з неможливістю проведення перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та умов утримання і виховання дитини, виплату допомоги при народженні дитини призупинили.

 

 

Засідання комісії із соціального захисту населення.


 04.11.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За рішенням комісії у більшості випадках прийняті позитивні рішення про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але у чотирьох випадках відмовлено в призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у зв’язку з відсутністю у працездатних членів сім’ї постійної роботи. Сім’ї не використовують можливостей знаходження додаткових джерел для існування.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

  

Засідання комісії із соціального захисту населення


  28.10.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.  За рішенням комісії прийняті позитивні рішення про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.


Засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини.

 

             28.10.2014 проведено засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини та про виконання вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.04.2008 № 200/196/1481 «Про затвердження Порядку обміну інформацією про припинення виплати допомоги при народженні дитини батькам (опікунам, усиновителям), прийомним батькам та батькам-вихователям», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 травня 2008 року № 378/15069 з надання систематичної і своєчасної інформації лікувально-профілактичними закладами району про факти невідвідування сім’ями з дітьми віком до одного року дитячого лікаря.

        З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у жовтні 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району.

         В результаті перевірок виявлено, що у сімях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах. Але у 26 випадках, у зв’язку з неможливістю проведення перевірки цільового використання допомоги при народженні дитини та умов утримання і виховання дитини, виплату допомоги при народженні дитини призупинили.

 

Засідання комісії із соціального захисту населення.  

 

21.10.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії на ЖКП. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рішення комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.      Позитивно розглянуті заяви уповноважених власників житла про надання субсидії на ЖКП. 

  

Засідання комісії із соціального захисту населення

 14.10.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії на ЖКП. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рішення комісії щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.      Позитивно розглянуті заяви уповноважених власників житла про надання субсидії на ЖКП 

  

Засідання комісії із соціального захисту населення

 19.08.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За рішенням комісії у більшості випадках прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але у двох випадках відмовлено в призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у зв’язку з відсутністю у працездатних членів сім’ї постійної роботи. Сім’ї не використовують можливостей знаходження додаткових джерел для існування. Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

 

 Засідання комісії із соціального захисту населення

12.08.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але у двох випадках прийняті позитивні рішення за умови працевлаштування працездатних членів малозабезпеченої сім’ї.

Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

 

 

29.07.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

 

        

29.07.2014 проведено засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини та про виконання вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.04.2008 № 200/196/1481 «Про затвердження Порядку обміну інформацією про припинення виплати допомоги при народженні дитини батькам (опікунам, усиновителям), прийомним батькам та батькам-вихователям», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 травня 2008 року № 378/15069 з надання систематичної і своєчасної інформації лікувально-профілактичними закладами району про факти невідвідування сім’ями з дітьми віком до одного року дитячого лікаря.

З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у липні 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району.

В результаті перевірок виявлено, що у сімях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах.

 

 

НФОРМАЦІЯ

щодо соціального забезпечення громадян України,

які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів

проведення антитерористичної операції

 Для вирішення питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням, слід звертатися

 за телефоном Урядової "гарячої лінії" (БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО): 0 800 507 309

 або до Міжвідомчого координаційного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

 

за телефонами «101», (044) 247-30-02,  (044) 247-32-92

Адреса штабум.Київ, вул. Гончара, 55 а

 

Інформація про наявність вільних місць для розміщення

http://migrants.gov.ua

 

Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги слід звертатися до найближчої установи соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ

- переведення пенсії за місцем фактичного проживання (перебування);

- первинне призначення пенсії;

- перерахунок пенсії

 

Куди звертатися: до органу Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- посвідчення отримувача пенсії (за наявності);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

- пошук підходящої роботи – тимчасової і постійної;

- надання інформації та консультації у сфері занятості;

- можливість участі в громадських оплачуваних роботах;

- професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації;

- отримання статусу безробітного

 

Куди звертатися: до центру занятості за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

- трудова книжка (за наявності);

- документи про освіту (за наявності)

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ

переведення допомоги за місцем фактичного проживання (перебування) або первинне призначення:

- допомога при народженні  (усиновленні) дитини;

- допомога одиноким матерям;

- допомога опікунам та піклувальникам;

- допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

- допомога малозабезпеченим сім’ям;

- тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів;

- супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;

- надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям

 

Куди звертатися: до органу соціального захисту населення, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності)

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ

- стаціонарний догляд (для громадян похилого віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я мають потребу в сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, медичній допомозі);

- догляд вдома (для громадян похилого віку, інвалідів, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги);

- натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)

 

Куди звертатися: до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування)

 

Основні документи, які необхідно мати при собі:

- паспорт;

- медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)

 

 

 

 

 

Д О В І Д Н И К

установ соціального захисту населення

 

Область

 

Департамент

соціальної політики

Служба у справах дітей

Центр соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді

Вінницька

(0432) 57-22-34

 

(0432) 67-14-08

(0432) 67-31-08

(0432) 67-12-19

(0432) 59-20-72

 

Волинська

(0332) 72-92-34

 

(0332) 24-60-61

(0332) 72-34-03

(0332) 71-59-60

(0332) 28-49-59

 

Дніпропетровська

(056) 713-63-09

(056) 713-62-21

 

(056) 745-22-83

(056) 732-48-70

(056) 370-48-18

(056) 370-48-19

 

