Додати в закладки
 Економіка
/
Агропромисловий комплекс
/
Актуальна інформація використання та охорони земель
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Актуальна інформація

  
   Крок до децентралізації: органи місцевої влади отримають доступ до Державного земельного кадастру
 
Зроблено крок до децентралізації у сфері земельних відносин: відтепер органи Державної влади, органи місцевого самоврядування отримають доступ до Державного земельного кадастру і матимуть можливість користуватися інформацією Державного земельного кадастру при прийнятті управлінських рішень.
На засіданні кабінету Міністрів 21.03.2016 прийнято постанову №205 «Деякі питання ведення Державного земельного кадастру». Документом визначається  порядок надання безпосереднього доступу до відомостей Державного земельного кадастру широкому колу посадових осіб та фаховим спеціалістам. Відтепер заінтересовані особи можуть самостійно отримувати необхідні відомості про об`єкти Державного земельного кадастру, його картографічну основу, відомості про земельні ділянки, їх власників та користувачів.
Крім того, постановою визначено, за яким порядком надаватимуться витяги та інші документи з Державного земельного кадастру адміністраторами  центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, що сприятиме децентралізації. Урядовим документом також запроваджується механізм надання відомостей з Державного земельного кадастру з використанням можливостей Інтернету.

 
 Що таке емфітевзис?
 
Емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яке посвідчується договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою.
 
Таким чином, за договором власник земельної ділянки передає іншій особі право користування земельною ділянкою, зберігаючи щодо неї право власності.
 
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і передаватися у порядку спадкування.
 
У разі припинення юридичної особи, якій належало право користування чужою земельною ділянкою, емфітевзис у встановленому порядку передається правонаступнику (у випадку реорганізації юридичної особи) або включається до ліквідаційного балансу (у випадку ліквідації юридичної особи).
 
Договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути строковим або безстроковим.
 
Зверніть увагу!
 
Для земельних ділянок державної або комунальної власності:
 
1)   строк договору не може перевищувати 50 років.
 
2)   право користування земельною ділянкою не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.
 
Необхідно врахувати, якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.
 
Звертаємо увагу!
 
Договір укладається в письмовій формі та, за домовленістю сторін, може бути нотаріально посвідчений.
 
Продаж прав (емфітевзису) на земельні ділянки державної та комунальної власності на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, встановлених главою 21 Земельного кодексу України.
 
У разі продажу права користування земельною ділянкою власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовах.
 
Важливо!
 
Право користування чужою земельною ділянкою підлягає обов’язковій державній реєстрації.
 
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
 
˗   поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача;
 
˗   спливу строку, на який було надано право користування;
 
˗   викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю.
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду в інших випадках, встановлених законом (Глава 33 Цивільного кодексу України).
 
 

 
27 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою». Ним, зокрема, були значно лібералізовані положення законодавства щодо порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
По-перше, до цього часу зазначені проекти землеустрою в силу пункту «г» частини першої статті 186 Земельного кодексу України та пункту 9 Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 113 підлягали обов’язковому погодженню з відповідною сільською, селищною, міською радою чи місцевою державною адміністрацією. Наразі необхідність такого погодження скасовано. Новою редакцією пункту 8 статті 186 Земельного кодексу України встановлено, що: «проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, не підлягають погодженню».
По-друге, прийнятим Законом шляхом внесення змін до статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» було скасовано обов’язковість проведення державної експертизи вказаних проектів землеустрою.
Слід також додати, що необхідність проведення вищевказаних погоджень та експертизи до цього часу передбачено пунктами 9 – 11 Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 113. Проте вказані положення застосуванню не підлягають з огляду на їх невідповідності пункту 8 статті 186 Земельного кодексу України та статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
 
 
Необхідність розробки проекту землеустрою, що забезпечує еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
 
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва повинні використовуватися відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.
На період до 1 січня 2015 року вимога Закону про наявність проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни і впорядкування угідь, розповсюджується тільки на тих власників та землекористувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більше, ніж 100 га, а після 01.01.2015 — на всіх власників і землекористувачів, які ведуть товарне виробництво.
                Також акцентуємо увагу сільгосптоваровиробників, що розробником проекту землеустрою може бути юридична або фізична особа, яка має сертифікат на проведення відповідних робіт із землеустрою, а замовником проекту може бути сільська, селищна, міська рада або районна, міська держадміністрація, землевласник, землекористувач.
                Одночасно хочемо наголосити сільгосптоваровиробникам, що за невиконання вимог закону про наявність проекту землеустрою, що забезпечує еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, діє стаття 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає притягання до адміністративної відповідальності осіб:
           «Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
                 Відділ Держгеокадастру у Артемівському районі рекомендує власникам та землекористувачам, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більше, ніж 100 га, замовити проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
 

Виконання підготовчих та будівельних робіт  можливо лише  після отримання документа, що посвідчує право власності
чи користування земельною ділянкою       (20.10.2015)
 
01 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466».
В рамках внесених змін затверджено у новій редакції Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, що був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 466.
 
Звертаємо увагу, підготовчі роботи можуть виконуватися замовником за умови отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також:
-     подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до органу державного архітектурно-будівельного контролю, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;
-     реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
-     подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
-     реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів I-III категорії складності;
-     видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів IV і V категорії складності.
 
Зверніть увагу! Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
 
клацніть тут ля того щоб перейти на  сайт  Оформлення приватизації земельної ділянки
 
 

 «На законодавчому рівні уніфіковано види документації із землеустрою»      (09.072015)
 
27 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою»  від 2 червня 2015 року № 497-VIII.
Законом внесені зміни до Земельного кодексу України та законів України «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», «Про охорону земель», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про Державний земельний кадастр», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  що дасть можливість:
1) уніфікувати види документації із землеустрою та визначити їх склад і зміст;
2) усунути розбіжності у назвах документацій із землеустрою;
3)визначити виключний перелік суб’єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою. 

Держгеокадастр роз’яснює: Що означає можливість реєстрації земельних ділянок на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року

Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року. За законопроект № 0902, внесений народним депутатом VII-го скликання Михайлом Апостолом, проголосувало 263 народних депутати. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Прийняття цього закону дає можливість для вирішення проблеми реєстрації земельних ділянок, технічна документація на які була розроблена до 1 січня 2013 року на замовлення та за кошти громадян.