Донецька

(062) 311-07-49

 

(062) 304-18-62

(062) 304-07-26

(062) 311-00-20

(062) 311-60-12

 

Житомирська

 

(0412) 24-08-41

(050) 313-27-40

(0412) 47-50-11

(0412) 42-20-79

(0412) 47-44-07

(0412) 41-09-91

 

Закарпатська

(0312) 61-53-62

 

(0312) 61-39-06

(0312) 61-39-44

(03122) 3-40-00

(03122) 3-52-27

(03122) 3-22-77

(0312) 61-74-76

(0312) 61-74-76

 

Запорізька

(061) 224-41-52

(061) 764-46-47

 

(0612) 39-02-51

(0612) 39-04-51

(0612) 34-36-31

(0612) 24-70-09

(0612) 34-01-81

(0612) 24-70-08

 

Івано-Франківська

(0342) 50-30-83

 

(0342) 55-25-22

(0342) 71-34-48

(0342) 75-02-95

(0342) 53-91-07

(0342) 3-10-04

 

Київська

(044) 206-74-86

 

(044) 285-73-60

(044) 286-85-07

(044) 246-47-97

(044) 235-84-35

 

Кіровоградська

(0522) 22-28-37

 

(0522) 22-54-98

(0522) 22-34-17

(0522) 24-67-83

(0522) 32-10-07

 

Луганська

(0642) 58-68-29

 

(0642) 58-61-53

(0642) 58-40-92

(0642) 58-44-95

(0642) 58-18-13

 

Львівська

(067) 673-22-04

(032) 255-42-96

(0322) 35-44-56

(032) 261-09-37

(032) 261-09-42

 

Миколаївська

(0512) 55-42-11

(0512) 37-26-32

(0512) 55-00-17

(0512) 37-64-92

 

(0512) 37-26-32

(0512) 37-26-27

(0512) 37-64-92

(0512) 37-64-88

Одеська

(048) 785-18-40

(048) 784-72-52

 

(048) 728-36-55

(048) 728-35-44

(048) 728-38-60

(048) 725-85-21

(048) 728-33-77

 

Полтавська

(0532) 63-28-64

 

(0532) 56-97-93

(0532) 50-27-27

(05322) 2-94-11

(05322) 7-33-29

 

Рівненська

(0362) 26-46-27

 

(0362) 69-51-99

(0362) 22-13-10

(0362) 63-18-65

(0362) 63-18-64

 

Сумська

(0542) 60-02-10

(0542) 60-02-08

(0542) 32-66-27

(0542) 77-52-82

(0542) 77-52-59

(0542) 25-42-33

(0542) 77-53-08

(0542) 25-79-79

 

Тернопільська

(0352) 52-25-90

 

(0352) 52-63-63

(0352) 52-21-81

(0352) 23-65-78

(0352) 22-03-95

 

Харківська

(057) 705-26-68

 

(057) 705-50-17

(057) 757-44-36

(057) 757-08-96

(057) 757-08-94

 

Херсонська

(0552) 49-83-13

(0552) 22-54-37

(0552) 22-64-87

(0552) 49-20-79

(0552) 26-35-51

(0552) 46-05-46

 

Хмельницька

(0382) 72-06-14

(0382) 65-12-84

(0382) 65-80-71

(0382) 79-41-43

(0382) 76-55-58 (0382) 65-85-42

 

Черкаська

(0472) 36-11-13

 

(0472) 33-01-15

(0472) 32-11-40

(0472) 63-05-54

(0472) 63-54-97

 

Чернівецька

(03722) 4-55-37

(0372) 52-24-08

(0372) 55-28-02

(0372) 55-04-00

 

Чернігівська

(0462) 72-40-95

 

(0462) 69-96-28

(0462) 65-17-64

(0462) 77-89-84

(0462) 77-48-25

(0462) 77-89-58

 

м. Київ

(044) 404-63-49

(044) 408-39-74

(044) 484-05-25

(044) 484-05-24

(044) 458-27-67

(044) 458-27-68

 

 

 

 

 Засідання комісії із соціального захисту населення

 

22.07.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але в одному випадку прийнято позитивне рішення за умови працевлаштування працездатних членів малозабезпеченої сім’ї.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

 Засідання комісії із соціального захисту населення

15.07.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Комісією прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Але у трьох випадках прийняті позитивні рішення за умови працевлаштування працездатних членів малозабезпеченої сім’ї.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім’ях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сім’ї.

 

Комісія із соціального захисту населення

 24.06.2014 проведено засідання комісії із соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації. На засіданні комісії розглянуті заяви громадян для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та надання населенню субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.  Головний державний соціальний інспектор доповів про проведення обстеження умов життя сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, визначення нужденності сімей, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям За рішенням комісії прийняті позитивні рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімям.  Рішення комісії приймалися, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сімях, з урахуванням матеріального становища кожної конкретної сімї.

Засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини

            24.06.2014 проведено засідання комісії по контролю за цільовим використанням допомоги при народженні дитини. На розгляд комісії винесені питання щодо цільового використання допомоги при народженні дитини та про виконання вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 14.04.2008 № 200/196/1481 «Про затвердження Порядку обміну інформацією про припинення виплати допомоги при народженні дитини батькам (опікунам, усиновителям), прийомним батькам та батькам-вихователям», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 травня 2008 року № 378/15069 з надання систематичної і своєчасної інформації лікувально-профілактичними закладами району про факти невідвідування сім’ями з дітьми віком до одного року дитячого лікаря.