Нагадаймо, що з 1 січня 2013 року функції з реєстрації земельних ділянок були розподілені між двома відомствами: Державним агентством земельних ресурсів (що зараз знаходиться в стадії реорганізації в Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру) та Міністерством юстиції.   

Починаючи з цієї дати та до сьогодні Держгеокадастр реєструє земельні ділянки та видає витяги, а Мін’юст реєструє права власності та видає відповідні свідоцтва.

Частина громадян, що мали на руках уже готову землевпорядну документацію, не встигли повністю пройти процедуру реєстрації та сформувати ділянки як об’єкт цивільних прав та отримати державні акти або договори оренди до цієї реформи.

У той же час наявність правовстановлюючих документів була обов’язковою умовою автоматичного перенесення  інформації з Державного реєстру земель, що існував до 31 грудня 2012 року, до Державного земельного кадастру.

За оцінкою спеціалістів Держгеокадастру, внаслідок цього «зависло» декілька десятків тисяч земельних ділянок, на які не були оформлені правовстановлюючі документи. Для порівняння, до кризи 2008-2009 років щорічно оформлювалось до 1,5 млн правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Через цю колізію, громадянам залишалось або змиритись з невизначеним статусом земельної ділянки або повторно замовляти  документацію – по актуальним на сьогодні тарифам.

 Що змінилося після прийняття закону?

У разі, якщо до 1 січня 2013 року була розроблена технічна документація із землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку (на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання або передачу в оренду земельної ділянки), громадянин може подати заяву та розпочати процес державної реєстрації земельної ділянки на підставі цієї документації. У разі відповідності поданої документації всім вимогам законодавства та наявності необхідних фахових затверджень, працівники  Держгеокадастру вносять відомості до Державного земельного кадастру, видають витяг, що дає підстави громадянину звернутися до Державної реєстраційної служби та зареєструвати право власності. Таким чином, прийнятий закон дає законодавчі підстави розпочати процедуру оформлення ділянки.

“Ми готові надавати всіляку підтримку громадянам в оформленні ділянок. Ще один пріоритет – унеможливити спроби недобросовісного заволодіння земельними ресурсами, тому в разі необхідності нашими фахівцями буде проведений аудит всієї процедури виділення земельної ділянки”, – відзначив Голова Держгеокадастру Максим Мартинюк.

Довідково

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” був прийнятий 10 лютого 2010 року і мав вступити в силу 1 січня 2012 року. Закон України  “Про Державний земельний кадастр” був прийнятий 11 липня 2011 року і повинен був вступити в силу з 1 січня 2012 року. Синхронно дата вступу в дію цих законів була перенесена на рік – до 1 січня 2013 року, щоб забезпечити належну підготовку до реалізації їх норм.

 


Щодо чинності державного акта старого зразка та щодо можливості отримати спадщину без кадастрового номера

Стосовно чинності державного акта на право власності на землю інформуємо, що пунктом 10 статті 28-1 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” визначено, що документи, якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними.

Також згідно із пунктом 2 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державний земельний кадастр” встановлено, що земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до статей 26, 27, 55 Закону України “Про землеустрій” на платній основі на умовах та в строк, що визначені договором з розробником такої документації із землеустрою.

З переліком суб’єктів господарювання, що мають кваліфікаційні сертифікати на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держземагентства України (http://www.land.gov.ua) або в територіальному органі Держземагентства України за місцем знаходження земельної ділянки.

Щодо можливості успадкування земельної ділянки без кадастрового номера зазначаємо, що відповідно до статті 132 Земельного кодексу України угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються у письмовій формі, нотаріально посвідчуються та серед інших умов повинні містити кадастровий номер земельної ділянки.

У зв’язку з чим, у разі здійснення угоди про перехід права власності на земельну ділянку (міни, ренти, дарування, успадкування та інших  цивільно-правових угод) земельна ділянка повинна пройти державну реєстрацію (присвоєння кадастрового номера та відкриття Поземельної книги).

Згідно із статтею 24 Закону України “Про Державний земельний кадастр” державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

Одночасно звертаємо увагу, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” з 01.01.2015 адміністративні послуги надаються виключно через центри надання адміністративних послуг, утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.


 

Що необхідно знати при оформленні договору суборенди земельної ділянки

 


Що відбувається з договором суборенди земельної ділянки у разі, коли договір оренди землі достроково розірваний?
Частиною четвертою статті 8 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що: «у разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється».
Які особливості існують щодо державної реєстрації припинення чи зміни права суборенди земельної ділянки, яке виникло до 2013 року?
Для того, щоб припинити право суборенди земельної ділянки, яке виникло до 2013 року, необхідно спочатку зареєструвати вказане право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Це ж стосується внесення до вказаного реєстру
відомостей про зміну терміну суборенди.
Яка форма встановлена законодавством для договору суборенди земельної ділянки?
Договір суборенди земельної ділянки укладається у письмовій формі та за бажанням сторін договору може бути посвідчений нотаріально.
Право суборенди земельної ділянки є речовим правом і підлягає обов’язковій державній реєстрації.
На яких підставах орендодавець може відмовити орендарю у передачі земельної ділянки в суборенду?
Погодження передачі орендованої земельної ділянки в суборенду є правом, а не обов’язком її власника і реалізовувати це право він має на власний розсуд.
Проте у разі, якщо право на передачу земельної ділянки в суборенду без додаткового узгодження із орендодавцем прямо
передбачено у договорі оренди, відмовитись від цього в односторонньому порядку орендодавець вже не зможе, адже зміна умов договору має здійснюватися за погодженням обох сторін договору.


«Про  отримання інформації з Держа

вного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі»

 

Відділ Держземагентства в Артемівському районі Донецької області доводе до відома всіх фізичних та юридичних осіб інформацію про те, що з 01 січня 2015 року запрацював у тестовому режимі електронний сервіс, за допомогою якого можна отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Державної реєстраційної служби України у рубрику «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» та перейти за посиланням до «Пошук інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно».

                Важливо!

Фізичні та юридичні особи можуть отримувати інформацію не тільки електронною формою, але й у паперовій - шляхом подання заяви особисто або Укрпоштою органам державної реєстрації прав та нотаріусам.

               Увага! 

                Зараз дана послуга працює у тестовому режимі задля виявлення та усунення технічних недоліків функціонування даного електронного сервісу.

«З початком 2015 року закінчився перехідний період для суб’єктів господарювання, які мали ліцензію на виконання робіт із землеустрою»

02 жовтня 2012 року ВРУ було прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», з метою обмеження державного регулювання господарської діяльності у сферах землеустрою та оцінки земель, стимулювання вільної конкуренції на відповідних ринках, покращення ефективності виробництва та сприяння захисту прав споживачів послуг, виконавців робіт із землеустрою та оцінки.

Законом було відмінено ліцензування робіт із землеустрою та запроваджено сертифікацію інженерів-землевпорядників. Також встановлено перехідний період до 01 січня 2015 року, відповідно до якого кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видавався безоплатно без складання кваліфікаційних іспитів, які на момент набрання чинності цим Законом працювали у складі суб’єктів господарювання та призначені відповідальними за якість робіт.

Згідно діючої редакції ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є:

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

- фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Важливо! 

Проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, у відповідності з статтею 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підлягають ліцензуванню. 

  «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель»

Відділ Держземагентства в Артемівському районі Донецької області доводе до відома всіх фізичних та юридичних осіб інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель.

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 рік становив 124,9%.

Враховуючи це, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 етапі 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2015 року становить 1,249.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік ~ 1,182, 2001 рік ~ 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0, 2014 рік - 1,249.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3,997.

 

 

 

«Припинення забудови в межах охоронних зон»

 На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.01.20144№1330/2/1-11 та листа Держархбудінспекції України від 29.07.2014 №40-04-3105 стосовно вжиття заходів до припинення необґрунтованої забудови в межах зон охорони пам`яток, схилів і берегів водойм річок, а також парків, скверів у містах України повідомляємо, що Держземагентством України здійснюються заходи щодо усунення виявлених порушень законодавства. 

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно здійснити врегулювання проблем з незаконного відведення та забудови земель в межах зон охорони пам`яток, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, парків, скверів у містах, а землекористувачам замовити розроблення відповідної документації із землеустрою для забезпечення внесення відомостей про обмеження у використанні цих земель до Державного земельного кадастру.   

За додатковою інформацією можливо звернутися до Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області за адресою: м. Артемівськ, вул.Сибірцева,17, каб.216, 215а, тел.44-52-57, 44-52-58.

 

Як побудувати магазин на приватній присадибній земельній ділянці

 

Питання:

Земельна ділянка площею 10 соток перебуває у приватній власності « для індивідуального житлового будівництва». На ділянці житловий будинок. Інформація про ділянку та будинок внесені в Держреєстр. Плануємо змінити цільове призначення частини ділянки (2 сотки) «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» через проект землеустрою


Відповідь:

Оскільки планується побудувати магазин як капітальну споруду та зареєструвати право власності на нього, звичайно, необхідно буде присвоїти окрему адресу цій будівлі.

Порядок дій має бути таким:

1.                  Власнику земельної ділянки замовити дві технічні документації щодо поділу земельної ділянки на дві площею 0,0200 га та 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2.                  Зареєструвати дві земельні ділянки в Державному земельному кадастрі, отримати витяги. При цьому обидві земельні ділянки на цьому етапі – одного цільового призначення.

3.                  Звернутися до територіального підрозділу Укрдержреєстру, зареєструвати право власності на дві земельні ділянки та отримати два свідоцтва про право власності на новостворені земельні ділянки.

4.                  Звернутися до місцевої ради за дозволом розробки проекту відведення земельної ділянки щодо зміни її цільового призначення площею 0,0200 га та присвоєння їй окремої адреси. Зауважимо, що відповідно до частини п’ятої статті 20 такий дозвіл брати не обов’язково. Однак, оскільки передбачається не тільки зміна цільового призначення, а й зміна адреси, таке звернення є доцільним.

5.                  Після отримання дозволу ради замовити проект відведення. Погодити його та подати на затвердження. Затверджуючи проект відведення, місцева рада відразу цим же рішенням присвоює цій ділянці нову адресу.

Такі дії в послідуючому дадуть можливість безперешкодно отримати всі дозвільні документи на будівництво магазину, саме будівництво, введення в експлуатацію та реєстрацію права власності на магазин у Державному реєстрі прав

 

Хто є платником податку за землі в садівничому товаристві

 

Чи повинні члени садівницького товариства сплачувати земельний податок, якщо земля приватизована, чи платником є садівницьке товариство?

Якщо земельні ділянки приватизовані громадянами – членами садівничого товариства і кожен громадянин отримав документ, що засвідчує право на земельну ділянку, то такі громадяни, крім тих, кому надані пільги щодо сплати земельного податку згідно зі ст. 281 Податкового кодексу України, є платником земельного податку. При цьому, нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться органами доходів і зборів, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Садівницьке товариство є платником земельного податку за земельні ділянки, включаючи земельні ділянки загального користування, надані такому товариству для ведення садівництва і щодо яких члени товариства не оформили право на свою земельну ділянку.


Робоча нарада

 11.07.2014 та 18.07.2014 в Артемівській райдержадміністрації відбулися наради  з головами місцевих рад району із залученням спеціалістів налогової служби, фінансового управління та управління агропромислового комплексу райдержадміністрації, Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області. На порядку денному було розглянуто питання щодо розробки та визначення переліку заходів, спрямованих на здійснення відповідних дій з наповнення дохідної частини бюджету району та оптимізації видатків місцевих бюджетів з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів та дотримання вимог Бюджетного кодексу України.  Також було зазначено на необхідність підготовки об’єктів соціального призначення до опалювального сезону та можливості їх переходу на альтернативні джерела теплопостачання. В ході обговорення були дані робочі доручення щодо організації стабільної роботи по виконанню бюджету району та рішень, які є невідкладними для відповідних місцевих бюджетів та потребують комплексного підходу фахівців та спеціалістів.     

 Про переважне право орендатора на отримання орендної земельної ділянки у власність

Згідно статті 9 Закону України  «Про оренду землі» орендар,  який відповідно  до  закону  може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки,  за умови, що він сплачує  ціну,  за  якою  вона  продається,  а  в  разі продажу на  аукціоні - якщо його пропозиція є  рівною  з  пропозицією,  яка  є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

     Орендодавець зобов'язаний   повідомити   в   письмовій  формі орендаря  про  намір  продати  земельну  ділянку  третій  особі із зазначенням  її  ціни  та  інших  умов,  на  яких вона продається.

     У разі  відмови  орендаря  від  свого  переважного  права  на придбання  орендованої  земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права  та  обов'язки  орендодавця  за договором оренди цієї земельної ділянки.

     Не   допускається   продаж   орендованих   земельних  ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.