            З метою перевірки  цільового використання допомоги при народженні дитини у червні 2014 року комісією проведені обстеження умов виховання малолітніх дітей у сім’ях Артемівського району.

            В результаті перевірок виявлено, що у сім’ях створені належні умови для повноцінного утримання та виховання дитини, державна допомога при народженні дитини використовується за призначенням, малолітні діти перебувають на амбулаторному обліку в лікувально-профілактичних закладах.

 

До Кодексу законів про працю України внесено зміни

З 01.06.2014 року набув чинності ЗУ «Про внесенні змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який передбачає низку змін, внесених до чинного КЗпП України.

Так, вищезазначеним Законом доповнено ч. 1 ст. 41 КУпАП пунктом «5», який закріплює як додаткову підставу розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників  у зв’язку з припинення повноважень посадових осіб.

Статтею 44 КЗпПУ визначено розмір вихідної допомоги при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 5 ч. 1 ст. 41 КУпАП у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Також було внесено низку змін, до глави IX КЗпПУ «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації». А саме, частину ч. 4 ст. 130 КЗпПУ викладено в такій редакції: «На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами».

Відповідно до ст. 132 КЗпПУ, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Пункт 2 ст. 133 КЗпПУ відтепер має таку редакцію: у відповідності з законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть: «керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоям».

Щодо стану додержання вимог чинного законодавства про працю відносно неповнолітніх осіб

Протягом  4 міс. 2014 року посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області перевірено 796 роботодавців, в результаті чого встановлено факт використання найманої праці 28 неповнолітніх осіб 8 роботодавцями.  

При цьому, роботодавцями відносно вищезазначеної категорії найманих працівників було допущено порушення в частині несвоєчасного та неповного розрахунку при звільнені, не нарахування компенсації за невикористанні дні щорічної відпустки та. ін.

З метою профілактики вчинення правопорушень, нагадуємо роботодавцям про основні гарантії, які передбачені законодавством для неповнолітніх осіб. Так законодавством закріплено принцип рівності трудових прав. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років, однак за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Законодавством передбачена заборона застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

Крім цього свої особливості має робочий час неповнолітніх. Так, для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

 Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку. Оплата праці неповнолітніх осіб провадиться в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

 

Підведення підсумків проведення у 2014 році Тижня охорони праці та огляду –конкурсу з охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях розташованих на території Артемівського району.

Основним пріоритетом діяльності підприємств усіх форм власності відповідно до Закону України «Про охорону праці» є збереження життя та здоров’я працюючих.

В рамках відзначення Всесвітнього Дня охорони праці, з метою привернення уваги місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання до фактичного стану безпеки й умов праці на робочих місцях, сприяння своєчасному виявленню та усуненню порушень норм і правил з охорони праці, розпорядженням голови Артемівської районної державної адміністрації від 10.04.2014 № 141 створений організаційний комітет з підготовки і проведенню у 2014 році Тижня охорони праці в Артемівському районі. Рішенням оргкомітету від 14.04.2014 ухвалений План заходів з підготовки та проведенню в Артемівському районі Тижня охорони праці під девізом: «Безпека праці та здоров’я під час використання хімічних речовин на виробництві».

Організаційний комітет звернувся до місцевих органів виконавчої влади, роботодавців, керівників підприємств, профспілкових організацій з проханням визначити та вжити додаткових заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки та умов праці. На офіційному сайті Артемівського району розміщене звернення організаційного комітету з підготовки і проведення у 2014 році Тижня охорони праці в Артемівському районі Активну участь у проведенні Тижня охорони праці приймали підприємства району. Керівники затвердили та здійснили цикли заходів, направлених на поліпшення рівня охорони праці, як в цілому на підприємствах, так і на конкретних робочих місцях.

З працівниками проведена роз’яснювальна робота щодо завдань та цілей проведення в Україні заходів з нагоди Міжнародного Дня охорони праці, проведено ряд бесід та зборів з питань охорони праці та техніки безпеки, прочитані лекції з питань профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, а також з приводу профілактики побутового  травматизму, здійснені додаткові навчання з охорони праці працівників, які задіяні на весняно – польових роботах з використанням пестицидів та агрохімікатів. 

На підприємствах вшанована «хвилиною мовчання» пам’ять робітників, які загинули на виробництві під час виконання своїх професійних обов’язків.

Впродовж Тижня охорони праці керівниками підприємств організовані та проведені конкурси «За безпечну працю» із визначенням переможців в різних номінаціях «Кращий працівник», «За найкращу організацію безпечної праці».

Впродовж Тижня охорони праці підведенні підсумки огляду з охорони праці, умови якого були затверджені розпорядженням голови Артемівської районної державної адміністрації від 29.01.2014 № 38 і який тривав з 01.02.2013 по 01.04.2013.  

З метою організації та керівництва проведення огляду створена відповідна районна комісія та оглядові комісії окремих галузей діяльності (освіта, культура), представники яких вивчали питання функціонування системи управління охороною праці, виконання комплексних заходів з охорони праці, положень колективного договору в сфері охорони праці.