      Орендар може   придбати  земельну  ділянку,  що  перебуває  в оренді,  за умови  згоди  орендодавця  на  продаж  цієї  земельної ділянки.

 НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 №835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» з 01.09.2014 року через Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації будуть надаватися наступні послуги:

-                     Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою;

-                     Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ);

-                     Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

-                     Надання довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначенням (використання).

За додатковою інформацією можливо звернутися до Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області за адресою: м.Артемівськ, вул.Сибірцева,17, каб.216, 215а, тел.44-52-57, 44-52-58.

 

 

 

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ

На виконання доручення Голови Держземагентства України Сергія Рудика на території Артемівського району проводиться робота по визначенню земельних ділянок, які можуть бути використані для передачі в межах норм безоплатної приватизації, визначених законодавством, у власність військовослужбовцям, котрі від початку проведення АТО боронять нашу державу.

Для забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи на інформаційному стенді територіального органу земельних ресурсів розміщено детальну інформацію щодо порядку отримання військовослужбовцями земельних ділянок у власність.

Також спеціалісти Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області надають фахові відповіді на всі запитання громадян, які мають право на отримання землі. 

За додатковою інформацією можливо звернутися до Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області за адресою: м. Артемівськ, вул.Сибірцева,17, каб.216, 215а, тел.44-52-57, 44-52-58.

  «Про проект Закону України щодо спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою


У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті 50 Закону України «Про землеустрій» щодо спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок» (реєстр. № 4937 від 29.05.2014 р.)

На сьогоднішній день, склалась ситуація, коли особа, яка має намір одержати правовстановлюючі документи на земельну ділянку, повинна пред’явити відповідному органу державної влади правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що знаходиться на такій земельній ділянці. Доказом такого твердження є абзац десятий ч. 3 статті 50 Закону України «Про землеустрій» де зазначено, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів). Тож, своєю чергою, якщо у особи немає правовстановлюючих документів на будинок, така особа не зможе оформити документи на земельну ділянку під цим будинком. Тобто, людина змушена спочатку оформити правовстановлюючі документи на свій будинок, а вже потім займатись оформленням документів на земельну ділянку. Однак, оформити правовстановлюючі документи на будинок, не надавши державному реєстратору правовстановлюючих документів на земельну ділянку під таким будинком, особа теж не може. Підтвердженням цієї тези виступає п. 4 ч. 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п. 49 Постанови Кабінету Міністрів України №868 від 17 жовтня 2013 року. На підставі зазначених нормативно-правових актів, державний реєстратор відмовляє особі у державній реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так, як для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва на новозбудований об’єкт нерухомого майна заявник повинен подати: документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку.

Отже, складається ситуація замкнутого кола, тобто – правова колізія. Тож, виникає гостра необхідність врегулювати дане питання наступним чином: надавати копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці лише за умови якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані. У такому випадку людина зможе, без перешкод, оформити правовстановлюючі документи за свою земельну ділянку, а потім, за необхідності, оформити правовстановлюючі документи на будинок, що розташований на цій земельній ділянці.

У законопроекті пропонується включати до проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок копії правовстановлюючих документів на об‘єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, лише за умови, коли «права власності на такі об‘єкти зареєстровані». На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, це усуне перешкоди в оформленні правовстановлюючих документів на земельну ділянку для осіб, які мають на відповідній земельній ділянці об‘єкти нерухомого майна, що ще не зареєстровані. На думку Головного науково-експертного управління, прийняття зазначеного законопроекту створить для відповідних осіб передумови для безперешкодної реєстрації нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках, власність на які ними буде легалізована.»

 

 «Скасування плати за державну реєстрацію земельної ділянки та внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру


       З 03.07.2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них», розроблений Держземагентством України. Згідно з вказаним законом було скасовано плату за наступні послуги:- реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі;

- внесення змін до Поземельної книги про відомості, щодо цільового призначення ділянки, складу земельних угідь, нормативної грошової оцінки ділянки, а також внесення відомостей про межі земельної ділянки;
- державну реєстрацію обмежень у використанні земель.

Донедавна державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі коштувала 65 грн., внесення змін до Поземельної книги - 60 грн., державна реєстрація обмежень – 161 грн.,

Прийняті зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» сприятимуть зменшенню фінансового навантаження на фізичних та юридичних осіб.»

 

 

Щодо укладення та реєстрації договорів оренди

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно із частиною четвертою статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Статтею 16 Закону України «Про оренду землі» (далі – Закон) передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом  вправі набувати право оренди  на таку земельну ділянку.

Відповідно до статті 6 Закону право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Таким чином, обов’язок орендаря земельної ділянки щодо виплати орендної плати за використання земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації договору оренди землі.

Разом з тим, відповідно до статті 3 Цивільно процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

За додатковою інформацією можливо звернутися до Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області за адресою: м.Артемівськ, вул.Сибірцева,17, каб.216, 215а, тел.44-52-57, 44-52-58.

 

Спрощено процедуру відведення сільськогосподарських земель державної власнеості

У рамках нового курсу Міністра аграрної політики та продовольства України Ігоря Швайки, спрямованого на спрощення та удосконалення численних бюрократичних процедур в агарному секторі, Держземагентством видано наказ, що спрощує процедуру прийняття рішення про відведення земельних ділянок.

Як відомо, з 2013 року Державне агентство земельних ресурсів України набуло повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб. Затверджена раніше процедура з прийняття рішення про відведення ділянки передбачала подвійний аналіз поданої громадянами документації – на обласному та центральному рівнях Держземагентства, що могло призвести до стримування чи затягування розгляду документації.

Новим наказом Держземагентства від 27 березня 2014 року скасовується розгляд документації на центральному рівні. Відповідно збільшуються повноваження та відповідальність територіальних органів Держземагентства, які самостійно розглядають, приймають рішення та присвоюють номер наказу.

Передбачається, що нові зміни дозволять не лише спростити процедуру, а й зняти соціальне невдоволення серед населення, оскільки кількість позитивно розглянутих справ про передачу земельних ділянок у власність чи користування громадянам має значно зрости.

З метою громадського контролю для забезпечення прозорості процесу на сайті Держземагентства www.land.gov.ua щотижня оприлюднюватиметься інформація про прийняті рішення щодо передачі земель у власність та оренду.