В огляді - конкурсі взяли участь 53 підприємств, установ та організацій району. Під час підбиття підсумків огляду члени районної комісії звертали увагу, в першу чергу, на підприємства, де недопущене зростання виробничого травматизму, вживаються заходи щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці, тобто: наявність дозволу на початок робіт з підвищеною небезпекою, забезпечення спецодягом, взуттям, засобами захисту, санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до норм, охоплення навчанням з питань охорони праці.

За підсумками районного огляду визнані переможці у 2014 році, а саме:

№ п\п

Назва підприємства

Займане місце

І група – сільське господарство

1

ТОВ «Агроінвест»

І

2

СТОВ «Моноліт»

ІІ

3

СТОВ ім. В.В. Грязева

ІІІ

ІІ група – невиробнича сфера  (охорона здоров’я, освіта, культура)

4

Верхньокам’янська загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів

І

5

Сіверська міська лікарня

ІІ

6

 

Красненський сільський Будинок культури

ІІІ

В номінації «Кращий спеціаліст з питань охорони праці у 2013 році» визнаний інженер з охорони праці Сіверської міської лікарні - Замай Тетяна Володимирівна, кращим кабінетом з охорони праці у 2013 році визнаний кабінет Верхньокам’янської загальноосвітної школи  І – ІІ ступенів.

ОГОЛОШЕННЯ

 Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад :

- головного державного інспектора праці (тимчасово на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку);

головного державного інспектора праці ;

-    головного спеціаліста

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта за фахом юриста, економіста, бухгалтера, обов’язкове знання  державної  мови, вміння працювати на комп’ютері, досвід роботи  на державній службі від 3 -5 років  .

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування оголошення конкурса за адресою :  83015,  м.Донецьк, пр. Мира, 10, 6 поверх.     

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі до заяви про участь у конкурсі  додають: заповнену особову картку (форма П-2ДС); фотокартка розміром 4х6;  копії документів про освіту, декларацію про доходи за 2013 рік, копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України; копія військового квитка, медична довідка за формою 133-0 Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати по телефону: (062)304-68-20

Звернення районного організаційного комітету з підготовки та проведення у 2013 році Дня охорони праці в Артемівському районі у рамках Всесвітнього дня охорони праці

Звернення Сторін соціального діалогу на національному рівні щодо необхідності підвищення ефективності колективно – договірного регулювання трудових відноси 

 Спрощено процедуру відведення сільськогосподарських земель державної власнеості

У рамках нового курсу Міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайки, спрямованого на спрощення та удосконалення численних бюрократичних процедур в агарному секторі, Держземагентством видано наказ, що спрощує процедуру прийняття рішення про відведення земельних ділянок.

Як відомо, з 2013 року Державне агентство земельних ресурсів України набуло повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб. Затверджена раніше процедура з прийняття рішення про відведення ділянки передбачала подвійний аналіз поданої громадянами документації – на обласному та центральному рівнях Держземагентства, що могло призвести до стримування чи затягування розгляду документації.

Новим наказом Держземагентства від 27 березня 2014 року скасовується розгляд документації на центральному рівні. Відповідно збільшуються повноваження та відповідальність територіальних органів Держземагентства, які самостійно розглядають, приймають рішення та присвоюють номер наказу.

Передбачається, що нові зміни дозволять не лише спростити процедуру, а й зняти соціальне невдоволення серед населення, оскільки кількість позитивно розглянутих справ про передачу земельних ділянок у власність чи користування громадянам має значно зрости.

З метою громадського контролю для забезпечення прозорості процесу на сайті Держземагентства www.land.gov.ua щотижня оприлюднюватиметься інформація про прийняті рішення щодо передачі земель у власність та оренду.

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком сторін трудового договору

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Однак окремі наймані працівники та роботодавці нехтують обов’язком належного оформлення трудових відносин. Першою і головною причиною використання «тіньової» зайнятості є наявність взаємної вигоди у роботодавця і найманого працівника в отриманні тіньових доходів.

При цьому, наймані працівники не розуміють, що погоджуючись на такі умови вони свідомо позбавляють себе права на працю, на відпочинок, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності; права вимагати від роботодавця належних умов праці, оплати праці на рівні не нижче ніж передбачено державою, тощо

Крім того, стаття 67 Конституції України передбачає обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

Другою причиною є недостатньо активна громадянська позиція найманих працівників. Як відомо, трудовий договір є двосторонньою угодою, де праву однієї сторони відповідає обов'язок іншої. Якщо найманий працівник буде уважним, навчиться не тільки виконувати свої посадові обов'язки, але і користуватися своїм правом контролю роботодавця, не буде погоджуватися на роботу «в тіні» та виплату заробітної плати «в конверті», то ситуація на ринку праці зміниться в кращу сторону. Роботодавець буде змушений не допускати порушень прав найманих працівників, тим більше, статтею 50 Закону України «Про зайнятість населення» передбачена заборона застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.

Окремо слід звернути увагу найманих працівників на випадки обману, що допускаються несумлінними роботодавцями. Наприклад, буває так, що найманий працівник при вступі на роботу виконав усі свої обов'язки (надав необхідні документи, звернувся із заявою про прийом на роботу і т. д.) і приступив до роботи з повною упевненістю, що він працює легально і отримує заробітну плату з якої утримано відповідні відрахування. Але пізніше з'ясовується, що наказ про прийом не видавався, запис в трудову книжку не внесено, а заробітна плата виплачувалася фактично «в конверті».