 

Щодо необхідності внесення змін до договорів оренди земельних ділянок при зміні найменування юридичних осіб

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України “Про оренду землі”, відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим законом, законами України, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Відповідно до частини 4 статті 32 Закону України “Про оренду землі” перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Типовим договором оренди землі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 передбачено вказувати у договорі оренди землі інформацію про орендаря (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) земельних ділянок.

Статтею 33 Закону України “Про оренду землі” встановлено, що зміна умов договору оренди  землі здійснюється  за  взаємною згодою сторін.

Крім того, статтею 654 Цивільного кодексу України визначено, що зміна або розірвання договору  вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом  чи  не  випливає  із звичаїв ділового обороту.

Тобто, за клопотанням однієї із сторін договору, зміни до договору оренди земельної ділянки можуть бути внесені шляхом укладення додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі, яка, як і договір оренди земельної ділянки набирає чинності після її державної реєстрації в Укрдержреєстрі.

Разом з тим, відповідно до зазначеної вище статті 33 Закону України “Про оренду землі” у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

За додатковою інформацією можливо звернутися до Відділу Держземагентства в Артемівському районі Донецької області за адресою: м.Артемівськ, вул.Сибірцева,17, каб.216, 215а, тел.44-52-57, 44-52-58. 

ДО ВІДОМА ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Відповідно до п.п.45,48 Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 17.10.2013 р. № 868, що набирає чинності через два місяці з дня її опублікування (11 02.2014 року) 

Для проведення державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою, реєстрація якого проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням державного акта на право постійного користування земельною ділянкою заявник подає органові державної реєстрації прав:

1) завірену в установленому порядку органом, що видавав документ, копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

2) оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа). 

Для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, реєстрація якого проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку заявник подає органові державної реєстрації прав:

1) завірену в установленому порядку органом, що видавав документ, копію примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

2) оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах масової інформації за місцем розташування нерухомого майна, в якому повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

За результатами розгляду заяви та документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, державний реєстратор органу державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності з видачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа. У свідоцтві зазначається серія, номер, назва, дата видачі та суб’єкт, який здійснив видачу втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа.

 

«ЩО НЕОБХІДНО РОБИТИ У РАЗІ, ЯКЩО ВИ ВИЯВИЛИ ПОМИЛКУ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ»

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки ) заінтересована особа письмово повідомляє про це територіальному органові Держземагентства у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

У повідомлення викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомлення технічні помилки, та документи, що підтверджують такі і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Якщо факт невідповідності підтверджено, орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб.

 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення, здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

«Про індексацію нормативної грошової оцінки земель»

Відділ Держземагентства в Артемівському районі Донецької області на виконання 289.3 статті 289 Податкового кодексу України  доводе до відома всіх фізичних та юридичних осіб інформацію про індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік – 100,5%.

У 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів ), яка проведена за вихідними даними попередніх років підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182,  2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152,  2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

 

Землі ОСГ можна передавати в оренду лише громадянам

Відповідно до статті 1 Закону України «Про особисте селянське 0господарство» (далі – Закон) діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до підприємницької діяльності.

Взагалі особисте селянське господарство – це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб.

Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2 гектарів, переданих фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленим законом ( ст.5 Закону).

Згідно з частиною третьою статті 22 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування :

громадянам – для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

сільськогосподарським підприємствам -  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Враховуючи викладене, земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого селянського господарства, можуть бути передані в оренду лише фізичним особам.

Договір оренди земельної ділянки між громадянами укладається відповідно до вимог Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004р.№220.

Право оренди, яке виникає у фізичної особи – орендаря за таким договором, має бути зареєстроване в Укрдержреєстрі.

 

Какие документы необходимы для государственной регистрации земельного участка?

Для государственной регистрации земельного участка Государственному кадастровому регистратору по месту расположения земельного участка, подаются:

- заявление о государственной регистрации земельного участка от:

а) лица, которому по решению органа исполнительной власти, органа местного самоуправления предоставлено разрешение на разработку документации из землеустройства, которое является основанием для формирования земельного участка в случае ее передачи в собственность или пользование из земель государственной или коммунальной собственности, или уполномоченного ею лица;

б) владельца земельного участка, пользователя земельного участка государственной или коммунальной собственности (в случае разделения или объединения ранее сформированных земельных участков) или уполномоченного ими лица;

в) органу исполнительной власти, органа местного самоуправления (в случае формирования земельных участков соответственно государственной или коммунальной собственности);

- оригинал согласованной в соответствии с законодательством документации из землеустройства, которая является основанием для формирования земельного участка (вместе с позитивным выводом государственной экспертизы землеустроительной документации в случае, когда такая документация подлежит обязательной государственной экспертизе землеустроительной документации);

- электронный документ;

- документ, который подтверждает оплату услуг по государственной регистрации земельного участка.

Стоимость государственной регистрации земельного участка определена постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2011 №835 "Некоторые вопросы предоставления Государственным агентством земельных ресурсов и его территориальными органами административных услуг" и стоит 65 гривен.

 

Как  можно  восстановить  потерянный  государственный  акт на право собственности на земельный участок?

С 01 января 2013 года вступили в силу законодательные акты, которыми кардинально была изменена система и порядок регистрации земельных участков и прав на них. В силу внесенных изменений, государственные акты на право собственности на земельные участки в подтверждение регистрации права собственности на земельные участки не выдаются.

На сегодняшний день отсутствует законодательно определенная процедура  возобновления  государственного  акта на право собственности на земельный участок, а следовательно и фактически возможность получения дубликата потерянного государственного акта.

В связи с этим, подтвердить свое право собственности на земельный участок при отсутствии оригинала государственного акта на право собственности на земельный участок возможно лишь в судебном порядке. 

Зміни в законодавстві

З 23.10.2013 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 726  «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051», якою внесені зміни в частині надання адміністративних послуг з ведення Державної кадастрової реєстрації  земельних ділянок, зокрема державна реєстрація земельної ділянки за зверненням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із набуттям чинності вищевказаної постанови проводиться безкоштовно. 

Як убезпечити себе від виконання неякісної землевпорядної документації, яка розробляється суб’єктом господарювання?

Таке питання було поставлене у зверненні громадян до Відділу Держземагентства в Артемівському  районі Донецької області.    Відповідає начальник  відділу Бойченко Людмила Володимирівна

Тут, передусім, треба звернути увагу на наступне. По-перше, перевірити наявність ліцензії та сертифікованого спеціаліста, який неодмінно повинен працювати у складі підприємства, по друге -  обов’язково укласти договір із виконавцем робіт, при цьому розробка документації згідно з діючим законодавством не повинна перевищувати шести місяців, і, по-третє, – здійснювати повну оплату послуг за виготовлення документації лише після присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Саме цей факт є підтвердженням того, що документація погоджена компетентними органами, а земельна ділянка внесена до Державного земельного кадастру. 