З метою попередження подібних випадків, найманий працівник повинен:

1. Переконатися, що виданий наказ про прийом на роботу, внесено запис в трудову книжку, а також у особову картку форми Т2.

2. Переконатися який укладено трудовий договір безстроковий або строковий, яка посада у штатному розкладі передбачена (постійна або тимчасова).

3. Ознайомитися під розпис з колективним договором, укладеним між адміністрацією підприємства та уповноваженим трудовим колективом органом або іншим документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини.

4. Ознайомитися з посадовою інструкцією під розпис.

5. Ознайомитися з умовами оплати праці, умовами заохочень і стягнень, з умовами праці, з'ясувати наявність на встановленому робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пільг і компенсацій за роботу в таких умовах

6. Переконатися, що із заробітної плати здійснюються відрахування єдиного соціального внеску та прибутковий податок.

7. Щомісяця цікавитися оплатою праці.

У разі виникнення недовіри до роботодавця, звертатися в органи пенсійного фонду України із запитом про розміри відрахувань, які проводяться із заробітної плати на персоніфікований рахунок.

 

Пільги на тверде паливо та скраплений газ в 2014 році

З метою соціального захисту малозабезпечених верств населення району, відповідно до розпорядження голови Артемівської районної державної адміністрації від 22.01.2014 № 14 «Про надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2014 році» управлінням праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації здійснюється надання пільг на тверде паливо та скраплений газ пільговій категорії населення.

Відповідно до пункту 2 статті 102 Бюджетного кодексу України за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балона скрапленого газу на домогосподарство на рік. Граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 та розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 03.03.2014 № 231 граничні показники вартості твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у 2014 році складають 1078,24 грн. за одну тону твердого палива та 138,33 грн. за один балон скрапленого газу. Розмір наданих пільг визначається відповідно до розміру пільги, на яку має право пільговик, згідно з чинним законодавством ( 50%, 75% чи 100% вартості 1 тони твердого палива та 1 балону скрапленого газу). 

Згідно пункту 4 Порядку надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 77, для призначення пільг з придбання твердого побутового палива та скрапленого газу в поточному році пільговик звертається до управління праці та соціального захисту населення або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додає довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення. При собі також необхідно мати: паспорт, ідентифікаційний номер, пільгове посвідчення та копію особового рахунку в установах банку.

Обов’язковою умовою виплати пільг є реєстрація в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,  які мають право на пільги, в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України  від 29.01.2003 № 117.

Станом на 01.03.2014 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 619 пільговиків району, які проживають у будинках з пічним опаленням та мають право на пільги згідно чинного законодавства.

У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району протягом року, особа подає довідку щодо придбання твердого палива на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення), отримані нею кошти готівкою на придбання твердого палива або тверде паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного року.

За додатковою інформацією з питань надання пільг на тверде паливо та скраплений газ звертатись в управління праці та соціального захисту населення Артемівської райдержадміністрації за адресою: м. Артемівськ, вул. Артема 69. Телефон для довідок: (0627) 44-91-70

До уваги роботодавців: спливає термін подачі звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Постановою КМУ № 70 від 31.01.2007 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» встановлено термін подачі звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів щороку до 1 березня.

Вищезазначений звіт подається (надсилається рекомендованим листом) до відділення Фонду соціального захисту інвалідів, в яких зареєстрований роботодавець, за формою, затвердженою Мінпраці та погодженням з Держкомстатом.

Нагадуємо, що реєстрації підлягають підприємства, установи,   організації,  у  тому  числі  підприємства,  організації громадських   організацій    інвалідів,    фізичні    особи,  що використовують  найману  працю,  в  яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб.

Роботодавці  реєструються у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної  реєстрації  як  юридичних  осіб  або  фізичних  осіб  - підприємців.

Також звертаємо увагу на те, що відповідно до чинного законодавства неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Встановлена мінімальна заробітна плата у 2014 році

            З метою упередження вчинення порушень вимог законодавства про працю, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області інформує про те, що Законом України  “Про державний бюджет України на 2014 рік” встановлено у 2014 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,3 гривні, з 1 липня - 7,49 гривні, з 1 жовтня - 7,8 гривні.

            Відповідно до статті 95 КЗпПУ, мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Інформація про виконання з підготовки та проведення в Артемівському районі

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 2013 році

З нагоди проведення в Артемівському районі Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня 2013 року в населених пунктах району проведенні зустрічі керівництва району з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з метою виявлення соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та вжиття заходів по їх вирішенню.

За рахунок коштів місцевого бюджету надано одноразової матеріальної допомоги 4 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на суму 1200,00грн.

Комунальним закладом «Артемівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» проведені зустрічі-прийоми лікарями амбулаторій з учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Медичними обстеженнями охоплені 100% учасників ліквідації.

14 грудня у місті Сіверськ з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку “Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС”. В церемонії взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Амелін С.В, представники органів місцевого самоврядування, громадськості, молоді, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС району.

В навчальних закладах району були проведені виховні години «Заграва над Прип’яттю», інформаційні години «На Чорнобиль журавлі летіли», уроки пам’яті «Люди мовчки станьмо на хвилину», лекції «Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять», проведені зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У закладах культури, установах бібліотечної мережі  району були проведені: година пам’яті «Чорнобиль… біль і пам’ять вічні»; урок пам’яті «Нехай в серці не згасне пам’ять»,  «Трагедія Чорнобиля»; літературний урок «Мужність і біль Чорнобиля»; бесіда-діалог «Радіація. Що ми про неї знаємо?»; бесіда-роздум «Чорнобиль – два кольори»; конкурс дитячих малюнків «Наслідки Чорнобиля»; година спілкування «На Чорнобиль летять журавлі»; день скорботи «Терновий вінок Чорнобиля»; години спогадів «Гіркота пече полинна» «Трагічний постфактум Чорнобиля»; екологічний мітинг «За чисту землю, повітря і воду, за чисту душу та розум народу»; зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Також, в бібліотеках оформлені: огляд літератури «Відлуння Чорнобиля»,  тематична виставка «І біль, і пам’ять», виставка-перегляд «Чорнобиль – два кольори», книжкова  виставка «Чорнобиль. Незабутній біль», виставка плакатів «Чорнобильське лихо в пам’яті народній».

З нагоди цієї дати в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб–сайті Артемівської райдержадміністрації та Артемівської районної ради розміщено звернення голови райдержадміністрації до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС району. 

Інформація про виконання Заходів з підготовки та відзначення у Донецькій області 3 грудня 2013 року Міжнародного дня інвалідів

З метою привернення уваги суспільства до потреб осіб з інвалідністю Артемівського району, реалізації їх прав нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов життєдіяльності, повне і рівне дотримання прав людини і участі інвалідів в житті суспільства 27.11.2013 затверджені Заходи з підготовки та відзначення в Артемівському районі 3 грудня 2013 року Міжнародного Дня інвалідів.

Протягом року в районі проведені зустрічі інвалідів з депутатами Артемівської районної ради, представниками органів місцевого самоврядування, Артемівської районної ради ветеранів щодо вирішення проблемних питань інвалідів.

В районі постійно проводиться робота щодо забезпечення належних умов для безпосереднього доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального призначення. Об’єкти соціального захисту, фізкультурно-спортивні спорудження району повністю обладнані елементами доступності.

Комунальною установою «Артемівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» постійно проводиться робота щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів району з метою надання адресної натуральної та грошової допомоги. На обслуговуванні у відділені організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру перебуває 113 інвалідів, які протягом 2013 року отримали 158 продовольчих наборів на суму 5826,00грн., в тому числі до Міжнародного Дня інвалідів - 100 осіб на суму 2520,00грн.

Протягом 2013 року за рахунок місцевого бюджету надана матеріальна допомога 18 інвалідам на суму 2470,00грн., за рахунок коштів державного бюджету - 12 інвалідам на суму 5392,00 грн. та 3 малозабезпеченим особам на суму 1341,00 грн.

105-ти особам, які знаходяться на обслуговуванні у територіальному центрі, спеціалістами відділення соціальної допомоги вдома надана допомога з шиття та дрібного ремонту речей; 12 інвалідів отримали допомогу у пункті прийому та видачі вживаного одягу, взуття, тощо; 18 інвалідам, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціально-побутової адаптації, медсестрою надані послуги з масажу, проведені заняття з лікувальної фізкультури на спортивних тренажерах, аромотерапії, процедури апаратом «Вітофон», тощо.

Третього грудня 2013 року у приміщенні комунальної установи «Артемівський районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та його філії (м. Сіверськ) проведені розважальні ігрові програми «Под парусом надежды», «Твори добро» для дітей з обмеженими фізичними можливостями Артемівського району; організована виставка дитячих малюнків, робіт з аплікації, природного матеріалу, паперу, картини з рису та інше.

Діти-інваліди, які були присутні на зазначених заходах, отримали подарунки за рахунок благодійних внесків на суму 2030,00 грн. Гостями заходів були керівники райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення, голова сільської ради, керівники установ та підприємств району.

З нагоди проведення Міжнародного дня інвалідів 3 грудня 2013 року в Сіверському Центрі культури проведено день добра та милосердя «Посмішка, надія, рук тепло – жертвуй, віддавай, твори добро!», в сільських будинках культури відбулись виставки художніх робіт дітей-інвалідів «Наперекір долі», проведена бесіда на тему: «Від серця до серця», зустріч з інвалідами «Добро та милосердя єднають серця».

В бібліотеках Артемівського району проведені: година інформаційних повідомлень «Соціальний захист інвалідів», захід для вихованців Парасковіївської школи-інтернату «Повір у себе», експрес виставка «Передай добро по кругу», огляд-бесіда «Милосердя – слова та вчинки».

Протягом року 15 осіб з обмеженими фізичними можливостями скористувались правом безкоштовного доступу до інформаційної мережі Інтернет в бібліотеках району переможцях міжнародної програми «Бібліоміст» «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернет».

До Міжнародного дня інвалідів в закладах освіти Артемівського району були проведені: інформаційна лінійка «Прояви турботу і обачливість»; відкритий урок «Дивись на нас, як на рівних»; благодійна акція «З теплом у серці»; виховні години на тему «твори добро», «Дивіться на нас, як на рівних», «Доброта починається з дитинства»; бесіди «Не відвертайся – допоможи!», «Прийти на допомогу»; тренінг «Вміння радіти життю»; засідання дитячих правових клубів «Захист прав людей з обмеженими можливостями»; концертно-розважальна програма «У колі друзів»; рейди з відвідуванням інвалідів «Поспішайте робити добро», тощо.