Завершающий этап земельной реформы

Украина вышла на завершающий этап земельной реформы, суть которого заключается во введении земель сельскохозяйственного назначения в экономический оборот и законодательном урегулировании рынка земли.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили News24UA в пресс-службе главы государства.

По словам Президента, это должно обеспечить решение ряда проблем, главные из которых – устранение из сферы земельных отношений недобросовестных схем, ограничение концентрации земли в частной собственности и в хозяйственном обороте на основе аренды, остановка монополизации агрохолдингов, защита здоровой конкуренции.

«Принятый Закон “О государственном земельном кадастре” положил начало созданию современной автоматизированной системы кадастра, что станет инструментом гарантирования прав собственников и землепользователей»,– подчеркнул Янукович.

По его словам, построение кадастровой компьютерной системы позволяет существенно сократить сроки проведения операций с землей, значительно снизить уровень коррупции, уменьшить расходы граждан, усилить гарантии прав собственности на землю.

«Нам нужно завершить земельную реформу, которая продолжается уже более 20 лет. Наша позиция последовательна – чтобы добиться максимально эффективного использования агропотенциала, земля в Украине должна стать товаром», – подчеркнул Янукович.

По словам Президента, новое земельное законодательство призвано не только регламентировать рыночные земельные отношения, но и направить их на экономическое и социальное развитие села.

Глава государства выразил убежденность, что принятие Закона «О почвах и их плодородии» будет способствовать обеспечению сбалансированного рационального землепользования, а также повышению плодородия украинских черноземов. 

В планах землевпорядників та екологів – збільшення площ природно-заповідного фонду

Проблеми відтворення екосистеми природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі – одна з актуальних проблем сьогодення у сфері земельних відносин, особливо в умовах тотальної урбанізації та посилення техногенного навантаження на природне середовище. А тому створення заповідних територій – унікальних природних комплексів, які є основою збереження ландшафтного різноманіття, територій особливого режиму, біологічних видів представників рослинного та тваринного світу, занесених у Червоні книги України та Донецької області, – є ключовою складовою охорони довкілля.

Нині в Артемівському районі що станом на 01.01.2013 року загальна площа земель природно - заповідного фонду згідно державної статистичної звітності 6-зем складає    2874,76 га, у тому числі  Регіональний ландшафтний парк  «Клебан – Бик» (Красненська сільська рада) загальною площею 30,74 га вважається об’єктом загальнодержавного значення та 15 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 2784,32 га, такі як Ландшафтний заказник місцевого значення  «Артемівські  садово-дендрологічні насадження» (Опитненська сільська рада),  Ботанічний заказник місцевого значення  «Крейдяна рослинність   біля села Кірово» (Різниківська сільська рада), Ботанічний заказник місцевого значення «Палімбія» (Васюківська сільська рада), Ботанічний заказник місцевого значення «Ковилове» (Володимирівська сільська рада) та інші – місцевого значення.

На даний час пропагандується бережливе ставлення до природних ресурсів та розглядаються  перспективи подальшого збільшення площі природно-заповідного фонду на території Артемівськрого району.

З метою їх розширення органам місцевого самоврядування доручено скласти перелік земельних ділянок та їх площ, які належать до земель резервного фонду та запасу на території сільських, селищних рад та які можуть бути передані для збільшення площ природно-заповідного фонду.  

О Публичной кадастровой карте

С 1 января текущего года на официальном веб-сайте Госземагентства Украины в онлайн-режиме заработала публичная кадастровая карта Украины – одни из элементов Национальной кадастровой системы. Таким образом, впервые в истории независимой Украины информация о земельных участках собрана в электронном виде, и открыто представлена на всеобщее обозрение.

Чтобы найти на ней свой участок, необходимо ввести кадастровый номер в поисковую систему, или же найти по другим параметрам, – через область, район, населенный пункт. Если же собственнику земельного участка не удалось обнаружить свой участок, либо же он нашел какие-нибудь неточности, можно воспользоваться режимом «обратной связи». Это позволит их исправить.

Сегодня в публичную кадастровую карту внесены лишь те земельные участки, права на которые оформлены после 2004 года. Поэтому, граждане, имеющие на руках государственные акты старого образца, смогут увидеть свой участок на карте только после присвоения ему кадастрового номера и внесения в систему Государственного земельного кадастра. 

Органы земельных ресурсов оказывают административные услуги за шестидневным рабочим графиком

С начала года в Национальной кадастровой системе государственными кадастровыми регистраторами Артемовского района  от граждан и юридических лиц  получены 1812 заявления, из них - 841 относительно осуществления государственной регистрации земельного участка, 965 - о предоставлении выписок из Государственного земельного кадастра, и 6 - по внесению данных в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках. Зарегистрировано прав на недвижимое имущество - 1697, подготовлено ответов на запросы от регистраторов прав на недвижимое имущество- 46. На сегодня специалистами отработано 1787 заявлений, еще 25 находится в работе.

С целью повышения уровня обслуживания населения, обеспечения прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов земельных ресурсов с середины июля текущего года землеустроители оказывают административные услуги физическим и юридическим лицам за шестидневным графиком.

Как отмечают специалисты управления Государственного земельного кадастра Главного управления Госземагентства в Донецкой области, введенный на выполнение требований Закона Украины "Об административных услугах" распорядок работы станет удобным для граждан, которые не имеют возможности обратиться к органам земельных ресурсов в будние дни, а потому смогут это сделать в субботу. 

Севооборот - оптимальный механизм защиты почв

Проекты землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий разрабатываются с целью упорядочения сельхозугодий для наиболее эффективного ведения сельскохозяйственного производства, рационального использования и охраны земель, улучшения естественных ландшафтов.

Артемовская райгосадминистрация, специалисты землеустроительной службы района проводят постоянную и последовательную разъяснительную работу относительно необходимости разработки таких проектов среди землепользователей.

Сегодня  в районе насчитывается свыше 30 распоряжений главы Артемовской райгосадминистрации - разрешений на выполнение проектов землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборотов и упорядочение угодий, из них 8 хозяйств получило согласование проектов, в том числе 2 хозяйства утвердило указанные проекты. Другие же хозяйства до сих пор колеблются и откладывают этот вопрос на потом.