Фахівцями Артемівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведена благодійна акція «Поділись теплом душі!» по збору канцелярських товарів, книжок, розвиваючих ігор, іграшок для дітей-інвалідів, які виховуються у сім'ях що перебувають під супроводом центру. Фахівцями центру постійно проводиться робота щодо обстеження житлово-побутових умов проживання сімей, у яких виховуються діти-інваліди з метою визначення соціально-побутових потреб сім'ї.

Артемівським міським центром зайнятості постійно проводяться інформаційні семінари з питань професійної підготовки осіб з обмеженими фізичними можливостями; роз’яснення законодавства про працю для осіб з обмеженою працездатністю в Україні.

Фахівцями лікувальних установ району проводяться комплексні медичні огляди інвалідів для своєчасного виявлення, лікування хронічних захворювань та диспансерного спостереження. Протягом року 85 нетранспортабельних інвалідів пройшли медичний огляд вдома. 3 інваліда району (в т.ч. 2 інваліда війни) скористувались правом на безкоштовне пільгове зубопротезування за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 3565,42 грн.

Одночасно повідомляємо, що за 11 місяців 2013 року інвалідам району видано 354 технічних та інших засобів реабілітації, а саме:

-     18 крісел колісних, в т.ч. 12 шт. - сервісними центрами по обслуговуванню окремих категорій населення технічними і іншими засобами реабілітації і їх технічного обслуговування, які створені на всіх державних і казенних підприємствах;

-     24 засоби малої механізації (засоби для ходіння, меблі, допоміжні засоби для особистої гігієни, інші засоби реабілітації);

-     312 протезно-ортопедичних виробів (взуття, протези молочної залози, протези, ортези, тощо).

Протягом 11 місяців 2013 року безоплатне оздоровлення в санаторіях України пройшли 35 інвалідів, у тому числі 9 інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують 107 інвалідів війни району на суму 290,20 тис. грн., а також 30 сімей, які мають у складі інвалідів по зору 1 і 2 групи або дитину-інваліда по зору до 18 років; компенсацію на тверде паливо та скраплений газ отримали 30 інвалідів війни на загальну суму 34,07 тис. грн.

В місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб–сайті Артемівської райдержадміністрації та Артемівської районної ради постійно розміщуються матеріали щодо соціального захисту інвалідів району. 

Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов

            3 декабря в Артемовском районном центре социальной реабилитации детей-инвалидов п. Опытное и его филиале, расположенном в г. Северске, совместно с творческими коллективами районного Дома культуры проведены торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов.    

            Ни один ребенок здесь не остался без внимания. Организована выставка творческих работ, а это и рисунки, и работы по аппликации, с природного материала, картины из риса.

            И мероприятие не состоялось бы без людей, неравнодушных к таким нелегким детским судьбам. Благодаря помощи Артемовской районной государственной администрации, Артемовского районного сонета, руководителей фермерских хазяйств, голов Северского городского, Верхнекаменского, Резниковского, Раздоловского, Звановского сельских советов все дети центра, а это 41 человек, получили подарки.

3 грудня - Міжнародний день захисту інвалідів

Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня проголошено Міжнародним днем інвалідів.

Відповідно до норм національного законодавства, інваліди в Україні  володіють  усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих  прав  і свобод, закріплених  Конституцією України, законами України та  міжнародними  договорами,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Зокрема, з   метою   реалізації  творчих  і  виробничих здібностей  інвалідів  та  з  урахуванням  індивідуальних  програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах,  організаціях,  а також  займатися  підприємницькою  та іншою  трудовою  діяльністю,  яка не заборонена законом.

Всі підприємства,  установи і організації створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів,  здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування  тощо  з   урахуванням   обмежених   можливостей інваліда.

Державою визначено обов’язковий норматив  робочих  місць  для працевлаштування інвалідів для всіх підприємств,  установ,  організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних  осіб,  які  використовують найману працю.

Так, якщо чисельність працюючих складає від 8 до 25 осіб роботодавцем повинно бути створене одне робоче місце для інваліда; якщо чисельність працюючих перевищує 25 осіб – норматив складає чотири відсотки   середньооблікової   чисельності   штатних працівників  облікового  складу  за рік. 

Реалізація права на працю

Право на працю є одних із основних прав людини. Це право закріплено Загальною декларацією прав людини, Конституцією України, Кодексом законів про працю України (надалі – КЗпПУ).

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю та гарантує право на:

-         вільний вибір професії, роду занять і роботи,

-         одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру,

-         відпочинок,

-         здорові і безпечні умови праці,

-         об'єднання в професійні спілки,

-         вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку,

-         участь в управлінні підприємством, установою, організацією,

-         матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття,

-         звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством,

-         інші права, встановлені законодавством.

Не малозначним є принцип рівності трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні  трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Закон України «Про зайнятість населення» передбачає заборону для роботодавців висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Укладення трудового договору є запорукою повноцінної реалізації громадянами права на працю. Нажаль, окремі наймані та роботодавці нехтують встановленими законодавством вимогами щодо оформлення трудових відносин; наймана праця використовується без оформлення.

Першою і головною причиною є наявність взаємної вигоди у роботодавця і найманого працівника в отриманні тіньових доходів. Але, на жаль, наймані працівники не розуміють, що погоджуючись на такі умови вони свідомо позбавляють себе прав встановлених КЗпПУ та іншими нормативно – правовими актами України.