В связи с этим землеустроители нацеливают каждого землепользователя на то, чтобы соответствующую документацию имели все хозяйства и использовали землю на основе научно-обоснованных норм и правил, а не ожидали штрафных санкций. 

Інформаційна довідка

1.Загальні відомості

Земельний фонд Артемівського району станом на 01.01.2013 становить 168680,0 га, з усіх земель площа сільськогосподарських земель становить 137123,0 га (81 %), в тому числі:

              - сільськогосподарських угідь -        133316,53 га, з них:

              - ріллі -                                                   95303,24 га;

              - сіножаті -                                             10119,33 га;

              - пасовищ -                                             25351,34 га;

              - багаторічних насаджень -                     2542,62 га

лісів і лісовкритих площ – 11988,5 га (7 %), забудованих земель – 7396,9 га (4%), під водою – 2721,3 га (2%), інші землі -9450,3 га (6%). 

81% території району займають сільськогосподарські землі, що підтверджує загальну тенденцію сільськогосподарської освоєності території. 

В результаті здійснення земельної реформи, а саме реструктуризації сільськогосподарських підприємств на основі приватної власності, в Артемівському районі домінуючого стану набуває приватна власність на землю, яка становить 89878,2 га (53%), в тому числі колективна – 194,0 га, і лише 78801,8 га (47%) займають землі, що перебувають в державній формі власності. 

Згідно адміністративно-територіального поділу, район поділяється на 24 сільські, 1 міську та 1 селищну раду,  до складу яких входять 91 населений пункт, загальна площа яких становить 14204,2 га.

Розподіл земельних ресурсів за сільськими, селищною та міською радами наведено в таблиці:

Назва рада

площа, га

%

Сіверська міська рада

4668,90

2,77

Луганська селищна рада

13120,90

7,78

Бахмутська сільська рада

4076,90

2,42

Берестівська сільська рада

6324,50

3,75

Васюківська сільська рада

7136,50

4,23

Верхньокам'янська сільська рада

5108,10

3,03

Володимирівська сільська рада

7920,20

4,70

Дронівська сільська рада

1255,90

0,74

Зайцівська сільська рада

8565,89

5,08

Званівська сільська рада

6464,70

3,83

Калінінська сільська рада

4551,50

2,70

Клинівська сільська рада

7010,40

4,16

Кодемська сільська рада

4679,70

2,77

Красненська сільська рада

12118,30

7,18

Комунівська сільська рада

7458,80

4,42

Никифорівська сільська рада

5222,00

3,10

Новогригорівська сільська рада

4854,11

2,88

Новолуганська сільська рада

9144,40

5,42

Опитненська сільська рада

3181,90

1,89

Міньківська сільська рада

6499,80

3,85

Парасковіївська сільська рада

4348,50

2,58

Покровська сільська рада

8562,60

5,08

Різніківська сільська рада

7584,00

4,50

Роздолівська сільська рада

2610,10

1,55

Серебрянська сільська рада

5931,30

3,52

Яковлівська сільська рада

10280,10

6,09

Всього Артемівський район

168680,00

100,00

Район відноситься до степової зони України, має аграрний напрямок використання своєї території, і досить сприятливі умови для ведення сільського господарства.

За основними видами економічної діяльності та землекористувачами  земельні ресурси району розподілені на:

-          сільськогосподарські підприємства – 45261,4 га (27%);

-          громадяни, яким надані землі у власність і користування – 65670,7 га (39%);

-          заклади, установи, організації – 359,9 га (0%);

-          промислові та інші підприємства – 3680,2 га (2%);

-          підприємства та організації транспорту, зв’язку – 3389,9 га (2%);

-          частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони – 93,2 га (0%);

-          лісогосподарські підприємства – 3827,8 га (2%);

-          водогосподарські підприємства -1195,1 га (1%);

-          землі запасу, резервного фонду та загального користування -42174,0 га (25%), з них сільськогосподарські угіддя – 18963,26 га, в тому числі ріллі – 3422,63 га. 

На території району знаходиться 78 сільськогосподарських підприємств, 110 фермерських господарств, які в цілому займають  75072,89 га. 

Із земель запасу, резервного фонду та земель загального користування в межах території Артемівського району майже половину складають землі сільськогосподарських угідь – 18963,26 га, в тому числі: рілля – 3422,63 га. 

Станом на 01.07.2013 року згідно договорів оренди земель державної власності, земель нерозподілених (не витребуваних) сертифікатів у кількості 419 шт. передано у користування всього 17636,2493га, в тому числі: для сільськогосподарського використання 17102,8771га, для підприємницької діяльності 37,1619га. 

2.Результати здійснення земельної реформи в районі

Реформування земельних відносин проводилось в трьох напрямках – приватизація земельних ділянок громадян, роздержавлення і паювання земель сільськогосподарських підприємств, приватизація (викуп) земель несільськогосподарського призначення.

15820 громадян в Артемівському районі набули право на земельну ділянку (пай). Загальна площа розпайованих сільськогосподарських угідь в Артемівському районі станом на 01.07.2013 становить 81920,56га, та передані у власність як земельні ділянки (паї) за рішенням суду 342,72га. Таким чином передано у власність земельних ділянок (паїв) площею 82263,28 га, що становить 61,70% усіх сільськогосподарських угідь.

Із загальної кількості громадян, які набули право на земельний пай, досі не витребували свої сертифікати 328 чоловік. Площа земельних ділянок не витребуваних сертифікатів приблизно складає 1639,40га. І не визначились як розпорядитися своїм паєм 676 осіб. Орієнтовна площа цих земель складає 4216,48га.

В сучасних умовах у сільському господарстві домінують і все більше набувають розвитку орендні (по відношенню до землі) відносини.

Доцільно, проаналізувати їх стан та розвиток у цілому на території Артемівського району.

 Використання земельних ділянок (паїв) станом на 01.07.2012

Обробляють самостійно - 2193 особи

14116,35

17,91%

Передали паї в оренду - 12617 осіб

58468,22

74,19%

Не визначились - 681 особа

4574,73

5,81%

Не витребували сетрифікати - 329 осіб

1644,4

2,09%

 Використання земельних ділянок (паїв) станом на 01.07.2013

Обробляють самостійно - 1932 особи

12684,16

16,10%

Передали паї в оренду - 12884 особи

60263,66

76,47%

Не визначились - 676 осіб

4216,48

5,35%

Не витребували сетрифікати - 328 осіб

1639,4

2,08%

  За період з 01.07.12 по 01.07.13 на території району було додатково укладено договорів оренди земельних часток (паїв) у кількості 267 штук.