Другою причиною є недостатньо активна громадянська позиція найманих працівників. Як відомо, трудовий договір є двосторонньою угодою, де праву однієї сторони відповідає обов'язок іншої. Якщо найманий працівник буде уважним, навчиться не тільки виконувати свої посадові обов'язки, але і користуватися своїм правом контролю роботодавця, не буде погоджуватися на роботу «в тіні» та виплату заробітної плати «в конверті», то ситуація на ринку праці зміниться в кращу сторону. Роботодавець буде змушений не допускати порушень прав найманих працівників.

Окремо слід звернути увагу найманих працівників на випадки обману, що допускаються несумлінними роботодавцями. Наприклад, буває так, що найманий працівник при вступі на роботу виконав усі свої обов'язки (надав необхідні документи, звернувся із заявою про прийом на роботу і т. д.) і приступив до роботи з впевненістю, що він працює легально і отримує заробітну плату з якої утримано відповідні відрахування. Але пізніше з'ясовується, що наказ про прийом не видавався, запис в трудову книжку не внесено, а заробітна плата виплачувалася фактично «в конверті».

З метою попередження подібних випадків, найманий працівник повинен:

1. Переконатися, що виданий наказ про прийом на роботу, внесено запис в трудову книжку, а також у особову картку форми Т2.

2. Переконатися який укладено трудовий договір безстроковий або терміновий, яка посада у штатному розкладі передбачена (постійна або тимчасова).

3. Ознайомитися під розпис з колективним договором, укладеним між адміністрацією підприємства та уповноваженим трудовим колективом органом або іншим документом, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини.

4. Ознайомитися з посадовою інструкцією під розпис.

5. Ознайомитися з умовами оплати праці, умовами заохочень і стягнень, з умовами праці, з'ясувати наявність на встановленому робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пільг і компенсацій за роботу в таких умовах.

6. Переконатися, що із заробітної плати здійснюються відрахування єдиного соціального внеску та прибутковий податок.

7. Щомісяця цікавитися оплатою праці.

У разі виникнення недовіри до роботодавця, звертатися в органи пенсійного фонду України із запитом про розміри відрахувань, які проводяться із заробітної плати на персоніфікований рахунок.

Порядок захисту трудових прав найманих працівників

Відповідно до Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення його
основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Глава VX КЗпПУ визначає порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Трудові спори розглядаються:

1) комісіями по трудових спорах;

2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Зазначений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали (ч. 3 ст. 221 КЗпПУ) та трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюється законодавством (ст. 222 КЗпПУ).

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 КЗпПУ;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 КЗпПУ;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких матерів (батьків) - при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір.

Статтею 233 КЗпПУ визначено строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів. Так, працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Відповідно до вимог ст.15 ЦПК України, суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин.

Статтями 109, 110 ЦПК України передбачено, що позови до юридичних осіб пред'являються  в  суд  за  їхнім місцезнаходженням; позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися  також  за  зареєстрованим  місцем   проживання   чи перебування позивача.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», позивачі звільняються від сплати судового збору за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин. 

Розмір мінімальної заробітної плати

З метою упередження виникнення порушень вимог законодавства про працю, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області інформує про те, що відповідно до Закону України  Про державний бюджет України на 2013 рік, з 01.12.2013 року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 1218 грн. (7,3 грн. у погодинному  розмірі).

Відповідно до статті 95 КЗпПУ, мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Порядок притягнення найманого працівника до відповідальності за порушення трудової дисципліни

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Чинним законодавством закріплено обов’язок працівників працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Стаття 148 КЗпПУ передбачає строки для застосування дисциплінарного стягнення. Так, дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством (глава XV КЗпПУ). 

Про порядок надання відпусток за сумісництвом

Згідно з ч. 2 ст. 21 КЗпПУ працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці укладанням трудового договору на одному або водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

Згідно ст. 2 КЗпП, Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про відпустки”, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Це  право забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на ії період місця роботи посади (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом.

Працівник, який уклав трудовий договір на роботу за сумісництвом, перебуває в трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, фізичною особою і тому має право на оплачувану щорічну відпустку.

Відповідно до зазначеного, щорічна основна відпустка сумісникам має бути надана такої самої тривалості, як і іншим працівникам відповідної професії, які працюють з повним робочим часом й оплачена відповідно до законодавства. Виплата компенсації за невикористану відпустку в разі звільнення також провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.  

 

Новини
01.04.2020
  БАХМУТСЬКА   РАЙОННА   РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ   ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ   від   «01»  04.2020 № 78 м. Бахмут   Про...
Деталі >
17.03.2020
  БАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА що у зв`язку з установленим постановою Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 карантином...
Деталі >
07.03.2020
Спортсменки району провели змагання з нагоди Міжнародного жіночого дня
7 березня у спортивно-оздоровчому комплексі "Доломітчик" м. Сіверськ відбулися змагання між командами жінок Бахмутського району. У програмі змагань було багато веселих конкурсів та естафет, які по-справжньому...
Деталі >
06.03.2020
Зі святом весни та краси!
6 березня в міському Будинку культури міста Світлодарськ відбулося районе свято з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня. З чудовим святом весни та краси, присутніх на урочистостях жінок, привітав...
Деталі >
Фотогалерея