Із загальної кількості укладених договорів, укладено строком на:

Укладено договорів оренди строком

2011 рік

2012 рік

2013 рік

на 1 - 3 роки

191

171

171

на 4-5 років

3609

3470

3226

на 6-10 років

6250

6125

6551

більше 10 років

2851

2851

2936

Всього:

12901

12617

12884

 Як ми бачимо більша кількість з усіх договорів оренди укладені строком на 6 і більше років. 

Оренда землі є тим механізмом який заміщає відсутність ринку землі.

Так, підійшовши до питання оренди земельних ділянок не можна не розглянути питання орендної плати, яка відіграє важливу роль в становленні та розвитку ринкових земельних відносин у Артемівському районі. Таким чином ми поступово наблизились до одного із багатьох показників – показника економічного розвитку Артемівському району Донецької області, а саме орендної плати.

Тому, логічно було б проаналізувати структуру плати за оренду земельних часток (паїв) в грошовому еквіваленті.  

Рік

Грошова, тис.грн

Плата натуральною продукцією, тис.грн

Відробіткова форма, тис.грн

2011

3972,36

8863,52

880,29

2012

4663,42

8765,44

373,19

2013

7919,82

8955,76

217,91

Найбільш поширена форма виплати є натуральна, але у 2013 році значно збільшилась частка грошової форми плати за паї.

Середній розмір орендної плати за 1га земельного паю в Артемівському району Донецької області складає: 

2011 рік

227,92 грн

2012 рік

233,94 грн

2013 рік

283,65 грн

 В цілому, в Артемівському районі завершується робота по заміні сертифікатів на державні акти на право власності на землю. З 15492 отриманих сертифікатів замінено 15155 сертифікатів на державні акти на землю, що складає 97,82 % від загальної кількості, видано на руки 15155 державних акти. На заміну 337 сертифікатів на право на земельну частку (пай) громадянами не подано заяв. 

За період з 01.01.2002 року на території Артемівського району продано 43 земельні ділянки не сільськогосподарського призначення загальною площею 41,3322 га вартістю 6329,59 тис. грн., в тому числі:

Назва рада

площа, га

сума продажу, тис.грн

середня вартість 1 кв.м.

Сіверська міська рада

31,7512

4810,985

15,15

Луганська селищна рада

0,508

87,85

17,29

Берестівська сільська рада

0,0178

2,23

12,53

Зайцівська сільська рада

2,1294

400,495

18,81

Званівська сільська рада

0,1344

24,05

17,89

Клинівська сільська рада

0,0765

14,2

18,56

Кодемська сільська рада

0,5014

24,69

4,92

Красненська сільська рада

4,5654

759,463

16,64

Новолуганська сільська рада

0,4619

70,237

15,21

Парасковіївська сільська рада

0,3152

67,576

21,44

Покровська сільська рада

0,7113

45,85

6,45

Серебрянська сільська рада

0,0171

2,044

11,95

Яковлівська сільська рада

0,1426

19,92

13,97

Всього Артемівський район

41,3322

6329,59

15,31

Середня вартість 1 кв.м. проданих ділянок складає 15,31 грн. На перший погляд цей показник не великий, але необхідно враховувати той факт, що продаж ділянок здійснювався здебільшого у період, коли в радах застосовувалась нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка була виконана ще у 2000 році.

Важливим напрямом земельної реформи, який збільшує доходи місцевих бюджетів, є проведення повторної грошової оцінки земель населених пунктів.

Завдяки виділенню відповідних коштів з обласного бюджету у сумі 166,9 тис.грн. було виконано повторно нормативну грошову оцінку 69 населених пунктів по 20 місцевим радам Артемівського району.

На даний час в Артемівському районі по всім населеним пунктам повторно виконана грошова оцінка земель, в результаті чого вартість 1 кв.м. земель збільшилась в середньому у 3-4 рази.

3. Інформація про виконання Програми економічного та соціального розвитку Артемівського району.

Програмою розвиток земельних відносин і охорони земель у Артемівському районі Донецької області на 2011-2015 роки на 2012 рік передбачено виконання заходів на загальну суму 4155,2 тис.грн.

Фактично у 2012 році профінансовано по Програмі 4165,57264 тис.грн., що становить 100,25% від запланованого.

В тому числі використані наступні кошти:

*        На виконання нормативної грошової оцінки населених пунктів – 166,9 тис.грн;

*        На інвентаризацію земель населених пунктів Опитненської сільської ради – 80,89664 тис.грн;

*        На складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь сільськогосподарськими підприємствами використано – 61,676 тис.грн;

*        На рекультивацію земельної ділянки ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» використав 3453,3 тис.грн;

*        На встановлення меж санітарної охорони водозаборів «Богдановський», «Григорівський», «Чорногорівський», «Села Виїмка», «Кіровський», «Сухоярський» КП «Компанія «Вода Донбасу» використано 28,8 тис.грн.;

*        На інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення  на території Яковлівської сільської ради використано 42,0 тис.грн.;

*        На інвентаризацію земель в межах населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів використано 332 тис.грн. 

Новини
02.07.2020
Шановні співробітники та ветерани правоохоронних органів!
  Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем Національної поліції України! Ваша щоденна самовіддана служба пов'язана з величезним ризиком і відповідальністю. Саме від Вас залежить порядок...
Деталі >
26.06.2020
З Днем Конституції України
Шановні земляки!   Вітаю Вас з одним з головних державних свят - Днем Конституції України. 28 червня 1996 року прийнято основний закон нашої незалежної і суверенної держави - Конституція, яка...
Деталі >
26.06.2020
З Днем молоді
  Шановні земляки!   Щиро вітаю всіх з Днем молоді! В цей день кожен з нас забуває про вік, тому що молодість - це не тільки період в житті, а перш за все стан душі. Сьогодні ні в кого не...
Деталі >
25.06.2020
Засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району
  25 червня пройшло засідання Бахмутської районної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям району. На розгляд комісії надійшло 33 заяви. Про надання матеріальної допомоги...
Деталі >
25.06.2020
Зустріч з представниками організації «Лікарі світу»
           25 червня голова Бахмутської районної ради Євген Пластун провів зустріч з представниками організації «Лікарі світу». На зустріч були запрошені...
Деталі >
Фотогалерея